cemil
820 㱮iri kay齮l

B中躌TLEN

cemil Kimlik Onayl
  5,0 / 4 ki㱮 0 be餰nme 24 yorum 2889 okunma
B中躌TLEN

B中躌TLEN


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨

Savrulmu d鰎t bir yana, dikenli bir鏾k 鏰l
Yaprak kaplam 黶t, g鰎黱mez nerde dal
T齬nak kadar bir meyve, cezp eder beni hal
Muhte㧐m bir yap齞a, ni dokulu b鲳黵tlen

Diken batar tenine, toplamas meziyet
Maharetli olmazsan, el sokmas eziyet
Tam da sana g鰎edir, yapmak istersen diyet
莖k yararl v點uda, mis kokulu b鲳黵tlen

Doldur sepete gitsin, kapkara, minik minik
Toplamak g鼁el duygu, batarsa da yok panik
Var m b鰕le bir meyve, tamam齳la organik
Ahenk olur sofrada, T黵k ak齦 b鲳黵tlen

Yap da getir sofrana, re鏴l ya da marmelat
Ne ek㱮dir ne tatl, bu ne muhte㧐m bir tat
G鰖 koyan 鏾k olur, a瘕z掿na hemen at
Panik olur sofrada, ho yap齦 b鲳黵tlen

Cemil YILDIZ
10.08.2009

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
B中躌TLEN 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

B中躌TLEN 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
13 A饀stos 2009 Per㧐mbe 21:23:22
harikas齨齴 鏾k g
zel anlat齧 insan齨 can istiyecek
herkesin 鏾k sevdi餴 ve 鏾k g鼁el meyve
b鲳黵tlen g鰎d黰m kaparmadan edemem
sayg齧 sonsuz
, 5 puan verdi
13 A饀stos 2009 Per㧐mbe 19:48:35
B鲳黵tlene methiye tam yerinde olmu dostum. Tebrik ve sayg齦ar.
12 A饀stos 2009 莂rmba 20:28:07
揋鼁el 㧐yler hep zor elde edilenlerdir,
ne g鼁el s鰕lemissiniz cok haklisiniz..
siiriniz ayri bi g鼁el ama cnm cekti simdi :)

TEbrikler
12 A饀stos 2009 莂rmba 18:05:32
EEE.. OKURKEN B軱E A衂IM SULANDI NE HO轉UR EVET, B中躌LENEDE 掭軷 YAZMI轘INIZ YA S軿 KUTLAMALARIMDA B中躌TLEN TADINDA OLSUN BAR ELLER軳E SA蠰IK TEBR軰LER SAYIN DOST KALEM .
12 A饀stos 2009 莂rmba 16:20:38
Ka 㱮ir var acaba,b鲳黵tlen i鏸n yaz齦an?Belki de sizin 㱮iriniz ilkti.
Tebrik ederim.
12 A饀stos 2009 莂rmba 16:00:26


B鲳黵tlen tad齨da

Cemil dostun

kaleminden

bir 㱮irdi

her zamanki deminde

candan sevgilerimle

kutlar齧 karde㱮mi..................
12 A饀stos 2009 莂rmba 15:50:38
轪ir arkadam,
Kom⺷m ekmi bah鏴ye o dedi餴n nimetten,
Parmak kadar oluyor o m黚arek b鲳黵tlen,
Avu avu yiyoruz hamt ederek Allaha. Sayg齦ar...
12 A饀stos 2009 莂rmba 15:31:09
De餰rli dostum harika bir eser olmu

B鲳黵leni semeyen yoktur her halde

Y黵e餴ne sa餷齥

Selam,sayg ve dua ile
, 5 puan verdi
12 A饀stos 2009 莂rmba 15:29:08


Eeee! 㱮mdi yle bir avu b鲳黵tlen olsa, ben de onu re鏴l yapmaz m齳齧?
Ek㱮 ek㱮..
Kutlad齧 efendim, bu g鼁el 㱮irinizi. Takdirlerimi ve sayg齧 b齬ak齳orum. 莖k鏰...
12 A饀stos 2009 莂rmba 15:23:50
BE蠩NEREK ZEVKLE OKUDUM
荗CUKLU蠻MDAN TA K BU G躈躆E KADAR
HAL B中躌TLEN YER軲 SEVER軲

KUTLARIM YAZAN Y躌E休N軿

SAYGILAR SELAMLAR SUNARIM
12 A饀stos 2009 莂rmba 13:21:33
b鲳黵len tad齨da bir 㱮ir olmu cemil bey sayenizde b鲳黵tlen yemi gibi zevkliydi 㱮ir y黵egine sa餷齥
12 A饀stos 2009 莂rmba 13:12:18
辤ir olarak ilk defa okudum kaleminizden 鏾kta ho olmu birazdan gider toplar齧 yine akl齧a getirdiniz tebrik ederim karde㱮m selamlar齧la
12 A饀stos 2009 莂rmba 11:58:03
Savrulmu d鰎t bir yana, dikenli bir鏾k 鏰l
Yaprak kaplam 黶t, g鰎黱mez nerde dal
T齬nak kadar bir meyve, cezp eder beni hal
Muhte㧐m bir yap齞a, ni dokulu b鲳黵tlen

zevkle okunan bir 㱮ir daha. sayfan齴daki misafirlikten zevk ald齧.te㧐kk黵ler
, 5 puan verdi
12 A饀stos 2009 莂rmba 11:38:37
B鲳黵tlenlerinde vard齬 iyisi k鰐黶
Bizim k齬a topra瘕n en s齥 鰎t黶
Elleri kanatsa da b鲳黵tlenin patisi
Na akl齨dan 琮kar ne vazge鏸rir o mayho tad.

莖k g鼁eldi... Be餰nerek okudum ve yemi kadarda oldum.
Tebrik eder, sevgiler, sayg齦ar sunar齧.
12 A饀stos 2009 莂rmba 11:24:39
ben bu salk齧齞a 㱮iride al齬 ka鏰r齧 valla okadar 鏾k severim ki :)

鏾k g鼁el yazms齨齴 yine

tebriklerim kalben

sayg齧 her daim
12 A饀stos 2009 莂rmba 10:45:20

Bu sabah saat 07.00 de kalk齪 b鲳黵tlen yemeye gittik desem inan齬 m齭齨.
蔺te 鰖ellikle bahar ve yaz aylar, i ile bah鏴 aras齨da f齬sat bulduk鏰 siz dost sayfalara, gecikerek te olsa u餽uyor ve 鏾k g鼁el tad al齳orum.
T齪k Cemil Dostun g鼁el b鲳黵tleni gibi.
Hem 黶tteki resim, her dizelerin tamam harika bir tad vermi. Kutlar Sayg齦ar sunar齧.
12 A饀stos 2009 莂rmba 10:32:52
Yap da getir sofrana, re鏴l ya da marmelat
Ne ek㱮dir ne tatl, bu ne muhte㧐m bir tat
G鰖 koyan 鏾k olur, a瘕z掿na hemen at
Panik olur sofrada, ho yap齦 b鲳黵tlen

Y黵e餴ne sa餷齥.Rabbim ne g鼁elllikler yaratmda fark齨da de餴liz.Kutlad齧 selamla
12 A饀stos 2009 莂rmba 10:32:07
Bizdeki ad齳la " 輗im Dutu"

莖cuklu饀mun o g鼁el tatlar齨dan biri;

B鲳黵tleni iyi betimlemi⺳iniz. Kutluyorum.

Sa餷齝akla...
12 A饀stos 2009 莂rmba 10:16:09


Doldur sepete gitsin, kapkara, minik minik
Toplamak g鼁el duygu, batarsa da yok panik
Var m b鰕le bir meyve, tamam齳la organik
Ahenk olur sofrada, T黵k ak齦 b鲳黵tlen

茿YI DA G躗EL OLUYOR B軱ES軳軿....:)

SEVG軾LE...
12 A饀stos 2009 莂rmba 10:10:48
Dal齨dan yenince tad齨a doyum olmuyor dost. G鼁el bir 㱮irdi. Kutlar齧.
12 A饀stos 2009 莂rmba 09:45:30

Savrulmu d鰎t bir yana, dikenli bir鏾k 鏰l
Yaprak kaplam 黶t, g鰎黱mez nerde dal
T齬nak kadar bir meyve, cezp eder beni hal
Muhte㧐m bir yap齞a, ni dokulu b鲳黵tlen
*****************************************************
Kurban olurum onu estetik yaradana
U餽a bizim sofraya r齴k- ulu b鲳黵tlen...

SELAM SAYGI
12 A饀stos 2009 莂rmba 09:42:20
黶tad齧, sevgili dostum yine harikas齨
her 㧐ye 㱮ir yaz齦aca瘕n ispat ediyorsun
㱮ir ise ger鏴kten harika
kutlar齧

12 A饀stos 2009 莂rmba 09:41:27
Elelrine sa餷齥 b鰎tlemi g黱 g鼁el baad...yemi kadar olduk ,鏾cukken 鏾k toplard齥 riskleri g鰖e al齪 ular齞k yasakl bah鏴lerde b鰎tleme, 鏾cuklugumuzn g鼁el gunlerimizn meyvesidir b鰎tlen..tbrkler..
12 A饀stos 2009 莂rmba 09:39:22
y黵e餴ne sa餷齥 黶tad zevkle okudum hani can齧da 鏴kmedi de餴l.sayg齦ar selamlar.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.