tu
1569 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

tugrulahmetpekel Kimlik Onayl
  5,0 / 2 ki㱮 5 be餰nme 0 yorum 87 okunma

中RETMEN軲
泅reklenen bir umut gibisin,
insanlar齨 y黵e餴nde iz b齬akan.
O olsa da olmasa da,
beklenen de sensin.
Yollar g鰖lenen de sensin.
Bir avu kor gibi,
y黵ek yakarken,
鰖lenen de sensin.

逐retmenim benim.
Arkada gibi arkada,
逐reten de sensin.
S齝ac齥 g黮黱le,
ge鏼i㱮 unutturan.
Gelece餴 g鰏teren de sensin.
Sen benim i鏸n,
solmamas gereken,
Bulunmaz bir 鲳retmensin.

Tu餽ul Ahmet Pekel
08-02-2005-Sal
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Bu 㱮ire hen鼁 yorum yaz齦mam.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.