G黮seren Morkan
1242 㱮iri kay齮l

中TETMEN軲

G黮seren Morkan Kimlik Onayl
  5,0 / 12 ki㱮 17 be餰nme 7 yorum 143 okunma
中TETMEN軲

中TETMEN軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
中RETMEN軲

Ben kupkuru bir a餫鐃齧.
Sen ise derya deniz
Y鼁erken sular齨da kula kula,
莍鏴k a鐃 dallar齧,ye㱮llendim.
******厖厖******厖厖*******

Sen,
Sabr齨 o anlat齦maz tarifi.
G黱e㱮n ayd齨, ve parlayan y鼁.

Sen
G鰖黰 kula瘕m,
D黱yaya a琮lan ufkumun penceresi.
逐retti餴n her harfin,tek sahibi.
Ne yapsak az ne s鰕lesek az.
謉enemez eme餴n,

Sen,
Ayd齨l齥 yolumun ilk ad齧lar
Karanl y齬tan o gl sesin.
Bana her㧐yi 鲳reten
Sen
中RETMEN軲.
Annem babam gibi k齳metlim

Ve sen.
Ikl bu yolda,
Akl齧da ,
Kalbimde,
D黱黰 de,yar齨齧da.
Bana 鲳retti餴n,en g鼁el,en do餽u,
Gelece餴msin...

G黮seren MORKAN
24/11/2017
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中TETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中TETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:50:26
Kalemine y黵e餴ne sa餷齥 躶tad齧.
Bir emekli 鲳retmen olarak bu enfes eserinizi be餰nerek okudum, gurur duydum, tebrik ederim.
B黷黱 meslektaar齧齴齨 bu 鰖el ve g鼁el g黱lerini y黵ekten tebrik ederim.
Sayg齦ar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 13:15:15
G黱黱 anlam ve 鰊emine matuf harika bir 㱮irdi.
D黱yan齨 en kutsal mesle餴 逐retmenlik.
Bu vesileyle baki aleme g鲧 etmi t黰 鲳retmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
Mesle餰 devam eden ve gelecek yeni 鲳retmenlerimize Allahtan bar齦ar temenni ediyorum.
Emekli dostlar齧齴a sa餷齥l ve mutlu vede huzurlu bir hayat diliyorum .

Kadir ve k齳met bilen g鰊l黱鼁den muhte㧐m bir 㱮ir okuduk
Selam e sayg齦ar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 10:43:02
㧐hit 鲳retmenlerimize Allah gani gani rahmet etsin dost 鲳retmenlerin hakikatleri 鏾k nefis anlat齦m bu g鼁el g鰊黮 sesinde dost kutlar esenlikler dilerim...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 10:02:09

莖k g鼁el bir 㱮ir okudum. Kaleminize, kelam齨齴a ve ilham齨齴a sa餷齥.
逐retmenleri anlatmak m黰k黱 de餴l. Onlar, hayat齧齴a y鰊 veren, bizi topluma kazand齬an, hem ana, hem baba, hem arkada olan k齳metli insanlard齬.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 08:45:16
anlam dolu, duygu y黭l
鲳renmenin ve 鲳retmenin 鰊emi 鼁erine
g鰊黮den ak齪 gelen m黶tesna bir 㱮ir okudum
severek ve hazla...kutlu olsun g黱黱鼁.
tebrikler ve sayg齦ar齧la...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 08:42:56

*** 中RETMEN軲 *** 㱮irini, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam, i鐃enlikle KUTLUYORUM...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 02:35:35
Her zaman ki gibi harika duygularla yaz齦m 㱮irinizi be餰niyle okudum kaleminiz daim y黵e餴niz dert g鰎mesin tebrikler gardam.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.