Ce
29 㱮iri kay齮l

中RETMEN OLDUM

Cemil UYGUN Kimlik Onayl
  5,0 / 4 ki㱮 8 be餰nme 3 yorum 141 okunma

中RETMEN OLDUMBir sevda u餽una dt黰 yollara
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum
G鰎evim ayr齦齬 farkl kollara
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum

Bilgiler derledim usta ellerden
T黵k黮er 鲳rendim tatl dillerden
Nasibimi ald齧 gonca g黮lerden
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum

Dere tepe a⺶齧 diyarlar gezdim
Adam olaca瘕 g鰖黱den sezdim
L鼁umsuz ierden arada bezdim
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum

Yoruldum zamanla emekli oldum
Yapt齧 bu i⺶en b鼀黭 haz ald齧
C齰齦 c齰齦 sesten uzakta kald齧
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum

Yirmi d鰎t kas齧da kutlan齬 g黱黰
G鰖黰黱 鰊黱den gider mi d黱黰
Tarih sayfas齨dan silinmez 黱黰
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum

Cemil抜n dilinden  be hat齬a
Verilen emekler smaz sat齬a
Hazan mevsiminde yakla⺶ s齬a
Zor olan se鐃im 鲳retmen oldum

Cemil UYGUN
Sinop Valili餴 Hukuk 蔺leri 辵be M黡黵
Halk 轪iri
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN OLDUM 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN OLDUM 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
23 Kas齧 2022 莂rmba 18:22:37
Kutluyorum g黱黱鼁 usta
Eme餴ne y黵e餴ne sa餷齥
___________________________________Selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiCemil UYGUN , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 06:30:05
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
23 Kas齧 2022 莂rmba 13:31:27
T黰 逐retmenlerimizin 24 Kas齧 逐retmenler G黱 Kutlu Olsun.
Vef鈒 duygularla harika yaz齦m muhte㧐m g鼁ellikteki 㱮iriniz i鏸n g鰊黮den kutluyorum tebrikler 黶t鈊齧.
Kalemine ve y黵e餴ne sa餷齥 diliyorum.
Sonsuz selam ve sayg齦ar齧la.
Esenlikler dile餴yle.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiCemil UYGUN , 㱮irin sahibi
23 Kas齧 2022 莂rmba 13:37:28
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
23 Kas齧 2022 莂rmba 12:57:52
anlam dolu, anlat齧 鏾k 鏾k g鼁el,
鲳renmenin ve 鲳retmenin 鰊emi 鼁erine
g鰊黮den ak齪 gelen m黶tesna bir 㱮ir okudum
severek ve hazla...
tebrikler ve de sayg齦ar齧la...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiCemil UYGUN , 㱮irin sahibi
23 Kas齧 2022 莂rmba 13:37:30
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.