Duran 鏰rdak
363 㱮iri kay齮l

中RETMENLER2

Duran 鏰rdak
  5,0 / 4 ki㱮 5 be餰nme 3 yorum 139 okunma

中RETMENLER2


Bilge ka餫n ota瘕ndan,
Nurunu al齬 Kur’an’dan.
Kar k boran dinlemeden
Ik sa鏰r 鲳retmenler.

’’Oku’’diyen kitap elde,
Muhammed (sas)a⺧ dillerde,
Saf ve temiz g鰊黮lere,
Sevgi y黭ler 鲳retmenler.

Yolumuzu ayd齨latan.
Ik kayna瘕m齴 bizim.
逐retmek i鏸n can veren.
Candan 鰐e, 鲳retmenler.

F齬at gibi 鏾⺧un akar.
F齬at gibi tarih yazar.
Dman齨 kimyas齨 bozar.
Ayb黭e’dir, 鲳retmenler.

莈kilir mi F齬at suyu,
T黭enir mi F齬at soyu.
Dman齨 kalle soyunu,
Kurutacak 鲳retmenler.

Ertu餽ul Dursun 謓kuzu.
謓den gitti bir 謓kuzu.
Cennette Pehlivano餷u.
辝hit oldu 鲳retmenler.

Nice 㧐hitler verdiniz.
Yeter art齥 demediniz.
Hak yolda sava verdiniz.
Selam size 鲳retmenler.

Yak齦an bu 齥 s鰊mez.
Mustafalar 鰈se,bitmez,
Allah davas hi 鰈mez.
謑黵ken de 鲳retenler.

Birg黱 de餴l her g黱黱鼁.
Kutlu olsun her g黱黱鼁.
Nice 㧐hitler verdiniz.
Var olunuz 鲳retmenler.
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMENLER2 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMENLER2 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 16:46:50
逐retmenler g黱黱 kutlu olsun
Y黵e餴ne eme餴ne sa餷齥
_______________________________Selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiDuran 鏰rdak , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2020 Sal 18:06:36
Te㧐kk黵 ederim. Selam ve sayg齦ar.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 12:54:33
T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun.

Selam ve sayg齦ar齧la sa餷齥l g黱ler dilerim.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiDuran 鏰rdak , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2020 Sal 13:05:02
Te㧐kk黵 ederim. Sayg ve Selamlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 00:57:09
逐retmenler ge鏼i㱮n 鲳reticisi gelece餴n kurucusudurlar.
辤iriniz bu ger鏴餴 enfes betimlemi.
T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun.
Kaleminize g鰊l黱鼁e sa餷齥.
Tebriklerimle.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiDuran 鏰rdak , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2020 Sal 12:06:31
Te㧐kk eder,sayg齦ar sunar齧. Sa olunuz.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.