Kahraman VARDI
768 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

Kahraman VARDI
  4,9 / 15 ki㱮 15 be餰nme 12 yorum 125 okunma
中RETMEN軲

中RETMEN軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨

G鰇te bir y齞齴s齨,
Bize 齥 verdin.
Ar齨齨 bal齭齨
A饅齧a tat katt齨.
Senin izindeyiz,
G黮en g鰖黱deyiz,
D黱 oldu饀 gibi
Bug黱de s鰖黱deyiz.
逐retmenim seni 鰖ledim.
Hep yolunu g鰖ledim.
Kalbim seninle at齳or.
G黱e seninle 琮k齳or.
Ay seninle bat齳or.
逐retmenim okulu 鰖ledim.
Okul bizim evimiz
Sense iki g鰖黰鼁.
Sesin kulaklar齧da 琮nl齳or.
逐renciler hep seni bekliyor.
Yine gel
Sana selam getirdin.
K齬 鏸鏴klerin a餫 oldu,
Her biri dal budak sald.
Meyveleri 㧐kerlendi.
Tabak tabak seni bekliyor.

逐retmenim s齨齠齧 鰖ledim.
G黮en y鼁黱 鰖ledim.

Kahraman VARDI

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
erbensalim , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 22:17:06

G諲躄 SES軳 B躖躃 B軷 USTALIKLA MISRALARA Y躃LEYEN,
SEVG軸軾LE 掭軷軳 BESLEYEN DE蠩RL 轆軷
G躗EL SUNUMDU KUTLUYORUM..........
Ahmet KARA , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 21:06:30
Anlaml 㱮iri ve de餰rli Hocam tebrik ederim.
resulcivcik , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 20:54:13
"S鰖黱 dikildi餴 yer g鰊黮d黵;
Ismarland yer d黱cedir,
Onu kuvvetlendiren ak齦d齬,
Meydana 琮karan dildir;
Bedeni harflerdir,
Can齳sa anlam;
S黶 d鼁enli s鰕lenmesidir;
D鼁g黱l鼀se do餽u olu⺷."
- Hz Ali (r.a.)

E餽iya do餽u 鏸rkine g鼁el demek
insan yanla yanlla sefk eder.
- Resul Civcik

Kaleminiz kavi Y黵e餴niz var olsun.
Can 鲳retmenlerimizin G黱 kutlu olsun
........Sel鈓 ve Du ile Sayg齦ar齧la.
sevim g黮er , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 15:36:36
Hi bir s鰖 鲳retmenleri anlatmaya yetmez kaleminiz daim olsun de餰rli hocam g鼁el 㱮irinizi be餰niyle okudum vefal y黵eginize sa餷齥 dileklerimle kutluyorum sayg齦ar

sevim g黮er taraf齨dan 11/25/2019 3:40:40 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
Yar齧 Ozan(Avni Ye餴n)
25 Kas齧 2019 Pazartesi 11:50:40
Eme餴nize y黵e餴nize sa餷齥 黶tad齧 kaleminiz daim olsun
SADIK YILMAZ , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 11:08:44
Y黵ek kalemiyle yaz齦m anlaml ve g鼁el bir 㱮irdi tebrikler
黰it zeki soyuduru , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 10:22:48
Y黵e餴nize sa餷齥 g鼁eldi 㱮iriniz. Sayg ve selamlar齧la.
Ahmet Co⺧un 1 , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 08:53:37
逐retmenler bam齴齨 tac- kutluyorum- devletin onlar daha iyi ko⺷llarda kollay齪 koruyup yatmas gerek- sayg齦ar...
robinson7575 , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 00:33:58
Tebrik ederim k齳metli kahraman 黶tadim kaleminiz y黵e餴niz var olsun 逐retmenler G黱 kutlu olsun
halilkir , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 00:20:17
anlam ve de de餰ri y黭sek, vefa dolu
kadirbilir bir kalemin 㱮irini okudum severek.
tebrikler ve sayg齦ar sunuyorum...
saf 㱮ir , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 00:20:04
逐retmenler g黱黱 kutluyorum. G鼁el 㱮irini tebrik ediyorum. Nicelerine... Selam ve sevgilerimle.
Osman NALBANT , 5 puan verdi
25 Kas齧 2019 Pazartesi 00:11:21
K齬 鏸鏴klerin a餫 oldu,
Her biri dal budak sald.
Meyveleri 㧐kerlendi.
Tabak tabak seni bekliyor.

逐retmenim s齨齠齧 鰖ledim.
G黮en y鼁黱 鰖ledim.

G鼁el bir 㱮ir okudum. 轪irimi KUTLUYORUM...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.