mnihatmalkoc
647 㱮iri kay齮l

B軷軨軰 中RETMEN軲

mnihatmalkoc
  5,0 / 3 ki㱮 5 be餰nme 2 yorum 124 okunma

B軷軨軰 中RETMEN軲


Ruhumsun, sol yan齧s齨
Biricik 鲳retmenim!...
Candan 鰖ge can齧s齨
Biricik 鲳retmenim!...

Bu g鰊黮 seni anar
葭im hasretle yanar
Cahiller 鏰buk kanar
Biricik 鲳retmenim!...

Bilgiyle yonttun bizi
Kolay silinmez izi
輑min g鲳, denizi
Biricik 鲳retmenim!...

Yar齨lara yol ald齥
Dmana korku sald齥
Sen yokken yolda kald齥
Biricik 鲳retmenim!...

Canl kitaps齨 bize
Ne ho hitaps齨 bize
Model, adaps齨 bize
Biricik 鲳retmenim!...

Yanl yontmaz keserin
Atam senin eserin
Ruhun geni, pek derin
Biricik 鲳retmenim!...

Ba瘕m齴da g黮s黱 sen
Hakk s鰕leyen dilsin sen
Ba餷amamda telsin sen
Biricik 鲳retmenim!...

莂resize 鏰resin
K鰖 k鰖 hasret, yaresin
Maksad齨a eresin
Biricik 鲳retmenim!...

輗fan齨 鏴ra瘕s齨
Cahilin 齬a瘕s齨
Bilginin dura瘕s齨
Biricik 鲳retmenim!...

M. N軭AT MALKO
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
B軷軨軰 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

B軷軨軰 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Yar齧 Ozan(Avni Ye餴n)
19 Kas齧 2019 Sal 21:15:45
Eme餴nize y黵e餴nize sa餷齥 黶tad齧 kaleminiz daim olsun
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibimnihatmalkoc , 㱮irin sahibi
20 Kas齧 2019 莂rmba 13:02:27
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Osman NALBANT , 5 puan verdi
19 Kas齧 2019 Sal 17:39:31

Ruhumsun, sol yan齧s齨
Biricik 鲳retmenim!...
Candan 鰖ge can齧s齨
Biricik 鲳retmenim!...

Bu g鰊黮 seni anar
葭im hasretle yanar
Cahiller 鏰buk kanar
Biricik 鲳retmenim!...


Bub g鼁el 㱮iri 鲳retmenler g黱 yaklarken yazan ve bizimle paylan 轪ir
Arkadam KUTLUYORUM...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibimnihatmalkoc , 㱮irin sahibi
20 Kas齧 2019 莂rmba 13:02:37
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.