Gu
171 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

Gulsen Aksoy
  5,0 / 3 ki㱮 7 be餰nme 3 yorum 427 okunma

中RETMEN軲


中RETMEN軲
Bug黱 鲳retmenler g黱,elleri 鰌黮esi.
Her t黵 鏾cu饀n, olur babas Annesi.
Dersler anlat齬lar, sanki bilgi 鏴esi.
Emanettir sana, yavrular 鲳retmenim.
逐retmenler, size g黱黱鼁 kutlu olsun.
*
Altml y齦larda siyah 鰊l黭 giymi⺶im.
Sa琮 taray齪,yakam takan bilmi⺶im
Okuma, yazmay, hesab bellemi⺶im.
Emanettir sana yavrular 鲳retenim.
逐retmenler, size g黱黱鼁 kutlu olsun.
*
Yurdu, Atam bayra瘕m anlatan sen.
Cumhur ba⺧an,ba㧏akan,yeti⺶iren sen.
Doktor,avukat, m黨endisi e餴ten sen.
Emanettir sana yavrular 鲳retenim.
謌eretmenler, size g黱黱鼁 kutlu olsun.
*
Enb鼀黭 iste餴m 鲳retmenlikti benim.
莖cuklar k齳met bilin emekleri bizim.
逐retmenler 鰒黱c黰d黵 her daim benim.
Emanettir sana yavrular 鲳retmenim.
逐retmenler, size g黱黱鼁 kutlu olsun.
*
G黮senim okuyamad齧 ge鏼i y齦larda.
Duam olsun e餴time ba koyanlara.
Rabba k黵 okuyup tahsil alanlara.
Emanettir sana yavrular 鲳retenim.
逐retmenler, size g黱黱鼁 kutlu olsun.

21 /11 /2017
G.AKSOY
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
輘mailo餷u Mustafa YILMAZ
5 Haziran 2019 莂rmba 06:56:25
轪ir Dost;
G鼁el ve ho bir 㱮ir okuttunuz
Can g鰊黮den kutlar齧


.................................................... Sayg ve selamlar..
Mehmet K齦el , 5 puan verdi
24 Kas齧 2017 Cuma 11:03:26
Anlam ve anlat齧 鏾k g鼁el bir 㱮ir eme餴nize y黵e餴nize sa餷齥 de餰rli hocam
Kutlad齧 i鐃enlikle selam ve sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiGulsen Aksoy , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2017 Cuma 12:06:54
Te㧐kk黵 hocam selamlarimla
Ik Mehmetali , 5 puan verdi
23 Kas齧 2017 Per㧐mbe 21:33:15
G黱e 鰖el 㱮irdi severek okudum usta
Kalemin susmas齨
____________________________Selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiGulsen Aksoy , 㱮irin sahibi
4 Aral齥 2017 Pazartesi 16:12:28
Te㧐kk黵 ederim hocam selamlar齧la
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.