Dünyanın gözünde atatürk / sizin gözünüzden dökülebilecekler neler?

1.442 izlenme - 73 yorum -
/ 8 »
Yorum Yaz
sahaf
9 Kasım 2010 Salı 15:12:24

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK
Franklin D. Roosevelt (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı) : GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EN BÜYÜK DEVLET ADAMI


Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O'nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Dışişleri Bakanı Litvinof la görüşürken, onun fikrince bütün Avrupa'nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa'da yaşamadığını, Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.
(Üç Adam, Kemal Atatürk-Roosevelt-Mussolini, 1937)

D. Lloyd George (İngiltere Başbakanı) : YÜZYILIMIZIN DAHİSİ

Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. (1922)
(K. Atatürk ve Milli Mücadele T., 1958, s. 508)

Winston Churchill (İngiltere Başbakanı) : ATA'NIN ÖLÜMÜ BÜYÜK KAYIPTIR

Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.
(Tan, 18 Aralık 1938)

V. İliç Lenin (Rus ihtilali lideri) : YÜKSEK ANLAYIŞLI ÖNDER

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. 0, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum. (1921)
(Tek Adam, 1964, s. 378)

Edouard Herriot (Fransa eski Başbakanı) : O'NA NASIL HAYRAN OLMAYAYIM?

— Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Paris'teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi. Sizse bir Halife'yi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur. (1933)
(Yazılmayan Yönleriyle Atatürk, 1963, s. 62)

Eleftherios Venizelos (Yunanistan Başbakanı) : TÜRKİYE ÖVÜNEBİLİR

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. (31 Ekim 1933)
(Cumhuriyet, 29 Ekim 1969)

Dwight D. Eisenhower (ABD Başkanı) : TÜRK BİRLİĞİNİN MİMARİ

Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye'ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. O'nun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan bu tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş bir zata çok yerinde bir saygıdır.
(Anıtkabir Özel Defteri'nden, 1953)

Habib Burgiba (Tunus Devlet Başkanı) : ATATÜRK İLHAM KAYNAĞIYDI

Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. 0 zamanlar kendi kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna bu kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?
(Cumhuriyet, 26 Mart 1965)

Charles de Gaulle (Fransa Devlet Başkanı) : SADIK DOSTLUK DUYGULARI

Büyük Atatürk'ün ölümünün 25. yıldönümü nedeniyle Fransız ulusunun, Türk ulusuna karşı duymakta olduğu sadık dostluk duygularını dile getirmek isterim. Türkiye tarihi, bugün, her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir durumdadır. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temelini oluşturur.
(Vatan, 10 Kasım 1963)

Muhammed Ali Cinnah (Pakistan' in kurucusu) : 0, MUSLUMANLARIN DA SESİYDİ

0, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind Müslümanları bugünkü durumlarına h~l~ razı olacaklar mı?
(Millet Gazetesi, 10 Kasım 1954)

Eyüp Han (Pakistan Devlet Başkanı) : BÜTÜN ÇAĞLARIN LİDERİ

Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz Pakistan'da O'nu, gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. 0, yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla O'na çevirmişlerdir.
(Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

Nikita S. Hruşçef (Sovyetler Birliği Başkanı) : ATATÜRK'UN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE

Yakın ve Orta Doğuda ilk cumhuriyet, doğuşunu O'na borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur.
Atatürk'ün yönetimindeki Türkiye'nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.
(Milliyet, 10 Kasım 1963)

John F. Kennedy (ABD Başkanı) : YUZYILIMIZIN BUYUK ÖNDERİ

Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk ulusuna ilham veren önderliğini, modem dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk'ün ve Türkiye'nin giriştiği derin ve geniş devrimler kadar bir ulusun kendisine olan güvenini daha başarıyla belirten bir başka örnek gösterilemez.
(Hürriyet, 10 Kasım 1963)

Cavaharlal Nehru (Hindistan Başbakanı) : MODERN ÇAĞIN YAPICISI

Kemal Atatürk veya bizim O'nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu. 0, Doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O'nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam e-diyorum.
(Gazeteler, 19 Kasım 1963)
Prof. Ludwig Erhard (Batı Almanya Başbakanı) : ESERLERİ TAKDİRLE ANILMAKTADIR

Bütün dünya 10 Kasım'da, biz Almanların da dostluk ve saygıyla bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.
(Vatan, 10 Kasım 1963)

Sir A. Douglas Home (Ingiltere Başbakanı) : KAHRAMAN VE CESUR ASKER

Mustafa Kemal ismini bundan 50 yıl önce seçkin bir Türk komutanı olarak duymuştuk. Daha sonra barışın kuruluşuyla devlet adamlığı özelliklerini ortaya koymak fırsatını elde etmesi, büyük milli önderlerden biri olarak O'na tarihin en yüce mevkilerinden birini kazandırmıştır. 0 kahraman ve cesur askeri saygıyla, modern Türkiye'nin gerçek babası olan devlet adamını da hayranlık ve şükranla anıyoruz.
(Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

Hayato İkeda (Japonya Başbakanı) : ATA'YA DUYULAN HAYRANLIK

Atatürk'ün Türk Dili Devrimi'ni gerçekleştirmesi ve dinle siyaseti birbirinden ayırarak Türk toplumunun modemleşmesini sağlamak yolundaki çabalarına karşı büyük bir hayranlık duymaktayız.
(Hürriyet, 11 Kasım 1963)

Kurt G. Kiesinger (Federal Almanya Başbakanı) : 0, ESERİNİ TEHLİKEYE SOKMADI

Ben Türk-Alman dostluğunu yakından tanıyan bir neslin çocuğuyum. Küçük yaşımda bir adamın kahramanlıkları, yaptığı hizmetleri, ülkesi için giriştiği özverileri gördüm. Bu adam Mustafa Kemal'di. Bugün daha iyi kavrıyorum ki, o insan büyük bir devlet adamıydı. Büyüktü, çünkü ölçüyü korumasını her zaman bildi ve eserini tehlikeye sokacak sınırları aşmadı. Yürekliliğin ve kendi yürekliliğinin sınırlarını da çizebilecek kadar anlayışlıydı.
(Yeni Gazete, 9 Eylül 1968)


Kaynak: http://www.uluonderataturk.com
Mehtap ALTAN
9 Kasım 2010 Salı 18:31:06Birkaç cümleye sığabilecek bir isim elbette değil...

O, inandığına inananların da gücünü alarak dolu dizgin koşan koca bir başarı hikayesidir aslında...

Şimdi onun izindeki tılsımın olmamasının tek sebebi, ondaki geleceği görebilme yetisi ve bu mucizeye bağlı olarak çalışmanın içine sığdırdığı toprak, bayrak, vatan ve millet aşkının olmamasıdır...

Ki bunların eksikliğini görmek için bir adım geriye şimdiye bakmak bile yeterli aslında...

KUTSAL ÖZLEM

Sana hasret, sana vurgun gönlümüz,
Neredesin mavi gözlüm,
Nerde, nerde, nerdesin dost?
Bu gemi bu Karadeniz,
Sarı saçlım, mavi gözlüm,
Nerde, nerde, nerdesin dost?Ararım izini Dolmabahçe'den,
Bir daha dönmez mi bu yola giden?
İçimde sen, gözümde sen
Sarı saçlım, mavi gözlüm
Nerde, nerde, nerdesin dost?Kurban olam yürüdüğün yollara,
Kara peçe yakışmıyor kullara,
Uyan bak bizim hallara,
Sarı saçlım, mavi gözlüm,
Nerde, nerde, nerdesin dost?Bulutlar terinden, dağlar kokundan,
Sarhoştur sevdiğim Mahzuni bundan,
Bir daha gel, gel Samsun�dan,
Sarı saçlım, mavi gözlüm
Nerde, nerde, nerdesin dost?Aşık Mahzuni Şerif

Alpdoğan Akyüz
9 Kasım 2010 Salı 18:40:27
Aşkından Ölüyordu..

Bir tarafı gurur, bir tarafı acıydı Dolmabahçe’nin o gün
lirik bir eserin sonunda başlayan, trajik bir vatan saltanatı..
Huzurlu bir adam ölüyordu, evet ölüyordu; a ş k ı n d a n ölüyordu!
Bir vatan ki babadır dedi ölmesin! Yazıktır, analar üzülmesin..

Yetimdi, yitirmişti, yüreğinde bir kan birikmişti!
Ağla atam! Ağla anam! Ağlamak ayıp değil ki..
Sevdası bir candı onda vatan ve sen alçak, sen utan!
Ki sattın sen fesindeki püskülü bile alçaklıktan..

Alpdoğan Akyüz
9/11/2010
Mehtap ALTAN
9 Kasım 2010 Salı 18:42:43
Tüylerim diken diken oldu...

Yüreğin duyarlı ve yüreğin büyük değerli kalem...

Ona yazılan her kelime onun bize sunduğu güneşin zerresine eştir...

Teşekkürler...
Mehmet GÜZEL
9 Kasım 2010 Salı 23:37:39
_________ALKIŞ_________
sahaf
10 Kasım 2010 Çarşamba 10:10:33
ATEŞTEN TOPLAR DÜŞTÜ BAĞRA


vururken saat son tiktağını
kanadıyla saramadı dünya acıyı
sözün büyü(sü)cüsü mavi ışık sönmüştü

dünya değirmeninden uçup gidemeyen
kanadı kırık, ürkek güvercinler kaldı arkada

soldu cennet bahçeler
sarı sıcak zaman durdu
durdu dünya
uğultusundan başka bir ses duyulmuyordu
ağlıyordu gökyüzü, hıçkırarak ağlıyordu…

aralık kalan kapıda
bir heykel kadar taş/tı manâ
yaşanacak ne çok şey vardı oysa !...

hiçbir dudağa değmesindi artık yaşam
kasvetinde çıldıran günü
bir tabanca sesiyle susturdu adam!
şimdi, beraber çıkacaklardı han kapısından

oluk oluk taştılar
acı seslerin rüzgârıyla
günden, kara geceye doğru aktılar aktılar...

aktı /apak/ bir çarşafın altında
ölmeyecek…
uğrunda ölünecek ADAM !

gidiyordu, kağnı ayaklar ile
mecâlsiz eller üstünde
bağrı yakan
ateş topları patlıyordu dört bir yandan…

er geç gidilecekti ya
“her ölüm erken”di
lâkin bizim için bu ölüm, en erken idi !...

(…gelebilsen yeniden Samsun’dan gür sesinle…ne çok ihtiyacımız var SANA bir bilsen !…)


Hâdiye Kaptan
Râzı.
9 Kasım 2010 Salı 20:03:19
Atatürk kimdi ... Bilinmediğini düşünüyorum aslında özellikle bildirilmediğini bizlere...
kimi Atatürkçü geçinen, kimi Atatürkü sevmediğini söyleyenlerin el birliğiyle değil ama aynı yolun yolcuları olarak O nu -yaptıklarını...yapmak istediklerini...fikirlerini...hislerini..- kendi görüşleri uğruna kullanılan adam durumuna düşürmeye çalıştıklarını düşünüyorum aslında görüyorum.
Atatürkün her iki taraftan da düşmanları en azından düşmanca bakanları düşmanca -ama sinsi bir korkaklıkla- davrananları var.Kendi menfaatleri uğruna Onu kullanmaktan çekinmeyenler...
Atatürkün kendi hayatının özeli olan kimi zevklerinin üzerine binbir çarpıtma koyarak O nu milletin gözünde yok etmeye çalışanların yanında öbür yandan basit soğuk bıktıran ve tamamiyle yüzeysel ve özden mahrum şekilsel törenlerle milletten uzaklaştıranlar, millete yaptıkları zulümleri Atanın mirası fikri düşüncesi gibi sunanlar var
ki bu uğurda her iki tarafta Ondan utanmadan -tamamiyle kendi menfaatleri için- yazılı ve görsel basını yayın organlarını seferber etmiş durumdalar...
bizim şu an ki vizyonumuz Atatürkü anlamaktan çok çok uzak...
Yarın bir kere daha ağlayacağız
sonra ?
ülke soymaya gidecekler
mafyacılık oynamaya gidecekler
rüşvet almaya adam kayırmaya gidecekler
kadın satmaya gidecekler
uyuşturucuyu pay etmeye gidecekler
millete aptal cahil demeye gidecekler
kan davası peşine gidecekler
ideolojilerinin insandan önemli olduğunu yaymaya gidecekler
üniversitelerde gençleri birbirine kırdırmaya gidecekler
demokrasinin cumhuriyetin canına okumaya gidecekler
kaset savaşlarına gidecekler
seçimler için şarkı bestelemeye gidecekler
....
....
....

Ah ki Ah
elin oğlu bizden iyi biliyor Atatürkü...saygı duruşu istiklal marşı
üç beş şiir ve yazı
iki damla gözyaşı
andık mı şimdi Atayı

ah biz..ah biz...

Râzı tarafından 11/9/2010 8:07:42 PM zamanında düzenlenmiştir.
Angie
9 Kasım 2010 Salı 22:24:27

Ülkemin gülen yüzü

muratcanbolat
9 Kasım 2010 Salı 22:29:55
Kaç lider vardır ki ölümünden sonra dahi ülkesine yön verebilsin.İşte Atatürk böyle bir değer.
Mehtap ALTAN
9 Kasım 2010 Salı 22:33:48
Mehmet GÜZEL
9 Kasım 2010 Salı 23:42:33
Ülkemizin "YAKIŞAN YÜZÜ"idi.Ne yazık ki tek başına yapmış olduğu bütün çabaları,uykusuz günleri-geceleri hebâ oldu.
melahat çetinkaya
9 Kasım 2010 Salı 23:42:16
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=101339919878177&set=a.101927396486096.4346.100000065093326#!/video/video.php?v=100982056580630

melahat çetinkaya tarafından 11/9/2010 11:44:42 PM zamanında düzenlenmiştir.

ben silemedim rica etsem bunu da silermisiniz

melahat çetinkaya tarafından 11/11/2010 10:47:21 PM zamanında düzenlenmiştir.
Alpdoğan Akyüz
10 Kasım 2010 Çarşamba 09:05:22
zulabula
10 Kasım 2010 Çarşamba 09:59:57
adın dillerde
çalışmak ellerde
istikbal abd lerde
gençlik kafelerde
tek fikir yok
büyük kafalarda
Allah rahmet eylesin
nur içinde yat Ata'm
Yorum Yaz
/ 8 »
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.