Annenizden neler 鲳rendiniz?

1.481 izlenme - 53 yorum -
/ » 6
Yorum Yaz
Cenan Do餫n
11 Haziran 2010 Cuma 14:01:09
Annelerimzden neler 鲳rendik paylal齧 istedim.

Annemden bulgur plav yapmas齨 鲳rendim...
H躄YALVER
11 Haziran 2010 Cuma 22:57:13
H躄YALVER
11 Haziran 2010 Cuma 23:03:44


Annemden 鏾k 㧐y 鲳rendim de, uygulamakta ar齴a
琮kard齧:)))Hani nas齦 derler "kaz齥 kadar齧 ama hala
baltam arar齧":)))

Latife dursun bir yanda, 鲳rendi餴m 鰊emli 㧐ylerden biri, herkese ama herkese g黮ery鼁l davranmak, asla ve asla kem s鰖 edip kalp k齬mamak, ama dedim ya, uygulamada ar齴al齳齧, annem m黷hi bu konuda.
Cenan Do餫n
14 Haziran 2010 Pazartesi 15:11:10
Canl ve fiili bir 鰎nek var yani karn齴da...

莖k g鼁el
sevdaya餸uru
11 Haziran 2010 Cuma 23:35:15
anneci餴mden en 鏾k 鲳rendi餴m 㧐y 鏾kca sevgi...
Cenan Do餫n
14 Haziran 2010 Pazartesi 15:12:08
zaten anne isminin ismi ''anne '' olmasayd "sevgi" olurdu heralde.
sahra
11 Haziran 2010 Cuma 23:38:10
ne kadar sa鏼a bir forum konusu bu...bu konuyu a鏼ak i鏸n ay齬d齨齴 vakti daha verimli 㧐yler i鏸n kullansayd齨齴.
burada annemizden 鲳rendiklerimizi s齬alaman齨 kime ne gibi bir katk齭 olacak?
M黱zevii
22 Haziran 2010 Sal 19:51:51
bu foruma girmek ve bu yorumu yapmakla dedi餴nize geliyorsunuz
hayal_meyal
12 Haziran 2010 Cumartesi 01:30:11
nar ay齥larken 鰊黰e 鰊l黭 takmam gerekti餴ni 鲳rendim
tencereye so餫n do餽ay齪 koydu饀mda yak齪 yanmas齨 beklemeyi de餴l
ya瘕da ilave etmem gerekti餴ni 鲳rendim
鏰marlar asarken geli㱮 g鼁el de餴l d鼁g黱 asmay 鲳rendim...v.s.
Cenan Do餫n
14 Haziran 2010 Pazartesi 15:13:10
te㧐kk黵ler
Afet 輓ce K齬at
12 Haziran 2010 Cumartesi 04:45:10
Sabretmeyi 鲳rendim....
Cenan Do餫n
14 Haziran 2010 Pazartesi 15:13:57
ana sab齬 ta imi..
takii anne karn齨da ba齳or sabr..

te㧐kk黵ler
krizalitskristalin
12 Haziran 2010 Cumartesi 10:24:42
kimseye gerekti餴nden fazla
de餰r verilmemesi gerekti餴ni...
Cenan Do餫n
14 Haziran 2010 Pazartesi 15:14:19
kesinlikle do餽u..
te㧐kk黵ler
Emine UYSAL (EM軳E45)
12 Haziran 2010 Cumartesi 20:50:55
K齭aca, insan olmay 鲳rendim...
Davidoff
19 Eyl黮 2010 Pazar 01:30:54
Ne g鼁el bir cevapt.
Cenan Do餫n
12 Haziran 2010 Cumartesi 22:13:30
NURCAN CANDAR UYGUR
13 Haziran 2010 Pazar 01:38:50


annemden a餷arken g黮meyi
nefret ederken sevmeyi
k齴arken affetmeyi 鲳rendim
Cenan Do餫n
14 Haziran 2010 Pazartesi 15:15:08
bunlar齨 hepsini 鲳renmemek m黰k黱 de餴l.
琰nk bunlar齨 hepsini annelerimiz bizlere uyguluyor
鰕le de餴lmi?
te㧐kk黵ler
Yorum Yaz
/ 6 »
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.