dağ gülü
353 şiiri ve 16 yazısı kayıtlı Takip Et

Y a z z z / m ııı.... // k ı ş ş ş/ m ııı ... // ... g e l e / c e k!...* * * * * * *Y a Z Z Z / M ııı.... // K ı Ş Ş Ş/ M ııı ... // ... G E l E / c E k!...* * * * * * *AY WA Ç İ ÇE K A Ç M I Ş
y a z /m ı g e l / e c e k !

** D e r/ m i ş E R E N /L E R***

Bi r i A Y/W A Y/I y e m i ş!..

D İĞERLERİ de HA N İ B A N A

H a /n i B A N A demiş..

H ep /si /de
A y/ w a y/ ı Ç O K ***S E V/E R/m i şşş

hem de AY/WAY/I
çok/tan hak ettiklerinin F A R/K I N/da BİLE M*** D E Ğ İ L /L /E R M İ Ş ...

N E yazık ki mevsim / S İZ Z Z
YEN/mezzz A y W a L A R R R...

ama O N/lar H İ Ç b i l m e z l e r m i ş Ş Ş
anlam/AZ/lar/MIŞ! çünki A K I L / ları hep/SİN/in de K I Tmış..........

Arılar v ı z ı l d a r m ı ş

A Y W A Ç İ Ç E K L E R İ

ARI /cık/ları koku/S U Y L A
M e s t E D E R M İ ŞŞŞ !...

Arılar vIzı r vIzı r D O L /A N I R R R**********
.......... her ç i ç e k t e n .......
B.a l .. TOP/L A R M I Ş

aaa ayWa çiçekLeri AÇ/m ı ş !

YAZ/ mı ... GEL/m i ş .............

Arılar a n ı n d a A Y W A Ç i ç e k l e r i n eee

************************* h ü c u m etmiş ....k o k l a m ı şŞŞ!...

S O N rada ayWalar b ü y ü m ü ş, İ R İ /L E Ş mişŞŞ!

B İ L E W E W K İ(!)....

A r ı l a r nasıl Y E r M İ Ş ! n a s ı l S E V / ER / m i ş!

B e l ki D E! ç e k i r d e k l e r i y l e Y u t /m u şŞŞ!....

B İ R de baktım İ N Cİ R L E R D E

O l m u ş................

K O P/ A R/ m a k İ s t e d i m!

Ç o k yüksekteydi D A L L A R E R E M E D İ M

Çı k a r m ı y ı m A C A B AAA!
ağaca dedim;
BİR ARA frenledim

N E D E N M İ!

tabii ki N E Y Z E N* DEN

B İ R d e f a s ı n da

b i z i m /bahçede/ d o l a ş ı r k e n

neyzen dayımlaAA

s o n/ b a h a r/ d a.A.A.......

İnCiRLERİ G Ö R D Ü K

bizim bahçedeki İNCİ R A Ğ A C I N D A

fakat hepsi duruyordu çok y u k a r LAR d a

NEYZEN D A Y I M DA *AĞ / l a m a* dedi

A Ğ / l a m a ... ((lama deve değil burda sadece "ağ/lama,( ağı bilirsiniz))

incir K O P/ a r a m a z/S A K da

A Ğ //L A M A.AA.

Ben bir dörtlük Y A Z /A R I M SA / NA
Yol/larsın incirin H A M L A R I N A A A !...

O DA ne! dedim hayretler içinde!.....

D edİ Kİ; b a k D İ N/ L E!

******* Ç I K M A incir ağacına

T OP/ lama ham/Mını mam/Wını

A yağın K A Y/A R da

düş/ER/sen Y E R E

İşte O , Z A M A N

görürsün............************************

E e e e dedim eeeeeeeeeee

SONRASI N EEEEEEE!

NEYZEN DAYIM SONRASI N EEEEEEEEE?

D U R pat/L A M A s ö y lüy/ C E M W W

Söz/üm incirin h a m /l a r ı n a

P eki neyzen dayım dedim, d i n l e d i m ve B E K /L E D İ M u s u l c a

***************** B Ü T Ü N Y I L D I Z L A R I GÖKYÜZÜNDE *********************

S onra... diye B A Ş L A D I s ö z/ eEEEEE:

YAW şu neyzen dayım D A!!!
NE hoş adamdı V A R YA*****

*BEN SENİN WAR YA ! * dedim O N A

Y E Ğ E N İ N İ M YAAAAA!....

N E O L U R DEDİM, N E O L U R BENİ AĞ//LATMA

Beni çok güldürüp, oyaladı S O N R AAA...
Annem, beni ona bırakmıştı Y A!...
Çünki; annemin Ç O K işi v a r d ı D A
Hamur, helva yapacaktı
Evde de; ne tuz, ne de un kalmıştı!
Onları almak için,

A N N E M p a z a r a /doğru /y o l /aldıII.....

T A B İ İ bana bakmak! o y a l a m a k d aAA

Neyzen dayıma K A L D I

Sen hiç sıkılma ...b a k! ben varım yanında

Diye söze başladı;

Yine komik bir dörtlük ZA N/ /N E T/ /T İİİ M // W W W WWWWW!!!

FAK/ AT bu defa ki b a m /B A Ş/ K A Y d ı....

AĞ / lasam mı GÜL/ sem mi A C A B A!

Öyle garip bak/ak/aldım ! A N /lat/ T I K/ la/rı/ N Aaa

A D A M I N biri dedi;

N E Y Z E N dayım, (teyzem de dinlemişTİ)

A D A M I N B İ R İ!..............

H ep kar YAĞ //dır/ IR / dı M A R T A Y I n d a!

ALA ALA dedim dayım ne demek istedi A C A B A!.....................

pÜR D İ K K A T dinlemeye B A Ş L A D I M ...

Olanları an/lama/ya Ç A L I Ş T I M

Dayım B A K evlat dedi!

O adamın yanında bir kârî kîrîntisi __bir de vardı arÎnînbeyÎsî

Gezerlerdi ele ele Zi G Za G l ı == W / ( % & ^"? _---é é é y o l l a r d a!_--_--==

Dağ tepe H A K g e t i r e

hep el ele

Hiç bırakmadılar Kİ!..kârî kîrîntîsinin elini eteğini!.. ıssız YOL / l a r d a

HAY/R e tT T ! nasıl da güvenip vermişti elini eteğini bu K A R /D A N adamlara!

(((Y a ER/irlerse D İ Y E!..hiç G E L M E/Dimi A K L I /N A!
sanırım K U Ş beyinİ vardı kafa//tasında!)))

Hep M A R T karı yağacak

D E Ğ İ L D İ Y A A A!!!

B U kadar dedi D A Y I M.

B E N// Ş A Ş // K I N// BA KA KALDIM!
YANİ şaşırdım KALAKALDIM!

D A Ğ I L D I MWW...

Yaw dayım daha A N L A T / SANAAA ...........

Ne güzel masal A N L A/tı/Y O R D U N *Y A W b a n aAA!...

YAWWW! şimdi ;

N A S I L kandırsam da şu dayımı A C A B A!

B İ R de " K I R M I Z I b a ş l ı k l ı KIZIII"

A N L A T //S A *B A N A .......

D İ Y E; h ı n z ı r c a aaa d ü ş ü n ü r k e n B E N

NEY/ZEN dayım S Ö Z E girdi B İ R D E NNN!

Hadi hadi E V E D O Ğ R U / y o l/ a l a l ı m YEĞENNN ...

Annen dönmüştür P A Z A R D A N, a l ı ş v e r i ş d e n!

Kim bilir ne börekler A Ç T I!, pişirdi B iz E E E!....

Hem de şöyle Ü S T Ü a l t ı P İ Ş M İ Ş! K I Z / A R / mış C İ N/sin/den...

Bende hemen atladım! sözün içine,

aynı OLDUM bir ç e k i r g e !

Z I P Z I P Z I P L A D I MWW...Y E R //D E N... Y E // re

Y a wW N E Y Z E N D A Y I M Helvaları u n u t T U K!..
D A L I N C A kız/A R/mış böreklerin H A Y A L L E R İ N E!.....

Hani annem helvada kavuracaktı ya!
Şöyle b o l fıstıklı...... b o l şekerli .... e n f e s bir şey H A N İ y a a a!

B A K dayım ZAN/net/me SAKIN HA! Ö L Ü/YE değil bu H E L V A ...
Hani dirilere D E yap/A R/lar YA!

işte ondan a n /l a /S A N A!!!

"Ö l ü l e r de ZAN / N E / derler ki!..diriler her gün helva YERRR!...

DER di rahmetli DE/DEM!
Unuttun mu yoksa S E N !

NE hayırsız evlatsın! Y A W d a y ı m S E N !

HİÇ helva kavurmadın ba/bana! ....... N E D E N

Dayım Ş A Ş / K I N aaaaaaaa dedi TÖVBE T Ö V B E E E

Annen kavurdu YA E V D E !

AMA dedim D A Y I kusura bakmak Y O K H A!!!

B E N * Ö L Ü /Y E * Y A P I /L A N * H E L V A Y I *Y İ Y E M E M *

Y A W DAYI!

nE oLuR K I Z M A b a n a

DE/DE M E de y a p ı l m ı ş olsa ..... y i y e m e m A S L A!

N E O L U R B E N İ A N LA!

N E Y Z E N D A Y IM Y AAA

S E N İ ÇOK....... İ N A N*****

Ç O O O K S E V İ Y O R U M WWW...........

İ N A N B A N A

N e O L U R YAWWWWW ...

A N L A S A N A ........********************

GüLeR ÖZ
03.12.2008
15:20

LA FONTEN’ den seçmeler...

__Ağustos Böceği ile Karınca__Altın Yumurtlayan Tavuk__Değirmenci, Oğlu ve Eşek__
___Ev Faresi ile Tarla Faresi__Güvercin ile Karga__Horoz ile Tilki__İki İnatçı Keçi___
________________Tavşan ile Kaplumbağa__Tilki ile Leylek_______________________
_________________________Yoksul ile Zengin________________________________

ben bunları çocukken çok okudum! ders aldım ders çıkardım. Hala okumaktayım.....
size de tavsiye ederim........

SAYgım SAYanlara
SEVgim ANLAYANlara olsun......

dağ gülüBeğen

dağ gülü
Kayıt Tarihi:4 Aralık 2008 Perşembe 00:07:38

Y A Z Z Z / M ııı.... // K ı Ş Ş Ş/ M ııı ... // ... G E L E / C E K!...* * * * * * * YAZISI'NA YORUM YAP
"Y a Z Z Z / M ııı.... // K ı Ş Ş Ş/ M ııı ... // ... G E l E / c E k!...* * * * * * *" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
.miray
21 Ocak 2009 Çarşamba 08:39:19
kelime oyunları ile dokundurmuşsunuz :)) anlayana tabi

Cevap Yaz
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.