Hamdioruc
587 şiiri ve 706 yazısı kayıtlı Takip Et

"Afetler cezadır"Tevbe edersen ödüle dönüşür..."Afetler cezadır"Tevbe edersen ödüle dönüşür...

Mehmet Akif inan acılar gerçeği buldurur bize"der esmyi ölçü  seçenbir kişi işte bu.acı köttttülük değil...Allah cehennemi de hakkedenlerle dolduracak...Allahı aman suçlama...suç sen de ve ilahında...seni de ilahını da yok etmek Allahın görevi...esmaya aşkı eksik olan 73.fırkadan değildir...azabı dünyada da ahirette de tadar...esma aşkına dönsün bari ahiret azabından kurtulsun çünkü çetin cezadan Allah dünyada ki acı ile tevbemizle kurtarmak istiyor bizi...de Rahman çünkü..."Rızık yetiştiren toprağa ev yapmayı sana şeytan ilham etti...çünkü cezayı hakketmedim deme Allah ululuğa layıktı...sen rızık yetiştirecek toprağa ev yaptın asilik bu...Sadece namazsızlık oruçsuzluk sanma asiliği.99 esmaya asilik Kahra sebebtir...işte müşrik nükler yaptı...Müslümanı müslümana boğazlatıyor...depremden daha çok ölümler yaşanıyor bölgemizde.Hakketim de.teknolojide müşrikten geriri kaldın diye Allah seni alkışlayacak değil ya...sömürül der Rahman o...aklını başına alıncaya kadar bu ceza sürer aklın başına gelmeden ölürsen ahirette de devamı var...namazların kefaret mi o dilerse kefaret...

"Afetler cezadır"hz Adem de şeytan da cezalandı biri tevbe etti biri etmedi...afetler bizi akıllandırısa ödül olmuş olur o afet...Razzak aşkı olsaydı bizde...nehrin etrafına ev yapmazdık...esma akımız yok demeliyiz akıllanmalıyız...acılar gerçeği bulmamız içindir.cezadır imtihandır afetler.bir esmaya aşkımızın eksikliğinin sonucudur.Hakkettik de...akıllan ilahları yok eder Allah...

"Depremzedenin gönlü naz makamında mı..."Vehhab sıfatı hiçim acizim diyeni görür.Ben Allahın parçasıyım demektir Kibir ve ego...esma olsun ölçün.

İbadet edenleri cezalandırdı...dans edenleri cezalandırmadı...İbadet edenler dans eden beyinsizleri nötürmeliydi...Dinler yok İslamdır din...73 fırka İslam sadece...esmadır eylemlerimiz hallerimiz düşüncelerimiz duygularımız esma aşkını yansıtmalı Allahı sevmek bu İslam bu...Razzak var sen nehrin kenarına ev yapma ki Razzaka aşkını yansıtmalısın...eksiklik İslama karşıdır.Allah ekmel dini ekmel...eksik demirli ev...yapmak da asiliktir...eğer ekmelliğe aşık olsaydın ekmel olmayan bana yakışmaz deseydin ya...

Deprem de ölen asi ise ceza çekecek ama asi değilse şehit ödülü verilir ona...ölüm ödül de kazandırır...mezarı cennet olan insanlar var...asi ile aşıklarının mezarları bile eşit olmaz der adl sıfatı...buna misade etmem der Allah...esmaya aşık olmaktır İslam ve 73.fırkaya erişmek.Pagan bizden dindardır çünkü parçayım diyor...Hasretle yanar pagan ama Halık sıfatını budadığı için yeri cehennemdir...esmayı budama Her yaratılan Alimdir ama ilmi ulu olan sınırsız olan tektir Allah yani...En büyük suç esmayı budamaktır ne yani nehrin kıyısına ev yaptım mutluluk veriyor bu bana...deme ilahlısın...ve Allah seni de ilahını da yok eder...bunu görev edinmiş Allah evet Allah kendine aşık...sen nehre aşıksın...zıtsın yani asisin...esmasına aşık ol...

Evet...Allah güneşi göklere koymuş ama sınır yörünge koymuş.Bağımsız tek bu varlıkta Yani Allah tek...sınırsız emirsiz asker olmayan görevli olmayan Tektir...kibirlenme güneş cennette sana muhtaçlığımız kalmayacak...elektirikle de aydınlanmayacak cennet...dünyadan farkı olacak...birinci kalite bir mekandır çünkü cennet...

"Ölçü esmadır."amacın esma olsun her alim gördüğünde sevin...Ben alim değilsem hiç kimse de olmasım deme...kısasta hayat var.Sana eğolu olana eğolu ol ...ya o hakketmiyor esmaya hadimse kıskanma o senden önde olacağını bilsen çelme takma.aman esmaya çelme takmak olur bu.çelme takmak esmaya zarar vermiyorsa çelme tak ancak.Ölçün tek olsun ...ilahlı olursun...Allah yok eder ilahlıyı...pagan ve şeytan Allahı bizden çok seviyor ama yerleri cehennem olacak budadılar esmayı ve esmaya aşkları ekmel olanı düşman seçtiler yani hz Ademi şeytan düşman seçti...izin istedi bu seçim için.Kibirli olmak da işte bu...

Depremde ölen şehit mi hadis ölçü değil ölçü esmadır...şehit olan da var olmayanı da...Ölçü tek esmaya hadim olurken ölen şehittir.Ölçüyü ikileyen ilahlıdır Allah o ilahı da o ilahlıyı da yok edecektir.

Kısas der İSLAM...İnsanla insanın... ve devletle devletin ilişkilerinde...Ey AB yarıyarıya ABD-Rusya sizi pay edecek hala kendinizi güç mü sanıyorsunuz...Terörü destekleyip Türkiyeyi de küstürmeyin...esma aşkınız az ...Allah esma aşkı az olanı cezalandırır...DÖN bu eski kafadan artık savaşlar din savaşı değil...şeytanla hz Adem arasındadır...Kabille -Habil arasında ki savaş sömürü amaçlıydı...ikisi de namazlıdı oruçluydu...İşte timur hırsızdı...sömürgeci yani...

Deprem zedeliğinden dolayı parasız kalanlardan önceliği talebelere tanı.Ekmelleşmemize emekleyen deprem zedeler var.İşyerleri elzem ikinci önceliğimiz onlar olmalı...Farklıdır ekmelleşme amaçlılar...gayretsizlerden Kadınları el işlerine yönlendirelim...değilse esma aşkına hizmeti amaçlamamış oluruz...yazık olur o harcanan paralara...esma aşkıdır amaç...Allah da esmasına aşık ve esmasıyla övünür Allah esmasına aşık hadim kullarıyla övünür...Onlara "BİZ"der...esmasına hizmet eder ve esmasına gayret edenlere éBİZ"der...Haşmeti belli olur o esma aşıklarıyla ama Vehhabiler esma aşıklarına müşrik ...der...hiçim der mi hiçim diyen...mantık hatalı vehhabiler bu iddialarında...

 

Ekmelleşmede kardeş ol ama eksik kalmada kardeş olmayalım eksikliğe sebeb olan kardeşim değil...de.Öğrenciye destek ver ekmelleşelim
 

Kan kardeşi yalancı çıkar kardeşliğe ihanet eder ama esma aşıkları birbirine esmaya hadimlik konusunda ihanet etmez...şehadetliler akraba kardeşleri senin ırzına bile ihanet eder...şehadet kalbe inmemiş.73. fırkaya ermemiş..kişi din kardeşin değil ki...Kan kardeşliği de kardeşlik değil ki Kabil _Habili öldürdü demiş yüce Kur’an...

 

Dine aykırı işlerde de kardeşlik değil"din kardeşliği"sağlam evler yapmada kardeş ol"ama fakir kalma da kardeş olma.ekmelleşmeyi durdurmamalıyız...
 

Kilise-cami kavgası bitti...Allahsızlarla ilahcılarla kavga zamanı şimdi...Allah ilahları yok eder...Mehdi deccali öldürecek.Sömürücülerle küresel şeytanlarla şeytan kim mi sömürücüler zinacılar...insanlık ahlak düşmanları...İnsan düşmanları Çok nüfus düşmanları...
 

Peygamberimiz çoğalın der ama marketlerimiz zıttını der...şehadet kalbe inmemiş işte beş öğrencili birinden alma kira...sarhoştan al farkı yok mu ikisinin...

 

"Oy kullanmada da"ölçün esma olsun ne miden ne de uçkurunu ölçü kılma...Ölçüsü esma olmayan ilahlıdır...Allah ilahı da ilahlıyı da zarara uğratır hatta yok eder...
 

Kabil-Habil savaşı zamanımızın savaşı.Kilise-cami savaşı değil bu savaş artık...Osmanlıyı kilise yıktı.şimdi kendisi de küresel şeytanca yıkılmak isteniyor.
 

Sen gerici dedin diye ben gerici olmaktan vaz mı gererim.Allah var sen yoksun yok edecek güç var seni...
 

"Arabistan git dedin "koşa koşa giderim..artık çünkü artık farkı var Arabistanın...Medineye hicret gibi olur ...hicretim...

 

Ukrayna savaşı küreseldir bölgesel değil...Nükleriniz yoksa buharlaşırsınız.İklim silahından korunamıyorsanız buharlaşırsınız...
 

İran ırak suriye İsrail terör devletidir...kan gölü olur bu bölge bir gün...Nüfus azalmalı dünya devleti için.İklim ve terör ile
 

Cifir ilmi çök elzem oldu hz Ali cifirin piri.Hz muhammede Allahın hz Ali hediyesidir...
 

Tek dünya devleti zor oluşacağı için nüfusu azaltacaklar...engelleri iklim silahı ile azaltacaklar terör örgütleri terör devletleri kuracaklar...
 

Gezegen dizilimleri Kader okumasını geleceği okumaya vasıtadır Müneccimlik ilimdir.Tarihden beri İlahi irade etkisini yıldızlarda yansıtır.ehil olan okur eksiklere falcı denmeli
 

Tufan ve hz Nuha gemi emri...İlim.Allah Hafızdır ilimsiz ilmi sınırlı Hafız da olamaz.Adl sıfatı hakkedeni Tufandan da depremden de korur.Esmanın etkileri Allahın elinde tek.
 

Evet...Allahın iradesinin yani kaderin işaretleri var...Adamın veya aracın çarpışacağı çarpışmadan bilinir...Şeytana izin verdi yapay iklim de mümkün...Astroloji ile selleri felaketleri önceden bilmek mümkün
 

Hendek savaşında rüzğar mü’minlere destek oldu.İklim savaşların kaderini değiştirmiş tarihde.İklim silahdı tarihde de.Harp teknolojisi bu amaçlı
 

Razzaka aşkın varsa ...ve diğer esmalar aşkın varsa görevin belli...Esma Allahın etkileridir...Harp mevsimi etkiler Razzaktır Allah...Harp teknolojisi çok elzem artık.sel yataklarına ev yapma İklim silah artık

 

Esma aşkın bütün amellerini sıfırlamasın ama...paganın ve şeytanın  iyilikleri sıfırlanacaktır...güvenme iyi ibadetlerine...esmaya aşk kalp ile tasdikten kasıtlanan...Biz tarihi şehitlere rahmet okumak için okuyoruz.yetmez...Savaş bütün emeklerin sıfırlandığını öğretir.2-2=0 tarihin matematiği...

 

Nasip Allahın elinde Ama Allah adil...az gayrete az ödül verir...emekleri de zayi etmez...ama o Allahın hikmetsiz işi de yok...
 

"Afetler cezadır"Tevbe edersen ödüle dönüşür...Hastalık sebebtir tıppın gelişmesi için...Hastalığa acısına kötü deme...Kötü yok kötü sensin...cüz’i iraden kötü...yapıyor hastalığı...Tıp ilmine aşık ol diye verildi sana o hastalık İnşaat mühendisliği gelişmezdi depremler olmasaydı...deprem cezadır ama su gülü de yetiştirir dikeni de...kötü sensin iradendedir suç akıllan ...Allaha yükleme suçunu...

 

Ve bir şiirim..

Öpülmedi gül gül izler neden
Ahir zamanda gülü yaktı ateş
Ahir zamanda meyve verecek dalı yaktı ateş
Gönlümde gül için savaşmadın neden
Ahir zamanın kuyuları çok derin...
Düştün neden
Yakup çok ağladı senin için
Kuyulara düştün neden
Gül kokusu gelmiş nebinin...
Çıkmadın kuyudan gönlüm neden
Seni gönülden sayanda suç gönlüm
Bağrımı deştin neden
Hala önünde develerin gönlüm
Öpülmedi gül gül izler
Sök dişlerini engellerin
Zamanı gelmedi mi gönlüm
Hani veyseldin bu sevgide...


Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:18 Mart 2023 Cumartesi 02:40:37

"AFETLER CEZADıR"TEVBE EDERSEN ÖDÜLE DÖNÜŞÜR... YAZISI'NA YORUM YAP
""Afetler cezadır"Tevbe edersen ödüle dönüşür..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.