İlknur Öztürk
401 şiiri ve 252 yazısı kayıtlı Takip Et

Kitaplardan alıntı1.Çuha cepkeni siyah meşinden=Arka tarafı kırmalı, kalçadan dize kadar inen, dizden aşağısı baldıra yapışacak tarzda dar bir pantolon türü.
2.Fişek fabrikası=1948 den itibaren Keskin orta okulu olarak kullanıldı şimdi ise keskin imam hatip lisesi olarak faaliyet göstermektedir
3.Ayntap=Antep
4.Namzedi=Aday gösterilen
5.Kamet=Bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur farz namazlarından önce okunan ezan sözleri
6.Kerhen=İğrenerek, tiksinerek
7.Yahşihan=Kırıkkale’nin ilçesi
8.Kâşane=Eskimiştir, Köşk
9.Yortu=Hristiyan bayramı
10.İlistir=Delikli metal kap
11.Diyakoz=Papaz yardımcısı
12.Metropolit=Başpiskopos ile piskopos arasında bir unvan
13.Sakarys muharebesi=Mustafa Kemal bu savaş için Melhame_i Kübra büyük kan seli demiştir
14.Andalayv=Rumlar mübadeleye andalayv derler
15.1922 de Kayseri de kurulan müstakil Rum Patrikhane’sinin başında papa Eftim bulunuyordu
16.Zul=Ayıplanacak şey utanma küçümsenme
17.Tasfiye talepnamesi=Muhacir gelenlerin isim listesi
18.Karye=Mahalle
19.Kanunisani=Ocak ayı
20.Müsadere=Hukuk terimi
21.Peksimet=Ekmek
22.Tahaffuzhane=Karantina evi
23.Turkos sporos=Türk tohumu
24.Yarü ağ yâre =Dosta düşmana
25.Avurt=Yanak içindeki çukurluk
26.Pilaki=Fasulye, barbunya, balık yemeği
27.Möbleci=mobilyacı
28.Haiz=Bir şeyi elinde bulunduran, bir şeyi olan
29.tefriş=Döşeme işi
30.Osmanlıda ilk beyaz gelinlik giyen sultan 2.Abdulhamidin kızı prenses Naime Sultan
31.Mermerşahi=Bebekler için yapılan ağız bezi
32.Nef=Sütunlarla ayrılmış her bir bölüm
33.Despot=Rum Ortodoks kilisesinde papazdan sonra gelen üst rütbe
34.Aileye bir ilişki sistemi olarak bakış 1950 ortalarında getirildi
35.Musafaha=Tokalaşmak
36.Ecir=Manevi mükâfat
37.Maroken=İlk kez Fas’ta, keçi derisinin bitkisel maddelerle sepilenip boyanmasıyla elde edilen, bugün her ülkede yapılan çok yumuşak deri.
38. Sumen=Çalışma masası üstünde bulundurulan ve üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarayan, üzeri deri kaplı altlık.
39.Dila=Sabah güneşi ya da sabah
40.Roof=Çatı
41.Brunch=Sabahla öğle saatleri arasında yenilen ara öğün
42.Mona lisa yıllar önce Loure müzesinden çalındı 1911 de İtalyan marangoz tarafından nedeni kıskançlık Fransız koleksiyonlarında çok sayıda İtalyan ressamın ve heykel traşın bulunmasına içerlemiş
43.Aquapark=Su parkı
44.Potansiyel donör= Verici
45.Atelin=Kırık ve çıkıkları sabitlemede kullanılan destekleyici
46.Kardiyoloğ=Kalp hastalıkları uzmanı
47.Kalp elektrosu=Kalp kasının kasılmasını sağlayan düzeni kaydedici
48.Aspiratör=solunum yolundaki istenmeyen maddeleri emerek dışarı atan cihaz
49.Galvanizli=Erimiş çikolata ile kaplanmış
50.Herpetik keratit=Göz uçuğu
51.Antiviral=Virüse karşı
52.Retina=Ağtabaka
53.Coconut=Hindistan cevizi
54.Cari Gustav Jung=Dışarıya bakan rüyadadır içine bakan uyanışta
55.Reseptörü=Alıcı, almaç
56.Baboon=Babun Habeş maymunu
57.Parfe=Dondurulmuş tatlı türü
58.Cool=Soğuk
59.Mehmet Akif Ersoy 1873 İstanbul doğumlu asıl adı Rağif 27 Arlık 1936 istiklal caddesindeki mısır apartmanında öldü annesi Emine şerife hanım 2 defa evlenmiştir mensur şiir sever babası temiz Tahir Efendi dini ahlaki ve garami(aşka dair lirik) şiirler yazdı
60.Evkaf=Vakıflar
61.Müderris=Medrese yada camide ders veren kimse
62.Müteessir=Üzülmek
63.İhtifal=Anma töreni
64.izhar=Açığa vurma
65.İdadi=Lise
66.Libas=Gıda
67.Safahat=Gelişmeler
68.İlk marşımız 1808 yılında ikinci Mahmut un yazdırdığı Mahmudiye marşı idi Napolyon ordusundan guiseppe donizetti yazdı
69. William James, psikolojide işlevselcilik hareketinin öngörücüsü, pragmatizmin öncüsü Amerikalı filozof ve psikolog Charles peircenin kitabında gördüğü gibi günlüğüne 1 yıl boyunca kendisi sorumluymuş gibi davranacağını yazdı Amerikan psikolojisinin babası oldu
70.Her hayat bir birincilik ile başlar
71.Münhaniler=Eğri
72.Heyula=Maddenin öncülü
73.Telkari nalınlar=Terlik
74.Mestan=Sarhoş
75.Serencam= Bir olayın, bir işin sonu.
76.Kuvve= Düşünce, tasarı, niyet.
77.Hafazanallah= Kötü bir olasılıktan söz edilirken Tanrı bizi korusun anlamında söylenir.
78.Cebir= Zor kullanma, zorlayış, zora başvurma, zor.
79.Kirit_i Ahmet=Evliya
80.Kadidi= Kurutulmuş et. * Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan. * Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde
81Lahanam dürü dürüm ayrılık küçük ölüm
82.İran imparatoriçesi farah dibanın eşi Süreyya
83.Bezik= Çoğunlukla iki kişiyle oynanan, kimi kez daha çok kişiyle oynanabilen, kuralları ülkeden ülkeye değişiklikler gösteren bir iskambil kâğıdı oyunu.
84.Teşrifatçı= Resmi günlerde, tören ve toplantılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse.
85.Laden=bitti
86.Rastığ=makyaj malzemesi
87.Tekaüt=Emekliye ayrılma
88.Cesamet= Büyüklük irilik
89.Itriyatçı=Güzel kokular, makyaj malzemesi satan kimse veya yer
90.Tarlatan=belirli bir sertlik verilmiş olan ve kimi giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş.
91.Zadeğan=Asâlet. * Temiz ve meşhur soydan olan. Tanınmış ve temiz âileden olan. Aristokrat. * Meşhur ve belli âileler cemaatı.
92.Öyle bir deve ki her evin önüne çöker
93. Kitapları seviyor musunuz? Öyleyse hayat boyu hep mutlusunuz demektir Junes Chore
94.Batöz=başaktan taneyi ayıran makine, harman makinesi.
95.Pulluk=toprağı sürmekte kullanılan tarım aracı.
96.Mibzer= tarlaya tohum ekme aracı.
97.Sırattan incedir sevda köprüsü beraber geçelim tut ellerimden Abdurrahman Karakoç
98.Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar sevdiğine her şeyi verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin Nazım Hikmet
99.Muhkemat= İslâm bilgilerinin ve ahkâmının (hükümlerinin) kaynağıdır. (Ahmed Fârûkî)
100.Müteşabih= Sözlükte benzeyen anlamına gelen müteşâbih, terim olarak; manası kolaylıkla anlaşılmayan, bir çok manaya ihtimali olup bunlardan birini tayin edebilmek için haricî bir delile ihtiyaç duyulan, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakışta anlaşılmayan, manası açık ve net olmayan, niteliği (seçikliği) belli olsa da içeriği (açıklığı) belli olmayan, şaban ayında değil de ramazan ayında oruç tutulması ve namazların sayısı gibi manası akılla kavranamayan lafızlara ve ayetlere denir.101.Bazı insanlar sessizce suç taşıyor maksat nur
102.kinoteart=SSCB döneminde sinema ve tiyatronun bulunduğu bina
103.esentüke=Kafkasya da şifa sularıyla ünlü bir yer
104 Örkün=atın tutulan yeri
105.avane=yardımcılar
106.Minval=biçim yol tarz
107.diriliş akımının öncüsü sezai karakoç
108.Serasker=Osmanlı İmparatorluğu’nda, sadrazamlık görevi bulunmaksızın ordunun komutanlığını yapan vezirlere verilen san.
109.Zahiren= görünüşe göre, dışardan, görünüşte.
110.Huzme=Işın demeti
111.Şayak=kaba dokunmuş yün kumaş
112.physics=fizik kimya tabiat bilgisi
113.IQ=zihinsel zeka
114.EQ=Duygusal zeka
115.elisabert kübler ross=1926 2004 ölüm ötesi deneyim ölüm ve yas konularında yaptığı çalışmalarla ünlü
116.sırtımda yumurta küfesi mi var sallarım gider alıştık artık diyorsun yani ön tekerlek nereye giderse arkadaki de oraya hesabı
117.haside=tatlı
118.17 eylül 1961 günü darağacında idam edildi Adnan menderes
119.muhtıra=bir devletin başka bir devlete siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota herhangi bir şeyi anımsatmak, bir konuda uyarmak için yazılan yazı.
120.taraz= ipek ve benzeri düz, parlak kumaşların üzerinde bulunan tel tel iplik.
121.faraziye=varsayım
122.kbb=kulak burun boğaz
123.body=vücut geliştirme sporu
124.susem=gökkuşağı tanrısı irisin diğer adı
125.filoloji= bir dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesi.
126=posedonya=deniz çayırları
127.hz.Halime havazin kabilesi sad bin bekir kolu
128.Hulvan=bir kimsenin hizmeti karşılığı verilen ücret dışında verilen şey
129.Rençberlik=Sözcük anlamı olarak eziyet/sıkıntı çeken demektir. Eski zamanlarda geçimini topraktan sağlayan kişileri ifade etmek için kullanılırdı. Günümüzdeki çiftçi kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Çiftçi eziyet gören, yaptığı ve uğraştığı işlerden dolayı eziyet çeken, eziyet olan anlamları taşır.
130.amfora=gövdesinden daha ince olan boyun kısmının altında dibe doğru daralarak sonlanan iki kulplu, Antik Dönemlere özgü bir çeşit Yunan çömleği.
131.harese=develerin yediği dikenli ot
132.cümle kapısı=bir yapının ana kapısı
133.umur=aldırış etme, önem verme, önemseme.
134.Sökün=birçok kişi ya da birçok şey birbiri ardından ve arkası kesilmeden gelmek, ardı ardına görünmek anlamındaki sökün etmek sözünde geçer.
135.Mabude=tapılacak ölçüde sevilen kadın.
136.ölümün olduğu bu dünyada hiçbir şey çok da cidkdi değildir aslında franz kafka
137.rüştiye=eski orta okul düzeyinde eğitim kurumu
138.neyleyim köşkü neyleyim sarayı beste kadri şençalar güfte celal erten
139.yaz gibi söz aşkın tuna beste halil karaduman
140.Hayata dair hatırlanmaya değer tek şey hayatın şiirselliğidir VirginiaWoolf
141.Irama=uzak
142.Lumier=ışık
143.Centaure=başı insan vücudu at şeklinde mitolojik hayvan
144. Eğer gençler bilse ihtiyarlar yapabilse
145.kahveyi gece kadar siyah, cehennem kadar sıcak ve kadın kadar tatlı içeceksin(Kolombiya atasözü)
146.parfe=Fransızcada mükemmel

Beğen

İlknur Öztürk
Kayıt Tarihi:9 Ekim 2020 Cuma 18:33:46

KİTAPLARDAN ALINTI YAZISI'NA YORUM YAP
"KİTAPLARDAN ALINTI" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.