hanifi kara
3056 㱮iri kay齮l

S中躎

hanifi kara
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 1 yorum 86 okunma

S中躎


Osmanl齨齨 鏰d齬la, kurdu饀 ilk devleti(*)
Elbistan抎a Dul-kadir, Beyli餴nin ba⺧enti!

08/02/20
Hanifi KARA

(*) 莂d齬dan saraya, saraydan s黵g黱e
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
S中躎 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

S中躎 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
L黷fiye_莂nac齥
8 辵bat 2020 Cumartesi 23:00:03
De餰rli Hocam, Bilecik Valili餴yle y黵黷m oldu饀nuz, halen devam eden "E餴tim ve 㱮ir" konulu konferanslar齨齴da gelece餴n miras琮lar nesillere verdi餴niz 黶t黱 gayreti, eme餴 g鰎鼀or, sizi 鰎nek al齳orum... Y黵e餴nize, g鰊l黱鼁e sa餷齥 輓'Allah...

Selamlar齧 ve sayg齦ar齧 sunuyorum...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihanifi kara , 㱮irin sahibi
9 辵bat 2020 Pazar 01:40:28
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.