Şivenizle şiir, hikaye yada bir kaç cümle kurmak ister misiniz ?

2.188 izlenme - 40 yorum -
/ » 4
Yorum Yaz
NİHAT İLİKCİOĞLU
12 Kasım 2009 Perşembe 20:01:54
Nacizane Kendi Yazmış Olduğum ( Gaziantep Şivesiyle - Seven Gızın Hakiyesi )

- Gııı Hayce.
- Gııı haradasın?
- Allah seni getirmeye emi şeyle.
- Neen gulasmeyn gıı.
- Saa deiym taman.
- Gıı Hayce neen duymeyn gıı beni.
- Tağadan baa bak şeyle.
- Acı gelde oturak dayım dayım geldeyn mi var sahım. Nidiyn evde sen saa.
- Otur şeyle urguma da iki çirtik hanek edek. Bes ahıl ver sen baa.
- Ben niyğdim nişliym şindi. Düşünüym düşünüym beyle olmey. Yahamı gaptırdım.
- He gııı sahten deiym saa. Gercik gercik gülme eyle. Hös deyiym saa. Ambel beter beni kerç ediyn sende.
Hös de dinne adam kiminde annatıyğm.
- Şo geçe baggal mamet amminin düvenin urgundahı konşu Ayyuş dezegil taman.
- He. Ayyuş dezenin güccüg olu Hösüyün.
- He gıı.
- Aha o.
- He he.
- O gudduk olan hıra hırtlak. Ahlına geliğymi az döşmezdik ondan.Aha ben ona yahamı gaptırdım seviym.
- Seviiiiym yeen seviiiym.
- Hös gııı gülme eyle bi kelle bile ahlımdan çıkmey sahten deyiğm saa neen güliyn eyle beni mi kerç ediyğn.Tarpadanak oldu. Bi dafesinde zibil elediydim urgundan geçtim. O baa bahdı ben ona bahıştıg birez. Biliyğn bende yeen göze görükümüm yanı. Oda ahıllı olan şindi boy bos güvey kimin geyiniğ.He güccüggen yeen deliydi emme böğdü aha adam denişi naderde olsa.
- Hayce gııı ben neyğdicim şindi gıı. Hayalımdan bilaan çıgmıy nader hös göğnüm deysemde anlamey.Deyken delisi gün gapım yumsuk yumsuk taşkala taşkala çaldı haralda yangış değydim.Bi güccüg uşaanan meersem Hösüyün meddub salmış. Hısleyn döşüme sahladım.
- He de. -
- Du gııı sokranma aha meddubu ne yazmış biliymin seviym seni saa yahamı gaptırdım mahanayla zibil eled de bi kelle da göriym deyğ. Gözel gözel hanekleri düzmüş he gııı.
- Dıggat! ! ! ! ! ! ! ! en gözel haneni duydun mu seni seviym deyğ.
- E de.
- Bi dafesinde bobam Hösüyünü tagamızın urgundan geçiyğkene görmüş işmar ediyken baa. Bobam da ganneynen seyirtti govaladı taa arha konşu Firdöös dezegil varya he he maasimi taa o geçiye gadeni govaladıydı. Ondan belli aramey. Aha şindi gene başım balhiy madem sanciy baa bi eli başında habi ver acı. Seviym gııı gerçeeden seviym anlamey yosam anleyde işine mi gelmey olam bilmeym kine baa eyle geliy sahım.
- Gıı Hayce bu deli olan bobamdan mı gorhuy ola bi kelle gorhulacak navar bobamda öcü mü sahılam gendini mi yiyci
- Elde mi gııı.
- He de.
- Her aaşam düva ediym dayım dayım döşümün taktasına vuriym vuriym olmey anbel beter gendimi heder ediym beyle. Ben onun uçun deli oliym nense o heç ahlına bi kelle bile gelmey. Baddayı ediyğm bende he adam sevdene baddaa eder mi ettiriy vallaha gıı. Aha gene aazımı açdı.
- Hösüyün Hösüyün.
- Yidiken yıhılasın desem gene yazık saa. Allah miraz aldırmaya desem gene yazık saa. Adın şanın bellisiz ola. Beni beyle dımdızlak koydun. Taman ben seni yeen seviydim sende beni yeen seviydin. Benim gaderim kara hebiceeni ırmeylar fenikiyim imreniyim hıssadanak hıssadanak tagadan bakiym bakiym çirtim çirtim bekleym ama yok gelmey anam gelmey. Bende beyle hulklaniym aalarım gaderime.
- Gorhma hösüyünüm gel navar. Aynat olma da gel gorhma.
Allah baa şeyle el gınamaz ayrılıı verede kurtulam.
- Hös gııı Allah etmesin deme. Etsin etsin ben bu datlı canımdan bıhtım.
Seviym ben nişleym.

Değerli Gaziantepliler Antep şivesiyle dilimin döndüğünce birşeyler yazmaya çalıştım. Yalnış ve bilmediğim kelimelerden dolayı özür dilerim.

Tüm okuyucularım size de anlama kolaylığı için ve bildiğim kadar
Türkçe karşılığını sunuyorum..


Hakiye: Hikaye
Gıı: Kız
Hayce: Hatice
Haradasın: Nerdesin
Allah seni getirmeye: Gittiğin, kaldığın yerden dönmeyesin.
Şeyle: Şöyle
Neen: Neden
Gulasymeyn: Duymuyorsun.
Saa: Sana
Deyiym: Diyorum.
Taman: Hani
Duymeyn: Duymuyorsun.
Tağa: Pencere
Oturak: Oturalım.
Dayım: Devamlı
Geldeyn: Geldiğin
Sahım: Sanki
Nidiyn: Ne yapıyorsun.
Urguma: Karşıma.
İki çirtik hanek edek: İki laf edelim.
Bes: Yalnız
Ahıl: Akıl
Niyğdim nişliym: Ne yapayım nasıl edeyim
Şindi: Şimdi
Düşünüym: Düşünüyorum.
Beyle: Böyle
Olmey: Olmuyor
Yahamı gaptırdım: Kalbimi verdim
Gercik: Gıcık
Hös: Sus
Abel beter kerç ediyn: Daha beter beni taklit ediyorsun
Dinne: Dinle
Annatıym: Anlatayım
Geçe: Taraf
Baggal: Bakkal
Mamet: Mehmet
Ammi: Amca
Düven: Dükkan
Urgundahı: Karşısındaki
Konşu: Komşu
Ayyuş: Ayşe
Deze: Teyze
Taman: Hani
He: Evet
Güccüg: Küçük
Olan: Erkek çocuğu
Hıra hırtlak: Kısa boylu,çok zayıf
Geliğy mi? Geliyor mu?
Döşme: Kavga
Seviym: Seviyorum
Yeen: Çok
Kelle: Bir defa
Ahıl: Akıl
Çıkmey: Çıkmıyor
Sahten: Gerçekten
Saa: Sana
Tarpadanak: Aniden
Dafesinde: Defasında
Zibil: Çöp,pislik
Elediydim: Götürüyordum
Urgundan: Önünden
Bahıştıg: Bakıştık
Birez: Biraz
Biliyğn: Biliyorsun
Göze görükümüm: Çok güzelim
Güvey: Damat
Geyiniğ: Giyiniyor
Böğdü: Büyüdü
Denişi: Değişiyor
Nader: Ne kadar
Göğnüm: Kalbim
Delisi: Ertesi
Gapı: Kapı
Yumsuk: Yumruk
Taşkala: Panik
Haralda: Herhalde
Yangış: Yalnış
Güccüg: Küçük
Uşanan: Çocukla
Meersem: Meğer
Hösüyün: Hüseyin
Meddub: Mektup
Hısleyn: Gizlice
Döşüme: Göğsüme
Sahladım: Sakladım
Sokranma: Şikayetci olma
Mahanayla: Bahaneyle
Eled: Götür
Gözel: Güzel
Hanek: Laf
Dıggat: Dikkat
E de: Evet de
Bobam: Babam
Taga: Pencere
İşmar: Parmakla işaretleşme
Ganne: Şişe
Seyirtti: Koşarak glmek
Govaladı: Kovaladı
Firdöös: Firdevs bayan adı
Maasim: Masum,zavallı
Gader: Kadar
Balhiy: Ağrımak
Made: Mide
Sanciy: Sancılanmak
Eli başında habi: gripin
Yosam: Yoksa
Anlamey: Anlamıyor
Navar: Ne var
Öcü: Şeytan
Sahılam: Gerçek
Gendi: Kendi
Elde mi? Öyle değil mi?
Aaşam: Akşam
Düva: Dua
Uçun: İçin
Badda: Beddua
Ediyğm: Ediyorum
Yidiken yıhılasın: Gençken ölesin
Dünyada tad aldırmasın: Dünyada tad almayasın
Adın şanın bellisiz ola: Ortadan kaybolursunda nerede olduğunu kimseler bilmesin.
Beyle: Böyle
Dımdızlak: Tek başına
Hebiceeni: Hepsini
Irmeylar: Ayırmıyorlar
Fenikiym: İçim geçiyor
Hıssadanak: Sessizce
Çirtim: Çok güzel giyinmek
Bekleym: Bekliyorum
Hulklaniym: Duygulanıyorum
Aalarım: Ağlarım
Gader: Kadar
Gorhma: Korkma
Navar: Ne var
Aynat: İnat
Ba: Bana
Şeyle: Şöyle
El gınamaz ayrılıı: Ölüm ayrılığı
BANU ULUDAĞ
23 Aralık 2009 Çarşamba 15:28:24
çok güzeldi,teşekkürler.benim maalesef verecek pek örneğim yok..sadece annneannem arada memleketi Ispartaca kelimeler ekler konuşurken o kadar :)

Hincik:şimdi
Hincileyin : Bu aralar,şimdiki zamanda vs
Tahırna:Tarhana
Yu:Yıka
Ev: Oda

Ve herkein adını yanlış telafuz eder:)
Allah başımızdan eksik etmesin O'nuElif Masal
13 Kasım 2009 Cuma 10:27:53gurbetçiler tarafından 12/23/2009 11:14:59 PM zamanında düzenlenmiştir.
NİHAT İLİKCİOĞLU
5 Aralık 2009 Cumartesi 22:58:38
GAZİANTEP ŞİVESİYLE - ANAYLA GÜCCÜG OLU

Ana - İnö. Gene mi geldin lan sen. Neen çabıh bıhtın oynamadan. Lan gette oyna olum oyna. Navar urgumda dolaniğyn cardın kimin. Lan olum savuşta get deyiym saa. Böyün zatı yüremii yen tükettin. Elimden almayasıca seni şeyle. Neen gulasmeyn lan. Büskivit yok deyiym saa. Haradan yaradiym şindi. Üfffff lan olum yeter lan. Dormaz oleyğdım da yanın yanın doreydim. Seni dordom gün öleydim vara şeyle de anasız galaydın. Lanet saa da geri galanına da. De get emminin olunla top oyna, derme çevir, Hayceynen hakeke oyna. Bah fenikim haaa. Aşama bobaaa sölersem gulanı sündürür, tavana asar seni.

Olu - Baneey baneey ben büskivit istiyğm.

Ana - Lan olum yog deyiğm saa. Varda vermiyğm mi lan.

Olu ¬- Baneey baneey istiğm işte. Iıığğğ ııığğğ.

Ana - Zırlama.

Olu - Iıığğğ ııığğğ.

Ana - Hös deyiym saa. Dedeen dedik mi olmalı illem. Gara gara dert yi emi şeyle. Ömrümü günümü yidin. Bu yaşda galasın. Baa bi tat dışlık vermedeiz. Varam evlenmez oleğydım. Başım göl, ayam seldi. Bobamın evi, anamın aşı, tandırımın başı.

Olu - Anaaaa anaaa gıııı anaaa.

Ana - Navar lan.

Olu - Payamlı şiker viiir.

Ana - Lan olum yeter lan ağı zuhum yi. Göron mu gafama arı yapıştı, madeeeem oooyy madeeem.

Ana - Firdöss gıııı.

Gız - Navar anaaa.

Ana - Baa bi eli başında habi viir. Yüremii tüketiyğ bu olan. Gafam don gazanı kimin oldu sahılam. Çek şunun pontirini, burnunun sümönü de sil şeyle getsin Irbaamla oynasın.

Gız - Mısdavaaa mısdavaaa.

Olan - Navarrr.

Gız - Urguma gel şeyle sümönü silicim.

Olan - Baneeey gelmeym gelmeym.

Gız - Anaaaaa gıııı anaaa gelmeyğ Mısdava.
Ana - Gulanı sündür şeyle ele gelsin. Offfff offfff ne miskilimdim. Çirtim çirtimdim. Döşümün tagdasına sumsuk sumsuk vurmadan döşüm heder oldu.

Boba eve gelir / Boba - Kerata urguma gel şeyle. Böyün hınzırlık yaptın mı lan üçkağıtçı.

Olu - Yog bobaaaa.

Ana - Yog herif mısdavam ahıllı olan.

Boba - Aferiiim olumaaa. Lan afferiim lan saaa kerata bag saa ne aldım.

Olu - Neeey aldın Bobaaaa. Büskivit miii ?

Boba - Heee al bakim hadi yeee.

Ana - Herifff herifff şımartma şunu tepemize çıhıcı.

Boba - Yog yooog benim olum yapmaz demi lan kerata.

Olu - Yog bobaaa yapmaaam.

Boba - Aferiiim olumaaa.

Boba - Ayyuuuş. Ayyuuuş.

Avrat - Navar herifff.

Boba - Aç şu televizonu da acansları dinliyek hele. Bi de baaa goyu göpüklü kayfe yap şeyle.

Avrat - Olur herifff.

Boba - Mısdavaayı eyi ki dormuşun avrat gıı. Yeen ahıllı maasim.

Avrat- Yaa herif. Yen ahıllı Antep’te bidene.


Değerli Gaziantepliler Antep şivesiyle dilimin döndüğünce bir şeyler yazmaya çalıştım. Yanlış ve bilmediğim kelimelerden dolayı özür dilerim.

Tüm okuyucularım size de anlama kolaylığı için ve bildiğim kadarıyla Türkçe karşılığını sunuyorum..

Güccüg: Küçük
Olu: Oğlu
İnö : O ne.
Gene: Yine.
Neen : Neden.
Çabıh: Çabuk
Bıhtın: Bıktın.
Gette: Git.
Navar: Ne var.
Urgumda: Önümde.
Dolaniğyn: Dolanıyorsun.
Cardın: Sıçan.
Kimin: Gibi.
Savuş: Çekil.
Deyiym: Diyorum.
Saa: Sana.
Böyün: Bu gün.
Zatı: Zaten.
Yüremii: Yüreğimi.
Yen: Çok.
Büskivit: Büskivi.
Deyiym: Diyorum.
Haradan: Nereden.
Yaradiym: Yaradayım.
Şindi: Şimdi.
Dormaz: Doğurmaz.
Oleyğdım: Olaydım.
Dordom: Doğurduğum.
Şeyle: Şöyle.
Galaydın: Kalaydın.
Galanına: Kalanına.
Derme: İple oynanan bir oyun. Topaç.
Hayceynen: Hatice ile.
Hakeke: Seksek oyunu.
Bah: Bak.
Fenikim: İçim geçiyor.
Aşama: Akşama.
Bobaaa: Baba.
Sölersem: Söylersem.
Gulanı: Kulağını.
Sündürür: Çeker.
Baneey: Bana ne.
Iıığğğ ııığğğ: Ağlama sesi.
Hös: Sus.
Deden: Dediğin.
İllem: İlla.
Gara: Kara.
Galasın: Kalasın.
Baa: Bana.
Tat dışlık vermedeiz: Rahat huzur yüzü göstermemek.
Varam: Keşke.
Oleğydım: Olaydım.
Başım göl, ayam seldi: Başı boş istediği gibi gezip dolaşmak.
Anamın aşı, tandırımın başı: Burası yurdum, yuvam rahat ettiğim yer.
Payamlı şiker viiir. Payamlı şeker ver.
Ağı zuhum yi: Zehir zıkkım ye.
Göron mu? Görüyor musun?
Gafama arı yapıştı: Kafama ağrı girdi.
Madeeem: Midem.
Firdöss: Bayan adı Firdevs.
Eli başında habi: Gripin.
Yüremii tüketğ: kalbimi tüketiyor.
Don gazanı: Çamaşır kazanı.
Pontirini: Pantolon.
Irbaamla: Erkek adı İbrahim.
Mısdavaaa: Erkek adı Mustafa.
Döşümün tagdasına sumsuk: Göğsünün üstüne yumruk vurmak.
Ayyuuuş: Bayan adı Ayşe.
Acansları: Haberleri.
Baaa goyu göpüklü kayfe: Bana koyu köpüklü kahve.
Avrat: Kadın


NİHAT İLİKCİOĞLU tarafından 12/6/2009 10:32:17 AM zamanında düzenlenmiştir.
binyıl
16 Aralık 2010 Perşembe 16:11:32
Hey Allahımm ya, gerçek anlamda takdire şayan, bir şive ancak bu kadar güzel anlatılır...her yıl 15 gün antep'e gittiğim içim gözümde canlandı bu senaryo....Hey Allahım ya..
.))

seyda19
22 Aralık 2009 Salı 23:07:11
sen hele gıyıla şu topluyu ahanda orda durupta şinneme merzuvanın badallarınıda iyi ovala bayakki gibin gaşını yıhıp surat eğşitme tahdiye alesicenin gızı yap heri şu işi atuk

çorumdan kucak dolusu sevgiler....
Cenker
22 Aralık 2010 Çarşamba 11:09:14
üstat mealini de yazsaydın anlamadım :D
İhsan POLAT
23 Aralık 2009 Çarşamba 04:58:00
Benim bi tene akrabam var. Babamın emisin,in oğlunun garısi. Adı İfet(İffet). Bu dil onun dilidir.

-İfet nene torunun adı ne
-Gürbe(Kübra)
-Peki ya öbüri
-Mevra(Merve)
-Ya oğlanın adı ne
-Aytekir(Aytekin)

-İfet nene ele neydirsin, neye ağzın örtirsin(Televizyon seyrederken)
-Ahanbu televüz(Televizyon)i getürdüz, gavurlari eve soktuz daha rahat yemeh de yiyemirüh...

-Yahu nene oğulların seni gezdürdimi İzmirde
-O Ali(Oğlu) beni plac(Plaj)a götürecehti. Gavur oğli gavur bene sözverdide hayalladi(götürmedi ve unutturdu). (Ne olduğunu bilse Aliyi gebertir)

-Yahu nene İzmirmi ey buramı
-İzmir ey. Etmeh(Ekmek)bitir hama o oğlan(Toruni Erdinç)Pisikciklet(Bisiklet)e binir, gidir, getürir(Zavallının o geder tezeh dumanında gözleri yanmiş ki). Üstelüh tuvalet ağzın içinde(Çok yakında anlamında)...

Aslında çok varda hepsi bir anda insanın aklına gelmiyor...

Erzurum/İspir/Duruköyden saygılarla...AEO

İhsan POLAT tarafından 12/23/2009 4:59:28 AM zamanında düzenlenmiştir.
BANU ULUDAĞ
23 Aralık 2009 Çarşamba 15:23:03
asiduygu
23 Aralık 2009 Çarşamba 14:10:53
BEN SİZE BENİM YAZDIĞIM BİR TÜRKÜYÜ YAZMAK İSTİYORUM (KARADENİZ ŞİVESİ)

OOYY OYY SEVDUĞUM
NEDİR BU GÜZELLİĞUN
YARDAN AYRILALI BEN
GEÇTİ ÇOK SENELERUM


YAPMA HABUNİ BAĞA
KONUŞALIM BAŞ BAŞA
OTUR ŞÖYLE YANIMA
SEVDUĞUMUN ADINA


EE UŞAK DEYRUM SAĞA
GEÇTİ ÇOK SENELERUM
ANLASANA HALUMDAN
SENİ ÇÖZEMEYİRUM


BENİ SAĞA BAĞLAYAN
GÜZELLUĞUN OLMASA
SEVERMİYDİM BEN SENİ
E ANDERDE GAYBANA

UMARIM BEĞENMİŞSİNİZDİR TRABZONDAN SEVGİLER
İhsan POLAT
3 Şubat 2011 Perşembe 07:11:51
Çok hoş...tebrikler...aeo
aynur yıldırım
23 Aralık 2009 Çarşamba 15:19:50
şimdi ağlıma bişe gelmir gelince sizinnen paylaşuram:)


Bayburt'tan sevgiler...
İhsan POLAT
3 Şubat 2011 Perşembe 07:17:54
Behlirüh o vakıt...
erhanbay
21 Nisan 2011 Perşembe 10:25:12
Bayburt'ta bir eczane vitrininden:"Böcük ilacı bulunur"
seyda19
23 Aralık 2009 Çarşamba 16:12:43
Ellağam bir gış gunuydün
Seni gorduğumde
Okulun badallarının başında
Gaşını yıhıp geştiydin yamacımdan
Gormediydin sana yanan bu galbi
Ve sona duydum ki başka bi gobele meylin varmış
Onun içinmüş gaş yıhıp gerdan süzmelerin
Zoruma gittiydin
Çömüp galdıydım avlunun orta yerine
Merzuvanlardan adını bir mıh gibi vurup badallara
Çıhtıydım zınıfa
Ve gıyladıydım topluyu
Ve bağırdıyıdım avazınan
Seni seviyom tahtaya alesicenin gızı deyin

Sen gulüp gectiydin şinnek şinnek
Şişinip dediydin yanındaalere
Kim bu,
Bayakki anıran eşşek

Zoruma gittiydin çömüp galdıydım
Zınıfın orta yerine
Sona
Yolunu beklediydim
Evinizin çenesinde
Gene sorduydun yanındaalere şinnek şinnek
Kim bu deyin
Bende dediyidim sana
Bayakki eşşek

çorumludan bir aşk şiiri(alıntı)
erdal_dursun
24 Aralık 2009 Perşembe 08:06:33
Bedenimi büküp sağule gibi
Hangi sürütmaya taktun sevduğum
Ben kokaşa gibi akarken sana
Sen Napota gibi baktın sevduğum


Türkçesi

vucudumu büküp (Sağule)yaş fidanı büküp ip gibi kullanma
Sürütma = Kızak ayağı
Kokoşa =Artvin /Şavşat Çamlıca köyünde pınar
Napota = pınarın karşısında sudan istifade edemeyen tepe
mehmet ali unsal
24 Aralık 2009 Perşembe 11:01:43
Ey edip Adanada pide ye

pide yemezsen adana kebab ye.


GEL GARDAŞ
ADANAYA GİDEK
KARPUZ ALAKTA BİRLİKTE YİYEK GARDAŞ.

HELAL
ADANALI CELAL
NERDE KALDI
BİZİM BİLAL

KATKIDA BULUNABİLDİMSE NE MUTLU.SELAMLAR
Yorum Yaz
/ 4 »
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.