Bilge sözler şeker kamışına benzer; ne kadar emsen de tadı tükenmez. (Afrika Atasözü) [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

RAHMAN SURESİ VE FAZİLETİ

RAHMAN SURESİ VE FAZİLETİ

RÂHMAN SURESİ OKUNDUĞU ZAMAN


Râhman suresı okunduğu zaman
Kalbim serçe gibi çırptığı zaman.
İlâhi aşk iksiri her zerremi yaktığında
Ruhum özgürcesine uçmak ister ukbaya doğru.

Huşuyla eğilir başım
Başlar zikre kalbimle dilim
Allah ım beni biran bile bırakma bana
Ne zaman duysam Kuran sesini.


İki büklüm olurum, ölmeden binlerce ölürüm.
Dünya kalır ardımda benim
Ben bendeki beni bulurum.
İndikçe öze o benden temiz.


Rabbim bizleri ayrı koyma Kuran sesinden.
Son nefeste ayırma imândan bizleri.
Yine duydum rahman suresini.
Ben benden oldum.


Gözyaşlarım sel oldu
Kalbimde açtı rahmet gülleri.
İlâhi aşkla akan gözyaşlarım yudu yüzümü
ilâhi aşkla akan yaşlar besler yüreğimdeki rahmet güllerini ......


Nigâr Bedirhan
RÂHMAN SURESİ:hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur

55 – RAHMÂN SûRESİ
78 âyet olup Mekke’de inmiştir. İlk âyetinde rahman ismi geçtiğinden ve sûre boyunca Allah’ın rahmâniyeti anlatıldığından bu ad verilmiştir. Bir önceki Kamer sûresi daha ziyade terhib yani kendilerini bekleyen tehlikeyi bildirerek insanları dine dâvet ederken, bu sûre daha ziyade tergib, yani Allah’ın bu dünyada, özellikle ebedi cennette hazırladığı nimetlerini hatırlatarak dâvet eder.
Bismillâhirrahmânirrahİm
1-2 – Rahman Kur’ân’ı öğretti.
3-4 – İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.
Sûrenin başındaki bu bir satırlık kısım muazzam bir gerçeği bildirmektedir: Sonsuz rahmet sahibi Allah, şefkatle yaratıp kemale erdirdiği insana olan rahmetini tamamlamak için Kur’ân’ı göndermiş, onu cehalet ve dalâlet karanlıklarından kurtarmıştır. Hitabı olan Kur’ân’ı anlaması için, yarattığı bu insana düşünüp ifade etme kabiliyeti vermiştir.
Bu âyetler şöyle özetlenebilir:
Rahman

Kur’ân

Beyan

İnsan
Rahman insanla iletişim kurmaya tenezzül buyurmuştur. Mesajı olan Kur’ân’ı anlayabilmesi için insana beyan kabiliyeti vermiştir.
5 – Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. [36,38-40; 6,96]
6 – Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. [22,18]
7-8 – Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. [57,25; 26,182]
Muazzam kâinat içinde uzayda dolaşan ve hızları, kütleleri, yörüngeleri farklı milyonlarca gök cismi, pek ince bir nizama tâbi olmasalardı, bu kâinat bir saniye bile varlıkta kalamazdı. Oysa milyonlarca yıldan beri bu muazzam hareket ve faaliyete rağmen, hiçbir aksaklık olmamıştır.
9 – Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın.
10 – Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.
11-12 – Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.
13 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
Bu âyetle birlikte sûre boyunca 31 defa tekrarlanan iki gruba yönelik hitap, birçok müfessirce insanlar ve cinler diye yorumlanmıştır. Fakat Râzî’nin bildirdiği gibi erkek ve kadın gruplarına yönelik olması da mümkündür.
Hz. Peygamber (a.s.) cinlerin bu âyeti işittiklerinde tekrar tekrar: “Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlayıp inkâr etmeyiz. Her türlü hamd Sana’dır ey Rabbimiz!” dediklerini bildirmiş ve ashabını da buna teşvik etmiştir.
14 – İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.
15 – Cinni ise hâlis ateşten yarattı.
16 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
17 – O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. [70,40; 73,9]
İki doğu ile iki batı: kış ve yaz günlerinin en kısa ve en uzun günleri olabilir. Yahut dünyanın yarıküresidir. Güneş bir yarıkürede doğarken, diğer yarıkürede batar. Âyet şunları düşündürür: a-Güneş, Allah’ın emriyle doğar ve batar; bu doğup batma, her gün farklı açılarla vaki olur. b-Dünyanın da güneşin de Rabbi O’dur. Bunların ayrı ayrı sahipleri olsaydı, bu uyum olmazdı. c-Doğu, batı ve ikisi arası herşeyi yaratan Allah’tır. Kâinatın hikmetli nizamının sahibi O’dur.
18 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
19 – O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar.
20 – Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar.
21 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
22 – Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. [35,12]
23 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
24 – Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O’nundur.
Denizleri yaratan, suya kaldırma özelliğini veren ve gemileri yapan insanlara zekâ, güç ve kuvvet veren Allah’tır.
25 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
26 – Yerin üstünde olan herkes fanidir. [28,88; 18,28; 76,9]
27 – Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.
28 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
29 – Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O’na yalvarır (bütün bunları gerçekleştirmek için) O, her an yeni tecellilerle iş başındadır.
30 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
31 – Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin sizin de sıranız gelecek!
32 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
33 – Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım!
Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.
34 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
35 – Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. {KM, Mezmurlar 136,10; Çıkış 15; Tesniye 32,2}
36 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
37 – Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki? {KM, Yoel 3,4; Resullerin işleri 2,20; Vahiy 6,12}
38 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
39 – Artık o gün ne insanlara, ne de cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.
40 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
41 – Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.
42 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
43 – Ve onlara: “İşte! suçluların yalan saydıkları cehennem!” denilir.
44 – Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.
45 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
46 – Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.
Muhtemel mânalardan biri de, takvânın kazandırdığı dünya cenneti olabilir veya Râzî’nin muhtemel gördüğü üzere, maddî ve ruhanî zevkler için birer cennet düşünülebilir.
47 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
48 – Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
49 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
50 – İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.
Kaynaklardan birine “Tesnim”, öbürüne “Selsebil” denir. Bunlar, insanın ulaşabileceği iki bilgi kaynağına, zâhir ve bâtın ilme de işaret edebilir.
51 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
52 – İkisinde de her çeşit meyveler, çift çift vardır.
Her meyveden: yaşı da kurusu da; yahut dünyada bilineni de bilinmeyeni de vardır.
53 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
54 – O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır. [69,23; 76,14]
55 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
56 – O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.
57 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
58 – O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.
59 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
60 – Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı?
61 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
62 – Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır.
63 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
64 – Bunlar da yemyeşildir.
65 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
66 – Bunlarda da kaynayan iki pınar var.
67 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
68 – Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar...
69 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
70 – Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar.
71 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
72 – Otaklarda eşlerine hasredilmiş güzeller.
73 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
74 – Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmadı.
75 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
76 – Beyleri yeşil yastıklara ve hârikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.
77 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
78 – Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!


Kurani Kerimi okumayı dinlemeyi çok seviyorum .
Fakat kendimi bildim bileli beni mest eden sureler var.
Rahman suresi bunlardan birisi.
Düşünürken anlamını her ayet beni alıp götürüyor.
Ruhum kalbim sarhoşa dönüyor.
.O an istiyorumki perde aralansın kalbim ruhum cismimle secdeye eğiliyorum o an ruhum uçmak istiyor.
.Beyaz güvercin gibi kanat çırpmak istiyorum..
Ne zaman Kuran okunsa iki büklüm oluyorum kalbim dilim .
Rabbimi anarken ben benden olurum ölmeden binlerce ölürüm .

Duygularımı daha güzel anlatıyor..
Allahu Teala c.c nin ahirette okuyacağı suredir RÂHMAN SURESİ ..
Allah bizleri sevsin hak yoldan ayırmasın..
ALLAH YÂR VE YARDIMCIMIZ OLSUN ..
ALLAHIM AYIRMASIN KURAN YOLUNDAN ..EN GÜZEL UĞRAŞ KURAN ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEKTİR..
ALLAH RAZI OLSUN CÜMLEMİZDEN ..

ALLAH RAZI OLSUN OKUYANLARDAN ALLAH KENDİSİNE YAKIN EYLESİN ALLAH İKİ CİHÂNDA BİZLERİ KENDİSİNDEN BAŞKASINA MUHTAÇ EYLEMESİN
..OKUYANLARIN KALPLERİNİ RABBİM NURLANDIRSIN..
İNŞAALLAH SELÂM VE DUÂ İLE..

NİGÂR BEDİRHAN


Etiketler: sayfam ,


25 Haziran 2009 Perşembe 03:57:08


ALLAH RAZI OLSUN ÜÇ AYLARINIZ MÜBAREK OLSUN ..
ALLAH TEKRARINA KAVUŞTURSUN ..
İBADETLERİMİZ MAKBUL VE KABUL OLUR İNŞAALLAH..
KALPLERİMİZE OKUMAK VE DİNLEMEKLE HUZUR VEREN .RUHUMUZU MEST EDEN KURANI KERİMİN ŞEFAATİNE RABBİM BİZLERİ NAİL EYLESİN ..
ALLAH RAZI OLSUN OKUDUĞUNUZ İÇİN..KALPLERİMİZE NUR GÖZLERİMİZE NUR OLSUN ..
ALLAH İLAHİ AŞKIYLA KALPLERİMİZİ NURLANDIRSIN ..
SELAM VE DUA İLE ..VAR OLUN NUR OLUN..


    [ Cevap yaz ]    

AHMET ACAR  | ahmet ACAR
25 Haziran 2009 Perşembe 03:25:58Resmi büyük görmek için tıklayın 55 – RAHMÂN SûRESİ
78 âyet olup Mekke’de inmiştir. İlk âyetinde rahman ismi geçtiğinden ve sûre boyunca Allah’ın rahmâniyeti anlatıldığından bu ad verilmiştir. Bir önceki Kamer sûresi daha ziyade terhib yani kendilerini bekleyen tehlikeyi bildirerek insanları dine dâvet ederken, bu sûre daha ziyade tergib, yani Allah’ın bu dünyada, özellikle ebedi cennette hazırladığı nimetlerini hatırlatarak dâvet eder.
Bismillâhirrahmânirrahİm
1-2 – Rahman Kur’ân’ı öğretti.
3-4 – İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.
Sûrenin başındaki bu bir satırlık kısım muazzam bir gerçeği bildirmektedir: Sonsuz rahmet sahibi Allah, şefkatle yaratıp kemale erdirdiği insana olan rahmetini tamamlamak için Kur’ân’ı göndermiş, onu cehalet ve dalâlet karanlıklarından kurtarmıştır. Hitabı olan Kur’ân’ı anlaması için, yarattığı bu insana düşünüp ifade etme kabiliyeti vermiştir.
Bu âyetler şöyle özetlenebilir:
Rahman

Kur’ân

Beyan

İnsan
Rahman insanla iletişim kurmaya tenezzül buyurmuştur. Mesajı olan Kur’ân’ı anlayabilmesi için insana beyan kabiliyeti vermiştir.
5 – Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. [36,38-40; 6,96]
6 – Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. [22,18]
7-8 – Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. [57,25; 26,182]
Muazzam kâinat içinde uzayda dolaşan ve hızları, kütleleri, yörüngeleri farklı milyonlarca gök cismi, pek ince bir nizama tâbi olmasalardı, bu kâinat bir saniye bile varlıkta kalamazdı. Oysa milyonlarca yıldan beri bu muazzam hareket ve faaliyete rağmen, hiçbir aksaklık olmamıştır.
9 – Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın.
10 – Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.
11-12 – Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.
13 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
Bu âyetle birlikte sûre boyunca 31 defa tekrarlanan iki gruba yönelik hitap, birçok müfessirce insanlar ve cinler diye yorumlanmıştır. Fakat Râzî’nin bildirdiği gibi erkek ve kadın gruplarına yönelik olması da mümkündür.
Hz. Peygamber (a.s.) cinlerin bu âyeti işittiklerinde tekrar tekrar: “Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlayıp inkâr etmeyiz. Her türlü hamd Sana’dır ey Rabbimiz!” dediklerini bildirmiş ve ashabını da buna teşvik etmiştir.
14 – İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.
15 – Cinni ise hâlis ateşten yarattı.
16 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
17 – O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. [70,40; 73,9]
İki doğu ile iki batı: kış ve yaz günlerinin en kısa ve en uzun günleri olabilir. Yahut dünyanın yarıküresidir. Güneş bir yarıkürede doğarken, diğer yarıkürede batar. Âyet şunları düşündürür: a-Güneş, Allah’ın emriyle doğar ve batar; bu doğup batma, her gün farklı açılarla vaki olur. b-Dünyanın da güneşin de Rabbi O’dur. Bunların ayrı ayrı sahipleri olsaydı, bu uyum olmazdı. c-Doğu, batı ve ikisi arası herşeyi yaratan Allah’tır. Kâinatın hikmetli nizamının sahibi O’dur.
18 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
19 – O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar.
20 – Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar.
21 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
22 – Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. [35,12]
23 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
24 – Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O’nundur.
Denizleri yaratan, suya kaldırma özelliğini veren ve gemileri yapan insanlara zekâ, güç ve kuvvet veren Allah’tır.
25 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
26 – Yerin üstünde olan herkes fanidir. [28,88; 18,28; 76,9]
27 – Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.
28 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
29 – Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O’na yalvarır (bütün bunları gerçekleştirmek için) O, her an yeni tecellilerle iş başındadır.
30 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
31 – Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin sizin de sıranız gelecek!
32 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
33 – Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım!
Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.
34 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
35 – Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. {KM, Mezmurlar 136,10; Çıkış 15; Tesniye 32,2}
36 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
37 – Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki? {KM, Yoel 3,4; Resullerin işleri 2,20; Vahiy 6,12}
38 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
39 – Artık o gün ne insanlara, ne de cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.
40 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
41 – Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.
42 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
43 – Ve onlara: “İşte! suçluların yalan saydıkları cehennem!” denilir.
44 – Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.
45 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
46 – Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.
Muhtemel mânalardan biri de, takvânın kazandırdığı dünya cenneti olabilir veya Râzî’nin muhtemel gördüğü üzere, maddî ve ruhanî zevkler için birer cennet düşünülebilir.
47 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
48 – Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
49 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
50 – İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.
Kaynaklardan birine “Tesnim”, öbürüne “Selsebil” denir. Bunlar, insanın ulaşabileceği iki bilgi kaynağına, zâhir ve bâtın ilme de işaret edebilir.
51 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
52 – İkisinde de her çeşit meyveler, çift çift vardır.
Her meyveden: yaşı da kurusu da; yahut dünyada bilineni de bilinmeyeni de vardır.
53 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
54 – O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır. [69,23; 76,14]
55 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
56 – O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.
57 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
58 – O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.
59 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
60 – Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı?
61 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
62 – Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır.
63 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
64 – Bunlar da yemyeşildir.
65 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
66 – Bunlarda da kaynayan iki pınar var.
67 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
68 – Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar...
69 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
70 – Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar.
71 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
72 – Otaklarda eşlerine hasredilmiş güzeller.
73 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
74 – Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmadı.
75 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
76 – Beyleri yeşil yastıklara ve hârikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.
77 – O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
78 – Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!


Kurani Kerimi okumayı dinlemeyi çok seviyorum .
Fakat kendimi bildim bileli beni mest eden sureler var.
Rahman suresi bunlardan birisi.
Düşünürken anlamını her ayet beni alıp götürüyor.
Ruhum kalbim sarhoşa dönüyor.
.O an istiyorumki perde aralansın kalbim ruhum cismimle secdeye eğiliyorum o an ruhum uçmak istiyor.
.Beyaz güvercin gibi kanat çırpmak istiyorum..
Ne zaman Kuran okunsa iki büklüm oluyorum kalbim dilim .
Rabbimi anarken ben benden olurum ölmeden binlerce ölürüm .
Rahman suresini dinledikten hemen sonra yazıp edebiyat sayfama eklediğim sesli şiirimide ekleyecem az aşağıya .
Duygularımı daha güzel anlatıyor..
Allahu Teala c.c nin ahirette okuyacağı suredir RAHMAN SURESİ ..
Allah bizleri sevsin hak yoldan ayırmasın..ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN ..ALLAHIM AYIRMASIN KURAN YOLUNDAN ..EN GÜZEL UĞRAŞ KURAN ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEKTİR..
ALLAH RAZI OLSUN CÜMLEMİZDEN ..


RAHMAN SURESİ OKUNDUĞU ZAMAN


Rahman suresı okunduğu zaman
Kalbim serçe gibi çırptığı zaman.
Ilahi aşk iksiri her zerremi yaktığında
Ruhum özgürcesine uçmak ister ukbaya doğru.

Huşuyla eğilir başım
Başlar zikre kalbimle dilim
Allahım beni biran bile bırakma bana
Ne zaman duysam Kuran sesini.


İki büklüm olurum ölmeden binlerce ölürüm.
Dünya kalır ardımda benim
Ben bendeki beni bulurum.
İndikçe öze o benden temiz.


Rabbim bizleri ayrı koyma Kuran sesinden.
Son nefeste ayırma imandan bizleri.
Yine duydum rahman suresini.
Ben benden oldum.


Gözyaşlarım sel oldu
Kalbimde açtı rahmet gülleri.
İlahi aşkla akan gözyaşlarım yudu yüzümü
ilahi aşkla akan yaşlar besler yüreğimdeki rahmet güllerini ......


Nigar Bedirhan
RAHMAN SURESİ:hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur

ALLAH RAZI OLSUN OKUyANLARDAN ALLAH KENDİSİNE YAKIN EYLESİN ALLAH İKİ CİHANDA BİZLERİ KENDİSİNDEN BAŞKASINA MUHTAÇ EYLEMESİN
..OKUYANLARIN KALPLERİNİ RABBİM NURLANDIRSIN..
İNŞAALLAH SELAM VE DUA İLE..

NİGAR BEDİRHAN

RAHMAN SÜRESİ OKUNDUĞU ZAMAN SESLİ KAYITIM AYNI ZAMANDA DİNLEMEK İSTERSENİZ

SONDERECE KEYFLE OKUDUM SANA BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR EDERİM HAFIZAMIZDA VAR OLAN ŞEYLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK BİLGİLERİMİZİ TAZELEMİŞ OLDUNUZ.TEBRİK EDERİM SİZİ ALKIŞLIYORUM SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNARIM.


    [ Cevap yaz ]    

24 Haziran 2009 Çarşamba 22:37:27


Rahman suresini sürekli okayan ve onunla amel eden insan Rabbinin nimetlerine şükretme görevini yerine getirmiş olur..
Allah razı olsun bu paylaşımınız için..


    [ Cevap yaz ]    

ugurozaltin  | ugur ozaltin
24 Haziran 2009 Çarşamba 18:49:10


O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

Yukardaki ayet ne kadar çok tekrar edilmiş değil mi ?

Çok ilginç.

Kafirlere inkarcılar denmesi, inkarcılarında Rabbinin nimetlerini inkar ediyor olmaları ne demek acaba ?

Nimeti inkar, o nimete nankörlük etmek değil mi ? Evet

Nimete nam-ı körlük ne demek düşünelim bence.

İblis e de kör şeytan denildiğini hatırlıyalım


    [ Cevap yaz ]    

Necdet EREM  | Necdet EREM
24 Haziran 2009 Çarşamba 16:55:09


Haşrolacak bil cümle can.
Okunacak yüce ferman,
Haşir meydanında o an,
Ses gelecek her bir yanadan,
Errehman Allemel Kur-an,
Halekel insan, allemehul beyan.

Nimetleri veren Rahman,
Soracak her kese o an
Febi eyyi ala-irabbikume tukezziban.

Tebrik ederim.
Değerli dostun.
Sözlerin en güzelini,
Manaların en derinini,
Yolların en doğrusunu seçmişsin.
Allah bu kutsi yoldan ayırmasın.
Bu yoluna gölge düşürmesin.
Muvaffak kılsın.
Tam puanla Tebrik ediyorum.
Allahın yardımı nimeti, merhameti, mağfireti üzerimize olsun.


Necdet EREM tarafından 6/24/2009 5:12:00 PM zamanında düzenlenmiştir.


    [ Cevap yaz ]    

Mehtap Yıldız  | Mehtap Yıldız
24 Haziran 2009 Çarşamba 12:30:54


Febieyyialairabbiküma tükezziban..

selametlerle kalasınız..
yüreğinize sağlık..

o halda Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz..
öyleya kaldır başınıda bir bakı ver insan..

Allahümmebariklena fi recebe şaban ve belliğna ramazan..


    [ Cevap yaz ]    

HÜSEYİN ATMACAOGLU  | ARİF-İ ESRARİ  ARİF-İ ESRARİ
24 Haziran 2009 Çarşamba 06:43:31


RAHMAN SÜRESİ GİBİ
ÖMRÜNÜZ OLSUN KARDEŞİM
TEŞEKKÜRLER
SAYGILAR KARDEŞİM..............


    [ Cevap yaz ]    
RAHMAN SURESİ VE FAZİLETİ başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
24.06.2009 02:21:09
Toplam 7 yorum yapıldı
30005 çoğul gösterim
28050 tekil gösterim