ÜYELİK GİRİŞİ ÜYE OL
Anasayfa Şiirler Forum Etkinlikler Kitap Nedir? Bicümle Tv Müzik Atölye Arama Blog İletişim Yazılar
Giriş Yap Üye Ol
Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz. (Konfüçyüs) Paylaş
ANASAYFA
ETKİNLİKLER
NEDİR?
TİVİ
BLOG
BİCÜMLE
ATÖLYE
ARAMA
48.146 terim terim kayıtlı.

Metafizik

Metafizik sizce ne anlama geliyor yada size neyi çağrıştırıyor?
Metafizik terimi E-Robot tarafından 08.02.2008 tarihinde ekledi.
Metafizik şiirleri Metafizik kitabı

Yorumlar

imitasyon düşler 20 Haziran 2008 Cuma  14:33:11

biricik geri dönsün..:/
metafizikuzmani 19 Haziran 2008 Perşembe  21:49:46

Parapsikoloji nedir ?

Parapsikoloji terimi ilk olarak 1880 li yıllarda Dessouir tarafından kullanılmıştır. Normal yaşantımızın kenarında, yanında cereyan eden fakat mevcut müspet bilgilerimizle açıklanamayan ruhi olayları ifade etmektedir. Parapsikoloji, beş duyumuzun algısı dışında bazı olayları sezebilmek, etkileyebilmek ve geleceğe, geçmişe ait bazı şeyleri anlamaya çalışan bilim dalı olarak ortaya atılmaktadır.

Parapsikoloji etimolojik olarak ötesi anlamına gelen para- öneki ile psikoloji sözcüğünün birleşmesinden doğmuştur. En yalın anlamı ile psikoloji ötesi demektir. Ruhsal olayların psikoloji ile açıklanabilmesi , birtakım açıklanamayan, madde kalıplarına sığmayan olayların psikoloji ötesinde bir bilimle, parapsikoloji ile açıklanabileceğini düşündürmüştür. Parapsikoloji sözcüğünün kullanılması ise daha yeni olup 20.Yüzyılda olmuştur. Bu kavram daha önce Gizli bilimler(Okültizim) ya da yanlış olarak metafizik ile karşılanmaktaydı.

İnsanlığın ilk çağlarından beri açıklanamayan bir takım olaylar parapsikolojinin konusu olarak kabul edilmiştir. Parapsikolojik olaylara insanlar kuşku ile bakmaktadır. Ancak bu tür bir deneyim yaşamamış olan insanların bu kavrama kuşkuyla bakması da doğaldır. Yalnız biraz düşünürsek, evrende algılayabildiğimiz dalga türünün elektromanyetik dalgalar olduğunu biliriz. Ancak dalga boylarını algılamak için de farklı düzenekler gerekmektedir. Örneğin FM veya AM bandından yayın yapan bir çok radyo istasyonunun yayınını çevremizde bir radyo alıcısı yoksa algılayamaz , hatta varlığından bile haberdar olamayız. Bu dalgaları algılayamamak bize böyle bir şeyin olmadığını düşündürebilir , ancak gerçekte bu dalgalar vardır ve alıcısı olanlar tarafından algılanmaktadır. Bu örneği parapsikolojik olaylar için de kullanabiliriz. Bizim bunları algılayamıyor olmamızın yanısıra, sadece az sayıda kimsenin algılıyor olduğunu iddia etmesi bu olayların aslında olmadığını kanıtlamaz , sadece bizim alıcılarımızın yetersiz olduğunu gösterir. Parapsikoloji günümüzde artık bilimsel araştırmaların da konusu olmuştur. Parapsikolojik olarak adlandırılan olaylar artık deneyler şeklinde tekrar edilebilmekte ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılmaktadır.

30 Aralık 1969 yılında parapsikoloji, Amerikan Bilim Geliştirme Birliği (AAAS)'ne esas üye olarak resmen kabul edilmiştir. Karar meclis, tıp, mühendislik gibi 300 bilimsel üye birlikleri delegelerinden teşekkül eden AAAS Meclisi tarafından alınmıştır

Parapsikolojinin Kapsamına Giren Konular
;Duyu Dışı Algılama (ESP - Extra Sensory Perception) terimin ilk olarak ünlü araştırmacı Dr. Rhine tarafından 1934 yılında yayınlanan bir kitapla popüler olmuştur. DDA (ESP) halk dilinde Altıncı His olarak da bilinmektedir. Bir anda , çoğu zaman da beklemediğimiz bir anda, bazı olayların içimize doğduğunu hissederiz. Bu anlık bir DDA ya örnek teşkil etmektedir. Bu his hatta bazen daha bulanık olup,zaten içime doğmuştu; diye de ifade edilmiştir. Aslında geleceğe ait olabilecek olayları potansiyel olarak hissetmemizi sağlayacak enerjiler bizimle beraberdir. Ancak bunu belli zamanlarda belli bir hassasiyeti olan kişiler sezebilir. Bu sezgiler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar bazen haberci rüyalar bazen içe doğan hisler bazen de bir vizyon olarak karşımıza çıkarlar.
Duyu dışı algılama ve PSİ dalgaları adını verdiğimiz paranormal olaylar:
-Parafizyolojik olaylar (hipnoz, suni uyku),
-Parapsişik olaylar (telepati, duru görü), olmak üzere sınıflandırılabilir.
Parapsikoloji bilimi aşağıdaki PSİ (psişik, ruhi yetenekleri ve olayları) incelemektedir:
-Telepati (Teliepathy): Diğer bir insanın zihin haline veya düşüncelerine karşı bir uyanıklık ve algılamadır. Bu daha çok arkadaşlar, kardeşler ve sevgililer arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Deneyler kesinlik kazanmamış olsa da bir başkasını düşündüğümüzde belli bir enerji yaydığımızı ve bu enerjini o kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu tür enerjilerde mesafenin önemi olmadığı nereden gönderilirse gönderilsin yerine ulaştığı gözlemlenmektedir.
-Duru görü (Clairvoyance, Telestezi): Bir olay veya bir şeyin normal duyumlar dışında, uzaktan algılanmasını sağlayan uyanıklıktır.
-Önceden bilme (Precognition, Kehanet): Henüz cereyan etmemiş bir olayı görmek ve açıklamaktır.
-Zihnin madde üzerine etkisi (Telekinezi): Bir insanın fiziki organlarını kullanmadan, diğer bazı güçlerini kullanarak, maddeler üzerinde etkili olmasıdır. Bir başka deyişle insan düşüncesinin fiziki bir nesneyi doğrudan etkileyebilmesi anlamına gelmektedir. Bu konudaki en belli başlı örnekler maddeleri hareket ettirebilen insanlar, istediği nesne yanına getirebilenler ve çatal bıçak gibi aletleri uzaktan büken kişilerdir.
-Psikometri (Psychometry): Bir insan veya olay hakkında, geçmişte ve gelecekte olacak veya olmuş şeyler hakkında cansız bir obje yardımıyla bilgi sahibi olmaktır.
-Radyestezi (Dawsing): Bir anten, çubuk veya sarkaç ile cisimlerin ve canlıların neşrettikleri dalgaları algılayarak, yeraltı su kaynakları ve madenlerin keşfedilmesi ve hastalıkların teşhis edilmesidir.
-Psikotograf (Psychophotograph): Hasta ile fiziki temas olmadan, uzaktan görme kabiliyetiyle tıbbi hastalık teşhisi yapmaktır.
-Ön teşhis (Paradiagnostic): Hasta ile fiziki temas olmadan, uzaktan görme kabiliyetiyle tıbbi hastalık teşhisi yapmaktır.
-Para Medicine: Çağdaş tıbbın açıklayamadığı değişik yollarla, hastalıkları iyileştirme metodudur.
-Zihinle vücut kontrolü : irade dışı çalışan organların nasıl kontrol altına alınabileceğini öğrenmektir.
-Vücut dışı deney (Out of body experience) OOBE, Astral Projeksiyon: Fiziki vücudun dışında, ruh veya zihnin, mekan ve zaman içinde serbest dolaşımıdır.
Metafizik Uzmanı Gökhan Hani.
metafizikuzmani 19 Haziran 2008 Perşembe  21:49:22

PARAPSİKOLOJİK YETENEKLER:
Metafizik uzmanı Gökhan Hani'nin yaptığı çalışmalar sonucunda,insanların (ruh) spiritüalinde çeşitli doğa üstü yetenekler keşfetmiştir.Profesyonel parapsikoloji araştırmalarında ancak gözle görülerek inanılacak çeşitli olay ve olgular insanları şok etse de,metafizik uzmanı Gökhan Hani bu çalışmaları yerinde gözlemlemiştir.Çeşitli madenleri elleriyle tespit edenleri,elleriyle balık yakalayanları kinetik enerjileriyle çok değişik ve doğa üstü olayları inceleme devam edecektir.

Atmokinesis ;
Atmosferi ve atmosfer olaylarını kontrol etme yeteneğidir. Havayı ve hava olaylarını kontrol eder.Havanın nasıl olacağını önceden his ederek,yağmurun,karın veya havanın ılıman olacağını tahmin edebilir.Hava olaylarına göre ruhunun durgunluğu ve hareketliliği oluşur.Büyük Marmara depreminde çoğu insanda bulunan bu para psikolojik yetenek kanıtlanmıştır.


Biokinesis ;
Biokinesisler canlıların DNA kodlarını yazıp onları tedavi edebilirler.Vücutsal olayları kontrol yeteneğidir. Biokinesis yeteneğiyle insan vücudundaki saklı hastalıklar söylenebilir.Ve beyin onu otomatikman terapi edebilir.

Chronokinesis ;
Zamanı yavaşlatma, ileri-geri alma,bazen kısa süreli durdurma yeteneği olup,bu yeteneğe sahip olan çok az insan vardır. Bu yeteneğe sahip olan insanlar çok aşırı derece nostaljik aşk fenomenleridir.Zaman fenomenlerini yaşadıkları ana bağlı olarak,ruhsal güçleriyle değiştirmenin yanında,durdurma olayına girer.

Cryokinesis ;
Termal atomları kontrol yeteneğidir.Sel ve bazı doğa olaylarını durdurma yeteneğine sahiptirler.Bu tür insanlar radyolojik ışınlara maruz kalsalar bile,vücutlarında hiçbir değişiklikler olmaz.Bu konu çok geniştir.Termal enerji üreten santrallerde uzun süreli çalışan kişilerin DNA larına girerek,doğan çocuklarında bu gizli yetenek oluşur.

Electrokinesis ;
Elektronları ve elektriği kontrol etme yeteneği olarak,elektronik beyin sahibi insanların üzerindeki biomanyetik aktivasyondadır. Ani elektrik çarpan insanlarda, daha sonradan görülür.

Hydrokinesis ;
Suyu kontrol etme yeteneğidir. Sulu ortamlarda yaşayan ve suyu kendilerine yaşam biçimi olarak seçen insanlarda bu yetenek vardır.Bu tür insanlar suya devamlı,vücutlarını temas ettirmek zorundadır.Yada psikolojimken depresyona girmektedirler, bu yüzdende aldıkları anti depresanlar onlara fayda vermeyip,zarar verir.

Magnetokinesis ;
Manyetik alan ve manyetizim kontrolüdür.Mıknatısları kontrol etmede magnetokinesistir. Manyetik alanlarda fazlaca bulunan insanlarda bu olgu oluşur.Ellerine aldıkları elektronik madde birden bire çalışabildiği gibi,durabilirde.

Photokinesis ;
Işığı oluşturan protonları ve ışığı kontrol yeteneği olarak çok az insanda bulunur..

Psychokinesis (Telekinesis) ;
Cisimleri hareket ettirme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip insanlar vardır.

Pyrokinesis ;
Ateş ve benzeri sıcak plazmaları kontrol yeteneğidir. Plazma tik enerji yoğunlaşmasını algılarlar.

Terrakinesis ;
Toprağı ve toprak olaylarını kontrol yeteneğidir.Bazı tarla çalışanlarda ve çiftçilerin ruh spiritüalinde bu yetenek vardır.

Umbrakinesis:Buda Photokinesisin tersidir...Işığı nötrolize etmeye...karanlık oluşturmaya yarar...

Thermokinesis:Cyrokinesisin tersidir..sıcaklık arttırmaya ısıtmaya yarar..

Lygrokinesis:İç enerji kontrol etme..Pis-Balı,Güç Kalkanı gibi özellikleri vardır...
Gravitakinesis:Yerçekimi etkisini kontrol etme...Depremleri ilk fark eden kişilerdir.

Geokinesis:Terrakinesis olarak ta bilinir...Fiziksel olarak yeryüzüne etkiyi kapsar,deprem olaylarını zihniyle kontrol edebilir.

Chlorokinesis:Bitkiler üzerinde etki...Bitkilerle telepatik ve empatik ruhsal iletişime geçer.

Audiokinesis:Seslgalarını Kontrol etme...Bu yetenek daha çok yunus balığı eğitmenlerinde ve hayvan hipnotizörlerinde bulunur.

Aerokinesis:Rüzgarı Kontrol Etmek...Bazı insanların ben rüzgarın gelişiyle neşelenirim,yada rüzgarın oğluyum sözü mecazi olsa da bu olayın gerçeklik payı vardır.
Metafizik Uzmanı Gökhan Hani.
PARAPSİKOJİ EĞİTİMİ:Türkiyenin ilk ve tek metafizik uzmanından 8 yıllık deneyimlerle,profesyonel eğitim almak istermisiniz.Türkiyede yeni gelişmeye başlayan Parapsikoloji eğitimini almak çok kolay artık.Bir telefonla, seanslara katılabilirsiniz.
Parapsikoloji Eğitimi Online üzeridir.
Her cumartesi ve pazar akşam saat 8 de seanslar verilmektedir.Seanslarımız teorik ve pratik eğitime tabidir.
metafizikuzmani 19 Haziran 2008 Perşembe  21:48:36

METAFİZİK ÇAĞI: Metafizik fizikötesi-doğaötesi olgu ve olayları inceleyen sistematik ve disipliner bir bilgi sistemidir. Son yüzyılda metafizik boyut gelişerek, pozitif bilimcileri, ilahiyatçıları ve halkı etkilemektedir. Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, İsrail, Fransa, Almanya, Bulgaristan, Japonya ve kanada da metafizik bilgi sistemiyle ilgili özel ve devlet üniversitelerinde kürsüler oluşturularak metafizik bilgi sistemiyle ilgili dersler verilmektedir. Özel istihbarat birim personellerine, bilim adamlarına, ilahiyatçılara ve bu konuda yeteneği olan genç beyinlere dersler verilerek yetiştirilmektedir.
Türkiyedeki özel veya devlet üniversiteleri bu konuda çok geri kalmıştır. Metafizik sistematiğini artık Türk üniversitelerinin görmesi, tanıması ve bu konuda akademik kürsüler kurmasının zamanı gelmiştir. Bu konuda Türkiyede ilk ve tek akademik unvanlı metafizik uzmanı olarak görev verildiği takdirde kürsülerde ders vermeye hazır olduğumu beyan ederim.
Türkiye de metafizik sistematik çalışmaları üniversitelerde kurulacak özel bölümlerle desteklenmeli ve metafizik konularında yapılacak akademik çalışmalarla geliştirilmesi gerekliliği artık çağımızın sorunudur.
Pozitif bilimler, sosyal bilimler ve dini ilimler belli dallarla tüm Türk üniversitelerinde okutulmaktadır. Fakat bilimsel gelişmeler, metafizik ten bağımsız bir bütünlük oluşturamamaktadır. Gelinen zaman metafizik çağıdır. Tüm bilimlerin en son sınırına geldiği noktada, metafizik disiplini ortaya çıkarak tüm toplumu etkileyecek modernliğe kavuşmak için tüm uğraşlarını vermek uğraşı içindedir.
Bilimsellikten söz eden bilim adamlarının çalışmaları somut anlamda geçerliliğini sürdüredursun metafizik aksiyon devamlı bilimin agnostizm denilen bilinemezciliğin peşinden, dogmatik kalıpları yıkarak kendi realitesini kuracaktır.
Metafizik bilgi sistematiği cincilik, üfürükçülük, astroloji, ezoterizm, okültizm, reiki, falcılık, tarotçuluk ve medyumculuk değildir. Bazı uyanık ve metafizikten nasibini alamamış şahıslar kendilerini bu tür temeli olmayan bilinmeyenlerle uğraşarak metafizik yaptıklarını söylemektedirler. Metafizik bilgi sistematiği asla bu tür uğraşlarla ilgilenmeyeceği gibi metafizik olgularda bu tür olaylar yer almaz.
Metafizik bilgi sistemi tüm felsefi sistemlerin özü olarak, felsefi ve fizikötesi olgu ve olayları Ontoloji(varlık bilim), kozmoloji(uzay bilim), spiritüalizm(ruh bilim) bilgi yapılarıyla evren ve evren içindeki tüm fenomenleri inceler ve bunların yaratılış gayesini açıklamak ister. Sosyal metafizik, dinsel metafizik, kültür metafizik, siyaset metafizik, tabiat metafizik vb alanlarla metafizik modern çağın tüm gereksinimlerini evrenin son çeyrek asrında, geniş tabanını oluşturmakla mükelleftir.
Metafizik Uzmanı Gökhan Hani.
metafizikuzmani 19 Haziran 2008 Perşembe  21:48:14

METAFİZİK UZMANLIĞI


Doğa üstü olaylar ve olgular evrenin her yerinde ve her köşesinde cereyan ederken;yaşayan ve düşünen insanların zihinlerinde kaos oluşturacak kadar gizemli,kargaşa yaratacak kadar bilinmez kılan nedir?Acaba!
Doğa üstü olay ve olguları bir bütün olarak inceleyen,kendi sistemini metodolojik bilgi aksiyonlarıyla temellendiren.Evreni ve evrenin yapısını tümdengelimsel(dedüksiyon) açıdan değerlendirerek disipliner yapısını kuran Metafizik M.Ö 1. y.y dan bu yana gelişimini Ontoloji(varlıkbilim),Kozmoloji(Evrenbilim) ve Spiritüalizm(ruhbilim) evreleriyle bütünselleştirerek felsefi,psikolojik,parapsikolojik ve bilimsel sorulara cevap arar.
Bilim kendi sahasına giren konuları araştırırken emprik(deneysel) sonuçların kesinliğini kurmak zorundayken,çözüm bulamadığı ve adlandıramadığı konuları agnostizm denilen bilinemezcilik kalıbına hapseder.Metafizik ise bilimin agnostizm denilen bilinemezcilik kalıbını,bilim üstü bilim düşünce sistemiyle yeniden araştırır,inceler ve ortaya çıkardığı sonucu kendi disiplini içerisinde somutlaştırır.Bütün bilimler kendi sistemlerini kurarak,felsefeden ayrılmışlardır.Fakat bazı bilimler felsefeden ayrılırken ,bilimsel temellerini tam olarak kuramamışlardır.Metafizik sistem,felsefenin temeli olmasından dolayı,felsefeyle ilişkili olan bilimler ile ilgilidir.Bütün bilimler temelinde metafizik temeller yatar.Metafizik sistem bu temeller içerisinde disipliner aksiyonlar ile bütünleşiktir.Metafizik evrende devinim halinde olan tüm varlık işleyiş diyalektiklerini,deterministik aksiyonlar içerisinde gelişimini modernize eder.
Varlığın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran metafizik günümüzün modern tıp ve psikolojik bilimlerine katkı sağlamanın yanında,kendi disipliniyle geliştirdiği metotlar ile de alternatif tıp ve psikanalizim sahasında,tanısı ve tedavisi tam olarak bilinmeyen hastalıklara da çareler sunmuştur.Meta-terapi psikolojik hastalıklarda kullanılan yöntem olarak ;Spiritüal-varyasyon ve kozmik-varyasyon yöntemiyle de ,modern tıp'ın çözümleyemediği hastalıklara da alternatif tıp olarak metodik yaklaşımlar sunar.
Metafizik uzmanlığı tüm kurum-kuruluş ve üniversitelerden bağımsız çalışma yöntemleriyle konularını kendisi seçer ve çözümlerini de kendi disiplini içerisinde değerlendirir.Metafiziğin temel amacı; doğa üstü olaylar ve olguları bilimin kullanabileceği ve yararlanabileceği konuma getirerek ,bilimin gelişmesine katkı sağlamaktır.
Metafizik evrende olup,biten tüm konulara eğilimlidir.Hiçbir bilgi,metafizik süreçten bağımsız gelişimini tamamlayamaz.Metafizik bu açıdan,felsefe sistemleriyle de ortak çalışma içerisindedir.Metafizik uzmanlığı ve disiplini asla medyumluk ve astrolojiyle bağdaşmaz.Metafizik sistemi içerisinde asla büyü-sihir-fal-cin ve yıldız name gibi kurgular barınmaz.Metafizik sistem işleyişini bilmeyen bazı çevrelerin medyumluğu ve astroloji konularını metafizik içerisine yüklemesini ve metafizik disipliniyle bu tür konuları ilişkilendirmelerini esefle kınıyorum.
Dünyada ilk defa evrensel boyut içerisinde Metafizik eğitimini 1997-2001 yılları arasında INTERNATIONAL SPECİAL METAPHYSICS ACADEMY olarak kanada da verilmiştir.Kanada'nın Ottowa şehrinde özel olarak verilen metafizik eğitimine 3 yıl teorik olarak 1 yılda pratik olarak katılarak(uzaktan bilgisayarlı eğitim) ,akademiye sunduğum üç tezle Ruh Çözümlemesi,Ruh fenomenolojisi ve İç ve Dış sezi tezlerimle Metafizik uzmanlığı layık görüldüm..Metafizik Uzmanı olarak Türkiye sınırları içerisinde faaliyetlerimi sürdürmekte yaptığım meta-bilimsel çalışmaları basın yoluyla halk'a duyurarak bilgilendirmekteyiz.
Türkiye de ilk ve tek Metafizik Uzmanlığı olarak çevrenizde yaşadığınız olaylar ve olgulara anlam veremiyorsanız veya çözümden uzaksanız bizimle paylaşabilirsiniz.Metafizik tüm felsefe sistemlerini baz alarak analitik yaklaşımlarını sizinle paylaşır.Ruh,varlık,uzay-evren,parapsikoloji,ruhsal sorunlar(psikoloji),enerji çeşitleri,bilimsel olgular,radyolojik ışınlar,nazar,rüyaların dili,karabasan,tedavi edilemeyen fiziksel ve ruhsal hastalıklar,iş ilişkilerinizdeki sorunlardan ortaklarınızla aranızdaki anlaşmazlıklar,işlerinizin ters gitmesi,uğursuzluk ve uğursuzluklarla ilgili düşünceleriniz,evlilik problemleriniz ve kimseyle paylaşamadığınız sorunlarınız,çevrenizdeki arkadaşlıklar,dostluklarla ilgili sorunlarınız,gelecek kaygılarınız ve tasalarınız,sınavlarda başarılı olma yöntemleri,konsantre ve motive eksikliklerinden doğan problemleriniz,aşk ve sevgi ile ilgili yaşadığınız olayları,sedef,kanser vb hastalıklarınız,telepati kurma becerilerini,çocuklarınızla veya sevdiğiniz insanlarla olan anlaşmazlıkların çözümlemesini,ruh çözümlemeniz,özgüven ve güven duyup duyamayacağınız insanları,karar vermekte zorlandığınız işlerinizi,girişimci yapınızın eksikliklerini,,tik ve sinirsel bozukluklarınızı,baş ağrısı ve kronik alerjinizi,sebepsiz ve psikolojik korku hastalıklarından kurtulmayı,menopoz ve yaşlılıktan kaynaklanan bunalımlarınızı,üzerinizde fazla elektriklenmeden kaynaklanan psikolojik sorunlarını,iş yerinizde size zarar vermeyi düşündüğünüz ortam veya kişileri üzerinizde yaptığı baskıyı,kariyer edinmek için girişim temellerini,yaşınızın ilerlemesinden dolayı evlenmeye hazır olup olmama durumunuzu,partnerinizin kıskanç veya kavgacı olmasından kaynaklanan duygularınızı,hayatınızda pişmanlık duyduğunuz ve sizi derinden etkileyen düşüncelerinizden kurtulmak için,saç dökülmesi,sırt ve bel ağrılarınızı,ruhunuzun eğilimlerinden gelecek çözümlenmesini,eşinizin veya çok sevdiğiniz insanları kaybettiğiniz için psikolojik bozukluklarınızı,yalnızlıklardan kurtulma durumlarını,sosyalleşememe eksikliklerinizi,beni kimseler anlamıyor düşüncelerinizi,çocuklarınızın fazla hareketli olması yada içe kapanık olmasından dolayı kaygılarınızı,mutlu evlilik yapmanız için gerekli düşünceleri,geçmişte yaşayıp,bilinçaltınıza ittiğiniz ve sizin hayatınızda olumsuz izler bırakan olayları,kendinize problem yaptığınız fizyolojik rahatsızlıklarınızı veya özürlü olmanızın sizin üzerinizdeki etkilerden kurtulmayı,kaynananızla veya akrabalarınızla ilgili problemlerinizi,kaderinizle ilgili çatışmaları,karar vermekte zorlandığınız olayları,sevdiğiniz insana açılmama sorunlarınızı,yüzünüzdeki sivilce veya çillerden kurtulmayı,unutkanlık ve uyku problemlerinizi ve tüm parapsikolojik problemlerinizi paylaşabilirsiniz.
METAFİZİK UZMANI GÖKHAN HANİ.


metafizikuzmani 19 Haziran 2008 Perşembe  21:47:54

METAFİZİK NEDİR? KONULARI NELERDİR?


M.Ö 1.y.y da Aristotales'in ilk bilgi sistemi adını verdiği,doğa ötesi yada gerçeküstü (fizikötesi) konuları bir bütün olarak inceleyen bir bilgi sistemidir
Çağımızın metafizik tanımı ise;duyu organlarıyla duyulup algılanabilen fenomenlerin özünü inceleyen ve determinist yaklaşımlar ile çözüme ulaşmaya çalışan yöntemsel ve sezgisel gerçekliklerdir.
Metafizik evren içerisindeki bütün varlıkların diyalektik devinimlerini ve yaşayışlarını tümevarımsal ve tümdengelimsel metotlar sistemiyle bütünselleşmeye çalışır.
Metafizik Sokrates'in maiotik (düşünce doğurtma) yöntemiyle bilgilerin doğuştan insan zihninde olduğunu fakat bu düşüncelerin zaman içerisinde parça parça doğduğunu ve anlam kazandığını ifade eder.
Platonun metafizik anlayışı ise;Evren içerisindeki tüm varlıkların idea adını verdiği düşünceden ibaret olduğunu ve bu ideaların yaşamı biçimlendirdiğini savunur.Platonun günümüzde bile bazı eserleri tam olarak çözülememiştir.Platon sanatın tarihi yoktur adlı yapıtında sanatı yansımaların bir ifade şekli olarak tanımlamak ister bu tanımlamada sanatın rölatif(Göreceli) anlamlar karmaşası olduğunu savunarak sanatın idealardan doğduğunu savunur.
Metafiziğe karşı olan filozoflarda düşüncelerini aktarmışlardır. Metafiziği daha çok İmmanuel kant ve Aguste Comte gibi rasyonalist ve pozitivist felsefe sisteminin kurucuları metafiziğin yapılmasının insan zihnini bulandırdığını savunmuşlardır.
Fakat kendileri bile metafizik yapmaktan kendilerini alamamışlardır. 18 y.y da Edmurd hurssel Fenomonoloji (Görüngü bilim) felsefe sistemiyle metafiziğin yapılabileceğini ruhun bir öz olduğunu savunarak yeni bir akım oluşturmuş aynı zamanda Yeni Ontoloji(varlıkbilim) akımını aynı yüzyılda geliştiren Nikolas Hartman varlık kavramının ruhsuz bir anlam ifade edemeyeceğini çalışmalarıyla açıklamıştır.
Çağımızın metafizik anlayışı ise evrende bilim tarafından çözülemeyen Agnostizim(bilinemezcilik) anlayışlarını açıklamaya ve çözmeye çalışır.Bilim sadece içinde bulunduğu zamana göre nesnel,deneysel ve pozitif kabul ettiği aksiyonları inceleme altına alır.Halbuki çağımızın ruh kavramı çözülmeden davranış bilimi denilen psikoloji ve psikiyatri branşları kurulmuş bu branşlarda yetersiz kalmaktadır.Çünkü ruh bilinmeden asla bedenin davranışı yansıttığı durumları açıklanamaz olduğu açıktır.Ruh metafiziğin en popüler bir konusudur.Metafizik içerisinde ruh anlam kazanıp ne olduğu,nasıl hareket ettiği ve ruhun bütün fonksiyonları ele alınabilmiştir.
Hengri Bergson gibi Sansualizm ve Entüistyonizimin (Sezgicilik) felsefe akımlarının temellerini oluşturan filozoflar yaşam içerisinde sadece akıl ve zekanın kullanılarak gerçek öze yaklaşmanın yetersiz olduğunu savunarak metafizik felsefe sistemiyle hareket etmişlerdir..Metafizik anlayışlarını akıl-zeka ve sezgi üçlemeyle kurgulamışlar ve bu kuramla da gerçek anlamda felsefenin gelişmesine neden olmuşlardır. İslam filozoflarından el-gazali ve farabi gibi ünlü düşünürler ruhun özüne sadece sezgi ile yaklaşılabilineceğini savunarak eserler sunmuşlardır.
Metafizik içerisine kapatılmış birçok konu bugün bilimselleştirilerek insanların hizmetine sunulmaktadır.İlk olarak Evrensel anlamda Nazar olgusu artık bilimselleşerek insanlık hizmetine sunulmuştur.Asırlardan beri metafizik içerisine hapsedilen Nazar olgusu (Radyoloji) ışın bilim'in yardımıyla bilimsel özüne kavuşmuştur.Deprem gerçekliği metafiziğin bir konusu olmasına rağmen jeoloji,jeomorfoloji ve jeofizik alanlarıyla bağdaştırılmak ve bu alanlarla çözülmeye çalışılmaktadır.Deprem yeryüzünde meydana gelmesine rağmen Depremin asıl oluşturan etken Güneşteki hidrojen gazının sıkışıp patlamasıyla açığa çıkan DEVİNİMSEL KOZMİK DALGA IŞINIM ENERJİSİNİN,evrensel çekim kuvvetinin dengesini bozarak Büyük Depremleri oluşturmasıdır.Metafizik içine sıkıştırılan ve bilimin agnostik (bilinemezcilik) adını taktığı daha birçok gerçeklikler yakında bilimsel tezlerle ortaya çıkarılacaktır.
Metafizik uzmanı Gökhan Hani...

ÇAĞIMIZIN METAFİZİK KONULARI

Yeni Ontoloji (varlıkbilim):
Varlığın yapısını işleyişini maddesel ve ruhsal yönden ayrı ayrı ele alan varlık problemlerini çözmeye çalışan bilgi sistemidir.Yeni ontoloji (varlıkbilim)materyalist (maddeci) ve idealist (ruhsal) kavramlarını birleştirerek varlıksal sorunları çözmeye çalışır.
Yeni ontoloji kavramını ilk geliştiren Nikolas Hartman olmuştur.Yeni ontoloji kavramını modern anlamda geliştirerek beden ve ruhun birbirine bağımlı olduğunu yaşanılan dünyada ise ruhun bedensiz olamayacağı anlayışını geliştirmiştir.Fakat bedenden ruhu tanımanın yanlış olacağına.Asıl ruhtan(düşünce) bedeni algılama sistemleriyle ontoloji kavramını geliştirmiştir.Yeni ontoloji kavramıyla birlikte artık ruh bedenden bağımsız olarak işlenebilmekte ve anlamdırıla bilinmektedir.
Kozmoloji (Evrenbilim): Evrenin yapısını ve oluşumuyla ilgili konuları inceleyen evrendeki enerji birikimlerinin varlık üzerindeki maddesel ve ruhsal etkisini çözümlemek isteyen uzay bilimdir.Kozmoloji evrenbilim) evreni oluşturan tüm varlıkları mekanist, teleolojik ve teolojik aksiyonlar üçlemiyle açıklamaya çalışır.
Kozmoloji çağımızın en popüler ve gelecek vadeden bir bilim olma özelliğiyle,Astrofizik,Astro nükleer fizik,Evrensel çekim kuvveti,Kara delik,Zaman takyon devinimi,Kozmik varyasyon ışımaları,Yedi evren sarmalaması ve spiritüral enerji versiyonu adlı yeni gelişen astronomi alanlarıyla kendini göstermektedir.
Malesef ülkemizde bu tür çalışmalar yapılmamaktadır.Bu alanlarda daha çok Amerika,Rusya,Fransa,kanada,İngiltere.Japonya ve Çin de gelişmiş bu bilimler ile ekonomik,sosyal ve siyasal başarılar kazanılmaktadır.Yaptığımız çalışmalar ile yakında bu bilimler ile ülkemizi tanıştırmayı düşünmekteyiz.
Spiritüalizm (Ruhçuluk):Ruhun yapısını,işleyişini ve fonksiyonlarını konu edinen ruhun maddeden bağımsız bir öz olduğunu savunan ve çağımızın ruhsal sorunlarını çözmeye çalışan yöntemleriyle psikolojiden tümden ayrılan bir bilgi sistemidir.
Spiritüalizm (Ruhçuluk) spiritüalizm ruhun insan bedenindeki işleyişini incelerken ayrıca ruh hastalıklarının insan bedenini aksattığını ve ruhun diğer fiziksel rahatsızlıklara neden olduğunu savunur.Spiritüalist yaklaşımda hedef ruh dengesini sağlayarak bedensel rahatlama sağlamaktır.Ruhun birbirinden farklı ve yüklenilmiş düşünce-tasarım-algılama motifleri çok farklıdır.İnsan ruhuna göre enerji verme uzmanlığını kazanmak çok zor bir iştir.Ruhun içinde bulunduğu durum ruhun bedene yansıttığı enerjiyi değiştirebilir,sebepsiz sıkıntıların asıl kaynağı ruhta biriken dengesiz veya negatif enerjinin insan bedenine yaptığı ters enerji veryasyonudur.Bu konudaki tedaviler sistemli ve tutarlı olması gerekir çünkü enerji dozajının belirlenmesi için insan ruhunun yüklenmiş bulunduğu dengenin düzenlenmesi gerekir.Enerjiyi başka bir insanın ruhuna aktarabilmek uzmanlığın yanında enerji yollayan kişinin enerji deposunun dolu olması şarttır.İnsan bedeninde meydana gelen çoğu hastalık insan ruhundaki dengesizlik ve negatif enerjinin yansıma göstermesindendir.
Mide hastalıkları,sinirsel bozukluklar,stres depolama,aşırı dengesizliğin kaynağı ruhsal yapının dengesizlik oluşturmasından kaynaklanmaktadır.Ruhun bedene yansıttığı negatif enerji insan bedeninin dengesini de bozar (Hemostati) ruh dengesi bozulan insanlarda saç dökülmesinde artış,sivilce,stres birikimi,özgüven yitimi,yalnızlaşma,uyku sorunları,regl sancısı,uyku ve yeme bozukluğu,cinsel rahatsızlıklar,cilt kaşıntıları,belde küçük sivilceler çıkması,ağlama krizleri,üzüntü hastalığı vb gibi rahatsızlıklar oluşur.Bu konularda rahatsızlıklarınızı çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz.

Metafizik Uzmanı Gökhan Hani.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.