SES軲D軳 中RETMEN軲

DERSAADET
  0,0 / 0 ki㱮 1 be餰nme 4 yorum 1384 okunma

SES軲D軳 中RETMEN軲

Ufuklar kapal g鰎黱m鼀orken,
Ufuklar g鰏teren g鰖黰d黱 鲳retmenim.
S鰖 nedir, nas齦d齬 bilinmiyorken,
Kalbimin konu⺶u饀 s鰖黰d黱 鲳retmenim.

Gelenler, ge鏴nlerle dolu bir hayat,
Sendedir 琏lleri ye㧐rten sanat,
Her 㧐yi s黳黵en zamana inat,
Umudu hayk齬an sesimdin 鲳retmenim.

逐retmenim diyenler varsa bir yerde,
Cehalet yumru饀nu s齥ar hep kinle,
Her as齬 s黵ecek m點adelenle,
Hakk ezdirmeyen azmimdin 鲳retmenim.

Hayalsiz b 鏰re talihsizlerin,
Ge鏼i㱮 bilmeyen tarihsizlerin,
Sesinle sevinen sahipsizlerin,
Ge鐃i餴 mutluluk kap齧d齨 鲳retmenim.

Ne 鏾k u餽an var karanl齥larla,
Yok i㱮m karanla hizmetk鈘l齥la,
Ular齧, diyerek sab齬s齴l齥la,
G黱e㧐 uzanan, elimdin 鲳retmenim.

Tahsin AYDO蠥N
2006 逐retmenler G黱 konulu 辤ir Yarmas 輘tanbul / Ba餭齦ar Birincisi
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
SES軲D軳 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

SES軲D軳 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
19 Kas齧 2008 莂rmba 23:19:11
Kutluyorum.逐retmenlik mesle餴nin k齳metini 鏾k g鼁el anlatm...
18 Kas齧 2006 Cumartesi 22:31:04
Haketmi birincili餴

G鰊l黰鼁黱 de birincisi oldu

Kutluyorum g鼁eldi
18 Kas齧 2006 Cumartesi 21:16:04
T黰 鲳retmenlerimizin bizdeki emekleri ne 鏾ktur.De餰rli 鲳retmenlerimiz fedakar 鲳reticilerimiz..

Kutluyorum

Bahar
18 Kas齧 2006 Cumartesi 20:14:17
Acizane tebrik ederim. Hayat齧齴da anne ve babalar齧齴dan sonra en fazla bize emekleri ge鏴nler phesiz ki 鲳retmenlerimizdir. 莖k g鼁el bir 㱮ir okudum. Buradan o mukaddes 鲳retmenlerimize selam ve sayg齦ar olsun.
辤ir K黱ye
Kay齮 Tarihi
: 18.11.2006 20:08:42
Puan
: 0.0 / 0 ki㱮
Okunma Say齭
: 1384
Yorum
: 4 yorum
Be餰ni
: 1 ki㱮
Web Zaman Damgas
辤iri Be餰nenler
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.