NOTER ONAYLI RÜYA
1229 şiiri kayıtlı

Millet-İ Sâdıka’nın Vatana İhaneti…

NOTER ONAYLI RÜYA Kimlik Onaylı
  0,0 / 0 kişi ·0 beğenme · 13 yorum · 13356 okunma
Millet-İ Sâdıka’nın Vatana İhaneti…

Millet-İ Sâdıka’nın Vatana İhaneti…
Millet-İ Sâdıka’nın Vatana İhaneti…MİLLET-İ SÂDIKA’NIN VATANA İHANETİ…
VE
HOCALI KATLİAMI !..ALÇAKLIK... AYAKLANMA… BÖLÜCÜLÜK... CANİLİK...
CASUSLUK… CİNAYET… ÇANAĞA PİSLEME... DEHŞET… DÖNEKLİK... DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ… HAİNLİK... HIYANET... IRZA GEÇME... İSTİSMAR… İSYAN… İŞKENCE… KAHPELİK... KATLİAM… KIŞKIRTMA… KIYIM… ÖLDÜRME... PUSU… SABOTAJ… SALDIRGANLIK… SOYKIRIM... ŞEREFSİZLİK... TAHRİBAT… TAHRİK… VAHŞET... VEFASIZLIK… ZULÜM…


MİLLET-İ SÂDIKA’ NIN- VATANA İHANETİ
HOCALI’ YI YOK ETTİ- BÖLMEK İSTER DEVLETİ


1015 ve .. 20 - yılları arasında
Onlarla ilk tanışma-olmuştur sırasında
Selçuklu Devleti’nin-bulunduğu bir devre
İlişkiler başlamış-öğrenilsin bir kere
Selçuklu Hükümdarı-Alparslan’ın baba
Çağrı Bey Türkeli’ni-keşfi idi çabası
O zaman tanıştılar-bilin birbirleriyle
Tarih böyle yazıyor-okuyun yayın ile
Şu Bizans Devletinde- yaşardı Ermeniler
Malazgirt Zaferi’yle-münasebet oldu der
Türkleşme İslamlaşma- başlar o günden sonra
Osmanlıya kadar da-çok yakındır o ara
Tarih derinliğinde-Ermeni düşmanlığı
Türkler ile yok idi-bilmeli onu sağı
Gregoryen Ermeni-Romalılar Devrinde
Büyük acılar çekti-yüzleri oldu kinde
Selçuklu Osmanlılar-dönemlerinde fazla
Hürriyeti yaşadı-konuşuluyor hâlâ
Kendi kiliseleri- yönetime kavuştu
İbadeti yaptılar-böyle düşülür notu
Ermeni’nin yerine-yüzyıllar "Hayk" sözcüğü
Önce kullanılmıştır-budur işin özcüğü
Rum Sırp Bulgar Ermeni- kışkırtılmıştır bilin
Onlar sadece maşa-ön taraflara gelin
Osmanlı toprağında- 600 sene onlar
Özgürce yaşadılar-bütünüyle insanlar
Hepsi Hıristiyan’dı- dilleri dinlerine
Müdahale olmadı-saat gün ay ve sene
Gelenek göreneği- yaşadılar topluca
Ticareti yaparak-tüttürmüşlerdir baca
Onlar Osmanlı ile-uyum içerisinde
Yaşadıkları için-uzatmışlardır vade
Bunun için onlara-hep “Millet-i Sadıka”
İsmi verilmiş idi-düzeltmişlerdir yaka
Kendimizden sayarak-asla farklı görmedik
Bir ve beraber olduk-kesinlikle yermedik
Yönetim kadrosunda- tercümanlık danışman
Bakanlık verilmiştir-hepsi bulmuştur derman
İçlerinden müzisyen-edebiyat bürokrat
Tıp adamları çıktı-hepsi yaşadı rahat
Kuyumculuk doktorluk-yapı ustalığında
Uzman kişi oldular-duyulmuştur bu seda
Osmanlı Devletimiz-vermiştir unvanını
"Hep Teb’a-i Sadıka"-korumuştur canını
Toplumun dokusuna-türlü türlü renk katmış
Gezmiş koşmuş oynamış-yatakta rahat yatmış
Bu 3 Mart’a kadardır- . 878
Ayestefanos ile-patlak verdi bu kriz
Yapılacak Antlaşma-oluşturdu bir bela
O günleri nefretle-hatırlıyoruz hâlâ
Osmanlı Devleti’ne-bağlı bir Bulgaristan
Prenslik kurulacak-üzüldü aziz vatan
Sınırları Tuna’dan-Ege ve Trakya’ya
Arnavutluk’a kadar-uzanacaktı güya
Bosna-Hersek’e bile- iç işte bağımsızlık
Bilinsin verilecek-zordadır kalabalık
Sırbistan’la Karadağ-Romanya tam bağımsız
Sınır genişletilecek-yüreğimiz eder cız
Kars Ardahan ve Batum-Doğu Beyazıt Rusya
Devletinin olacak-başlara iner kaya
Teselya Yunanistan-Girit Ermenistan’da
Islahat yapılacak-huzur kalmadı canda
Osmanlı Devleti’miz Rus’a 30 bin ruble
Savaş tazminatını-ödeyecekti bile
Avrupalı Devletleri-antlaşmaya itiraz
Toplu halde ettiler-biraz da düşün biraz
Berlin’de toplandılar-bir konferanstan
sonra Yeni antlaşma oldu- derinleşti bu yara
Bu Berlin Antlaşması-Osmanlı Devleti’yle
Macaristan Fransa-çile üstüne çile
İngiltere Almanya- Avusturya ve Rusya
Arasında olmuştur-bilsin okuyan yaya
Sırbistan ve Karabağ-Romanya bağımsızlık
Şartlı kabul edildi-işin üstesinden çık
Girit’se Osmanlıya- bırakıldı bilinsin
Bugün de bir kez düşün-yurtta duyulsun sesin
Rusya Doğubeyazıt-Eleşkirt’i bizlere
Bıraktı öğrenilsin-güşünmeli ha bire
Doğu Rumeli ile-Makedonya illeri
Gerçek üçe bölündü-yüzlerde gördük teri
Osmanlı Devleti’nin-Rusya’ya tazminatı
Taksite bağlanmıştır-böyle çekmişler hatı
Bosna-Hersek vilayet iki ayrı devletin
Hâkimiyetine girdi-kaynadık için için
Birisi Macaristan- öbürü Avusturya
Onlara bırakıldı-imzayı atan baya
O kapı aralandı-işte dönüm noktası
Görülmeye başladı-sıkıntısı hatası
Rus Prensi Nikola-dayandı İstanbul’a
Gözümüzün önünden-gitmez bu kötü bela
Şu Ermeni Patriği-Narses denen şerefsiz
İsteklerde bulundu-hep bilmelisiniz siz
Yaşadıkları yerde-ıslahat yapılması
Dedi korunsun halkım-kalplere soktu pası
Berlin Anlaşmasına-birer madde eklendi
Sinsi oyun o anda-vatanımda beklendi
Bunun anlamı şuydu-Rusya ve Batılılar
Düğmeye basmışlardı-yular kopartan davar
Osmanlı Devleti’ miz-yurtta iç işlerine
Biliniz karşı idi-güdülecek o kine
Şu Kıbrıs Antlaşması- öğrenin 4 Haziran
. 878-sıkıntıda bütün can
Ruslar bir manevrayla-Kuzey Kafkasya ile
Doğu Anadolu’dan-çıktılar birçok ile
Hedefleri belliydi-Akdeniz’den ileri
Hint Okyanusu’na-ulaşacaktı seri
İngiltere Fransa-boş durmuyordu onlar
Strateji ve plân-ağlatmaktı zarı zar
Bu iş yeni değildi-1800’lü yılı
Hep misyonerlerle-uzanmış idi dalı
Ortodoksluğun kolu-Gregoryan Katolik
Protestan Ermeni-düştü birbirine ilk
Batılı Devletlerin-oynadıkları oyun
Yüzyıllarca oynanır-istenmektedir boyun
Bunların sonucunda-önce Patrikhaneye
Saldırı yapılmıştır-bilsin bunu her üye
Patrik ise canını-biliniz zor kurtardı
Beş kişi idam oldu-böyle bir devir vardı
Ermeniler ilk önce- . 888
Ayaklanma başlattı-gençler öğrenmeliyiz
Bunun ile birlikte-köy şehir ve illerde
Nice olay yaşandı-acıları dillerde
Fransa İngiltere-hele komşumuz Rusya
Oyunları oynadı-hayâ olmalı hayâ
Avrupa’da Ermeni-lobileri oluştu
Yayınları yaptılar-kin ve nefret doluştu
İsviçre’de Ermeni-Hınçak denen komite
Faaliyete geçti-sundu acı reçete
Oradan taşındılar-İngiltere’ye gitti
1880’de-seçimle bu iş bitti
Siyasi kimliğini- birer birer aldılar
Hayâli Ermenistan-kurup dehşet saldılar
Bu hayâlî devletin-sınırları içinde
Erzurum Diyarbakır-Van Sivas Bitlis nerde
Merkeze bağlı olan-Bingöl Tokat Amasya
Erzincan ve Hakkâri-Giresun ve Malatya
Ordu’muzda biliniz-buralara dâhildi
Bu şehirler onların-sanki bizim değildi
Hızla örgütlendiler-İstanbul Halep İzmir
Şubeleri açtılar-hep hallettiler bir bir
Ruslarda boş durmadı-Taşnak Komiteleri
Oluşturuyorlardı-yayıyordu haberi
Fransa Güneydoğu-bil Anadolu’muzda
“Ermeni Lejyonları”-hazırladı infazda
İstanbul’dan telgraf-geldi Muş ilimize
500 liralık gelir-kazandır dendi bize
Muş Valisi bölgeye-hemen yeni vergiler
Koyma yoluna gitti-hazırlandı sergiler
Sasun’daki Ermeni-bu karara itiraz
Etti telgraf çekti-değiliz dediler kaz
İstanbul Hükümeti- yazdı yazı valiye
Alma vazgeçin dedi-seslendi orda beye
Vali itiraz etti- girişti icraata
Yaptığı hareketler-acı kattı surata
Bu durum Hınçakların-hele de Taşnakların
Ekmeğine yağ sürdü-hem bugün hem de yarın
Ermeni köylerini-basarak katliamlar
Öldürme ve kıyımlar-yaptılar bu yamyamlar
Öldürmeyi Türklerin-yaptığını söyleyip
İsyanı başlattılar-kedi gibi meleyip
Askeri birliklerle-çeteler bastırıldı
Vali ordan alındı-ateş hemen sarıldı
Hınçaklar ve Taşnaklar-olayı Avrupa’ya
Taşıdılar birlikte-ya eşek ya sıpaya
Türkler Ermenileri-yok ediyor bizleri
Birlikte bağırdılar-hepsi inletti yeri
Osmanlı Hükümeti-Fransız ve İngiliz
Temsilcinin olduğu-heyet göndermiştir tez
Fransa Dışişleri - şu Bakanı Gabriel
Problem yoktur dedi-yazıyı yazmıştır el
Berlin Antlaşması’nı-sabote etmek için
Provokasyon vardır-rapor yazdı bak niçin
Fransa’nın aksine- İngiliz Lord Salisbury
İstismarı başlattı-o dedirtti bize vay
Bölgede yerel meclis-Ermeni temsilciler
Kurulsun istiyordu-onlar ile beraber
Hemen Bâb-ı Âli’yi-birden sıkıştırmaya
Başladılar birlikte-kin nefreti sarmaya
II. Abdülhamit-bunu kabul etmedi
Hemen geri çevirdi-sözlerine gitmedi
Şu Ermeni Patriği-şerefsiz İzmirliyan
Ayaklanma çıkarttı-açıktır ayan beyan
Günlerden 30 Eylül–1895
Ermeni ayaklandı-içki kokan birçok leş
Bir subay öldürüldü-asker ile zaptiye
Müdahale ederek-karşı durdu her üye
İstanbul ‘um on günde-bu olayla sarsıldı
Acı ve ıstıraplar-o günden bize kaldı
Trabzon’da Ermeni-İstanbul’dakileri
Desteklemek istedi-sarstılar bütün yeri
Olaylar büyümeden-o anda bastırıldı
Kin nefret tohumları-yükseğe astırıldı
İkinci bir olaysa-“Banka Vakası”dır bil
Bunları söylemekte-hem aklımız hem de dil
Ermeni tedhişçiler- . 896
26 Ağustos-işlemişlerdir haltı
Osmanlı Bankası’nı-işgale kalkıştılar
Fitne tohumu yayıp-hep sınırı aştılar
Patrik İzmirliyan’ın-görevden alınması
Onları deli etti-kalbe soktular yası
İstekleri yerine-getirilmediği an
Banka bombalanacaktır-söylüyordu dert açan
Bu ara başka grup-ellerinde bombalar
Bâb-ı Âli’ye hücum-etmişti çakal davar
Sadrazam Halil Rıfat- gerçekten Paşamızı
Öldürmeye kalktılar-anne baba ve kızı
Bütün taşkınlıklara-kızan İstanbul ehli
Harekete geçtiler-iyice bilinmeli
Bir savaş alanıydı-yaralı ve ölüler
Meydanları doldurdu-narayla inledi yer
İnzibat kuvvetleri- olayı bastırmakta
Çok da güçlük çektiler-kin dolmuştur surata
İsteğine ulaştı-topluca tedhişçisi
Tohumları ektiler-kalplere soktu isi
Olayları kışkırtan-Taşnak komitacılar
Fransız vapuruyla-yollandı Çıtacılar
Bundan kısa bir süre-Avrupa devletleri
Kahpe karar aldılar-sarstılar cemiyeti
Troşak-Taşnakların-yedi maddelik yazı
Destekliyoruz dedi-bundan duydular hazzı
Bildiride Ermeni- Doğu Anadolu’da
Muhtariyet istiyor-açın diyor yolu da
İstekler bir kez daha- Abdülhamit Han’ımız
Tamamıyla reddetti-korundu unvanımız
21 Temmuz günü–1905 yılı
Ermeni hazırlandı-tutuşacaktı çalı
Hep çalışmalarına-daima engel olan
Öldürülmeli idi- canım Abdülhamit Han
Onlar taktı bu ismi-“Kızıl Sultan” dediler
Muhakkak ölmeliydi-başta bulunan o er
Taşnak komitesinden-Mika. liyan Robina
Rus Ermeni dölleri-kıyacaklardı cana
Özel bir arabanın-içine 20 kilo
Saatli bomba koydu-duyuyor musun alo
Yıldız’da Hamidiye- Camiinin önünde
Pusu kurdular hepsi-kısalacaktı vade
Bomba ayarlanmıştı- O Abdülhamid Han’ın
Cuma’dan çıkışına-doğru buna inanın
Vakit dolduğu anda-bomba birden patladı
Sanki savaş alanı-endişesi katladı
26 kişidir-ölen o canlarımız
58 yaralı-yerde insanlarımız
Patlama esnasında- Cemaleddin Efendi
Onunla sohbet eden-o can kurtuldu kendi
Ermeni planları-tamamen oldu altüst
Korkunç tablo ortada-kalpler hep attı küt küt
Yapılan soruşturma- gösterdi bize şunu
Kiliseler cephane-doluydu bilin bunu
En acı ihanetse- İttihat ve Terakki
Partisi üyeleri-demeyin bunlar kim ki
31 Mart olayı- bil Abdülhamit Han’ı
İktidardan ettiler-derde soktular canı
Bunu fırsat kollayan-Adana Ermeni’si
Hemen ayaklandılar-bilinmelidir hepsi
Bağımsız Kilikya’yı- orda Ermenistan’ı
Kurmak için davrandı-bunları iyi tanı
Piskopos Museg’inin-Avrupa silahıyla
Bu piçler ayaklandı-başa oldular bela
Müslüman ahaliyi-caniler katletmeye
Başladı Ermeniler-dipçiklerle itmeye
Canım Adanalılar-harekete geçtiler
Kanlı çatışma oldu-oku öğren önem ver
Piskopos Museg’i de-kaçtı İskenderiye’ye
Başladı bir yaygara-bakınız Türkiye’ye
Türkler Ermenileri-katlediyor durmadan
Bu işi iyi öğren-vazgeç fakat amadan
İttihat ve Terakki- tahkikat sonucu
Divan-ı Harp’i kurdu-bize dokundu ucu
50 Türk 3 Ermeni-idama mahkûm etti
Avrupa’nın gönlünü-zannetmeyin fethetti
Ne Rusya İngiltere- ve ne de bilin Fransa
Yeterli değil dedi-ne demeliyiz Hansa
Berlin Antlaşması’nın–61. madde
İşletilsin dediler-üç devlet sokar derde
Yabancı müfettişler-Doğu bölgesinde hep
Islah çalışmaları-delik bırakmıştır cep
İlk Dünya Savaşı’nın-birden başlamasıyla
Tehlike önlenmiştir-ama kalkmadı belâ
31 Ekim günü -1914’te
Rus orduları da-birden geçtiler öte
Doğu Anadolu’yu işgale başladılar
Masum sivil insanı-silahla haşladılar
Bu işgal sırasında- en büyük yardım destek
Ermeni’den gördüler-yandı tutuştu etek
Kars Van Muş ve Erzurum- kadın-erkekle yaşlı
Katliama tutuldu-ya silahlı ya taşlı
Doğudan Batıya göç-toprak mal ve mülkünü
Bırakıp yola düştü-sakın unutma dünü
Kimi yolda ölüyor-aile dağılıyor
Açlık yoksulluk ölüm-insanı ateşe kor
Analar yavrusunu- kaybeder birbirini
Sıkıntı ve üzüntü-o an aldı yerini
Göç edemeyenlere-yapılıyor işkence
Devamlı sürüyordu-hem gündüzü hem gece
1.Dünya Harbi-bilin başladığında
Ermeni askerleri-o Çarlık Rusya’sında
250 bindir-1915’te
Aylardan Şubat ayı-ayaklandı o çete
Zeytun Kasabasını-toptan ele geçirip
Türkleri katlettiler-sıkıntıları verip
20 Nisan .. 15’te-Van’ı işgal ederek
Şehri halkı yaktılar-biliniz mahvederek
Hep Doğu Cephesi’nde- Rus’la savaşan Türk’ün
Yiyecek ve mühimmat-ulaşmamıştır bütün
Konvoylar arabalar-saldırıya uğradı
Kayıplar ciddi oldu-unutulmaz bu yâdı
Stratejik köprüler- demiryolları hele
Sabote edilmiştir-cephane bile bile
Sadece Sivas şehri- Rus Ordusuna giren
Ermeniler 15 bin-Türk’üme yaptı fren
Çevrede eylem yapan- militanın sayısı
Bir o kadar olduğu –anlaşıldı ayısı
Beş cephede savaşan- Osmanlı Devleti’nin
Bu ağır ihanete-sessiz kalmaz öğrenin
Van’daki büyük isyan- bütün hızıyla devam
Ediyordu durmadan-nhepten edildi işgal
Köylerimiz basılır-kırılmıştır birçok dal
Olaylar önlenemez-Türk Ordusu savaşta
Ermeni’nin dölleri-hata üstüne hata
Başkumandan Vekili- Enver Paşa yazıyı
Talat Paşa’ya verdi-önle dedi azıyı
O şöyle söylüyordu-Van Gölü etrafında
Ermeni isyanları-sürer acı var canda
Toplu ve hazır hâlde-hareket edenleri
Buralardan çıkarın-hemen gönderin geri
İsyan yuvalarını-dağıtın verin karar
Kahpelerin yaptığı-bizi ateşe sarar
Bir mahzuru yok ise-isyanı çıkartanı
Sınırımız dışına-göndermeli yabanı
Yazıyla Enver Paşa-isyanı önlemeyi
Gerçekten istiyordu-işin aslını iyi
Bu tatbikat yalnızca- isyan ve karışıklık
Çıkarılan bölgede-yapılacaktı artık
Seslenişini duydu-yurttaşının devlete
Ayaklanma başlatan-dedi ders verin ite
İstanbul Hükümeti- teröre boğan bizi
Gelişmelere karşı-önlem aldı bir dizi
Bil 24 Nisan’da meşhur tehcir kararı
Söyleyin Ermeniler-kime oldu yararı
16 ve 55 -yaş arasındakiler
Tehcir kararı çıktı-onlar ile beraber
Bağdat demiryoluyla–25 kilometre
Bize zulüm yapanlar-gönderilecekti yere
Güvenli bölgelere-göç sınırlı tutuldu
Doktorlar cephe geri-tayınlar azaltıldı
Kızılhaç Örgütü’yle- Patrik Zaven Efendi
Gözlemciler istendi-altta biliyor kendi
Açıklanan yerlere- tamamlanması göçün
Yaklaşık iki yıldır-sabah akşam öbür gün
Nitekim uygulama- bu şekilde olmuştur
İsyanı yapanlara-düzenlenmiştir bir tur
Dâhiliye Nazırı -Talat Paşa durumun
Önemi karşısında-bütün görevler onun
Bir kanunu çıkmadan-Meclisin kararını
Olmadan davranmıştır-unutmayın hiç bunu
Bütün sorumluluğu -üzerine alarak
Tehciri başlatmıştır-oku öğren verin hak
Talat Paşa önce Van-Bitlis ve Erzurum’da
Bulunan Ermeni’ye-vade biçti o anda
İlgili valilerden-3. ve 4.’cü
Ordu komutanları-göstersin dedi gücü
Rusya ve İngiltere- Fransa’nın baskısı
Ona sıkıntı verdi-acıya soktu hası
Tehcir sorumluluğu-biliniz tek başına
Taşıyamayacağı-kararı verdi buna
Bir tezkire çıkartıp-27 Mayıs’ta
1915’te-düzelsin dedi hata
Karşı gelenler için-bir kanun çıkartıldı
Yürürlüğe konarak- ilk adımı atıldı
Böylece komutanlar- asayiş yok edeni
Silâhlı saldırganı-yapmak idi freni
Direniş sırasında -imha casusluk silah
Kimler olursa olsun-çekecekti hepsi ah
Tehcir işi orduya-verilmiş oldu anla
Bu durumu görerek-ses verip hemen çınla
10 Haziran ..15’te- yayınlandı talimat
Tehcire tutulanlar-mal kalacaktı rahat
Terkedilmiş malların- komisyonu kuruldu
Mallar tespit edildi-iş üstünde duruldu
Ayrıntılı defterler-tutuldu bu esnada
Tedbirler sıralandı-dendi gerisi yanda
Defter üç tane idi-mahallî kiliseye
Yönetime verildi-komisyondaki üye
Malın korunmasında-komisyon idareler
Sorumlu olacaktı-bu işlerden beraber
Çıkan Tehcir Doğrudan-zulüm yapılan yerde
Uygulandı biliniz-öğrenin canlar nerde
Kafkas İran Cephesi-Erzurum Bitlis ve Van
Sina Cephesi Mersin-yollandı İskenderun
Tehcir kararı ile-kafileler hâlinde
Yolculuk başlamıştır-beraberlik içinde
Canlar karardan önce -Zeytun Haçin ve Maraş
Problemli yerlerden-Konya’ya yollandı baş
Konya’daki Ermeni-nüfusunun artması
Şüphe uyandırmıştır-yapılmış karartması
26 Nisan’da-1915’te
Sevkıyat durduruldu-hayır vardır bu işte
Yeni gönderilenler- Urfa Zor ve Halep’in
Güneydoğusunadır-demişlerdir burda in
Sevk edilen Ermeni-gittikleri mekânda
Nüfusları sayılmış-bilinmeli o anda
Müslüman ahalinin-% de 10’ unu geçme
Böylece engellenmiş-denmiş olmasın seçme
Adana Aydın Bolu- Bursa Bitlis Samsun’a
Gönderildi Ankara-Kütahya Trabzon’a
Canik ve Çanakkale- Edirne Eskişehir
Erzurum Kastamonu- İzmit’le Karahisar
Diyarbakır Kayseri-Konya Elazığ Maraş
Niğde Sivas Van şehri-yollandı yavaş yavaş
Halep Rakka Zor Kerek- Havran Musul Cizre’ye
Buraya oturtuldu-sıkıntısı var beye
Ermeni kafilesi-yakın meşakkatsiz yer
Ayrıca seçilmiştir-okumalı bunu er
Tehcir kararı bütün-değil Ermenilere
Uslu duranlar ise-gitmemiştir bir yere
Hasta âmâ Katolik-Protestan mezhebi
Olanlar bırakılmış-öyle değil mi abi
Aileler memurlar- amele usta tüccar
Bu yurtta görev yapan- subay sıhhiye asker
Osmanlı Bankası’nda- Reji İdare ebe
Düyun-ı Umumîye- konsolosluklar şube
Ermeni memurlarla- sadakat ve iyi hâl
Olanlar gitmemiştir-söylenmiştir daim kal
Yetim çocuk dul kadın-ticaret ve benzeri
Yerlerinde kalmıştır-mebus aileleri
Devlet düzen emniyet- için sevkıyatını
Yürümesi içinse-hazırlamış imkânı
Bu gaye ile tren-hep tercih edilmiştir
Araba ve hayvanlarla-oraya gidilmiştir
Cephelere devamlı-asker zahire sevki
Yığılmalar olmuştur-dememeli bu ne ki
Hasat mevsimi olma-dolayısıyla hayvan
Araba ihtiyacı-güçleşmiştir anla can
Yiyeceği bulmakta- güçlük olunacağı
Düşünülerek hemen-verilmiş yemek yağı
Konya Adana Musul-evet sağlanmış bir bir
Halep İzmit Suriye- Ankara Eskişehir
Masrafların dışında-sevkıyatın muntazam
Yürütülebilmesi için-oluşmuştur intizam
Şükrü Bey görev almış-Konya Halep Adana
Paraları yollanmış-bilinmeli dört yana
Ankara Musul İzmit- Suriye Eskişehir
İhtiyaçlara göre-para gönderilmiştir
2.250- kuruş ilave para
Görev tamamlanmıştır-düşmemek için dara
Yollanan Ermeni’nin-gerideki malları
Satılmış birer birer-işi kalmamış yarı
Eşyalarının yağma-edilmemesi için
Devlet tedbiri almış-bunu iyi öğrenin
Gerçek değerlerinin-üzerinden satışı
Sağlanmıştır anlayın-bilsin okuyan başı
11 Ağustos günü- yıl 1915
Şöyle tedbir alınmış-okumalı kardeş
Boşaltılan yerlere-hiçbir şüpheli kişi
Bilin sokulmamıştır-orda olamaz işi
Eğer Ermenilerden-ucuz mal almış olan
Satış feshedilecek-yapılmayacak talan
Gerçek kıymeti neyse-verilecek parası
Gayr-ı meşru menfaat-yok edilsin yarası
İstedikleri eşya-hep götürmelerine
Müsaade edilmiş-oturtulmuş yerine
Götüremeyeceği-bozulacak gibiler
Öncelikli satışı-olunacağı söyler
Bozulmayacak olan-sahipleri namına
Tamamen korunacak-bırakılacak ona
Taşınmaz malın icar- rehin gibi durumu
Bozulamayacaktır-uyarılmış kurumu
Hükme aykırı olan-varsa uygulaması
Hemen feshedilecek-önlenecektir pası
25 Kasım .. 15 -tarihten itibaren
Gönderilme geçici-durdurulmuş var bilen
Tehcirin sonunda da-Ermenistan’ı kurma
Çalışması sürmüştür-bu işi bana sorma
Mayıs ayı sonunda-başladı zorunlu göç
Talimat yayınlandı-dendi alınmasın öç
Yerel Jandarma ile- mülkü amir emrinde
Yolculuk başlatıldı-o esnada yerinde
Buna rağmen sevkıyat-sevkıyattan sonra da
Çok dikkat edilmiştir-kalmamak için darda
Sevkıyat esnasında- humma tifo hastalık
Saldırı da yapılmış-ora çökmüş karanlık
Yapılan iş büyüktü-lojistik imkânları
Aşıyordu biliniz-kapatıyordu farı
Beklenilen olmadı-yollarda çok sayıda
Masum insan ölmüştür-gerilmiştir yayı da
Osmanlı Hükümeti- mütareke devrinde
İhmali görülenler-hakkında kesti vade
Soruşturma açıldı–1397
Görevli cezalandı-bunlar suçludur dendi
40 kişiyi idama-mahkeme etti mahkûm
Sıkıntı ve acısı-daha kötüdür durum
Ermeni’nin yaptığı- tümden uygulamalar
Gerçek trajediydi-kimseye yoktur bir kâr
Ermeniler bilinsin- düşmanların tahriki
Kışkırtmaları ile-katletmiş bir ve iki
İsyanları çıkartmış- zayıflatmış vatanı
İşte tehcir kararı-zora sokmuş yatanı
Onlar bilerek yaptı-düşmanla işbirliği
Şerefsizlik soyunda-hepten bozdu dirliği
Buna yataklık eden-diğer vilayetler bil
Kapsam içine girdi-söylemekte bunu dil
Gerçek tarih böyledir-sizler vurup astınız
Çıkarttınız savaşı-köy ve şehri bastınız
Pislediniz çanağa-yediğiniz bu kaba
Hainlik var soyunda-yaptığınız iş kaba
Siz uşağı oldunuz-Rusya Batılıların
Hesabı sorulmalı-dün bugün ile yarın
Acıyı tattırdınız-çocuk anne ve kıza
Koparttınız elleri-ne kalp kaldı ne aza
Komiteler kurarak-Ruslar Kafkasya’daki
Ermeni’yi kışkırtmış-bilinmiyor mu sanki
Sınır iç bölgelerde-çete oluşumları
Sürdürülmüş devamlı-kan dökmüş yamyamları
Rus ordusu ve başka-bölgedeki düşmanla
İşbirliği yaparak-zulmetmiş katmış bela
1.Dünya Harbi- sona ermesi ile
Yeni karar alınmış-haber gitmiş her ile
İstedikleri zaman-dönmelerine geri
İzin verilmiş hemen-denmiş gelin ileri
Gerideki malları-almaları içinse
Kolaylık gösterilmiş-dikkat edin bu sese
Osmanlı Devleti’ miz- sürekli olaraktan
Ermeni’yi korumuş-ayrılmamıştır haktan
Onların haklarını- hürriyet mallarına
Tecavüz ettirmemiş-kıydırmamıştır cana
İki toplum içinde-dış baskı yönlendirme
İsteyerek olmuştur-iki toplumu germe
Doğu Anadolu’da-bir Ermeni devleti
Kurulması uğruna-cana soktu illeti
İsviçre’de kurulan Sosyalist Hınçaksityun
Batılı destekledi-dedi ağırlık koyun
Rusya da Kafkasya’da- olan aşırı sağcı
Anla Taşnaksityun’a-omuz verdi çok acı
Üç tane çıbanbaşı- İngiltere Fransa
Rusya’nın emelleri-bırakmamıştır şansa
Barış içinde olan-böyle iki toplumu
Birbirine düşürdü-kötü oldu dolumu
Devletlerle birlikte-maşa Taşnak ve Hınçak
Olayların sebebi-alçak oğludur alçak
Batı hâlâ kaşıyor-kanatıyor yarayı
Onlar ile bizlerin-açtı öğren arayı
İddialar asılsız-kendileri biliyor
Durumun aslı nedir-bunu anla bir kez sor
Ekonomik açıdan-Ermenistan Devleti
Sefalet içindedir-üste saldırtır iti
Kendisine bir destek-onun ırkdaşlarından
Almak için uğraşır-anlamalı bunu can
Türkiye’nin düşmanı-olan o ülkeleri
Yanına çekmek ister-böyle söylüyor veri
Soykırım iddiası- tutmalı ki gündemde
Devleti para görsün-bilir anne ve dede
Onların yaklaşımı- resmen faşist ve şoven
Saldırgan davranıştır-genç öğrenmelisin sen
Batı bunun farkında- ama sözde kalırlar
Bir şey olduğu zaman-bize cephe alırlar
Birleşmiş Milletlerin-bağlayıcı kararı
Ona bile uymazlar-bize vardır zararı
O zamanki ölümler-hakkında bilgi alın
Sakın hiç unutmayın-birlik içinde kalın
Net rakam belli değil-ama ortada veri
Kaşımayın boşuna-gidemezsin ileri
Türklerin kaybı nedir-tümüyle bilinmekte
Teker teker diyelim-o yazılanlar ekte
Erzurum’da sivil Türk-sayısı 10 bin kişi
Anne baba çocuklar-ya erkek ya da eşi
Doğu Anadolu’da-yaklaşık 600 bin
Tekrar eli kaldırın-yürekler desin âmin
2 milyondan fazla-Türk yerini terk etti
Çocuğuyla beraber-Batıya doğru gitti
1 Dünya Harbi-dikkate alınırsa
Kaybımız çok büyüktür-öğrenin büyük tasa
2 milyon 300 bin-bedeli ağır oldu
O günlerden bu güne-acısı bizi buldu
Osmanlı Devletinde-Ermenin’ in sayısı
1 milyon 300 bindir-amcası ve dayısı
Sürgün ve ayaklanma-kaynağımıza göre
13.430 -öğrenmeli her yöre
İngiliz kaynakları-Ermeni sayısını
42 bin söylüyor-onlar sarstı vatanı
Ermeni kaynakları-100 bin ila 300 bin
Olduğunu belirtir-doğrusunu söyleyin
Eceliyle ölenler-her şeyi buna dâhil
Hakikati bilmeli- köy belde ilçe ve il
Hani söyle 3 Milyon-Ermeni deniyordu
Siz vurur öldürürken-hakkımız yeniyordu
Tarih unutulmasın-Türk’e karşı yapılan
İhanetle doludur-yerlere döküldü kan
Ağıdı düşünmedik-soykırım zulümleri
Hep çabuk unutmuşuz-duyulmuştur haberi
Türklerin Viyana"dan- Doğuda Kafkaslardan
Çekilince soykırım-uygulandı gitti can
Bosna"da ve Mora"da- Tri Poliçe"de bak
Türk ve Müslüman ölmuş-kopmuş vücut ve ayak
Türk’e karşı tarihin-çeşitli döneminde
Yapılanlar apaçık-acı bıraktı tende
O 26 Şubat’ta - . 992
Günlerden Çarşambadır-gece yarısı iki
Can Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ında
Hocalı kasabası-sıkıntı vardır canda
Burada yaşanmıştır-katliam ve ölümler
Kara toprağa düştü-Fatma Ahmet Gülümler
Ermeni’yiz diyenler-biz Hrant"ız söyleyen
Sesinizi duymadım-davranmazsınız erken
Hocalı deseydiniz- söyleyemezsin çünkü
Sizi herkes tanıyor-bilir sizdeki kökü
Canım Azerbaycan’ın-gerçek üçte birini
Biliniz işgal etti-ilgilendirmeli seni
Sırf Türk olduklarından-bebek ve çocukları
İhtiyar kadınları-ağlattı zarı zarı
Resmen soykırım yaptı-1 Milyon mülteciyi
Sefalet içindedir-hatırlamalı iyi
Kaçkınlar çadırlarda- derme-çatma baraka
Açlık ve perişanlık-yalvarıyorlar Hâkk’a
Salgın hastalıklara-karşı bir mücadele
Vermeye çalışırlar-çile üstüne çile
Siz Batılı ülkeler-görmezsin bu dramı
Nerede yaptırımlar-kalbe sokarsın gamı
Peki onu görmezsin-niçin bizi üzersin
Parlamento kararı-Türk’ü her an ezersin
Yaptığınız hareket-öğren çifte standart
Adilik yaparsınız-siz işliyorsunuz halt
Ermeni işgaliyle-o ekonomik kayıp
60 Milyar Dolar’dır-ayıp üstüne ayıp
Azerbaycan Devleti-7.000"e yakındır
Sanayi tarım gitti-sanki onlar kurbandır
Müesseseler ile- ülke ekonomisi
Tahribata uğradı-kayboldu ekmek besi
Tahıl hâsılatının -% 24’ünü
İçecek % de 41-kapalı kaldı önü
Patates üretimi -% de 46"sıdır
Et % de 18"i-kalbe giren pasıdır
O süt % de 34-karşılanmakta idi
Tamamen çorak oldu-yeşil olan o vadi
Bu bölgede bulunan-615 okul
24 tane yuva-acıları çekti kul
683’tür-hele de kütüphane
464 eser-işgal edildi hane
695’tir- hastane müze harap
Poliklinik ocak-elde kalmadı bir sap
724’tür- şehir köy ve kasaba
Hepsi elden kayboldu-bir şey denmez kasaba
Ülkenin ekolojik-sistemine zararı
Ermeniler verdiler-bütünüyle kararı
Ormanlar ve korular-yeşillikler topraklar
Onlar da esir düştü-kımıldamaz yapraklar
Yukarı Karabağ’ın-en önemli bir yeri
Hocalı oradaydı-yaşardı orda eri
Ermenistan Silahlı -Kuvvetleri içinse
Askeri bir hedefti-seslenirim herkese
Stratejik olarak-Karabağ dağ silsile
Ağdam Şuşa Eskeran-üzerinde var çile
Hankendi yollarının -üzerinde yerleşmiş
Saldırıya açıktı-biliyordu o camış
Hocalı Hankendi"den-10 km öte
Güneydoğusundadır-içti acı reçete
Karabağ"da bulunan- havaalanı tektir
Hocalı"dadır anla-içe sokuldu zehir
1991-yılının Ekim ayı
Ablukadaydı ora-ilgilendirsin bayı
Ekim"in 30"unda-kara yolu ulaşım
Bütünüyle kapandı-ulaşamadı yardım
Tek ulaşım aracı- helikopter kalmıştı
O Ermeni piçleri-önlemini almıştı
Son helikopter ise- . 992
Ocak ayında gitti-ay 28’inki
Şuşa da helikopter- vurulması sonucu
40 tane şehidim var-bizi acıttı ucu
Ocak’ın 2’sinden -itibaren bu yerin
Elektrik kesilmiş-düşünün derin derin
Şubatın 15’inden-itibaren Hocalı
Ermeniler kuşatmış-batmış kalplere çalı
Toplar ile tüfekler-makineli silahlar
Tümüyle bombalanmış-arza çıkmış hep ahlar
936 -km2"lik
Alana sahip idi-her taraf oldu deşik
2.605-aileden ibaret
11.360-yaşar idi bilin fert
O gün ile başladı-yüzyılın katliamı
Kasaba yok edilmiş-herkes görmüş yamyamı
Soykırım olduğunda- Azerbaycan Devleti
Koruması altında- değil Hocalı sahi
Tamamen savunmasız-bir durumdaydı hepsi
Dağınık haldelerdi-silahlı 150’si
Azerbaycan Ordusu- edemedi yardımı
Cesetler yerde kaldı-kalplere soktu gamı
Ermeniler üç yönden- burayı kuşatmışlar
Helikopter silahlar-saldırdı bütün davar
Öncelik bombalanmış-hemen girip katliam
Yapmıştır şerefsizler-devirdiler nice çam
Nitekim Azerbaycan-Türkleri için ağır
Bir mesaj vermişlerdir-hâlâ duymuyor sağır
Tümüyle yok edilip-bölgedeki çözülme
Hızlandırılmış oldu-o an başlamış ölme
Ermeniler hamleyle- bir stratejik mekânı
Ele geçirmişlerdir-yere dökmüşler kanı
İnsanlık adına da-tarihin acımasız
Soykırımını yaptı-yüreğimiz eder cız
Hocalı ‘da neler mi-oldu bakın sayayım
Bugünse yapılana-ağırlığı koyayım
366.-bölgedeki Alayın
Desteğini alarak-yok söyledi kolayın
Sivil kadın ve çocuk-yaşlı genç ayırımı
Yapmadan öldürdüler-büyük oldu kırımı
Resmi rakama göre- 613 kişi
Katletti zebaniler-budur onların işi
83"ü çocuktu-106’sı kadın
7’den fazla yaşlı-bu kahpelik adındı
Acımasız işkence-yaparak öldürmüştür
Kıyma hâline sokup-bir daha böldürmüştür
Bu katliamdan toplam-ilk 487
Kişi ağır yaralı-kurtuldu yazan dedi
1275-rehin alınmış burda
150 kaybolan var-hepsi de kalmış darda
Cesetler üzerinde-yapılan inceleme
Ruhumuzu titretir-Allah’ım daha verme
Birçoğunun yakılmış-gözlerinin oyulmuş
Kulak burun kafa kol-üst ve başı soyulmuş
Vücutları ve uzvu-köklerinden kesilmiş
Hamile kadın çocuk-ne baş kalmış ne de diş
Rabbim duy bu sesimi-mahlûkları türetme
Kötürüm yap onları-sırt üstü de yürütme
Bütün dünya seyretti-gözümüze bakarak
Olana bir şey demez-koptu gitti el ayak
BM’le-,AB gibi ülkeler
Tavuk gibi gıtgıtlar-çünkü vardır lekeler
Birleşmiş Milletler’in-o Güvenlik Konseyi
Genel karar almıştır-neyi beklersin neyi
1993-Nisan-Kasım ayında
822-karar almış o anda
Alınan kararlarla-Azerbaycan toprağı
İşgal edildiğini-onaylamış o sağı
Sona erdirmek için-nerede söyle çaba
Size yokuş mu gelir-altta yok mu araba
O Avrupa Konseyi-Parlamenter Meclisi
İşgali onaylamış-ama çıkmaz delisi
25 Ocak günü-yıl ise 2005
1416 hep-kararları buna eş
Gelişmeye seyirci- şu Birleşmiş Milletler
Yapılan katliam var-hey Batılı devletler
Ermeni’nin yaptığı- katliama baksana
Sırtını dönüyorsun-sana diyorum sana
Mayıs ..92’de Nahçıvan"a saldıran
Ermenilere karşı-seslendi verdi ferman
1921-Kars Anlaşması Türk’e
Müdahale hakkını-vermiştir sürme leke
O Mayıs 2003-İngiltere"de olan
Azeri temsilciler-mektup gönderdiler can
İngiliz Hükümeti-Ermeni’nin yaptığı
Katliam demiş ona-kurtaramamış bağı
ABD Kongresi-İlişkiler Üyesi
Don Barton Kongrede-çıkartmış birden sesi
Hocalı Soykırımı-tanımaya çağırmış
Onu hatırlatarak-uyuma demiş mış mış
1994-yılında iki taraf
Ateşkes sağlamıştır-biliyor bunu etraf
Katliam ve soykırım-insanlığa yapılan
Tanıma uymaktadır-çabuk erkenden davran
Yaptıkları soykırım-o insan haklarına
Aykırıdır biliniz-çünkü kıyılmış cana
Hukuki antlaşmalar-Cenevre Sözleşmesi
Bilerek soykırımdır-çünkü çoktur eşmesi
Hocalı Soykırımı-katliam kavramıyla
Tamamen örtüşmekte-anlamadın mı hâlâ
Yapılması gereken-işleri sıraya koy
Eğer dikkat etmezsen-sonra da dersin oy oy
Azerbaycan Devleti-yaşanan bu vahşeti
Soykırım olduğunu-duyurmalı illeti
Bir yasal prosedür-başlatılmalı derhal
Adalet Divanı’na-başvur tedbirini al
Tarih 9 Aralık -1948
Jenosit Sözleşmesi-dava aç kalmalı iz
Başvuruda gerekli-sunulmalı deliller
Kimler çanak tuttuysa-kopartılmalı diller
Bugünkü Ermenistan- Başkan Robert Koçaryan
İsimleri net söyle-hele de Serj Sarkisyan
Cezalandırmak için-tedbir üstüne tedbir
Bu havada kalmasın-öne gelinmelidir
Ermenistan ..93-Soykırım Anlaşması
Azerim .. 96 -imza var sokma yası
Bosna Hersek başvurdu-yazıyla mahkemeye
Miloşeviç suçludur-bilir bunu her üye
Eski Devlet Başkanı-Miloşeviç piçini
Bu suçtan yargılamış-sevindirmiştir beni
1995-Yedi bin Boşnak için
Soykırım söylenmiştir-sormalı nasıl niçin
Canlar ’Balkan Kasabı’- mahkûm olmadan öldü
Müslüman’a işkence-yapan adi bir döldü
Yugoslavya Başkanı- kahpedir Miloşeviç
Hollanda Lahey şehri-hapiste geberdi piç
2001’den beri Savaş Suç Mahkemesi
Onu yargılıyordu-kısılıverdi sesi
Soykırım insanlığa-karşı olan suçlardan
Böyle kurtulmuş oldu-benzet onu Yaradan
Ölüm nedeni belli-değil araştırması
Şu anda yapılıyor-elden sildik bir pası
64 yaşındaydı-yüksek tansiyon ve kalp
Olduğu biliniyor-belki götürmüştür hap
Kardeşi Borislav’sa- ise-Lahey Mahkemesi’ni
Sorumlu tutmaktadır-ilgilendirmez beni
Müslüman yakınları-ceza almadan ölüm
Gelmesine üzüldü-sona erdi bir bölüm
Arnavut Başbakanı-Sali Berişa ise
Bu ölüme sevindi-dikkat edin o sese
Rabbimiz mahkemeden-önce hükmünü verdi
Şerefsiz o zorbayı-biliniz yere serdi
Canım Azerbaycanlım-uyuma sakın ola
Bak seni gözlüyorlar-dinle verme hiç mola
Önce birliğini kur-koru vatandaşını
Daima yüksekte tut-ruhunu ve başını
Petrol kozunu kullan-sonuna kadar diret
Batılı Devletleri-memlekete et davet
Hocalı"da yaşanan-soykırım katliamı
Meclisim onaylasın-kapatma sakın camı
Koordine hâlinde-taşımalı gündeme
Güçlü birlik gerekir-sakın bana ne deme
Soykırım anıtları-dikilmeli meydana
Yazıları yazılsın-faydası olsun cana
Bize birey olarak-görevler düşmektedir
Lahey’e başvurmalı-densin rapor ektedir
Özellikle yakını-kaybeden zarar gören
Önayak olunmalı-patlatılmalı fren
İmkânı iyi olan- işadamlarımız
Kaynak ayırmak gerek-olmalıdır kârımız
Avrupa ülkesinde- açılmalı enstitü
İlmi zemine oturt-görev yapmalı ütü
Hocalı Soykırımı-İngilizce Almanca
Dillerine çevrilsin-tutuşmalı o baca
Sergileri düzenle-televizyon ve basın
Sıkı önlem alalım-sakın unutturmayın
Azerbaycan Meclisi-Şubatın 26’sı
Soykırımı anıyor-çekmek gerekir ası
Saat 17.00’de de-yapılır anma burda
Dünyaya yaymak gerek-kalmamak için darda
Gerçeklik karşısında-topluca Türk Milleti
Soykırımı öğrensin-uyandır cemiyeti
Gönüllü programlı -yeni çalışma ile
Katliam tanıtılır-belde ilçe ve ile
.988 -silahlı çatışmaya
Azeri ve Ermeni-sorun bıraktı yaya
Bir bölgesel savaşa-dönüşmüştür bu durum
Ermeni işgal etti-bunu bilmeli kurum
Çatışma neticesi-..88 yılından
Ateşkesin olduğu-yere düştü birçok can
12 Mayıs günü- 1994
Ermeniler saldırdı-Azeri’yi yıktı dert
Dağlık Karabağ ile-toplam 890
İlçe köy ve kasaba-hâllerine bir baksan
Azeri toprağının-bil % de 20"sini
Ermeni işgal etti-inan çok üzdü beni
Ermenistan silahlı-kuvvetleri topluca
Yaktı yıktı öldürdü-ne eş kaldı ne koca
1991-Esgeran-Hadrut’ umu
Onlar ele geçirdi-demeyin bana o mu
18 Şubat günü- . 992
Hocavend"i de gitti-vardır bilin öteki
25-26- Şubat .. 92"de
Hocalı Şuşa’m gitti-Türk’ümü soktu derde
Tarih 18 Mayıs - . 992
Lâçin’de kaybedildi-yapılamadı beki
4 Nisan .. 93’te-Kelbecer gitti elden
Oku 23 Temmuz-Ağdam’da da soldu ten
24 Ağustos’u-elden çıktı Fuzuli
27 Ekim’de-Zengilan’da o deli
26 Ağustos-Cebrayil ölüm kıyım
31 Ağustos’ta-Gubadlı gitti bayım
Bu yerleşim yerinde-yaşayan toplam kişi
676-bin ve 100 çocuk eşi
Yıllarca yaşadığı-onlar ata yurdundan
Silahla kovulmuştur-kurtar onu Yaradan
Azerbaycan içinde- çadırlarda yaşarlar
Yokluk sıkıntı acı-gerçekten bilin darlar
ABD ve Avrupa-neredesiniz ulan
Söyle altta mı kaldın-acep bilir mi anan
İşgal edilmiş toprak-Dağlık Karabağ onun
Yerler yurtlar tarumar-ne yemek va ne de un
Tarihi eser doğa-ora kalıcı zarar
Tümüyle verilmiştir-hepsi Atatürk arar
Bu savaşta Hocalı-bölgesinde yaşanan
Katliam soykırımdır-aman dedirtir aman
Hem Müslüman hem de Türk-olduğundan şu zulüm
Yıkmıştır mahvetmiştir-sonunda gelmiş ölüm
Türkiye büyük devlet-uzatmalı elini
Güçlendirmek gerekir-birliğini dilini
Anlaşmayı yapmalı-kimler Türk’e vurursa
Hemen çullanılacak-işletilmeli yasa
Bırakın Avrupa’yı-yönelin hemen Türk’e
Bütünüyle muhtacız-bir tane Atatürk’e
Zorlukların üstünden-birlik ile geliriz
Dostları düşmanları-kesinlikle biliriz
Devletler tarihinde-nice dönemler vardır
Bazen zorluk engeller-gerçek yolları dardır
Tarih fırsatlar sunar-hep değerlendirmeli
Birleşip kaynaşarak-ilk el ele vermeli
Geçmişten geleceğe -biz niçin yaşıyoruz
Acılar sıkıntılar-zorluğu aşıyoruz
Arzu edilen yerde-olmadık olamadık
Huzurlu bir şekilde-bir türlü kalamadık
Anayurt Orta Asya-dağılmışız dört yana
Öyle durumlar olmuş-kıyılmış epey cana
Ayrı coğrafyalarda-yaşayan insanımız
Gönül yakınlaşması-yapmalı lisanımız
"Yirmi Birinci Yüzyıl-olmalıdır Türk Asrı"
Bu ufka yönelmeli-kız erkek ihtiyarı
Üste düşen görevler- yapılmalı aşk ile
Bütünlüğü bozanlar-yollansın başka ile
Kültürel ortaklıklar-güzel anlatılmalı
Soyumuz sopumuz bir-yürek çınlatılmalı
Ümitliyiz güçlüyüz-ışık sönmeyecektir
Yukarda dik başımız-canlar dönmeyecektir
Lokomotif Türkiye-saygı sevgi yolumuz
Yetişmiş insan gücü-çalışmalı kolumuz
Uyanış başlamıştır- korkmamalıyız bundan
İhanet affedilmez-kabul etmez Yaradan
Milli hedef ülküler-daima barışmalı
Zorlukları aşarak-yürekler yarışmalı
Çaba gerekir çaba-kalp vücut beyin ile
Hepsi birlik olursa-kaybolur bütün çile
İyi bir Türk dünyası-Türkiye ile olur
Sağlık sıhhat mutluluk-o canlar huzur bulur
Sıklaştırın safları-koşmayan kalır yalnız
Düşmanlar onu yutar-içlerimiz eder cız
Birlik ve beraberlik-düşünmeli her kafa
Bölen ve parçalayan-uğramamalı affa
Mozaik laflarından-bizler bıktık bütünüz
Kökü mazide olan-bugün yarın ve dünüz
Batı’nın tuzağına-dikkat etmemiz gerek
Tehlike sezilmeli-erkekçe kükreyerek
İç ve dış hainleri-herkes öğrenmelidir
Okuyup çalışarak-zorluğu yenmelidir
Alın teri göz nuru-yoğrulmalı bu hamur
Türk gibi düşünürsek-gerçek oluruz mamur
Aydınlık nurlu sabah-geceleri boğmalı
Hürriyet ateşimiz-güneş gibi doğmalı
Türk kudretsiz kalırsa-topyekûn kahroluruz
Bu dünya öbür âlem-o zaman mahvoluruz
Fitne tohumlarını- ekerler üstümüze
Bizi parçalayarak-leke sürerler bize
Gönlü Türk sevdasıyla-coşan canlar uyanın
Elleri birleştirip düşmanlara dayanın
En az soysuzlar kadar-biz olmalıyız cesur
O zaman baş eğerek-diyeceklerdir destur
Yeni bir asra girdik-çağımız birlik çağı
İlmik ilmik örmeli-sağlam yapmalı ağı
Düşünmeli her kafa-Türk için Türk’e göre
Tarihine sahip çık-böyle söylüyor töre
Şunu bir kez unutma-yukarı kalkan eller
Sıkıca tutulursa-bir şey yapamaz eller
Vakit çoktan geçiyor-seslenişim en üste
İnan yazık olacak-topluca cemiyete
Şehitlerin gazinin-ruhu duyar bizleri
Topluma sokturmayın-acı ve krizleri
Ancak bu şekilde de- soykırım kurbanları
Hakkını helal eder-görürler itibarı
Hepimiz Ermeni’yiz-diyen önce okusun
Tavrını belli etsin-Türk’se yürek dokusun
1985- tarih Sevr Kongresi
Bütünüyle Ermeni-çıkartmışlardır sesi
O Kongre Başkanı-Rahip James Karnuzyan
Bölünmeden dem vurmuş- fitne tohumu yayan
Hep "Birleşik Bir Grup"-söylemiştir ilk çare
Masalları anlatmış-elli ya da yüz kere
Şemsiyenin altında-her türlü kuruluşlar
Birleşecektir demiş-sayılmış orda başlar
Açmazlar anlatılmış-dağınık hâlde olan
Ermeni birleşecek-onlarda çoktur yalan
Yapılar oluşacak-tanınmayı sağlamak
İçin çalışılacak-böyle söyledi salak
Türk işgali altında-Ermeni toprakları
Siyasi diplomatik-olacakmış hakları
Dönmek için buraya-hazırlık yapılacak
Kongrenin merkezi İsviçre’de olacak.
Ulusal Genel Kurul-Yönetim Konseyleri
Hemen oluşacakmış-duyun sizler şeyleri
Vakit geçmeden gelin-çok mu gücünüz sizin
Karşıya çıkamazsın-kancıklık senin işin
Nasıl olsa yurdumda-çanak pisletecekler
Size destek verirler-sallanıyor etekler
Tanırsınız onları-onlarda sizin gibi
İnanın bağırırlar-hepsi de size tabi
19 Ocak günü- tarih 2007
Saat 15 sırası-bir yazar kurşun yedi
Agos Dergi Yazarı-Hrant Dink’i vurdular
Biraz düşünmek gerek-hesap bizden sordular
Onun öldürülmesi-cinayetin biçimi
Evden çıkarken değil-Şişli’de bilin emi
Kameralar önünde-dalgalanma çok açık
Ortalara çıkartın- konuşun açık açık
Amerikan Devleti- Kongresinde sözde
Ermeni Soykırımı-yapılmamıştı özde
Çek elini ülkemden-kaşımayın yarayı
Vatanı karıştırma-sarma bize sarayı
Irak kötü karıştı-sırada Türkiye var
Oyun büyük oynanır-günümüzü yapar dar
Cinayet silsilesi-olur ise yanarız
Biz bu filmi seyrettik-zannetmeyin kanarız
Batılı istihbarat-örgütlerinin işi
Sarsmak istiyorlar bak-sallıyorlar kirişi
Cinayet arkasında kökeni yurt dışında
NATO AB İsrail-onu arayın yanda
Cinayet Türkiye’nin-çıkarlarına zarar
Verdi bunu anlayın-hiç kimseye yoktur kâr
Haince katledilme-üzdü bilin insanı
Herkes seyretti onu-yere döküldü kanı
Mütareke medyası-hemen girişti işe
Derin Devlet ile MİT-kıydı dedi kardeşe
Türk Devleti cinayet-işlemez herkes bilsin
Bölücülük yapmadan-önlere doğru gelsin
Cenazeyi gördün mü-kimler yoktu ki orda
Bölücü yıkıcılar-ateist kızıllar da
Nerede Türk Bayrağı-anında hazırlanan
Gökten zembille indi-öyle mi söyle bayan
Hrant Dink’in konusu- yabancı servislerin
Ağzına meze oldu-haberin var mı senin
Dış teşvik mütareke-medya ağzında salya
Öyle kötü yazıyor-yiyorlar sanki balya
Hele televizyonlar-geçti yayına canlı
Gazeteler manşetten-yazıyor heyecanlı
Burası Ermenistan-siz de Ermenisiniz
Öyle mi zannedersin-keriz değiliz keriz
İşlenen cinayetle-Türkiye yalnızlığa
İtilmek istenmiştir-saracaklardır ağa
Hep geçmişte olduğu-gibi aynı yaklaşım
Sizi bilemem ama-gerçekten vardır acım
Yürüyüş sırasında-fırsattan istifade
Atılan sloganlar-bizde kısalttı vade
Hepimiz Hrant Dink’iz Hepimiz Ermeniyiz
Aranızda Türk yok mu-doğruyu söyleseniz
Dediniz mi söyleyin -anne ve babanıza
Acaba sordunuz mu-yoksa var mıdır kaza
Cinayet sorumlusu-söyle Türk Milleti mi
Tarıh boyu korudu-bağırdığın yetimi
Nedir sizdeki sevgi-ne kadar Ermeni’yi
Kalpten de sevmişsiniz-böyle mi oldun iyi
Çok mu yakınlık duydun-olursun sarmaş dolaş
Hatırla bir tarihi-tencerede kaynar taş
Sesinizi duymadık-şehit cenazeleri
Feryat göklere çıktı-kapladı bütün yeri
Sizler neredeydiniz-hıyanet kokarsınız
Ermeni’yle kol kola-ateşi yakarsınız
Beyler kusura bakma-ben kabul etmiyorum
Anam ile babam Türk-size göre bu yorum
Kimliğimden vazgeçmem- ben de bir Türk’üm çünkü
En büyük Türk bendedir-O Atatürk’üm çünkü
Ölünceye kadar da-yaşıyorum öylece
Bayrağım dalgalanır-hem gündüzü hem gece
Türk’ü istemeyenler-kendine başka vatan
Seçme hakkına sahip-o zaman nedir atan
Atatürk’üm söyledi-Ne Mutlu Türküm Diyen
Çalış çabala oku-bu olmalı hediyen
Memleket emanettir-susuyorsam güçsüzüm
Sakın böyle zannetme-söylenmedi son sözüm
Tarihi hatırlayın-dönün bir kere geri
Gereksiz mi söylersin-gidemezsin ileri
Gel size tanıtalım-Ermeni Asala’yı
Onlar bize verdiler-en büyük bir belayı
Şiirimi okursan-hep hatırlarsın dünü
Tamamen kapkaranlık-bilin onların önü
Kimlere kıymadı ki-bağıranın payı var
Onlar birer yarasa-üste saldırdı davar
Bunlar neler yapmadı-bunlardan biz çok çektik
Yemedik de yedirdik-verdik tekrardan ektik
Ama onlar hainlik-yaptılar tarih boyu
Şunu bir kez unutma-davranın Türk’ün soyu
Kahpelere fırsatı-sakın ola vermeyin
Sağ soluna dikkat et-isterler kalp ve beyin
Oyun büyük oynanır-oyuna karşı oyun
İyi oynamalıyız-yumruğu üstten koyun
Sizlere tanıtalım-Ermeni tazısını
Çekmek gerekli hemen-ağzında azısını
Onlar bize düşmandır-kahpece vuranlardır
Tekrar üste çıkarak-hesabı soranlardır
1973–1985
Döneminde bir örgüt-ağzı kokmaktadır leş
İsmi ASALA’ dır.bil-Ermeni’nin örgütü
Bizlere zehir saçtı-sıkıntı verdi kötü
Kuruluşu yapısı- çalışmaları onun
Hakkında kesin bilgi-yoktur fakat var sonun
1975 -yılında kurulmuştur
6–7 üyeden-kurucular atar tur
Agop Agopyan ise-şu örgütün lideri
Agop Tarakçıyan’sa-ikinci bir pederi
Geleneksel Ermeni -terör örgütlerinin
Modeline uygundur-haberin olsun senin
Lûbnan Merkez Komite-örgüt üst yönetimi
Üstlenmiştir öğrenin-para doludur gemi
"Büro" niteliğine- bürünmüştür orada
Elde bomba ve silah-izleriyse burada
Komiteleri vardır- siyasi yayın mali
Askeri istihbarat-propaganda hali
Amaç ve hedefleri-kesinlikle bellidir
Ya aptal ya avanak-çoğu bilin delidir.
1981- yılı itibarıyla
Hedefini belirtti-yüreklerdedir hâlâ
Demokratik sosyalist-devrimci hükümetin
Birleşmiş Ermenistan-bunu iyice bilin
Burada tanımlanan -hükümetin neresi
Olduğu da bellidir-kalplere soktu isi
Sovyetler Birliği’ inden-yardımlar istenmekte
"Sovyet Ermenistan’ı-üstümüzdür denmekte
Siyasi programda-düşmanlar iki grup
"Yerel ve gericiler"-saldıracaktı durup
Bu grup Asala’nın-karşısında bulunan
Vatandaş Ermeniler-onlarda yoktur iman
İkincisi düşman grup-uluslararasıdır
‘Türk emperyalizmidir’-Mevla’mız versin sabır
Ermeni toprağının-kurtarılması için
Devrimci şiddet gerek-bana sormayın niçin
Temel stratejisi-dünyada ilerici
Ermeni hareketi-merkeze çekmek neci
1981-Lübnan’daki toplantı
Çağırmakla başladı-ileri sürdü şartı
"İlerici" deyimi "-Sosyalist - Marksist" anlam
Manasına gelmekte-buradan vardır bağlam
İkinci bir aşama-Sosyalist yardımıyla
Biliniz terör yaymak-ya silahı bombayla
İsviçre Fransa’yı- başladı tehdit ile
Bağırdılar birlikte-hep çekersiniz çile
Söyledi sözlerini-üstüne basa basa
Bu duruma şaşırdı-İsviçre’yle Fransa
Onlar Türk’e dünyaya-sıkıntı acı verdi
Yaptıkları terörle-daim insanı gerdi
Masum insanlara da -yönelmiş olan terör
Onları epey sarstı-bu durumu anla gör
İsrail’in Lübnan’ı-işgali ise sebep
Lübnan’ı terk ettiler-iyi bilinmeli hep
1981- çıktığı an zirveye
1983-iki gruptur üye
Agop Agopyan Grup- Yunan Ortadoğu’ya
Yerleşmiştir adiler-ya dağlara ya çaya
Kadın çocuk demeden-vurarak öldürmüştür
Milletimi üzerek-kahpeyi güldürmüştür
Batı Avrupa’daki-ikinci o grupsa
Devrimci Hareketi-bizlere verdi tasa
Yalnız Türk hedefine-tümüyle yönelerek
İnsanları katletti-dayanmaz buna yürek
İki lideri vardır-biri Monte Melkoyan
Bizi ateşe koyan-öğren Ara Toranyan
Politika gereği-üç yönlü bulmuş destek
Sovyet-Doğu Bloku-Sosyalisti yaptı bek
Resmi yayın organı-öğrenmeli HAYASTAN
Hay-Baykar Armenia-Kaytzer seçmiştir kurban
İlk radyo yayınını–1981
Beyrut’ta başlatmıştır-anlamalı öyledir
Şimdiye kadar ise-Temsilciliklerimiz
Ateşe sarılmıştır-yanmıştır ciğerimiz
Ek eylem yerleri de-Fransa’dır bilmeli
Tarihi unutmayın-haklarından gelmeli
Lübnan’dan sonra büyük- hareket üssü ora
Bu ülkeyi kullandı-kalplerde açtı yara
ABD Yunanistan-it Kıbrıs Rum Kesimi
Suriye ve Kanada-İran destekli emi
Yaptığı kahpelikler-ciltleri hep doldurur
Silah bombalarıyla-yürekleri soldurur
Onu iyi tanıyın-hem Ermeni Asala
Yaptıkları ortada-hatırlıyoruz hâlâ
Geçmişini bilmeyen-ileriyi göremez
Vatan ve bayrak için-emekleri veremez
Tarihi iyi oku-o elçilerimize
Kahpe el kurşun sıktı-acısı doldu bize
Hayırla anmak gerek-Türk’üme oku dua
Ruhu bizleri duyar-yapılmasın beddua
Bir kez daha anlayın-öğrenin kimdir onlar
Kara toprağa düştü-bütün iyi insanlar
Taşnak Hınçak’tan sonra-peydahlandı Asala
Batılı desteğiyle-koyuluverdi yola
41 tane ataşe-kahpece öldürüldü
Bomba ve silah ile-defterleri dürüldü
Biz Türklere yönelik-yapılan saldırılar
..73’te başladı-işimizi yarılar
Diplomat güvenlikçi-can iş adamlarımız
Yetişmiş insan gücü- öldürüldü varımız
On bir sene sürmüştür-.. 84 yılı sonu
Türk Milleti olarak-kinle anarız onu
27 Ocak’ta- 1973
Harekete geçilmiş-kâbus oldu bize düş
O Los Angeles’teki-Baş elçi Mehmet BAYDAR
Pusu ona kuruldu-günlerimiz oldu dar
Onun ile birlikte-can Bahadır DEMİR’im
Silah ile vuruldu-yere düştü o erim
78 yaşında-Amerikan uyruklu
Ermeni Karakin’de-öldü kaybetti yolu
Vuransa Yanikiyan-Abdülhamit’e ait
Elinde bir tabloyla-yaptı pezevenk davet
Santa Barbara’daki- Baltimore Oteli
Kurşunları yağdırdı-aptal salak ve deli
Cinayetten sonra da- tutuklandı müebbet
Hapis cezası aldı-onun çocuğu velet
31 Aralık’ta -1984
Afla dışarı çıktı-üzüldü canım millet
Kısa bir süre sonra-öldü demem geberdi
Topraklara karıştı-gitti yok oldu kendi
Türk diplomatlarına-ilk saldırı olarak
Cinayeti başlattı-mevsimler geçti kurak
Zincirin halkaları-bir örnek oluşturdu
Acı ve sıkıntıyı-içlere doluşturdu
22 Ekim’de–1975
Avusturya-Viyana-silaha davrandı leş
Viyana Büyükelçi- Daniş TUNALIGİL
3 cani tarafından-şehit edilmiştir bil
24 Ekim günü- 1975
Fransa Paris hattı-saldırıyı yaptı keş
Elçi İsmail EREZ- şoför Talip YENER’ i
Canice katlettiler-kaldık bir kemik deri
20 Şubat .. 75 - THY’ mız
Beyrut’ta bombalandı-içlerimiz etti cız
Yapan Yanikiyan’ dır- ona ait bir grup
Ellerle bomba attı-sırıtarak kudurup
Tarih 16 Şubat- . 976
Lübnan’ın Beyrut şehri-sanki yaşattı martı
Başkâtip Oktar CİRİT-salonda otururken
Asala silah sıktı-canım durup dururken
ASALA’nın ilk defa- cinayetle adını
Ortaya attı bilin-unutmayın bu anı
9 Haziran günü- . 977
İtalya Roma şehri-terörist haltı yedi
Vatikan’da elçimiz-canımız Taha CARIM
Kurşunlara tutuldu-işimiz kaldı yarım
Elçilik ikametgâh- önünde iki cani
Silahı ateşledi-bu işler oldu ani
Saldırıyı bu kez de "Ermeni Soykırımı
Adalet Komandosu-üstlendi yıktı damı
2 Haziran günü - . 978
İspanya Madrit şehri-bilinmeli çaresiz
Madrit Büyükelçisi-bey Zeki KUNERALP’in
Makam aracı ateş-aldı nedir yüzde kin
3 azılı terörist- eş Necla KUNERALP’le
Beşir BALCIOĞLU’nu-öldürdü bile bile
Saldırıyı Ermeni- Soykırımı Adalet
Komandosu üstlendi-kahrolmuştur cemiyet
Bu terör belasında- bilinsin bir yabancı
O da birlikte öldü-durum anlayın acı
Bey makam Şoförü - İspanyol Atonyo TORRES
Teröristler yok etti-kesildi o anda ses
12 Ekim günü - . 979
Hollanda Lahey şehri-bize doğurttu dokuz
Elçi Özdemir BENLER-oğlu Ahmet Benler’ i
Silahla taradılar-vücut kapladı yeri
Olayı bu kez hem de-Soykırımı Adalet
Komandosu ASALA-üstlendi öldü o cet
22 Aralık- . 979
Fransa Paris şehri-kalbimize bastı tuz
Turizm Müşavirimiz-can Yılmaz ÇOLPAN’ ımız
Burada öldürüldü-çöktü yandı yanımız
Bu olay Paris’ teki-ikinci saldırıdır
Elçimiz ölür iken-onlar yapıyor dırdır
Soykırımı Adalet-kalleş Komandoları
Olayı üstlenmiştir-yaktı kalbi ve bağrı
31 Temmuz .. 80 -Atina Elçiliği
İdari Ataşesi-onlar açtı deliği
Galip ÖZMEN ve kızı- can Neslihan ÖZMEN’e
Bir terörist saldırdı-yazıktır iki tene
Katledildi ikisi-eşi Sevil ÖZMEN’ im
Oğlu Kaan yaralı-sıkıntıdadır tenim
Öğrenelim bilelim- bu kez de saldırıyı
ASALA üstlenmiştir-onlar germiştir yayı
17 Aralık’ta- 1980’de
Avustralya Sidney-öğrenmeli nerede
Elçi Şarık ARIYAK-koruma görevlisi
Engin SEVER’ im öldü-bilin kısıldı sesi
1980’de-sürmüştür katliamlar
6 Şubat İsviçre-kırılıverdi camlar
Elçimiz Doğan Türkmen- Bern’deki saldırıda
Yara almadan çıktı-yurtta duyuldu nida
17 Nisan günü-Vatikan Elçiliği
Elçimiz Vecdi Türel-kurdular ona ağı
Makam aracı ateş- bırakıldı altında
Türel ve Tahsin Güvenç-yaralandı o anda
26 Eylül’de-Paris Elçiliğimiz
Kahpe eller boş durmaz-yüreklerde kaldı iz
O Basın Danışmanı-BAKKALBAŞI’ mız Selçuk
Silahla yaralandı-dillerde çıkar uçuk
4 Mart .. 81 yılı-yine Fransa Paris
Bu şerefsiz devletin-topluca işleri pis
Çalışma Ataşesi-Reşat MORALI ile
Din görevlisi olan- Tecelli ARI bile
Kahpe iki terörist-arabaya binerken
Saldırıya başlattı-öğrenmelisin erken
Elçimiz ölür iken-Arı’mız hastanede
Hayatını kaybetti-olamaz bahane de
Saldırıyı ASALA- üstlendi şerefsizi
Paris’te üçüncüdür-görülmekte krizi
Fransa Devletine-protesto notası
Verilmiştir okuyun-kalbe soktular pası
9 Haziran günü- 1981
İsviçre Cenevre’de-silah sıkan kahpedir
Sözleşmeli Sekreter-Mehmet Savaş YERGÜZ’ üm
Evine gider iken-orada geldi ölüm
Yine bu saldırıyı üstlenmiştir ASALA
Onlar zulüm yaptılar-vücut baş kalp ve kola
Lübnan uyruklu cani- o Mardiros Camgozyan
15 yıl ağır hapis-aldı bilin dert katan
İlk 24 Eylül’de–1981
Yine Fransa Paris-ortalara çıktı kir
Kültür Ataşeliği-4 Ermeni terörist
56 Türk esir-alan ise akrep it
Engel olmak isteyen-güvenlik görevlisi
Cemal ÖZEN’im öldü-vurdu onu delisi
Elçimiz Kaya İNAL-yaralandı burada
Oradaki canları-bırakmışlardır darda
Ermeni teröristler-Türkiye’de siyasal
Hapis 12 kişi-salınsın dediler mal
İsteklerinin kabul-edilmeyeceğini
Anlayan şerefsizler-teslim oldu 4 cani
Türkiye, Fransa’yı-bir kez daha uyardı
Asala üstlenmiştir-böyle bir tarih vardı
Abraham Gözliyan’la- Avedis Basmaciyan
Abraham Turfanyan’la-Valsken Sakosesliyan
7’şer sene hapis- cezası verilmiştir
Tepkiyle karşılandı-yürekler gerilmiştir
.. 81’de ayrıca–2 Nisan tarihi
Danimarka Kopenhag-bu tarih bilin sahi
Çalışma Ataşesi-Cavit Demir’e silah
Çapulcular sıktılar-yine çektirdiler ah
Bu sefer yaralandı-ölmedi o kurtuldu
Rabbimiz bağışladı-gözler yaşlarla doldu
25 Ekim Roma- Büyükelçiliğimiz
Kâtibi Ergenekon-unutulamaz kriz
Yolda yürüyor iken-saldırıya uğradı
Hafifçe yaralandı- Gökberk’in kaldı adı
28 Ocak’ta- . 982
ABD Los Angeles-içlere soktu tiki
Elçi Kemal ARIKAN- öldürüldü adice
Vuran Hampig Sasunyan-kurşun attı kahpece
5 Mayıs .. 82 -ABD’de Boston şehri
Elçimiz Orhan GÜNDÜZ-öldü kapladı yeri
Şu 7 Haziran’da- devlet Portekiz Lizbon
Ataşe Erkut AKBAY-o hayatı oldu son
Eşi Nadide AKBAY-ölmüştür hastanede
Ermeniler kıydılar-onlar biçmiştir vade
27 Ağustos- . 982
Şu Kanada Ottawa-dememeli bu ne ki
Askeri Ataşemiz -Atilla ALTIKAT’a
Caniler kurşun sıktı-kan dolmuştur surata
9 Eylül tarihi- . 982
Bulgaristan Burgaz’da-bu olayda hakiki
İdari Ataşemiz Bora SÜELKAN’ımız
Adice katledildi-bilin yandı canımız
8 Nisan Kanada -Ottawa Müşaviri
Efendi Kani GÜNGÖR -yaraladılar eri
21 Temmuz’da da-Hollanda Rotterdam’da
Elçi Kemal Demirer-taranmıştır o damda
Yara almadan çıktı- yakalandı saldırgan
Ermeni tarih boyu-Türk’e vermedi aman
Şu 7 Ağustos’ta-o ASALA’ya bağlı
Ankara-Esenboğa-koparttı yeşil dalı
2 cani orada–8 tane vatandaş
Kahpece öldürüldü-gözümüzden aktı yaş
72 kişi de- insanlar yaralandı
Ermeni ilk eylemle-yurdumuza dadandı
9 Mart .. 83’teYugoslavya Belgrad
Sundu acı reçete-soldu gitti bilin ad
Elçimiz Galip BALKAR–2 terörist iti
Saldırı düzenledi-üzmüştür cemiyeti
11 Mart’ta hayatı-biliniz erdi sona
Yugoslav öğrenci de- öldü el düştü yana
9 Mart .. 84’te-iki cani 20 yıl
Cezaları aldılar-ister ya ayıl bayıl
Bu şerefsiz mahlûklar-Raffi Aleksandr’a
Kirkor Levonyan’la-kalpte açtırdı yara
14 Temmuz .. 83 - Belçika Brüksel’de
İdari Ataşemiz- Dursun AKSOY’um nerde
Ermeni teröristler-vurdu öldürdü hemen
Kurtuluşun olamaz-bundan sorumlusun sen
27 Temmuz’da- 1983
Portekiz Lizbon şehri-orada işlendi suç
Bizim elçiliğimiz–5 Ermeni terörist
Tarafından basıldı-aşıldı burda geçit
Elçilik Müsteşarı-Yurtsev MIHÇIOĞLU’ nun
Eşi Cahide öldü-bu tarihi okuyun
Portekiz polisi de- operasyon yapmıştır
Rehineler kurtuldu-canileri çarpmıştır
Saldırıyı "Ermeni-o Devrimci Ordusu
Örgütü üstlenmiştir-budur işin hususu
Örgüt Mario Soarez- Portekiz Başbakanı
Ölümle tehdit etti-bunları iyi tanı
16 Haziran’da–1983
Kapalıçarşı’mızda-saldırı yaptı güç
İki kişi ölürken-21’i yaralı
Tarihten kötü sayfa-bütünüyle karalı
Terörist öldürüldü- yok edilen Ermeni
Yaptıkları rezillik-onlar sarsar bedeni
15 Temmuz’da canlar- Paris Havalimanı
Bombalar patlatıldı-yere döktüler kanı
Olayda 2’si Türk- 4’ü Fransız ile
1’i Amerikalıyla- 1’i İsveçliyle
8 kişi can verdi–28’ i Türk’üm
63’ü yaralı-kalpler atıyor güm güm
Bu olay tarihlere-bil "Orly Katliamı"
Olarak geçti öğren-içe soktular gamı
28 Nisan’da -1984
İran’ın Tahran hattı-bitiriyor bizi dert
Sekreter Şadiye’ miz- YÖNDER’ in eşi canı
İşadamı Işık’ım-yere döküldü kanı
Öldürense Asala-o yurdun düşmanıdır
Onlar PKK’yla dost-ölen Türk kurbanıdır
Tarih 20 Haziran–1984
Avusturya- Viyana-yere yıkıldı bir mert
Elçi Erdoğan Özen-arabaya koyulan
Bombayla öldürüldü-yere yıkılmıştır can
19 Kasım günü -1984
Avusturya –Viyana-yine olmadık rahat
BM’de-görevli Enver Ergun
Araçta bomba ile- öldürülmüştür o gün
O 27 Mart’ta-İran’ın Tahran kenti
Müşavir yardımcısı-çok da üzdü milleti
Canlar Işıl Ünel’in-arabasına bomba
Koyacaktı patladı-öldü söndü o lamba
Yine 28 Mart-Tahran Başkâtibimiz
Hasan Servet ÖKTEM’le-gidecekti abimiz
Onun ile birlikte-Ataşe yardımcısı
İsmail Pamukçu’muz-yaralı var sancısı
İşte tarihten kesit-oku çocuğunla hep
Öğrenmezsen bunları-inan delik kalır cep
Türk kimsenin düşmanı-olmadı tarih boyu
Saldıran kim var ise-karşı durdu o soyu
Böyle olduğu hâlde-bu günün artıkları
Dünyayı kandırıyor-adi ve pırtıkları
Yapan vuran öldüren-o ama saldırtıyor
Sesi çok güçlü çıkar-altlarını yırtıyor
Bütün bunlara karşı-ordu millet el ele
Birlik oluştururlar-yurdum verilmez ele
Geçmişten geleceğe-vatan hainlerine
Mehmetçik’im dur diyor-istersen gel de dene
Türk’ün birlik gücünü-gösterir dünyalara
Türk Ordusu söylenir-yardımı yapar dara
Haine karşı gelir-yere yıkılır kendi
Vatanımı kucaklar-ona denir efendi
Herkes ona hayrandır-o yurdumun gururu
Onlar ayakta iken-geçilemez bu suru
Hallederseler onu-vatanı bölecekler
Eğer dikkat etmezsek-tutuşacak etekler
Bizler gece uyurken- uyumaz tutar nöbet
Onu çok da seviyor-bu canımız cemiyet
O ismi dillerdedir-sevgisi gönüllerde
Nereye gidersen git-onun şanı dillerde
Çünkü içten sevilir-hepsi silâh başında
Akıl ve fikirleri hürriyet yarışında
Kaynaklarda bilgi var-Mehmet varsa biz varız
Haykırır saldırmayın-gözünüzü oyarız
Biyografisi yoktur-çünkü hepsi kahraman
Vatan ve bayrak için-hepsi de verirler can
Doğum ve ölümleri-mezarlarda yazılı
Onlara kurşun sıkan-hem adidir azılı
Ruhları bizimledir-asırlardır yaşıyor
Yurda saldıranlarla-ezelden savaşıyor
Onu emziren ana-bugün için doğurdu
Vatanı bölenlerden-erkekçe hesap sordu
Bu millet öyle millet-“Müslüman Türk Milleti”
Tarih boyunca yendi-saldıran her illeti
Mehmetçik ne demektir- bilinmeli iyice
Kalplerde yaşatmalı-sağlam olsun netice
Peygamber sevgisinden-biz demişiz Mehmetçik
Onu gören düşmanlar-hepsi de olmuşlar tik
Çocukluk ve ergenlik-O yükselen bir daldı
Çiftçilik hayvancılık-güreşerek nam saldı
Elleri kınalandı-kurbanlık koçlar gibi
Kalplerde aynı duygu-onlardır hep galibi
Malazgirt Ovası’nda-ilk Komutan Alpaslan
Doru bir at sırtında-puşta vermedi aman
Beyaz elbise giydi- dedi bu kefenimdir
Elli binlik bir ordu-ortadaki tenimdir
Mehmetçik’in bu ruhu-Alpaslanlaştı taştı
Böyle inanç azimle-O yükselen bir baştı
Yedi düvel bizimle- uğraşamadı bilin
Bozguna uğradılar-yurt haine oldu in
Estergon Kalesi’yle-ilk tarihi çevirler
Viyana’yla Zigetvar-Bağdat’la birer birer
Sulandı kanlarıyla-Yemen Sinâ Çölleri
Dudaklar çatlayarak-acı duydu belleri
Güçlü atılgan çevik-becerikli yiğitler
Onların karşısında-kancıklık yaptı itler
Daima ön saflarda-geçti hepsinin günü
"Gazilik ve Şehitlik"-unutulmadı dünü
Çeşit çeşit beratlar-taltifler veriliyor
Gönlünde vatan aşkı-murada eğiliyor
Cepheden cephelere- atılırAllah deyip
Yapılan mücadele-onlar geliyor galip
Zaman su gibi aktı-çaresizlik sayrılık
Dert ve telâşlar ile-fitnelerle ayrılık
Düşman yıldıramadı-daima ön saftadır
Karalamak isteyen-şerefsizler gaftadır
"On Dokuzuncu Asır"-tırmık kazma kürekle
"Doksan Üç Harbi" "Balkan"-koştular hep yürekle
Anne baba çocuklar-yazamadı bir mektup
Sabah abdest alarak-cepheye koştu grup
Destanlarda yazılı-İstiklâl Savaşı’mız
Büyük bir "Kurtarıcı"-ekmeğimiz aşımız
İsmi Mustafa Kemal-Devletimi kurandır
Bağımsızlık aşkını-milletime verendir
Çanakkale ve Yemen-Galiçya Sivastopal
Samsun Kars ve Edirne-dendi hemen orda kal
Gece gündüz yaz ve kış-cephede vatanlaştı
Vatan bayrak sevgisi-millet ile anlaştı
Sakarya Anafarta-İnönü Dumlupınar
Büyük Taarruz ile-ışıklar o an yanar
İhtiyar ve dermansız-sakatlanmış gözleri
Hâlâ dimdik ayakta- çağa dönük yüzleri
Çünkü o Mehmetçiktir-düşmanı yurttan söktü
Yunan denen alçağı-burda denize döktü
Çok sıkıntılar çekti-dert içinde kaldılar
Kore Savaşı çıktı-hemen tedbir aldılar
Yakın komşu devletler-düşman mıdır Dost mudur
Sözleri anlaşılmaz-serilen bir post mudur
Kimsesiz soydaşımı- eziyor acımasız
Hem suçlular güçlüler-ciğerimiz eder cız
Bin dokuz yüz yetmiş dört-durur mu hiç Mehmetçik
O nu karşıda gören-düşmanları oldu tik
Mehmetçik’in önüne- düştü komutanları
Hürriyete kavuştu el sallar coşanları
Ne Beş Parmak Dağları-ne Yunan’ın dölleri
Gerdan kıvırıyorlar-sallanıyor belleri
Üste yeşil melekler-önler de Türk’ün gücü
Yalınayak kaçtılar-yere düştü hörgücü
Tarihte tokat yiyen – sülükleri bil tanı
Biz onlardan kurtardık-işte eşsiz vatanı
Kurtaramaz onları-Se üç yüz Füzeleri
Kursaklarında kalır-yiyemez mezeleri
Dilde O kalplerde O-bizlerin başlarında
Anne baba kız kardeş-sevinç gözyaşlarında
Öyle devirler oldu-kardeş kavgası ile
Yurdu böleceklerdi-kıydılar ilçe ile
Laik ve anti laik-Alevilik Sünnilik
Hiçbirisi tutmadı-daim sağlandı birlik
Bu kadar yiğit iken-kahpeler yurda daldı
Hangi birini saysam-bize korkular saldı
Er meydanına çıkıp-karşı duramadılar
Ön saflara geçerek-onu saramadılar
Tarih boyunca daim-çok sıkıntılar çekti
Ermeni ve PKK-onlar kinini döktü
Otururlar üst üste- bölmek için vatanı
İkisi de ant içti-vurur gezen yatanı
Tanırlar birbirini-candan kankardeştirler
Kızılcıkları ile-birbirine eştirler
1980’de-işbirliği yaparak
Biri üst biri alta-girdiler haykırarak
8 Nisan .. 80’de-Lübnan’ın Sidon şehri
Toplantı yapmışlardır-duyun sizler haberi
Deklarasyon yaparak-duyurmuşlar her yana
Saldıracağız demiş-canım aziz vatana
21-28 -Nisan 1980
PKK "Kızıl Hafta"-ilan etmiştir resmen
24 Nisan’ı da-anarak toplantılar
Katledilme demiştir-daha niceleri var
Büyük tepki çekince-illegali gizliden
Sürdürme kararını-hemen almışlar erken
Toplantı akabinde-9 Kasım .. 80’de
Strazburg Elçiliği-burda vuruldu merde
19 Kasım .. 80-Roma Türk Hava Yolu
Büromuz basılmıştır-bilmeli Türk’ün oğlu
PKK ve Asala-ortaklaşa üstlenmiş
İkisi de birlikte-bize gösterdiler diş
Ermenistan Yazarlar-Birliği tarafından
Onur üyeliğine-Baykuş seçilmiş candan
Büyük Ermenistan’ın-o hayâli fikrine
Katkısından dolayı-almışlardır içine
1984-yılındaki ilk olay
Hafızaya yerleşti-unutulamaz kolay
Eruh ile Şemdinli -baskınıyla PKK
Birden sahneye çıktı-tiksindirici ..ka
Yerde oluk oluk kan-öldü Mehmetçik Eren
El ve bacaklar koptu-evet vardır bir bölen
Acı sıkıntı verdi-öldürttü bebekleri
Cıva gibi gençlerim-kaybettik birçok eri
Ele geçen belgeler-neticesi şu Zeli
Bekaa kamplarında-eğitim yapar deli
. 987-senesinde bölücü
Ermeni’yle anlaşma-yapmıştır iki öcü
Ermeni küçük çaplı-eyleme katılacak
Sünnetsizleri öldü-ortaya çıktı bacak
18 Nisan .. 90-yapılan anlaşmayla
Şu kararlar alınmış-erkek kızı ve bayla
PKK ve ASALA -ortak yönetilecektir
İstihbarat Ermeni-yapıp verecektir kir
Başarılı olunca- toprak eşit olarak
Hemen bölüşülecek-böyle söyler avanak
Kamp masraflarının-% 75’ini
Ermeniler verecek-onun çocuğu cani
Türkiye’de anakent-şehirlerde eylemler
Böylece yapılacak-tarih bize bunu der
. 992-Ekim ayından sonra
Darbeleri yediler-aldılar büyük yara
Sınır ötesindeki-yapılan operasyon
Onlara darbe oldu-kaçtılar kalmadı don
Barınma imkânını-kaybetmesi üzere
İran Ermenistan’a-gitmişlerdir o yere
O Ermenistan’daki-aktif faaliyetler
Birlikte başlamışlar-oradaki o itler
İki örgüt birlikte- Kars’tan Ermenistan’a
Hep gitmeleri için-anlaşma yaptı dana
Rusya’nın dağılması-Ermenistan bağımsız
Devlet olması ile-ora gitti erkek kız
Kürt yerleşim yerleri-barınma imkânını
Burada bulmuşlardır-unutmayın bu anı
Maddi-manevi destek-örgüte sağlamışlar
Orada mahlûklara-verilmiştir maaşlar
19–20 Mayıs - . 992
Tarihinde bir grup-sakın deme bu ne ki
Ermeni’yle beraber- Azeri toprağına
3 araç Urumiye-hareketi o yana
O Halk Hareketi’nin-Ermeni bünyesinde
Kürdistan Komitesi-oluşmuştur bu inde
4 Haziran .. 93-günü ile tarihi
ASALA ve PKK- Hınçak Partisi sahi
Basın toplantısını- Batı Beyrut PKK
Kampında düzenledi-bir de attılar caka
6 ve 9 Ocak- 1993
Beyrut iki kilise-toplanmıştır iki güç
Lübnan Ermenileri-Ortodoks Başpiskopos
Parti yetkilileri-yedi domuz eti sos
150 genç katıldı-söylenen sözlere bak
Uyuma Türk Milleti-toplanıp ayağa kalk
İkisi Türkiye’ye-karşı iki davranış
Hep göstereceklerdir-sakın uyuma mış mış
Der Ermeni toplumu- gittikçe büyümekte
Ekonomik bakımdan-paralar durur ekte
Bütün geliştirilen-propagandalarla
Soykırımı dünyada-iyi tutarız hâlâ
Ermenistan Devleti-kuruldu her geçen gün
Toprağı genişliyor-unutulmayacak dün
Yetişen Ermeniler-bütün atalarının
Mutlak intikamını-alacak demiş yarın
Başta ABD ile-bütün Avrupalılar
Karabağ’ da onları-tutuyor büyük zağar
Şöyle devam etmiştir-bu fırsatı iyice
Değerlendirmek gerek-sağlam olur netice
Karabağ’ da savaşan-arkadaşlarımıza
Yenisi katılacak-gösterilemez rıza
Türkiye’yi kastedip-iç savaş yayıp hepten
Amacı olacakmış-solacakmış çoğu ten
O Türk ekonomisi-çarpılacakmış yere
Sıfır noktası gelip-başkaldıracak ere
Türkiye bölünecek-o Ermeniler hemen
Devletini kuracak-uyuma kardeşim sen
Şu sözlere dikkat et-oku aklında yaşat
Eğer dikkat etmezsen-olamazsınız rahat
Ermeni PKK’yı-kendi çıkarı için
İyice kullanıyor-kaynatır için için
Türk’ün elinde olan-toprak mal ve binalar
Onların olacakmış-bakın ağlar analar
Ermeni’den dost olmaz-PKK’yla vuran o
Vatanda milletime-ateşleri saran o
Geriye dönüş yoktur-babalar ve anneler
Çağlara fırlayalım-olmasın bahaneler
Kinlerini kusarlar-dünyanın dört yanında
Gazeteleri ile-huzur bırakmaz canda
Reya-Taze ve Bota- Redaksiyon isimli
Ermenistan gazete-çıkarttırır resimli
PKK kontrolünde-Kiril Alfabesiyle
Yazılıdır biliniz-hile üstüne hile
Türkiye Avrupa’dan-gelen elemanlarca
Orada yayınlanır-bastırılır tonlarca
PKK ve ASALA-işbirliği içinde
Doğu ve Güneydoğu-Anadolu’m niçin de
Marksist-Leninist devlet-kurmaktır amaçları
Taşeronluk yaparlar-beyazlatır saçları
Önlere itildiler-gösterdiler yüzünü
Milletim iyi bilir-unutamaz sözünü
Somut örnekler vardır-gerçekten bunlar belli
Aynı tohumdandırlar-peydahlanan bin elli
Hükümleri şunlardır- Ermeni PKK’nın
İçinde faaliyet-yapacak bugün yarın
Yıl için adam başı- 5.000 ABD Dolar
Ödenecek belirtmiş-anlaşan iki davar
Sonucu ortadadır-birliktedir haini
Sürekli sarsıyorlar-hem bedeni hem teni
Devamlı saldırırlar-bizden istiyorlar can
Bunun için yerlere-dökülüyor görün kan
Biz onları ezeriz- olun yeter ki birlik
Esenlik mutlulukla-böyle sağlanır dirlik
Sonucu ortadadır-Doğu kaynıyor Doğu
Varlığına sahip çık-Uyuma Türk’ün Oğlu
Kan gözyaşı ıstırap-hâlâ vuruluyoruz
Başımızda bir belâ-sanki kuruluyoruz
Ne yaptık ne ettikse-vatandan atamadık
Huzurlu bir şekilde-bir türlü yatamadık
Son hareket bellidir- bölücü ve yıkıcı
Etnik mezhep ayırım-durum gerçekten acı
Sözlerle anlatılmaz-verilmeli bir karar
Milletim bu günleri-bilinmeli çok arar
Türk’ü –Kürdü ayırdık-adına denir uyum
Bunu hiç anlamıyor-milletimiz beş duyum
Tarihi sorumluluk-duyun canlar bu sesi
Çırpınıp duruyoruz-harcıyoruz nefesi
Azınlık durumuna-düşürdük vatandaşı
Evlerde apartmanda-hepsi döküyor yaşı
Taviz tavizi taşır-denecek daha verin
İrin hâlini alıp-yara olacak derin
Bir soytarı dans eder-bunu iyi becerir
Şehit eder askeri-dağlardaki geberir
Türk’üme çok çektirdi-can mal ve yaralı
Gündüzler kâbus oldu-güneş oldu karalı
Kahpelikler yaparak-canı ateşe sarar
Yıktıran ve yaktıran-Akrep soysuz hilekâr
Orada hangi ili-sayalım desem yazık
Çoğu zaman bulunmaz-giyecek ekmek azık
Kan ve ölüm kusturur-kana doymuyor kana
Öyle utanmaz mahlûk-bilin gelmez imana
Binlerce şehit gitti-o Baykuşun yüzünden
Sağlık sıhhat bozuldu-memleketin düzünden
Ahtapot sebep buna-yine kan kusuyoruz
Şehit edilen Mehmet-biz hâlâ susuyoruz
Kükreyelim birlikte-dost ve düşman anlasın
Meydanlara koşalım-kükremeler çınlasın
Acımız endişemiz-evet bölücü terör
Bedenleri kaybettik-gözlerimiz oldu kör
Onlar bizi biliyor-tanı Türk düşmanını
Yaşadığın müddetçe-koru hep vatanını
PKK ne örgütü-bilen varsa söylesin
Kem küm edip durmayın-herkes şunu bellesin
Dağlarda ormanlarda-otururlar üst üste
Peydahlanan çocuklar-dağlarda deste deste
Onlar Ermenilere-kol ve kanadı gerdi
Şerefsizlik yaptılar-bize eziyet verdi
Baykuş Kürtçe bilmez ki-bebekleri öldürdü
Hem de Kürt çocuğunun-evlerini böldürdü
Samsun Urfa Antep’ te- Sarıkamış Erzurum
Bitlis Van Çanakkale–81 il bu durum
Ortak kader paylaşan-inançlı insanlarız
Bu toplumun bir ferdi-öğren yüce canlarız
Yine böyle durumda-kurşunlatıyor gencim
Yanındadır Ordumuz-çok sağlamdır direncim
Yeniden doğuyorlar-durmadan ölüyorlar
Eller üstünde tabut-dostları biliyorlar
Her gün onlarca şehit-yüzlerde gözyaşımız
Yıkıldık ve üzüldük-yerde gezer başımız
Türk Milleti ağlarken-namussuzlar gülüyor
Bayrak bekçisi erler-bayrak deyip ölüyor
Anıtlar dikiliyor-şiirler okunuyor
Hikâye efsaneler-destanlar dokunuyor
Ciltlere sığmıyorlar-gider ilçeler ili
Cennete giden yiğit-Bismillah diyor dili
Savaş denildiğinde-onlar düğün anlıyor
Erlik ve mertlik ile-o yürekler çınlıyor
Hep nefes alıyoruz-bayrağımız göklerde
Günde beş vakit ezan-evlerde direklerde
Kalplerimize gömdük-o şehitlerimizi
Hiçbir zaman unutma-şu lahitlerimizi
Halkımızda infial-gör devletleri aştı
Yapılan mitinglerin-bedduaları taştı
Oyunlar tutmayacak-dinimiz bir bayrak bir
Ortak kültüre sahip-milletimiz öyledir
Boşuna uğraşmayın-bölemezsiniz bizi
Sizi iyi tanırız-açamazsın krizi
Niçin bizi anlamaz-şu soytarı kılıklar
Bizler dövünür iken-güler dönek şıllıklar
Nedir bu müsamaha-işte çifte standart
Tezgâhlanan pis oyun-masaya sürülür kart
Mantıksızlık rezalet-işte ikiyüzlülük
İştahları kabarır-nedir bu açgözlülük
“Al gülümler ver gülüm”-karşılıklı muhabbet
Çorap bize örülür-uyanmalı cemiyet
Hain katil terörist-haydut eşkıya başı
Dostları Avrupalı-başa vurmalı taşı
Amerika İsrail-gerçekten da maskara
Ceza kesilmelidir-bu iki sahtekâra
PKK’yı yöneten-anlaşıldı patronu
Sevr’i hortlatıyorlar-hepsi çıkardı donu
Hangi birini saysak-dostumuz gerçekten çok az
Gerdan büküp kıvırtır-Türk’e verirler vaaz
Kalleşin dostları çok-vardır suç ortakları
Homoseksüel biri –ilk sokak kaltakları
Esrarkeşler tacirler-istihbarat örgütü
Pislerle konuşmayın-beslerler paraziti
Buradan başlayalım-gelelim asıl söze
Yollar ile caddeler-bilin dönüştü köze
Şehirler ablukada-hep dedikleri gibi
Araba ateş alır-yanar kızı ve abi
Bölücü yıkıcılar-şerefsizler çakallar
Meydanları kapladı-ipi kopartan davar
Onlara söz hakkı var-kanunlar işletilmez
Akrebi övmek serbest-sanmayın kimse bilmez
Gözyaşı kan ve zulüm-ihanet ve ihanet
Sizi affetmeyecek-gerçekten aziz millet
Tükürükle boğacak-gençlerimiz sizleri
Durmayın vatanımda-gidin …tirin geri
Vurdurttu ve öldürttü-ya Polis ya Mehmetçik
Anne baba çoçuğun-yüzlerinde çıktı tik
Baykuş sıkıntı verdi-hem Türk’e hem vatana
Kıydılar öldürdüler-görün binlerce cana
Molotof hazırlanır-sokaklara çıkılır
Kıvılcım tohumları-sokaklarda yakılır
Hadlerini bildirin-bütün zebanilere
Eciği ve cücüğü-hemen çarpmalı yere
Kim bunu önleyecek-yok mu yiğit kahraman
Boğazını sıkarak-ona dedirtsin aman
Dünyanın neresinde- böyle bir durum vardır
O vatandaşlarımız-biliniz çok da dardır
Nedir şerefsizlikler-kefen dar gelir bize
Bunun için tutulduk-birlikte hep krize
Akbaba gibi yılan-Avrupa’ya yakışsın
Bizlerden beter olun-o ülkeniz karışsın
Atatürk’üm duy beni-şikâyetim hep sana
Anıtkabir’den gözle-kan ağlar bütün ana
Kanına kan istiyor-ölen otuz bin kişi
Çoluk çocuk anneler-baba dede ve eşi
Sözümün burasını-o Kürk kardeşlerime
Seslenişim şiirle-sakın bana ne deme
Sizleri Ermeniler-kesmedi mi o Van’da
Hep Batıya kaçtınız-soldu gitti iman da
Bırakın PKK’yı-dönün iş gücünüze
Evladına sahip çık-yazık olacak size
Ne istedin olmadı-Başbakan memur işçi
Nice insanlar vardır-ya bürokrat ya elçi
İstanbul Diyarbakır–81 bir tane ilim
Hepsi de ayrı güzel-konuşuluyor dilim
İnan sıkıntıları-hep birlikte çekeriz
Bizi bizler anlarız-gözyaşını dökeriz
Irak bizlere yakın-Amerika oyunu
Bakın iyice oynar-sallandırır boyunu
Müslüman insanları -düşürdü birbirine
Kan ölüm gözyaşları-birden kapandı çene
Ölenleri gördün mü- füze bomba silahla
Mayınlar yerleşiyor-ya caddeye ya yola
Onlar bizleri böyle-gerçek birbirimize
İyice tutturacak-sokacaktır krize
Rabb’im onlara versin-hem acı hem ıstırap
O ülkeniz karışsın-daima olun harap
11 Eylüller gibi-ya haftada ya ayda
Şu yurdunuz karışsın-karanlık kalsın oda
Çektirdin sıkıntıyı-dert verdin sen Türkmen’e
Kendini erkek sandın-sebep oldunuz kine
Öldürdüğün çocuklar-bedduası hep sana
Zulüm yaparak girdin-canım aziz vatana
Taş üstünde taşlara-mermi sıktın durmadan
Kimseyi bulamadın-gördü seni Yaradan
Bütün kötülükleri-uygun gördün bizlere
Aynı duygu düşünce-daim vursun sizlere
Emperyalist devletsin-görünürde yaşarsın
Ezer yıkar biçersin-onun için hep varsın
Bu böyle bilin gitmez-bir gün hesap sorulur
Hiç ummadığın anda-kapın tık tık vurulur
O zamanı hatırla-çektirdin çileleri
Attıkça kurşun attın-asla dönmedin geri
Milyarların ahını-öğren aldın topluca
Sizlerde tütmez olsun-ne ocak ne de baca
Kadınların ırzını-kirlettin namusunu
Elbet bir gün olacak-bütün işlerin sonu
Çekeceksin terörü-o ülken sallanacak
Sende de kalmayacak-ne kol ayak ne bacak
Duyarsın acıları-düşün önce geçmişi
Evet bir gün kırarsın-hem kafayı hem dişi
Türk Gençleri uyanık-elde silah daima
Biz nasıl üzüldükse-siz de uğrayın gama
Sen ne için girmiştin-söylesene Irak’a
Hani nükleer silah-düzeltemedin yaka
Onlara insan hakkı-bütün demokrasiyi
Getireceğim dedin-neyi hallettin neyi
İşgalin üzerinden-bakın geçti nice ay
Devamlı bombaladın-ne ev kaldı ne de çay
Tam bir sivil katliam-gerçekleştiriyorsun
Irz namus kirletirsin-devrilsin boyun bosun
Ebu Gurayb ’da yaptın-gör katliam işkence
Asla hiç durmadınız-ne gündüzü ne gece
İnsanlık şuurunda-tedavisi imkânsız
Siz yaralar açtınız-bütün yürek etti cız
O Kandil Dağları’nda-hep beş bin teröriste
Hamilik yapıyorsun-ordaki çakal ite
Demokrasi yok artık-sayende kalktı rafa
O puştları korursun-baksana bu tarafa
Sivil halkı durmadan-toptan sen imha ettin
Suratında izi var-vurdun onu mahvettin
Taşı gördün yerlerde-yağdırdın bombaları
Beddua alıyorsun-kaybettin itibarı
Korursun Ermeni’yi-Rum’a tutarsın çanak
Soyunuzda özür var-başını kaldır da bak
Vahşeti sergilersin-nerde insan hakları
Sen dünya üzerinde-düşünüyorsun kârı
Kendi askerlerini-sürüyorsun ateşe
Bir faydan dokunmuyor-anne baba kardeşe
Yalanları bırakın-konuşun doğruları
Açlıktan ölenler var-onlara yakın farı
Cami minareleri-delik deşik eden sen
Kur’an-ı Kerimleri-yırtarak mahveden sen
Mehmetçik’in başına-çuvalları geçirdin
Bizlere zehir şerbet-hep bilerek içirdin
Türk’ü ile Kürt’ümü-vurduracak o puştlar
İnanın ağlatacak-hepimizi zarı zar
Bu toprak milyarları- besler bütün herkesi
El ele tutuşanlar-birleştirsin nefesi
Ben sana çok yakınım-tut elimi ve kaldır
Çalış çabala oku-yurduma nefes aldır
70 Milyon birlikte-her güçlüğün üstünden
Evel Allah geliriz-sakın vazgeçme tenden
Oyun bize oynanır-ABD ve Avrupa
İkisi de başrolde-gelmezler ipe sapa
Kararı onlar alır-biz sonradan duyarız
Emri onlardan alır-sözlerine uyarız
Sonunda ne mi oldu-al dediler Çakalı
Öylece yakalandı-gömlek temiz yakalı
O iğrenç suratını-Türk Milleti görmüştür
Elleri havalarda-daim sesi çıkar gür
Yıllarca Türk gencine-zulüm yaptın kandırdın
Başımıza bir belâ-açtın bizi yandırdın
İnsan denemez sana-benziyorsun Şeytana
Yaşadığın müddetçe-zarar verdin vatana
Sıkıntı verdin Türk’e-gerçekten senelerce
Bedduaları aldın-hem gündüz hem de gece
Şimdi ne oldu sana-suratın ablak ablak
Vazife istiyorsun-bizden yeyince şaplak
Hadi bir cırtlasana-anlayalım huyunu
Dünya tanıdı seni-o an gördü soyunu
Ne hâllere düştün sen-kuyruğunu sallarsın
Oram buram diyerek-allayarak pullarsın
Seni doğurmasaydı- emek veren şu ana
İşkenceler yaptın hep-asla doymadın kana
Belki dersin masumum-ben yapmadım o yaptı
Şunu iyi bilesin -Türkiye sana çarptı
Akan şehit kanları-boğacak seni elbet
PKK yok olunca-sevinç duyacak millet
Rezil oldun dünyaya-sende saygı sevgi yok
Kolay gebermeyesin-hastalığın artsın çok
Kalp hastası olmuşsun-kurtulacağım sanma
Her şeyi söyle bize-başkasına inanma
Son iyilik yap bize-silâhları bıraktır
Bizden dostluk bekleme-gönül sana ıraktır
Türk Bayrağı önüne- geçerek pozu verdin
Hani nerde paçavran-memleketi sen gerdin
Öyle kötü bir durum-bütün herkes seyretti
Kenya’dan Türkiye’ye-taşıyan iyi etti
Dost ve düşman kimlerdir-bilsin insanlarımız
Hainleri tanısın-topluca canlarımız
Bu memleket herkesin-ya sevin ya terk edin
Yakıp vurup dökmeden-yurudumdan çabuk gidin
Mevlâ’mız uzun etsin-Devlet’imin ömrünü
Seni sallandırsınlar-çıkartsınlar böğrünü
Çapulcu sürüleri-korkutamaz bizleri
Asla hiç unutmayız-öğrenilsin sizleri
Şimdi hesap zamanı-gebermene az kaldı
Senin şerefsizliğin-dünyalara nam saldı
Adalet önündesin-hadi hadi coşsana
Dün asıp kesiyordun-saçmalayıp taşsana
İmralı Cezaevi-her şey yerli yerinde
Son sistem hazırlanmış-emek çaba ferinde
Batı şaşırdı kaldı-diyemedi hiçbir şey
Boğazı düğümlendi-afalladı bütün bey
O özrün kabul değil-derhal asılmalısın
İp boynuna geçince-birden kasılmalısın
Millet bayram yapacak-şehit ruhu duyacak
O an öldüğün zaman-oynayacak el bacak
Senin yaptıklarını-kimse Türk’e yapmadı
Askerim şehit oldu-doğruluktan sapmadı
Yalnız başına kaldın-cam kafes içindesin
Çok acı durumdasın-zannetme ki indesin
Başı önüne eğdin-mesajın gereği yok
Biz nasıl kahrolduksa-size de batacak ok
Söyle nerelerdeydin-şimdi mi akıllandın
Geçmişi tez unuttun-ayak vurup sallandın
Atatürkçü olmuşsun -Kemal’ime sığınma
Kurtulacağım diye- sakın ola avunma
Başımıza bir belâ-ördün atamıyoruz
Bize çok puştluk yaptın-rahat yatamıyoruz
Yunanistan Suriye-İtalya İngiltere
Ağababalarını-unuttun serdin yere
Kaçamak cevap verme-aç artık arşivini
Cellâdı tanısınlar-göster bize evini
Sen başka söylüyorsun-avukatların başka
Bu ne biçim çelişki-düşürme bizi faka
Bir dediğin diğeri-tutmuyor hilekârsın
Bizi saran o ateş-topluca sizi sarsın
Ciltler sayfalar yazsam- az gelir yaptıkların
Sus artık söz söyleme-bitsin o çarptıkların
Debelenme çırpınma-hesabın görülecek
Çok az bir zaman kaldı-defterin dürülecek
Ne utanmaz Akrepsin-raks edip duruyorsun
Oynaklığın son olsun-iyi kıvırıyorsun
“Beraat” istiyorsun- kurtardın mı vatanı
Hâlâ kan dökülüyor-üzdün altta yatanı
Ne biçim hizmet aşkı-isteğin yurdu bölmek
Rabb’im nasip etmesin-bir daha sana gülmek
Sorumluluğu aldın-tam tamına otuz bin
Şerefsizlik hep ilken-nedir bu rezillik kin
Kürt deyip duruyorsun-konuşsana o dili
Nice canlar aldırdın-sayayım hangi ili
Türkiye’yi kararttın-söndürdün ocakları
Hainliğin ortada-işi bıraktın yarı
Siyasi Baykuş musun-“Tarihi fırsat” dersin
Şu unutulmamalı-ülkem için bir kirsin
Artık final zamanı-mahkemenin son günü
Ruhlarda ve akılda-unutmadık biz dünü
Ey sürüler tanıyın-kime bel bağladınız
Siz dağlarda vururken-yürekler dağladınız
Psikopat Yaratık-kişiliksiz bir örnek
Pantolon yakışmıyor-giydirilmeli etek
Şaklabanlık yakıştı-dava adamı nerde
Sadece ben diyorsun-zulüm verdin bu ferde
Son bulsun maskaralık-herkes oynasın coşsun
Yirmi birinci yüzyıl- millet ileri koşsun
Devletim büyük benim-ibret olsun dünyaya
Hainlik yapanların-başı çarpsın kayaya
Artsın yurdumda daim-kardeşlik sevgi saygı
Türk Milleti bütündür-duyulmamalı kaygı
Yirmi Dokuz Haziran-yüreğe su döküldü
Kahpe bir yaratığın-ciğerleri söküldü
Bebek katili Çıyan-söz söyleyemeyecek
Emirleri yağdırıp-halkı eyleyemeyecek
İmralı Cezaevi-son sözleri soruldu
Kararı idam oldu-hazır olda duruldu
Adil bir yargılama-bütün dünya seyretti
Karar Türk hâkiminin-bizce çok iyi etti
Mudanya ilçesinde -yapıyor herkes bayram
Türk Milleti ayakta-ortalardan kalktı gam
Sevinç gözyaşlarıyla-millet gülüp ağlıyor
Elleri yukarıda-ırmak gibi çağlıyor
Dinle bizi ey Batı-şerefsizlik temelin
Tarih boyu olmuştur-Türk’ü bölmek emelin
Otuz bin kişi öldü-o an neredeydiniz
Sesiniz hiç çıkmadı-hangi küredeydiniz
Mevlâ’m milyar terörü-daim sizlere versin
Ülkeniz karıştıkça-o zaman n’aptım dersin
Nedir bu küstahlıklar-bitsin bu rezillikler
İkili oynuyorsun-yetsin kepazelikler
Ona sahip çıktınız-siz topa döndürdünüz
Kasap idam alınca-ışığı söndürdünüz
Başı çeken devletler-Yunanistan İtalya
İngiltere’yle Rusya-Fransa ve Almanya
Türk Milleti tanıyın-bu illet devletleri
Sımsıkıca sarılın-kesilsin biletleri
Arkanızda millet var-korkmayın atın kement
Hepsi vız gelir bize-uyanıktır cemiyet
Hainlere ders olsun-yakan yıkan kahrolsun
Rabb’im taşlar yağdırsın-bizlerden beter olsun
Türk’e yıllar boyunca-kan kusturan bir katil
Cezası idam oldu-sevindi ilçe ve il
Kemer gözlük kravat-saat geri verildi
O gün çok mutlu bir gün-hep murada erildi
Sonun başlangıcına- o Baykuş ayakbastı
Sürprizin zerresi yok-hemen sesini kıstı
İstiklâl Marşı’ mızı-dinlemeden kayboldu
Öyle perişan bir hâl-yüz surat hemen soldu
Komünist Irkçı Örgüt –eylemlere başladı
Elçiliklerimizi-bağırarak taşladı
Ey Batı sorumlusun-sakın bir şey olmasın
Koru ataşemizi-it içeri dalmasın
Bebek çocuk kadınlar-polis öğretmen asker
Ayırım gözetmeden-yerlere serildi er
Bu canlar senin olsa-ne yapardın o zaman
Öldüren Akreplere-siz vermezsiniz aman
Kamuoyu ne diyor-dinleyin sizler onu
Bizim için hayati-çok önemli bir konu
Yürekteki sızılar-biraz olsun dinmiştir
Haykırma seslenmeler-ateş o an inmiştir
İmtihan başarılı-veren bağımsız yargı
Tarafsızlık ilkesi-düşünmediler kaygı
Bir şerefsiz de olsa-ihtimam gösterildi
El bebek ve gül bebek-her şey yere serildi
Doktorlar her an hazır-sanki özel hastane
İstediği verildi-bulunmasın bahane
Yedikleri önünde-ardında yemediğin
Ne utanmaz haydutsun-bağırıyor eniğin
Gölge düşürülemez-düşürene olsun yuh
Tükürükle boğarız-bütün suratlarına tuh
Yolunu şaşırmışlar-çağrımız topunuza
Yol yola benzemiyor-benziyorsunuz kaza
Tövbe istiğfar edin-sığının “Can Devlete”
Yaşama hakkı kutsal-uğramayın illete
Binlerce can gitmiştir-aileler perişan
Soysuzların yüzünden-kayboldu bunca zaman
Sakat kolsuz bacaksız-kör olan bütün gözler
Hepsi haber bekliyor-gülmelidir o yüzler
Olmalıdır insanda-karakter ve haysiyet
Akrep bunlardan mahrum-bulunmuyor cesaret
Avrupa’nın maşası-korkak pısırık kişi
Bizlerden af dilemek-yalvarmak oldu işi
Fakir fukara genci-ölüme götürdüler
Ev bark açlık sefalet-ormanda bitirdiler
Çıyanın adamları-beş yıldızlı otelde
Diskotekler villalar-yaşıyorlar motelde
Şehitlerim gözlüyor-hepsi Cennetten bizi
Birlikte seslenirler-sonra affetmem sizi
O kan can üzerine-kimse dalga geçemez
Biz vatanda var iken-düşman suyu içemez
Can verenin yakını-bir yandan ağlıyorlar
Sıkıntı cefa ile-durmadan çağlıyorlar
İl ilçe beldelerde-ellerde Türk Bayrağı
Haykırırlar birlikte-veremeyiz toprağı
İçimizde hain var-dış ile çalışmakta
Ellerinde dosyalar-onlarla yarışmakta
Havasını suyunu-koklamayın kaybolun
Aynı acıyı çekin-bizlerden beter olun
Tarihimiz boyunca-nice yılanlar gördük
Elimizde kazmalar-hepsini yurttan sürdük
Cumhuriyet ayakta-severek alkış tutun
Birlik beraberlikle-böleni hemen yutun
Yine Batı kurtardı-gerçekten Yarasayı
İçimize soktular-endişe ve tasayı
Ne Allah ne de tarih-sizi affetmeyecek
Şuraya yazıyorum-bu konu bitmeyecek
İdam yasası geçti-ipten kurtuldu Çıyan
Gayet açık evet net-görünür ayan beyan
Gazi şehitlerimin-ruhları sızlanıyor
Bu durumu görünce-içten içe yanıyor
Kanlı cani kurtuldu-hem idamdan hem ipten
Üzdü Türk Milleti’ni soldu gitti bütün ten
Avukatları ile-demeçleri veriyor
Günlük yazı yazarak-memleketi geriyor
Sanki Çakal tatilde-kimseler bir şey demez
Susturun çenesini-ağzını burnunu ez
Ermeni Örgütünün-o mahlûk bilin başı
Hınçaklarla kol kola-gözden akıtır yaşı
Sıkıntıya sokuyor-acıtır canımızı
Durmadan öldürtüyor-yürekte kalır sızı
Mehmetçik polisimi-kahpe PKK yersin
Yediden yetmişe dek-Allah belanı versin
Başındaki o Cellât -yer içer ve zıbarır
Emri otelden verir-Rabbimiz versin sabır
Cep Telefonu varmış-gerçekten öyle ise
Bu terörü azdırır-dikkat edin bu sese
Cellat Eşkiyabaşı-kötülüğü seriyor
Şerefsiz sevindikçe-insanımı geriyor
Hapishane otel mi-Bize söyleyin ora
Yarasa konuştukça-düşüyoruz hep dara
Orada semirmesin-gırtlağını hep sıkın
Sakın fırsat vermeyin-balyozu üstten çakın
Yersin içer oynarsın-tattırırsın acıyı
Üzüntüye sokarsın-anne baba bacıyı
Sen insan olamazsın-“Kırkayak Baykuş Çıyan”
Hangisini sayayım-konuştuğun hep yalan
Milyonların ahını- bilmelisin aldınız
Bizler evde ağlarız-siz ateşi saldınız
Ölümün kalp krizi-yazıyorum şuraya
Merhem olamayacak-kalbindeki yaraya
Yıllardır kan gözyaşı-her ocağa köz düştü
Bebek çocuk ağlıyor-anneler çok da kötü
Rabbime sığınırım-açtım hepten elimi
Sessizce okuyorum-söyletirim dilimi
Şehitlik ve gazilik-en büyük bir mertebe
Gerilerde çocuklar-ağlar durmadan bebe
Hürriyeti yaşıyor -var mı dünyada eşi
Orda bedava yiyor-üzer anne kardeşi
Şuna bakın bir şuna-bakınız Yarasaya
Oturalım söylüyor-Devletimle masaya
Yazdığım dilekçedir-beni de koy içeri
Televizyonum olsun-almalıyım haberi
Demeçleri vereyim-gelsin pirzola köfte
Yanımdan rüzgâr geçse-yazılmalı reçete
Aleme rezil olduk- gülmekteler durmadan
Gazim ve ailesi-sıkıntıda bütün can
Taviz üstüne taviz-bu canları mahveder
Yok mu bizi anlayan-öldürmektedir keder
Kimlerden korkarsınız-susturun çabuk şunu
Üst başında kalmasın-ne elbise ne donu
Konuşturmayın yeter-ağzına kapan vurun
Saçmaladığı yeter-Atatürk gibi durun
Memleketi sevenler- birleştir ellerini
Meydana çağırırım-ortaya koyun teni
Aman verme İblise-vur yumruğu patlattır
Leşi burda kalmasın-orta yerden çatlattır
Bir yetkili aranır-bakan hâkim ve savcı
Onlar görev yapmazsa-durum gerçekten acı
Namusa göz dikildi-kimler bir kez dikmişse
Kafasını kopartın-dikkat edin bu sese
Hıyanet karşısında-durma sesini yükselt
Yazdığım dörtlüklerim-Türk Gençlerine davet
Toprak elden gidiyor-kayıyar da kayıyar
Yağmur selden vazgeçtik-hain bizi bayıyar
Siz kimden yanasınız-teröristten bizden mi
O rengini belli et-kinleriniz yüzden mi
Tv ile gazete-yazıyor sayfa sayfa
Verin onlara ceza-biraz bakın etrafa
Affet bizi Ata’mız-senin emanetine
Hiç sahip çıkamadık-ne canlara ne dine
Anne baba seslenir-yazık oluyor yazık
Döneklere batmalı-hemen yağlı bir kazık
İyice bastırırlar-istedikleri olur
Milleti düşünmezler-bilin sonucu n’olur
Kendilerinde vardır-yasa sağlamdır orda
Hele sesini çıkart-inan kalırsın darda
Avrupa istiyorsa-değiştirme kanunu
İstedikçe isterler-bu işin yoktur sonu
Akıllı davranalım-kalk derse sözleriniz
Anla ah-vah kâr etmez-kahrolur yüzleriniz
Bizi bize bağlayan-kanunlara dokunma
Bir kere dener isen-başlar o anda yanma
Çaresizim diyerek-uyma sakın ellere
İnan muhtaç kalırız-gönderirler ellere
Avrupa’nın kanunu-bizlere göre değil
Onlar toprak istiyor-gerçekleri bir kez bil
Biz bunların topunu-vatandan sürmedik mi
Ekmekleri bölüşüp-yerlere sermedik mi
Burdan uyarıyorum-kimin eli oylarsa
Onu kaplayacaktır-hem acı hem de tasa
Önce size söverler-benden hatırlatması
Yolda yakalarsalar-kötü olur tasması
301 kalkmamalı-söyleyin niçin kalksın
Bize kaldır diyenler-yasalarına baksın
Hangi devlet kendine- hep alenen sövdürür
Elleri kaldırırsan-bu İblisi övdürür
Türklük Cumhuriyete-okkalı söveceksin
Ceza almayacaksın-Çakalı öveceksin
Nerede böyle yağma-diyemezsin yaparım
Oy zamanı gelince-seni yere çarparım
Devletin kurumları-bütün organlarına
Alenen söveceksin-gelmezsiniz imana
Millet Meclisi ile-hele Hükümetini
Yargı organlarına-sokacaksınız kini
Asker ve Emniyeti-bütünüyle alenen
Aşağılayacaksın-söylersin yapma fren
Hangi ülkede vardır-bu kadar çok hürriyet
Arama bulamazsın-sizi duyuyor millet
Hiçbir devlet kendini-böyle aşağılatmaz
Oralarda söyleyin-yolunuverir o kaz
Yasak diyorlar yasak-biz mi edelim serbest
Anlayın dönüş yoktur-kin duyuyor cemiyet
Niçin neden kalksın ki- İmralı’da katili
Oradan emir verir-kesilmeli şu dili
Duruşunu belli et-ya bizdensin düşmandan
Topyekün sarılmışız-bilinmeli dört yandan
Bu kanun kalkar ise-çağdaş mı olacağız
Kime ne yararı var-ağlar anne baba kız
Şerefsizin eline-anla büyük koz geçer
Madde ile oynama-millet ot gibi biçer
Buna destek verenler- gitsin yüce divana
Boy abdesti alsınlar-hepsi gelsin imana
Asla kurtulamazlar- bu yasa bilin kalkmaz
Buradan söylüyorum-vermeyin bize vaaz
Sabrımız sınanıyor-şan ve şerefimize
Küfrettireceksiniz-yazıklar olsun size
İşbirlikçi haine-görünüz gün doğmakta
Bu kanun değişirse-hata işlersin hata
Burası Türk vatanı -bayrak şehit diyene
Sakın ha dokunmayın-isterseniz bir dene
Gayeniz bölmek sizin- parçalamak yurdumu
Anne baba çocuklar-salacağım kurdumu
Sözüm 70 milyona-sesime ses katana
Yazıklar olsun derim-horlayarak yatana
Toprak elden gidiyor-bir Kurtuluş Savaşı
Yapmamız gerekiyor-vermelisin uğraşı
Bu yasayı kaldırmak-Atatürk’ün ruhunu
Biliniz incitecek-üzeceksiniz onu
Türklük Cumhuriyete-küfrettirmek dert açar
Benden hatırlatması-kulağa sular kaçar
Bana göre bu kanun-sağlamlaştırılmalı
Parçala kim yut derse-hesabı sorulmalı
Yanlışlık yapılırsa-söyleyeceklerimi
Şu an listeliyorum-beni duyunuz emi
Tv ve radyolara-gerçekten de gün doğar
Karşılıklı atışma-saldırır çakal zağar
Güçlü olanlar yaşar-güçsüzü ezer herkes
Bir kez daha söylerim-daralacak bu nefes
Amaç nedir söyleyin-yıkıcılığı serbest
Yasal hâle getirmek-bölünecek bu millet
Terör bakın zirvede-şehit cenazeleri
Onlardan söz eden yok-kaldık bir kemik deri
Şu yapılmak istenen-maske biliniz maske
Birlik kaybolacaktır-sürülecektir leke
Ordum-millet uyarır-kaldırma eli sakın
Oy istemeye gelme-olamazsınız yakın
Bölücü yıkıcılar-küfür ettikçe eder
Niçin ceza verilmez-bakın canlar kahreder
Vur yumruğu alnına-vurmaz isen Yarasa
Eline fırsat geçse-bizi koyacak sala
İsviçre’de Ermeni-soykırım yapılmamış
Dendiğinde kodese-haydi oradan kış kış
Yurdun iç dış güvenliği-bilin tehdit altında
Dört yandan saldırı var-güçlü çıkmalı seda
Cepheler farklı farklı-hangisini sayayım
Buna dikkat etmeli-ya hanım ya da bayım
Fransa İçişleri-aptal Bakanı Sarkozy
Erdoğan’ı aradı-ondan istedi bir koz
Adamın derdine bak-der 301’i kaldırın
Bölücü yıkıcıya-güzel nefes aldırın
Biz soykırım yasasını-hep bloke edelim
Öneride bulundu-yolumuza gidelim
Şunu herkes düşünsün-alsın başı önüne
İlmik geçirecekler-hem boğaza hem tene
Tehdit üstüne tehdit-yok mu yiğit kahraman
Gazi Atatürk gibi-şöyle dedirten aman
Aydınlar nerededir-onlar böl parçala yut
Gözleri boyamakta-bize atmaktadır şut
Milletin değerini-aşağılayan mahlûk
Sadece bizde vardır-bilin başka yerde yok
Zihnini kalemini-onuru kim satarsa
İçini kaplamalı-hem acı hem de tasa
Bütün sorumlu onlar-arkadan kurşunlayan
Soylarında özür var-erkekler ya da bayan
Devlet dediğin devlet-tarihi ve kültüre
Hemen sahip çıkmalı-işletilmeli töre
Şeref ve haysiyete-bir de sövmek mi Türk’e
Sakın serbest olmasın-kıyarsın Atatürk’e
Hrant’ a sahip çıktın-niçin o Mehmetçik’e
Sahip çıkmıyorsunuz-sizlerde vardır leke
Ülkenin Doğusunda-Batıda canı veren
Genç kahpece vurulur-sorumlusun bundan sen
Kabulü 2004-aynı milletvekili
Onu bir kaldırırsa-üzer ilçe ve ili
Kimse sizi anlamaz-isterseniz o oyu
Bilin seçilemezsin-anlayın ömür boyu
Hayır diyoruz hayır-evet diyenler ayrı
Sizleri tanıyoruz-elde içki ve sayrı
Türk Milleti ayakta- 70 Milyon ileri
Varlığına sahip çık-sakın dönmeyin geri
Ermeni PKK’yı-vardır bilin kollayan
Kucağına alarak-öpücükler yollayan
Yine o şerefsize-desteğini sürdürür
Meclisinden geçirip-ateşleri sardırır
Dost bilinen devletler-Ermeni’ye soykırım
Yapıldı söyleyerek-işi bırakır yarım
Sizler birer yarasa-ahtapot vampirsiniz
Karnınız çok da geniş-hepten üstten yersiniz
Aşağıda sayılan-o devletlerin topu
Ermeni yasasını-geçirdi tanı topu
Bizler muhtaç değiliz-anlayın kerizlere
Yeri bir kez dinleyin-bakın ne der sizlere
Sırasıyla sayalım-dost görünen gâvuru
Sizlere anlatalım-bize çıkartan uru
Yunanistan Belçika-Fransa ve Almanya
Litvanya ve İsviçre Slovakya Polonya
Hollanda ile Rusya - şu Kıbrıs Rum Kesimi
Çoğu AB ülkesi-okuyun bunu emi
Kanada’yla Arjantin- Uruguay şu Lübnan
Venezüella Rusya-aman dedirtir aman
Canlar dahası da var- AB Parlamentosu
Karnından konuşurlar-devrilsin boyu bosu
Avrupa Konseyi’yle- Parlamenter Meclisi
Aynı doğrultudadır-üzmektedir herkesi
Simdi sormak gerekir-bizi üzen kararlar
Göstererek gelmiştir-ateşleri sararlar
Sadece söz söyledik-anlatın biz ne yaptık
Ona buna göz edip-gerçek yollardan saptık
Terörün tek hamisi-Avrupa Devletleri
Onlardan kurtulmalı-anne baba ve eri
Kendisine olunca-en ağır kanunları
Birlikte çıkartırlar-yakarlar insanları
Mehmetçik’im ölürse-hiç birisinden tık yok
Kendisine olursa-batırırlar mızrak ok
Rabbim deprem tufanlar-zelzeleler ve seller
Sizden eksik etmesin-tutmasın sizde beller
Ocağınız yıkılsın- türemeyiniz sakın
Her şeyden sorumlusun-olamazsın hiç yakın
Hangisini sayayım-yok bir tane dostumuz
Onlar bizden istiyor-bedenimiz postumuz
Artık pasif durmayın-yönteme karşı yöntem
Yapamazsan çekilin-öldürmesin bizi sem
Elleri birleştirin-vur yumruğu sallandır
Sakın hiç fırsat verme-alt tarafa yollandır
Büyük görev düşmekte-canım Türk Milleti’ne
Soykırım müzesi kur-yapmadıysan bir dene
Sempozyumlar paneller-yayın yapmak gerekir
Diplomatları kullan-bu yeterli değildir
Kamu görevlileri- öğrenciler öğretmen
Hizmet içi kursları-anlatmalı eğitmen
Hangi konu var ise- Pontus’ u Süryani’si
Çıkartmak gerekiyor-hem nefesi hem sesi
Büyük Millet Meclisi- misilleme yapmalı
Hangi devlet var derse-yüzlerine çarpmalı
Soykırımı tanıyan-o devletler kim ise
Onun yaptıklarını-duyur yapma vesvese
Sakın bundan vazgeçme-kararları hemen al
Tv basın gazete-Internet’ le haber sal
Yurtdışına gidecek-can milletvekilleri
Rejim karşıtlarıyla-gitmelidir ileri
Hapishane teftiş et- Türk mahkûmun derdini
Hesabını sormalı-uyandırın ferdini
PKK ve benzeri- örgüt temsilcilerine
Göz yuman ülkelere-Türk gibi kükresene
Onların düşmanına-açalım temsilcilik
Kimler haklı kim haksız-ortaya çıkar bir tik
Milletvekillerine-engel çıkartanları
Protesto etmeli-ortaya koyun varı
"Sömürge vali" gibi-bizleri sorgulayan
Şerefsiz engellenir-hepsi de kalır yayan
Karabağ meselesi-her dakika ve saat
Yeniden ısıtmalı-olmamalılar rahat
Ülkemizin onurlu- bir dış politikaya
Çok ihtiyacı vardır-söylerim anne baya
Türkiye’nin hakkını-Brüksel’e devreden
Hesabı sorulmalı-davranılmalı erken
O Anayasamızın-değişmez maddesini
Kaldırana ders verin-duymalısınız beni
AB’nin istemleri-Milli Devletimize
Tecavüz etmek ister-görev düşüyor bize
Dinle milletvekili-bölücülere kanma
Onlar hainle birdir-dostum derse inanma
AB ile ABD-böl parçala yut diyor
Ermeni’yle kol kola-toprağımdan git diyor
Sorumluluğu vardır-şairin uyarması
Kan ve gözyaşı olur-kapanmaz o yaması
Seslenişim gençlere-vatan size emanet
Ata’mız affetmedi-bağışlaanmaz ihanet
Böyle olduğu hâlde-dünyayı üstümüze
Biliniz saldırtırlar-bizleri eze eze
Bir tarafta Türk gücü-öbürü Hıristiyan
Öç almak istiyorlar-açıktır ayan beyan
Bir avuç rezil vekil-iftirayı başlattı
Ermeni oyu için-Türkiye’yi haşlattı
Bunlar samimi değil-puşta çanak tutmuştur
Bizim nazarımızda-kesinlikle bitmiştir
Soykırımı yapmadık-evet karnemiz temiz
Tarihlere sorsana-“Türk Milleti” biz kimiz
Hep uyanık olalım-dost düşmanı bilelim
Türk’e pusu kuranın-haklarından gelelim
Vahşeti kimler yaptı- dökelim ortalara
Kalleşlik yapanlarda-eksik olmasın yara
Ermeni ve Fransız-Yunan ve İngilizler
Belge ortaya çıksın-anlasın şu kerizler
Anlaşmazlık var imiş-peki bundan size ne
Avukat ırkdaş mısın-konuşsana be ..ne
Sinsi oyununuza-bizi alet etmeyin
Canım Türk Milleti’ni-boşuna kahretmeyin
Sömürge günlerini-sakın akla getirme
Bu sizin sonunuzdur-pillerini bitirme
Menfaatlerin için-Ermeni’yi kullanma
Onu dost zannederek-sözlerine inanma
Petrol havzalarının-eşiğinde Ermeni
Amerika Peşmerge-Fransa tutar seni
Yatırımı yaparak-kendini garantiye
Almaya çalışırsın-katılırsın partiye
Vahşetin yaşandığı-topyekûn illerimiz
Anıtları dikelim-konuşsun dillerimiz
Türk’e kimler dost ise-destekleri verelim
Bütün kolaylıkları-önlerine serelim
Yürüyüş protesto-kamuoyu desteği
Düşmanlar yıkılsınlar-gösterelim kösteği
Ankara yumruğunu-masaya bir vurmalı
ABD ve Avrupa-Ermeni ....malı
Strateji oluşsun-herkes göreve koşsun
Türkiye’den öfkeler-hep ülkelere taşsın
Ekonomik tedbirler-gerçek müeyyideler
Hayata geçirilsin-verilmesin vadeler
Vatanımda yaşayan-ekmek su havasını
Yiyip ve koklayanlar-doldurur tavasını
Yaşar gezer yüzerler-vardır hürriyetleri
Belki yüzü geçiyor-bütün cemiyetleri
Bir araya geldiler-seslendiler dünyaya
Sıkıntı dile geldi-seslendiler yayaya
Apostolik Ortodoks-Katolik Protestan
Doksan kişilik heyet-bizce hepsi çok yaman
Hani ciddi kuşkular-hepsi yaşıyorlardı
Korkup ve büzülerek-acı taşıyorlardı
Ekonomik hukuki-sosyal ve dini alan
Dediler”No Problem”-siz uydurdunuz yalan
Bir mesele olursa- cevabı Ankara’da
Bizi bize bırakın-sevgi vardır arada
Aynı duygu düşünce-sizlerle paylaşırız
Esenlik mutlulukla-zorlukları aşarız
Batı burnunu sokar-din dil tarihi birlik
Devletimiz bölünüp-kaybolacaktır dirlik
Lehçe farklılığıyla-anlaşamayan canlar
Nasıl anlaşacaklar-bunu bilenler anlar
Yarın bir gün öbür gün-ilköğretim ve lise
Yüksek okul fakülte-yurtta artar vesvese
“Eğitim Dili” olsun-bastırırsa Avrupa
Bizlerden uyarması-kulağa kaçar tıpa
Sevr rüyası sürüyor-yurt için büyük tehdit
Adımı atılmıştır-salyalı bekliyor it
Nasıl kalkacaksınız-o vebalin altından
Dört taraftan sarıldık-git diyorlar vatandan
“Çok Hukuklu Sistemi”-uygulayın derseler
O zaman kondurulur-acı olan buseler
Hiç affedilmemeli-Kan Emici O Cellât
Boynuna ilmik geçsin-maymuna dönsün surat
İstiklâl Çanakkale-dede ile nineler
Onlar beddua eder-bulmayın bahaneler
Türk gençleri haykırır-toprağım bölünemez
Gazim şehit var iken-sırıtıp gülünemez
Bize sıkıntı veren-çiftte standartçılar
Harita dağıtılır-değişiyor açılar
Amerika Avrupa-bilinmeli dost değil
Öğrenin doğruları-hakikati n’ olur bil
Bize kastınız nedir-bitsin şu maskaralık
Yaptığınız son bulsun-hep işiniz karalık
Gayeniz nedir sizin-Türkiye’yi bölmek mi
Hepimiz yok edip-el çırparak gülmek mi
Bizdeki sıkıntıyı-Mevlâ’m versin sizlere
Aklın başına gelsin-su insin o dizlere
Vazgeçin bu huylardan-şarlatanlık yapmayın
PKK-Ermeni’ye-gözünüzü kırpmayın
Bu işin şakası yok-hesabı ödersiniz
Özür kabul etmeyiz-yıkılıp gidersiniz
Bizleri kızdırmayın-bırakın hep işleri
Türk Millet ayakta-bak sıkıyor dişleri
Nerede görülmüştür-gizli plânlar kurmak
Vatanımda yaşayıp-devletten hesap sormak
Bizler bölünemeyiz-soyumuz sopumuz bir
Sonra vakit geç olur-yüzümüzde kalır kir
Yıllardır kan gözyaşı-öldük öldük dirildik
Yediden yetmişe dek-hep birlikte gerildik
Akan kanlar sel oldu-ırmak gibi döküldü
Her ölen yiğidimin-yürekleri söküldü
İçeriden dışardan-tezgâhlanan oyunu
Dünyaya gösterelim-hepinizin soyunu
Atamın istediği-çok sağlam bir cemiyet
Bu vatan emanettir-hoş görülmez ihanet
Aynı oyun bugün de-devamlı sergilenir
PKK Ermeni’yle-domuz etleri yenir
Ermeni tezi artık-iftira mı iftira
Cevabı verilmeli-yazıyla sahtekâra
O raporlar ortada-hangisini sayalım
İnanmıyor musunuz-söyleyin bize bayım
Sadece kendinize-inanırsınız artık
Gerçekleri görmezsin-alt ile üstün yırtık
Anadolu’ya giden–40 kişilik ABD
Yazıları duruyor-oku öğren bak nerde
Arşivlerimiz açık-gelerek inceleyin
Dikkate almazsınız-çünkü sizde yok beyin
Ezelden itibaren-düşmansınız siz Türk’e
Ya Mehmetçik polisim-söz dersin Atatürk’e
Önyargılı davranış-sade sizlerde değil
ABD ve Avrupa-söyler bizlere eğil
Soykırım mı dediniz-sizin üstünüze yok
Hangisini sayayım-işleriniz borum bok
Çoğu ülke tutuştu-sizlerde olmaz haber
Boşnaklar Azerbaycan-o Kızılderililer
Kızılderili lider- Leonard Peltier’ in
Şahsındaki insanı-üzdünüz bilin derin
Hâlâ toplama kampı-yaşıyorlar orada
Verdiğinle yetinir-size yakın şurada
Kızılderili halkı-bir haftalık etkinlik
Ondan sonra ne olur-hepsinin altı delik
Suçsuz yere hapiste-yatan o Peltier’e
Özgürlük istenemez-denemeyin boş yere
Keza Vietnam’daki- Mai Lai katliam
Hatırlayın bir kere-ne ev kaldı ne de dam
Hiroşima ne oldu- söyleyin Nagazaki
Yalnız belirli dönem-emre kadardır ta ki
Milli Mücadele’de- Fransız Yunanlılar
İngiltere Anzaklar-daha niceleri var
Niçin anıt dikilmez-katliam sergilenmez
Gazete kitap ile-yazılar dergilenmez
Fransa Cezayir’de-diğer sömürgelerde
Yaptıkları ortada-bıraktı öğren kirde
Lejyoner cinayeti-soyup tecavüz ettin
Bir de resim çektirdin-çocukları mahvettin
İngiliz İrlanda’da-Hindistan daha neler
İnan sayfalar almaz-acı duyar nineler
Bir de Rus ayısı var-daha unutulmadı
II. Dünya Harbi-Kırım’da kaldı yâdı
Türk oldukları için-sürdünüz Sibirya’ya
Orayı doldurarak-burdan Orta Asya’ya
İtalya Trablusgarp- ve Habeşistan’daki
Vahşet örnekleri var-daha bugündür sanki
Avusturya seçimi-Özgürlükçü Parti’ye
O halk oyunu verdi-niçin geçtin sortiye
Hangi yöne dönseniz-siz kırıtıyorsunuz
Bu ne biçim adalet-bak sırıtıyorsunuz
Jörg Haider’den senet-istediniz güvence
Dediniz mi bir kere-n’oldu bu ölen gence
Siz asar kesersiniz-size bir şeyler denmez
Onun için milletim-sözünüze güvenmez
Türkiye’yi topluca-sanık sandalyesine
Oturtmak istersiniz-çok büyük sizde çene
Kimleri kullanmadın- PKK ve Pontus’ u
O Irak sınırında-kurduruyorsun pusu
Her şey sizden sorulur-terör esrar ve kumar
Siz asar kesersiniz-bize atarsın şamar
Gençliğiniz mahvoldu- Türkiye’m var sırada
Uyuşturucu ile-bıraktın bizi darda
Ailenin belâsı-alkol uyuşturucu
Toplumları kahreden-en illet bir vurucu
Bunu halledin önce-adım atmayın geri
Başarısız olursan-gidemezsin ileri
Terörü oluşturur-gençleri çocukları
Tuzağına düşürür-mahvediyor her darı
Önce bunu engelle-gelmektedir tehlike
Kimseyi dinlemiyor-bize sürecek leke
Büyük bir ahtapot var-kollarını keselim
Üstüne çullanalım-hür şekilde eselim
Vakit gelip geçiyor-erkekçe dur karşıda
Önleyin satılmasın-cadde ile çarşıda
Uyanık olmalıyız-tehlikelere karşı
Uyandırmak gerekir-hem milleti hem arşı
İnsanların başına-sıkıntıyı açarlar
Birbirine düşürüp-tutuşturup kaçarlar
Böyle düşmanlar ile-savaş başlatılmalı
Hemen tedbir alınsın-uzatın yeşil dalı
Bizi rahatsız eden-bölücü hıyanetler
Trafik problemi-intihar cinayetler
Sigara içki kumar-rolleri bulunmakta
Niçin vakit geçince-tedbirler alınmakta
Teşvik edenler vardır-bunu bazı çevreler
Bilinmelidir artık-iyi olmaz devreler
Şehir ilçe belde köy-hep abluka altında
Yetişen yeni neslin-ya omzunda sırtında
Aile bu tuzağa-bunlar ile düşüyor
Bölücü ve yıkıcı-başlara üşüşüyor
O kaynaktan beslenir-ilk yeraltı dünya
Bizlerde huzur kalmaz-hep bozuktur mayası
Batıda ki yıkılış-işte bu illet ile
İnsanlar kendisini-kaptırdı bile bile
Bar pavyon birahane-şehirde dizi dizi
Kötü alışkanlıklar-öldürür hepimizi
Sıkıntıdan kurtuluş-bunlar çare değildir
En önemli husus şu-vakit geçti acildir
İlk başlangıç birayla-gelirler sıra sıra
Bizi tökezletirler-kalpleri kıra kıra
Esrar rakı şampanya-uyanık olmak gerek
Kurulu tuzaklara-yakalanma bilerek
Kişisel ailevî-sosyal çevre faktörü
Bunlardan kurtulmalı-hem sağlamı hem körü
Kullanım yaşı on bir-gelecek tehlikede
Vazife hepimizin-sonra çıkmaz leke de
Maç kazanan futbolcu-içki ile kutluyor
Hayatını böylece-bir top gibi şutluyor
Kendine güvenmeyen-pısırık korkak kişi
Alkol esiri olur-kalmaz kafa ve dişi
Radyo gazete basın-dergiler televizyon
Gerçeği anlatmalı-kötü yayın olsun son
Devlet en büyük payı-buna ayırmalıdır
Eğitim ve öğretim-genci kayırmalıdır
Huzur ve güven hakkı-ayakta çiğnenmekte
Pişkinlik ve tehditler-durmadan denenmekte
Milleti millet yapan-millî manevî değer
Toprağın altı doldu-üstte kalmayacak yer
Yılda üç yüz elli bin-kaybediyor can vatan
Bize beddua eder-toprakta şehit yatan
İstiklâl Savaşında-Yeşilay Cemiyeti
Vazifeye başladı-uyandırdı milleti
Yurt işgal edilmişti-top ve tüfeğimiz yok
Kurtuluş mücadele-azim gayret çaba çok
Savaş meydanlarında mağlup edemediler
İçten çökertiyorlar- yurttan gidemediler
Limanlara uğrayan-düşman kayık gemisi
Alkol uyuşturucu-hep taşıdı hamisi
Çok kısa bir zamanda-arttı bağımlılıklar
Salgın hâlini aldı-öldü kalabalıklar
Günlerden tarih “5 Mart”-sene “Bin Dokuz Yüz Yirmi”
Yeşilay Cemiyeti-kuruldu verdi ilmî
İllerde ilçelerde- şubeleri kuruldu
Hep gönüllü koştular- iş üstünde duruldu
Sınırlı imkânlarla-yapıyor hizmetleri
Destek olmak gerekir-artsın cemiyetleri
Örnek alınmalıdır-çalışmaları güzel
Üstün hizmet görevi-verilmeli ona el
Fuhuş durmaz artıyor-nedir bu rezillikler
Bakın neler oluyor-bitsin kepazelikler
Aradığı sevgiyi-göremeyen şu çocuk
Bir milyon kadar vardır-dil dudak olur uçuk
Devletimiz onlara-ilgiyi göstermeli
Terör örgütlerinin-defterini dürmeli
Millî görevdir bilin-kimsesizlere bakmak
Gücümüz yettiğince-bir ışık daha yakmak
Yasak edilmelidir-haşere reklâmları
Allah’ım beter etsin-bu çeşit yamyamları
Bar diskotek meyhane-salonlarda yönetim
Hep sağlam yapılmalı-oralarda denetim
Açılsın çocuk parkı-spor oyun sahası
Tenis kütüphaneler-hep yetişsin dehası
Son beş sene içinde-yüzde beş yüzlük artış
Buna canlar dayanmaz-nasıl geçecek bu kış
Katrilyon Dolarları-kazanç sağlanır kirli
Hepsinin eli uzun-daim çekerler birli
Darbe üstüne darbe-Türk Polisi vuruyor
Bunlar yakalandıkça-sinirden kuduruyor
Yüzde altmışlık kısmı-yakalandı vatanda
Bu şerefsiz varlıklar-çoğalıyor yatanda
Dehşetli boyutlara-ulaştı kullanmalar
Yayılma büyümeler-görülür sızlanmalar
Çocukların gençlerin- al tedbir duy sesini
Tehlike çok da büyük-harca o nefesini
Sözümü dinlemeyen-kalır naçar kötürüm
Ağza koyamazsınız-ne ekmek ne de dürüm
Kanunları değiştir-verin 200 sene
Mal mülkünü elden al-n ’olur bir kere dene
Anne ve babaları-daima düşünmeli
Onlar endişeliyse-yukarı kaldır eli
En büyük destekleri-hep uyuşturucudan
Bilin elde ederler-yere yıkılmasın can
Bunu eğer önlersen-fren yaparsın daim
Dikkat edin bir kere-işler olmasın vahim
Taktikleri bellidir-başlarında Avrupa
Başındaki o eşek-kurşunu sıkan sıpa
Sıpalarda büyürse-onlar eşek olacak
Üzüntü ve sıkıntı-kalbimize dolacak
Sıpayı yap pastırma-gönder Amerika’ya
İnan bunlarda yoktur-ne iman ne de hayâ
Yazılan bu mısralar- anlayana söz olsun
Bizi kim anlamazsa-içlerine köz olsun
Aynen Atatürk gibi-kalkın da kükreyelim
Buradan söylüyorum-yakanızdadır elim
Atatürk kovdu yurttan-küçük görme acıyı
Kahpeler öldürüyor-polis Mehmet bacıyı
Yaygara koparılır-milleti bölmek için
Hesabı yapılıyor-nasıl nedir ve niçin
70 Milyon birliktir-bölmek parçalamak yok
Kimler ayrı düşerse-kalp ve ruha batar ok
Yanlış değerlendirme-hiç boşuna yapmayın
Bölen parçalayana-gözünüzü kırpmayın
Türkiye coğrafyası-bu işi kabul etmez
El ele verilmezse-öğren çileler bitmez
Mozaik olamayız-birdir geçmiş gelecek
Küçük parça olursak-sonra tutuşur etek
Selçuklu ve Osmanlı-hep Cumhuriyetimiz
İnkâra kalkışmayın-birliktir milletimiz
İyi niyetle olsa-konuşmayın sözleri
Uyanık olmalıyız-açmalıyız gözleri
Türkiyeli değilim-“Türk’üm ne mutlu bana”
Mayam gerçekten sağlam-Türkiye’m canım ana
Böl parçala ile yut-kuruludur hep tuzak
Elimi tutmayanlar-bizlerden kalır uzak
Anne baba çocuklar-amca dayı nineler
Bu sözlerim sizlere-olmasın bahaneler
Düşmanın ekmeğine-sakın yağı sürmeyin
Devlete kin kusarak-çabaları vermeyin
Ruh bozuk gönül yaslı-olursa bütün kalpler
Huzur ve sevgi kalmaz-yere yıkılır Alpler
Atatürk’üm Önderim-demiştir Türk Milleti
Tarih boyu yenmiştir-saldıran her illeti
Öğretmen doktor esnaf-memur işçi mühendis
Şu sesimi duymazsa-ortalara çıkar sis
Unutma arkadaşım-bekler salyalı iti
Bak onları destekler-fitne çıkartan biti
Çaresizlik vücudu-yıkar ve tahrip eder
Bir kere tutulursa-hepsi sırtüstü gider
Haddinizi aşmayın-susun ya da oturun
Söyleyeni görürsen-soruyu hemen sorun
Sesleri yükseltmezsek-hepten ezerler bizi
Bilinmeli topluca-sarar kalbe krizi
Türk genci ayaktadır-elinde şanlı sancak
Hem millete devlete-vatana bağlı ancak
Çünkü o bilmektedir-emanet Atatürk’ten
Korunmazsa memleket-hesap sorar biz Türk’ten
Atatürk’ün vatanı-yıkılmak istenmekte
Sınırda bekliyorlar-hep geçecekler öte
Tek yürek olunmazsa-milletim yaşayamaz
Bilin içi kurtlanır-ağza koyulmaz kiraz
Birlikte çalışırlar-PKK’yla Ermeni
ABD ve Avrupa-soldururlar bu teni
Elbirliği yaparlar-harita çıkartılır
Bölücülük tohumu-memlekette atılır
Sergilenen tezgâh var-uyanık olmalıyız
Elleri birleştirip-kardeşçe kalmalıyız
Dünün bütün oyunu-bugün de oynanmakta
Önlem niçin alınmaz-hata üstüne hata
“Türk titre kendine dön”-kurulan tuzağı gör
Gelmeyelim oyuna-sevgi pınarını ör
Bak puştlar bize karşı-işte Batı topyekûn
Bütün aynı devletler-yurda girmişlerdi dün
Oyunu onlar oynar-dama taşları hazır
Türkiye’me her zaman-hepsi yolluyor nazır
Bu ne biçim bir iştir-nerde kaldı insanlık
Yaptığınız son bulsun-bitsin bu kalpazanlık
Bebek bayrak şehitler-ahı sizi tutacak
Kan ve gözyaşlarımız- alçakları yutacak
Kundaktaki bebekler-dedeler ve nineler
Onlar can istiyorlar-bulmayın bahaneler
Bu memleket olmadan-olamayız bağımsız
Bunu herkes bilmeli-anne baba çocuk kız
Atatürk’ten emanet-bilinmeli gençlere
Bayrağına sahip çık-hep sözlerim dinçlere
Dün kovduklarımızı-etmeyelim baş tacı
Sesime kulak verin-çocuk genci siz bacı
Topraklar elimizden-alınmak istenmekte
Bize zehir sunarlar-öldürür bu reçete
Kim satarsa hesabı-yarın bir gün verecek
Hiç unutulmamalı-sağlam olmaz gelecek
Dış ile iç düşmanlar-bugün dahi kol kola
Dün olduğu gibi de-birlikte çıktı yola
Bazısı bizim gibi-gezer oynar içerler
Kalemleri ters yazar-sıkıntıyı açarlar
Ya viski ya şampanya-bulamazlar kapıyı
Bozmak istemektedir-kesinlikle yapıyı
Dinleyin bölücüler-kızdırmayın bizleri
Ülkemiz emanettir-adım atmayız geri
Yaptığınız son olsun-hep vurursun kahpece
Adi ve korkaksınız-saldırırsınız gece
Çocuklar ile gençler-varlığına sahip çık
Düşman bölmek istiyor-konuşuyorum açık
Bizdeki zenginlikler-iştah kabartmaktadır
Gözler üzerimizde-hain el atmaktadır
Kandırılan şu gençler-eline bomba silah
Bilerek veriliyor-bize çektirirler ah
Proje uygulanır-sanki bir dama taşı
Eğdirmek istiyorlar-hem boynu hem de başı
Amerika Fransa-İngiltere İsrail
Oyunları bellidir-parçalamak bunu bil
Sakına aldanmayın-elinin tersiyle it
Eğer dikkat etmezsek-ısıracak bizi it
Bölen ve yıkanlara-sakın ha verme fırsat
Bir kez eli tutarsa-değişiverir surat
Düşmanı dost edinme-hep kalbe zehir sokar
Ağzı açmış bekliyor-eli tutarsa yakar
Biz kolay kazanmadık-bu canım memleketi
Hür bir şekilde yaşat-kahraman cemiyeti
Vatan elden giderse-alır bizi sıkıntı
O an tökezleniriz-öne koyarlar şartı
Televizyon ve basın-ilk sözümü siz duyun
Hainler fırsat kollar-istenir kalp ve boyun
Bu devran böyle gitmez-hesap verilecektir
Bölenler yıkıcılar-yere serilecektir
Fırsat verme kardeşim-yurdumu bölenlere
Onu hemen görürsen-sırtını vurun yere
Türk Gençleri seslenir-önemini bilerek
Elde hazır bekliyor-balta kazma ve kürek
Unutma Türk Milleti-ülke bize emanet
Korumamız gerekir-affedilmez ihanet
Toprak elden giderse-sürü oluruz sürü
Sesime kulak verin-meydana doğru yürü
Kan verdik oluk oluk-Sakarya Dumlupınar
Çanakkale Savaşı-düşmanları yaptık dar
Bir karışı vermedik-sürdük yurttan düşmanı
Uyuma vatandaşım-dost ve düşmanı tanı
Kaydırılmak istenir-altımızdan topraklar
Şunu bir kez anlayın-verilsin denir haklar
Bu düşmanın isteği-sakın gelme oyuna
Biliniz kasıt vardır-Müslüman Türk Soyuna
Atamızın ruhunu-anlayın sızlatmayın
Gece gündüz çalışın-sakın ola yatmayın
81 il ilçede-kayan toprakları gör
Sayımını yaparak-onu sağlam çitle ör
Ben verdim diyemezsin-zarar çok olur zarar
Hakkınızda verilir-üzüntülü bir karar
Yurtta barış kardeşlik-sonsuza dek sürmeli
Ben elimi uzattım-tutun kaldırın eli
Sıkıntı ah almayın-ah alanlar olur yok
Eğer bugün değilse-yarın olamazlar tok
Sinsi plan kurulur-telefonlar dinlenir
Türlü oyun oynanır-o bıçaklar bilenir
Toprağımız verimli-üstümüz ve altımız
Türlü madenle dolu-duysun anne baba kız
İşletmeyin diyorlar-kaparo parasıyla
Teker teker alınır-başa gelmesin bela
Taktikleri bellidir-böl parçala ile yut
Oyunlar oynanıyor-atılmasın sakın şut
Dostuna dostum söyle-düşmanlarını defet
Öne para korsalar-alma sakın onu reddet
Asla zarar gelmesin-bayrağıma vatana
Bil zararı dokunur-ya sana ya da bana
Yürekli ve cesur ol-önce millete bir sor
Dikkat edilmez ise-bizi üzüntüye kor
Batı asla dost değil-bunu bir kez anlayın
Sözü yabana atma-ses vererek çınlayın
Parmakları ojeli-suratları boyalı
Bunlara dikkat edin-söz söylerler boyalı
Avrupa Birliğini-duyun istemiyorum
Bizler alttan aldıkça-kötü oluyor durum
Ne istemiyorlar ki-hele binlerce sayfa
Hepsi de tuzak dolu-bakmalıyız etrafa
Gittiğimiz eğri yol-bizi tökezletecek
Bilinsin kalmayacak-neslimiz börtü böcek
Avrupa ikiyüzlü-benzemekte kesere
Elini kim tutarsa-zarar veriyor ere
Sözlerim yalan değil- bul çare sor soruştur
Topluca ölmeyelim-oluşturun sağlam sur
Daha dün başlatmıştık-Kurtuluş Savaşı’nı
Eğer tekrar ederse-veririz uğraşını
Gizli kapalı yerde-konuşma sözlerini
Kamerayla tespit et-açık tut gözlerini
Biri önden atlarsa-bilin atlıyor koyun
Hesabını iyi yap-ağırlıkları koyun
Türkiye’m cennet bir yurt-dillerdedir bu adı
Dört mevsim yaşanıyor-unutulmuyor yâdı
Onun için düşman çok-hangisini anlatsak
Hainlerin yüzünden-içi kaplıyor pasak
Günümüz birlik günü-sevgi ve dayanışma
Elle kenetlenerek-karşılıklı barışma
Safı sıklaştıralım-gözümüz ileride
Yediden yetmişe dek-kalmayalım geride
Şu Ermeniler için-söylenecek çok söz var
Tarihten itibaren-ondan bizlere köz var
Yazılanlar kalacak-çocuklar siz gençlerim
Birliğini oluştur-sizlere çalış derim
Varılan sonuç şudur-1915’te
Olan bütün olaylar-bilin acı reçete
Osmanlı’nın halkından-olan o Ermeniler
Hainlik yapmışlardır-okunulsun bu haber
Hep İmparatorluğu-parçalamak isteyen
Dış güçlerin maşası-olmuşlardır bitti ten
Çeteler oluşturup-halkımıza devlete
Onlar zarar vermiştir-topluca cemiyete
Osmanlı’nın aldığı-bu isyanla ilgili
Kararlar yerindedir-duysun ilçe ve ili
O uluslararası-uygundur da hukuka
Atamın yaptıkları-bilin uyuyor hakka
Sen başlattın olayı-Doğu da kanı döktün
Ordaki vatandaşın-ciğerlerini söktün
Ben de olsam yapardım-gerçekten aynısını
İnan sizden korurdum-canım aziz vatanı
Türk Cumhuriyetimiz-halefi sıfatıyla
Bil ceza ödeyemez-anlamadın mı hâlâ
Derdin para değildir-senin derdin topraktır
İster isen gel de al-zannetme size haktır
Nah alırsın bir karış-alacaksan bir şeyi
Sana onu vereyim-neyi istersin neyi
Gençlerim sizi bekler-nesliniz çoğalsın mı
Birer ikişer dörder-ister isen alsın mı
O Batının aldığı-sözde soykırım karar
İnan bizi bağlamaz-gerçekten yoktur yarar
Seçim yatırımları-ekonomik siyasal
Hoşunuza mı gitti-boy bosumuz ile mal
Türkiye’nin hakkı var-o uluslararası
Anla hukuka göre-bizde sokarız yası
Misilleme yaparak-Meclisten karar alır
Kesinlikle oylarız-dertleri size kalır
Tepki okkalı olur-şaşırırsın bir kere
Özür dilemek olmaz-oturursun sen yere
Sakın havale etme-eder isen risk olur
Siyasi davranışlar-yapılan sizi bulur
Ermeni lobisinin-biz diasporasına
Dikkate almak gerek-eller düşmesin yana
Şunu iyi öğrenin- biz Ermeni’yiz demek
Onla birlik olmaktır- istersin daim değnek
Dünyanın sinsi ırkı-budur ona benzeyen
Dedesi aynı tohum-belli kızı ve yeğen
Vahşice öldürülen-katledilen bebekler
Tandırlarda yakıldı-Türk’e kuruldu faklar
Toplu hâlde gömülen-kafatası ezilen
Karınları deşilen-derileri yüzülen
Göz pınarı oyulan-ezildikten sonra da
Kemiği çıkarılan-canı bırakan darda
Çocuk yaşlı ve bayan-kadın erkek ve ata
Soykırım yapılmıştır-hep sırıta sırıta
Sakın unutturmayın-ant içtik sonsuza dek
Türk Milleti ayakta-sınırda tutuyor bek
Daha nice yüzyıllar-dünyaya anlatmalı
Kimler var söylüyorsa-suratına çatmalı
Bunu anlamalıdır-bizdeki kıt beyinler
Şiiri okuyorsa-zannetmem bunu dinler
Ermeni katliama-yatkındır ruhu çeker
Atasına benziyor-her an kinini döker
Hep insanlarımızı-katletmiştir kahpece
Durmadan saldırmıştır-hem gündüzü hem gece
Sinsi planlarını-Türk’e oynamışlardır
Terörü kullanarak-bizi sınamışlardır
PKK dostlarıdır-aynı tohum dölleri
İkisi de birlikte-tutuşturdu illeri
Kimleri öldürmedi-yukarıda sayılan
Bebek çocuk ve gençler-amca dayı ve bayan
Türk’ün düşmanıdırlar-adi ve şerefsizdir
Milletime gördüğü-acı ile krizdir
İyi yalan söylerler-namussuzluklar onda
Soylarında özür var-asla kalmazlar sonda
Bizdeki kızılcıklar-onlara benzemekte
Hiç aşağı kalmazlar-sahip çıkarlar ite
Kim kimi katletmiştir-sizler kararı verin
Diaspora çetesi-düşünün derin derin
Zehirli sarmaşık var-sıcak suyu dök haşla
Elinin tersiyle it-çıkarsa hemen başla
Onların dikenleri-çok bilin pamukları
Hangisini sayayım-fark etmez yamukları
Okur isen onları-silaha dönüşecek
Yurdumda huzur kalmaz-o an kısalır etek
Dörtlüklerim herkese-topluca hepimize
Varlığına sahip çık-seslenirim ben size
Sakın hiç zannetmeyin-devran böyle gidecek
Eğer dikkat etmezsek-sonra tutuşur etek
Fark etmez deme sakın-gerçekten de fark eder
Yurdu ele geçiren-ömrümüzü mahveder
Sözlerim anlayana-anlamayana değil
Doğru olan sözlerin-karşısında gel eğil
Türk Milleti tek yürek-koruyacak vatanı
Hasan dirlik istiyor-boş geçirmeyin anı
Ses verin de duyayım-haykır Atatürk gibi
Unutma Türk Milleti-yurdun biziz sahibi


Faydalanılan Kaynaklar

Kaynak : Dr. Necip Hablemitoğlu,
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
hablemitoglu.com/ermeni_iddialari.htm

Zavallı Ermeniler
Yazan: Erdoğan ALTINKAYNAK On Ocak 24,2007
www.karabakh.gen.az/index.php?
page=documents&doc=1&dlcat=1


www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=3&yazi=1199

Doç. Dr. Ümit Sayın
Ermeni Sorunu, ASALA-FORSNET
www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/teror/asala


Ermeni Terörü - Türk Diplomatlarına Saldırılar-Belge Net
www.belgenet.com/arsiv/ermeniteror.html

Prof.Dr.Ferit Hakan BAYKAL
T.C.Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı


www.azatyurt.com/

www.human.gov.az/
Şiiri Değerlendirin
 
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
Şiirlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Millet-İ Sâdıka’nın Vatana İhaneti… şiirine yorum yap
Okuduğunuz şiir ile ilgili düşüncelerinizi diğer okuyucular ile paylaşmak ister misiniz?

Millet-İ Sâdıka’nın Vatana İhaneti… şiirine yorum yapabilmek için üye olmalısınız.

Üyelik Girişi Yap Üye Ol
Yorumlar
9 Mayıs 2009 Cumartesi 23:11:24
Demek yazılanları okumadınız.Az söylevecek yer vardır.Çok söylenecek yer vardır.Yazılana saygı duymak mecburiyetindesiniz.Eleştiriniz varsa, eleştiri getiriniz...
27 Nisan 2009 Pazartesi 23:31:00
bir kitap dolusu yazı koyupta miletti meşkgul etmeyin şiir dediğin güzel süzcük sanatıdır sizinki nedir bilinmiyor ben hayretle karşılıyorum içeriği ne olursa olsun aslında bu kocaman yazı bir dörtlükle ifade edililebilir ne bu yani ben anlam veremedim bunu asla şiir olarak kabul etmiyorum saygımla......
Bu yoruma 1 cevap yazılmış.
Şahin Cahit Yanık
9 Mayıs 2009 Cumartesi 23:05:42
SİZ NASIL BİR İNSANSINIZ


O VAHŞETİ BİR İKİ KITA İLE ANLATILACAK HAL YOK

BURADA HOCAMIZ

MUAZZAM BİR ESER YAPMIŞ

NEDEN BÖYLE YORUM YAPIYORSUNUZ
27 Nisan 2009 Pazartesi 12:50:40
***HOCAM, SÜPER BİR ÇALIŞMA....SAYGIYLA KUTLUYORUM !
Acizane, bir teklifim var : Mısraların uygun yerlerinde birer satır boş bırakılır ise okuyanın daha
rahat okuması sağlanabilr...Boşluksuz olunca , okumak daha kolaylaşır kanaatindeyim.
Takdir ve değerlendirme sizindir. Selamlar !
*****************************
1015 ve .. 20 - yılları arasında
Onlarla ilk tanışma-olmuştur sırasında
Selçuklu Devleti’nin-bulunduğu bir devre
İlişkiler başlamış-öğrenilsin bir kere

Selçuklu Hükümdarı-Alparslan’ın babası
Çağrı Bey Türkeli’ni-keşfi idi çabası
O zaman tanıştılar-bilin birbirleriyle
Tarih böyle yazıyor-okuyun yayın ile

Şu Bizans Devletinde- yaşardı Ermeniler
Malazgirt Zaferi’yle-münasebet oldu der
Türkleşme İslamlaşma- başlar o günden sonra
Osmanlıya kadar da-çok yakındır o ara
Tarih derinliğinde-Ermeni düşmanlığı
Türkler ile yok idi-bilmeli onu sağı

Gregoryen Ermeni-Romalılar Devrinde
Büyük acılar çekti-yüzleri oldu kinde
Selçuklu Osmanlılar-dönemlerinde fazla
Hürriyeti yaşadı-konuşuluyor hâlâ

Kendi kiliseleri- yönetime kavuştu
İbadeti yaptılar-böyle düşülür notu
Ermeni’nin yerine-yüzyıllar "Hayk" sözcüğü
Önce kullanılmıştır-budur işin özcüğü
Rum Sırp Bulgar Ermeni- kışkırtılmıştır bilin
Onlar sadece maşa-ön taraflara gelin
..........................................." gibi demek istedim.
11 Ocak 2009 Pazar 10:06:58
..........ÇOK GÜZEL ............
T...................................S
E...............*...................A
B...........*...*...*...............Y
R...........*...*....*..............G
İ............*...*...*...............I
K.............*..*..*................L
L................*...................A
E................*...................R
R................*....................
..................*....................
.........TEŞEKKÜRLER.............
22 Aralık 2008 Pazartesi 20:57:47

Zehirli sarmaşık var-sıcak suyu dök haşla
Elinin tersiyle it-çıkarsa hemen başla
Onların dikenleri-çok bilin pamukları
Hangisini sayayım-fark etmez yamukları
Okur isen onları-silaha dönüşecek
Yurdumda huzur kalmaz-o an kısalır etek
Dörtlüklerim herkese-topluca hepimize
Varlığına sahip çık-seslenirim ben size
Sakın hiç zannetmeyin-devran böyle gidecek
Eğer dikkat etmezsek-sonra tutuşur etek
Fark etmez deme sakın-gerçekten de fark eder
Yurdu ele geçiren-ömrümüzü mahveder
Sözlerim anlayana-anlamayana değil
Doğru olan sözlerin-karşısında gel eğil
Türk Milleti tek yürek-koruyacak vatanı
Hasan dirlik istiyor-boş geçirmeyin anı
Ses verin de duyayım-haykır Atatürk gibi
Unutma Türk Milleti-yurdun biziz sahibi
Elinize ve yüreğinize sağlık,gerçekler dile gelmiş,Osmanlı ecdadımızın yerinde başka nillet olsaydı,kendinden başkasına yaşama hakkı tanımazdı,bugün dünyaya hakim olan güçlerin hiç birisi var olup,hükümran süremezdi,TARİH HİÇ YALAN SÖYLEMEZ,SAYGILARIMLA...
22 Aralık 2008 Pazartesi 15:03:38
Hocam tarihi destanınınızı kuttlarım, nesir olarak yazarsanda bence muhteşem bir eser olur, saygılar sunar ellerinden öperim hocam..
22 Aralık 2008 Pazartesi 14:25:55
haklısınız.. :))

kabahat bende...
22 Aralık 2008 Pazartesi 14:10:10
Ne yazıp yazmayacağım beni ilgilendirir.Yorumlar yazılan yazı ve şiire göre yapılır.Burada bin senelik bir tarih anlatılmıştır.Ermenilerin Türk Milletine yapmış olduğu ihanet tarih sırasına göre açıklanmıştır.Bilginiz varsa,eleştiri getirin.Bu 3000 mısra ile anlatılan destan şeklinde bir şiirdir.Mevlana ve benzeri değerli insanların kendi alanlarında yazdıkları uzun şiirler çoktur.Üzüntüm okumadan yorum yazmanızdır.İnsan ne yazılmış ya da ne anlatılmış diye okuyarak ondan sonra yorum yazar.Ben,her konuda yazı ve şiir yazarım.Uzun şiir olmaz diye bir şey yoktur.Uzun ve kısa yazan herkese saygı ve sevgimiz vardır…
22 Aralık 2008 Pazartesi 13:47:44
kardeşim.. şiirden anlayıp anlamadığımı sorgulamayın...

ve yazdığım yorumda yazınıza yönelik bir yorumum yok....

sadece eğer şiir yazacaksanız bu kadar uzun olmamalı diyorum...

siz destan yazarı mısınız ki...
Bu yoruma 2 cevap yazılmış.
sahbeyit
9 Mayıs 2009 Cumartesi 23:38:56
:))))
Şahin Cahit Yanık
9 Mayıs 2009 Cumartesi 23:11:31
BENİM TANIDIĞIM SAYGI DUYDUĞUM FATİH AŞAHİN IŞIK'A YAKIŞMAYAN BİR YORUM


BU ESER AYAKTA ALKIŞLANIR

BURADA EMEK VAR

BURADA VAHŞET ACI VAR

MADEM OKUMASAYDINIZ SİZDE

YORU YAZMASAYDINIZ
22 Aralık 2008 Pazartesi 13:45:50

Önce sığındılar. Devletimize çok sadıktılar. Bunun için kendilerine millete sadık manasına gelen ‘Milleti Sadıka’ denildi. İngilizler. Fransızlar ve Rusların kışkırtmasıyla ilk önce Doğuda; Kars, Van, Muş ve Erzurum’dan… Başlayarak, bebekleri, çocukları katlettiler. Hamile kadınlarımızın karınlarını deştiler… Hocalı’ da yaptıkları vahşeti, insanım diyenler yapmaz. İhanetin büyüklüğü hiçbir zaman bağışlanmaz. 1000 senelik Ermeni İhaneti, 3000 mısra ile anlatıldı. Sesimizi dünyadaki 6 milyar insana duyurmak için var mısınız?
En derin saygı ve sevgilerimi sunarım.
SAYGILARIMLA.
22 Aralık 2008 Pazartesi 13:40:31
Hasan bey sanki tarihi bir vesika.Allah sizden razı olsun.Ne güzel anlatmışsınız ama kim okuyaçVatandaş şiir öz ola demişi.Sanki herşey "apış arası"başka şeye şiir yazılmaz gibi.Gönlüne-Yüreğine sağlık.güzel gönüllü ve engin bilgi sahibi Hasan bey,ellerin dert görmesin.Sağ ol var ol.
Hemşehriniz..Dede Korkut Arif ŞİİRİN diyor ki; Ne deden,Ne nakıştır ne deden,Anlamzalar bilmezler,Osman dayı ne desen" Ha işte öyle.Selam ve sevgilerimi sunuyorum.
22 Aralık 2008 Pazartesi 12:36:45
Okumadan görüş belirtme...
22 Aralık 2008 Pazartesi 12:32:32
şiir odur ki az söyle öz söyle :(
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.