NOTER ONAYLI R躖A
1229 㱮iri kay齮l

中RETMEN KONU轚RSA

NOTER ONAYLI R躖A
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 2 yorum 958 okunma
中RETMEN KONU轚RSA

中RETMEN KONU轚RSA
中RETMEN KONU轚RSA- D軳LER 荗CUK GEN ONU
SA蠰AM NES軱 OLU轚R-侵Z躄躌 B躎躈 KONU

Onlar olmasalard-hi insanl齥 olmazd
謑黰ler ve y齥齧lar-ger鏴kleri bilmezdi
Sevgisiyle co⺶urdu-tuttu bizi y黵黷t
Tipi tipi kar ya餯-o yollar k黵黷t

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

B齥madan usanmadan-e餴terek verir ders
Yol g鰏terir 鏾cu餫-o canlar duyar heves
逐retmen muma benzer-erir ve ayd齨lat齬
G鰊黮 bah鏴lerini-bak齳la 琮nlat齬

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

輓sanl齥 duygular- kaplar b黷黱 cihan
Git onlar齨 yan齨a-hemen yak齨dan tan
莂lkan 鲳retmenim-daima verimlisin
Ne kadar yorulsan da-ger鏴kten azimlisin

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

Gerekti餴nde anne-hem s齬da hem arkada
逐renci a餷ar ise-g鰖lerinden akar ya
Var m d黱yada b鰕le-seven sayan okyan
Gen鏻eri kayna⺶齬齪-erkek gibi yayan

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

S齧s齝ak bir y黵ekle-anlat齬 hece hece
Huzur ve sevgi verir-hem g黱d鼁 hem gece
Konuaya baarsa-o anda durur zaman
S齨齠larda sessizlik-derler 鲳retmen yaman

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

Vatan bayrak gibisin-鏾k manalar anlatan
Hedefi belirledi-hem Atat黵k hem atan
Tarihi olu⺶urur-e餴tir 鏾cuklar
O aya餫 kald齬齬-hemen kuzucuklar

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

B鰈 par鏰la ile yut-kuruludur o tuzak
Elimi tutmayanlar-bizlerden kal齬 uzak
Anne baba 鏾cuklar-amca day nineler
Hasan s鰖 s鰕leyen -olmas齨 bahaneler

逐retmen konu⺷rsa- dinler 鏾cuk gen onu
Sa餷am nesil olu⺷r-琏z黮黵 b黷黱 konu

Ben Bir 逐retmenim

逐retmenin En G鼁el 逐retmen 辤irleri- Kitab齨dan

Hasan Sancak
Ala鏰ml Halk 轪iri
Rekl鈓 Yazar
(E餴timci-Gazeteci)


辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN KONU轚RSA 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN KONU轚RSA 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
16 Aral齥 2008 Sal 16:13:49
Yazan el yazd齬an y黵ek dert g鰎mesin hane bir eser
sayg selamlar
16 Aral齥 2008 Sal 12:39:14
S齧s齝ak bir y黵ekle-anlat齬 hece hece
Huzur ve sevgi verir-hem g黱d鼁 hem gece
Konuaya baarsa-o anda durur zaman
S齨齠larda sessizlik-derler 鲳retmen yaman
Benseni anl齳orum....sayg齦ar..
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.