dali
17 㱮iri kay齮l

BEN B軷 中RETMEN軲

dali
  5,0 / 3 ki㱮 6 be餰nme 2 yorum 108 okunma

BEN B軷 中RETMEN軲


Ben bir 鲳retmenim;
K鰕deyim,
辝hirdeyim,
Bilginin denklemindeyim.

Ben bir 鲳retmenim;
Zil 鏰ld, ko⺷n yavrular齧.
Oturun.
Oturun s齬alara,
Sonra sar齦齨 kollar齧a.
Hepinizi, hepinizi u鐄ray齧,
Sevginin doruklar齨a.

Ben bir 鲳retmenim;
Ay㧐lerim, Fatmalar齧,
Mehmetlerim,
Hepsi gelecek 黰itlerim.
Ben sizler i鏸n var齧,
B黷黱 sevgi notalar齨,
Sizler i鏸n 鏰lar齧.

Ben bir 鲳retmenim;
Kara tahtaya uzand齥鏰 ellerim,
Umudu yazar, kayg齦ar silerim.
Sanat齧 emsalsiz,
Kutsal cevher ierim.

Ben bir 鲳retmenim;
Pilotlara kanad齧 g鰇y鼁黱de,
輑ham perisi 鏰瘕ran kalemim irlere,
Pusulay齧 kaptan g黺ertesinde,
Projeyim m黨endis cetvelinde.
Haks齴l齨 sava琮s齳齧;
D黱ce ufuklar齨 sergilerim,
Avukat c黚besinde.

Ben bir 鲳retmenim;
Karanl ne⺶er gibi keserim,
Beyaz g鰉lekli doktoruma
Hipokrat yeminiyim.
Samur f齬鏰larla serpilir,
Sevgi 鏸鏴klerim.
Ressamd齬, yazard齬, esnaft齬...
Sanatk鈘d齬, politikac齞齬...
Bir ulustur benim 鲳rencilerim.

Ben bir 鲳retmenim;
Hep bilgiler verirken,
B齥mak, usanmak, bezmek
Nedir bilmem.
Bir mum misali erirken,
Karanla 鰀黱 vermem.

Ben bir 鲳retmenim;
D黱cenin merkeziyim.
Bitmedim, erimedim,
Bitmedim, t黭enmeyece餴m,
B黷黱 evrene sevgi 黵etece餴m.

Ben bir 鲳retmenim;
Sel olur yurdum i鏸n 鏰餷ar齧,
F齬at olur 鏾k Harranlar sular齧.
Memleket t黵k黶黡黵 her s鰖黰,
Uzun hava, k齬齥 hava, bozla瘕m,
Bir yi餴tlik t黵k黶黡黵 yam齧.

Ben bir 鲳retmenim;
I瘕m karanl齥lara,
Da da y黵e餴m Anadolu抎a
Y黭se餴m: Erciyesim, A餽齳齧.
辝hit kan齳齧 kurumam:
F齬at齧, Aras齧, Sakaryay齧,
Irmak 齬mak bir destan齧...

Durmu Ali 諾BEK
1992 逐retmenler G黱 辤ir Yarmas Konya 輑 Birincisi
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BEN B軷 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BEN B軷 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
14 Ocak 2021 Per㧐mbe 22:23:33
Ben bir 鲳retmenim;
I瘕m karanl齥lara,
Da da y黵e餴m Anadolu抎a
Y黭se餴m: Erciyesim, A餽齳齧.
辝hit kan齳齧 kurumam:
F齬at齧, Aras齧, Sakaryay齧,
Irmak 齬mak bir destan齧...

Birinci olmay hak etmi 鏾k g鼁el ve anlaml, harika bir 㱮irdi kutluyorum tebrikler 黶t鈊齧.
Selamlar ve sayg齦ar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
15 Ocak 2021 Cuma 20:42:17
莖k te㧐kk黵 ederim. Be餰nen g鼁el y黵e餴nize sa餷齥.
, 5 puan verdi
14 Ocak 2021 Per㧐mbe 21:02:57

G鼁el bir 㱮irdi, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam i鐃enlikle KUTLUYORUM...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
14 Ocak 2021 Per㧐mbe 21:04:36
Te㧐kk黵 ederim, be餰niyle okuyan dilinize, be餰nen g鰊l黱鼁e sa餷齥.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.