Kapitalistler öylesine para delisidirler ki, bize bir gün onları asacağımız urganı bile satarlar. (Mao) [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİMKitap Ara:
Kitap Kişi
H Yayınları

H Yayınları

• H Yayınları Kitapları | • H Yayınları İletişim Bilgileri | • H Yayınları Hakkında Bilgi
Sitemizde H Yayınları isimli yayınevine ait Toplam 115 kitap bulunuyor.
H YAYINLARI, 2008 ocak ayı itibarıyla yayın hayatına başladı. Genel Yayın Yönetmenliğini ve editörlüğünü, Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dil ve Edebiyat Bölümü`nü 1985 yılında bitiren ve Milli Eğitim'de ve dershanelerde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan İBRAHİM AKKUŞ yapmaktadır. Birçok Türk gencinin üviversite hayatına adım atmasında katkıları bulunan İbrahim AKKUŞ, dershanelerde kullanılan onlarca Türkçe ve edebiyat ders kitabı yazmıştır. Ayrıca yayına hazır olan ve yakında H YAYINLARI tarafından okuyuculara sunulacak çocuk öyküleri ve "Dede Korkut Kitabı, Halk Türkülerinden Seçmeler, Halk Şiiri Seçkisi, Divan Şiiri Seçkisi, Ahmet Haşim Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi; Ahmet Rasim, Şehir Mektupları, Kutadgu Bilig Seçkisi, Evliya Çelebi, Seyahatname`den Evliya Çelebi`nin Gördükleri; Nasreddin Hoca Fıkraları, Kelile ve Dimne; Sadi, Gülistan Seçkisi" çalışmaları bulunmaktadır. H YAYINLARI, yayın hayatına Türk edebiyatının en büyük şairi, Türk tasavvuf hayatının "Hoca"sı ve "Kaynak"ı Yunus Emre ile başladı. 2008 Şubat ayında, Türk edebiyatında gerçek anlamda Yunus Emre uzmanı ve otoritesi olan Sayın Dr. Mustafa Tatcı`nın 6 ciltlik Yûnus Emre Külliyatı`nı, H YAYINLARI, ilk yayınları olarak okuyucularına ve ilgililere sunuldu. Sayın Dr. Mustafa Tatcı, 1985 yılında başladığı akademik hayatına bu güne kadar 140`a yakın eser sığdırmıştır. Bu eserler, Latinceye geçtiğimiz 80 yıl süresinde, kütüphanelerin tozlu raflarında, meraklıların özel kütüphanelerinde, ihmalin ve cahilliğin girdabında kaybolmuş denebilecek eserlerdir. Oysa Sayın Tatcı`nın günümüz Türkçesine kazandırdığı her bir eser, okyanus derinliklerindeki inci taneleri gibi nadir ve değerlidir. Bu yüzden H YAYINLARI " MUSTAFA TATCI KİTAPLIĞI" adlı seriyle bu değerli eserleri, değerine yakışır bir kalitede yeniden yayımlamaya başlamıştır. H YAYINLARI, Yunus Emre Külliyatı`ndan sonra Niyaz-i Kadim`in Ferüdüttin-i Attar`dan ilhamla yazdığı Hallac-ı Mansûr Menâkıbı`nı yayımlamıştır. Mustafa Tatcı Kitaplığı`nın 8. kitabı ise "Yunus Emre Yorumları"dır. Okuyuculara, H YAYINLARI tarafından "İşitin Ey Yârenler" adıyla sunulan bu eser, Yunus Emre`nin şiirlerinin Kur`ân ve sünnete göre tasavvuf kritelerinin uygulanmasıyla Yûnus Emre`nin dünyasına büyük bir maharetle açılan yepyeni bir kapıdır. Bu kitap, eminiz ve iddia ediyoruz ki, tasavvuf edebiyatı dünyasında yepyeni bir ses, benzeri olmayan bir şerh yerini alacaktır ve birçok ezberi bozacaktır. Bu kapıdan girenleri "Bizim Yûnus"un 700 yıl önce bize söylediklerinin aslında şimdiye kadar duyduklarımızdan ne kadar farklı olduğunu görmenin şaşkınlığı ve sevinci beklemektedir. H YAYINLARI, başlangıçta tasavvuf alanında ve akademik eserlerde bir ekol olmak niyeti ve kararlılığıyla yayın hayatında yerini almıştır. Devamında kültür ve sanat hayatına hizmet eden değişik yayınlara, akademisyenlerin değerli ve edebiyat-sanat dünyamıza katkıda bulunacak her eserine, şair ve yazarlarımızın kalite ve ayrıcalık içeren eserlerine ve müsbet bilimlerde akademik kariyer kitaplarını okuyucusuna ve ilgilisine sunmanın hazırlıkları içindedir.
Son Yayınlanan Kitapları
Mustafa Tatcı

H Yayınları

Onunla fahr ederse var yeri bu arz u efla?kinOnun Ru?hu?'l-kuds tesviye etmis? tıynet-i pa?kinOnun kadrin bilen, olmaz esi?ri da?ne-i ha?kinKulu?b-ı a?s?ıka?na bi?-bedel tenvi?rdir Yu?nus Mu?ba?rek nutk-i pa?ki ca?n verir erba?b-ı idra?keOnun her bir so?zu? s?a?n u s?erefdir kavm-i Etra?keO tohm-i s?i‘ri ekmis? bekc?i etmis? tu?rbetin ha?keKema?li? her yıkılmıs? kalbe bir ta'mi?rdir Yu?nus O..»»
Mehmet Demirci

H Yayınları

Hz. Mevlânâ Konya ve Halep medreselerinde okuyup öğretim üyeliği yaparken daha sonra kendini mânevî hayata vermiştir. Osmanlı’nın ilk kadısı Dâvûd-ı Kayserî bir âlim mutasavvıftır Azîz Mahmud Hüdâyî, İsmâil Hakkı Bursevî aynı durumdadır. Bunların yüzlercesini saymak mümkündür. Böyle ismi bilinenler yanında fazla tanınmayan veya mahviyet kaftanına bütünmüş başkaları da vardır. Bu kitabın konusu ..»»
Akşemseddin

H Yayınları

15. yüzyılın önemli mutasavvıflarından Akşemseddîn bu eserde zikrin mahiyeti ve faziletleri, cehrî zikrin caiz olduğuna dair Kur'ân ve sünnet esaslı deliller, vecd ve semânın mahiyeti gibi konulardan bahsediyor…Peygamber (s.a.v.) Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu anlatmıştır: “Lâ ilâhe illallâh sözü benim kalemdir. Her kim bu kaleye sığınırsa azabımdan emin olur.” Bu kalenin girişinde dört basamak..»»
Aluş Nuş

H Yayınları

Fani olan bu yaşamda insanlığın faydasına bir eser bırakmak şüphesiz çok değerli bir hizmettir. İç âlemin dışa yansıması neticesinde vücut bulan bu eserler insanlığın inşasında ve imarında, medeniyetlerin kurulmasında ve yaşatılmasında köşe taşlarını oluşturur. Bu kitap Balkanlarda doğup büyümüş, bu zor coğrafyanın derdi ile dertlenmiş, sevinci ile kutlanmış değerli müzisyen Aluş Nuş'un hem gönlün..»»
Aziz Mahmud Hüdayi

H Yayınları

Üftâde'den Aşk Dersleri adıyla yayımladığımız bu eser Celvetî pîri Üsküdarlı Azîz Mahmûd Hüdâyî ile mürşidi Mehmed Muhyiddîn Üftâde Hazretleri arasında geçen ledün sohbetlerinin tercümesidir. Bu sohbetler, Hüdâyî'nin, Üftâde'ye intisap ettiği 1576 yılının son aylarında başlamış, sülûk çıkardığı üç sene boyunca (1 Şubat 1579) devam etmiştir. Notların aslı Arapça’dır. Elinizdeki bu tercüme Hüdâyî'ni..»»
Mehmed Şemseddin

H Yayınları

Akşemseddîn bu eserde “hayatın maddesi” adını verdiği bir tür sıvıdan bahsediyor ve bu sıvı yardımıyla yapılacak ilaçların bazı hastalıkları iyileştirdiğini söylüyor. Çeşitli ağrılar, kulak tıkanıklığı, frengi, verem, sıtma, aşırı zayıflık, idrar yolu hastalıkları, depresyon, saçkıran, unutkanlık, hazımsızlık, kalp çarpıntısı ve basur gibi hastalıklar, “hayat maddesi”nin iyi geldiği hastalıklardan..»»
Mustafa Tatcı

H Yayınları

İnsanı yeniden inşâ etmek, onu yaşadığı çağın insanı hâline getirmek, fikirlerini, hayâllerini yüceltmek, yepyeni rüyalar göstermek ve o rüyalarını yeniden yorumlamak; düşmüşse düştüğü yerden kaldırmak, onu Hakk’a ve hakikate hazırlamak, kulluk bilinciyle donatıp Allah’a lâyık hâle getirmek... Gerçekte peygamberlerin ve onların izinden giden Hak dostlarının ve aydınlanmış gönüllerin misyonu ve ..»»
Mustafa Tatcı

H Yayınları

İki gözümün nûru! Babam derdi ki “Hızır’ın gezdiği yerde ot biter.” Yani erenler, gezdiği mekâna hayat verir. Hak erenler ölmez. Onlar rûh-ı vâsilîndir. Onların mahşerleri ebedî zevktir, zâtullah âlemidir. Erenleri bir kabre sığdırmak mümkün değildir. “Ölen hayvandır âşıklar ölmez” diyen bir kâmili kabirde ararsanız bulamazsınız. Gerçi ayân-ı sâbite sıfat konumundaki kabrini her an teveccüh üzered..»»
Mustafa Tatcı

H Yayınları

Ey elbisesine bakıp da dilberi göremeyen!Âlemde kepenek altında erler gizlidir, dirsek vurup geçme!Dikkat et.Hınzır olma, her gördüğünü Hızır bil! Bu âlemde nice Serîler vardır seherlerde uyanıp da yol gözeten, yolcu gözeten.Tuhfe’yi hor görme. Hazine, vîrânelerde gizlidir.Şimdi bu vîrâneye gir de gizli hazinelerinden al. Sana yolda lâzım olacak.Ey gözümün nûru!Bu Tuhfe çam sakızıdır. Çoban’ın ..»»
Mustafa Tatçı

H Yayınları

Çıkdım erik dalına anda yedim üzümüBostân ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu Kerpîç koydum kazana poyraz ile kaynatdımNedir diye sorana bandım verdim özünü İplik verdim Çulhâya sarıp yumak etmemişBecid becid ısmarlar gelsin alsın bezini Gerçek talip isen erik dalında üzüm arama. Bak, ‘zühd ü takvâya yâr olan evvel’, aşk gelince keçiboynuzu yemekten kurtuldu. Elindeki eriği üzüm diye satan ..»»
Enver Gülşen

H Yayınları

Sinema, çağımızın düşünce aracı olarak ne tür imkânlara sahiptir? Sinema ile diğer sanat dalları arasında nasıl ilişkiler vardır? Sinema hakikatin dili olabilir mi? Sanat ve özelde sinema insanlığa yeni bir şeyler söylemenin aracı olabilir mi? Dünya sinemasının düştüğü krizi aşabilmenin yolları nelerdir? Sanatı, edebiyatı ve özelde sinemayı tefekkürün en önemli araçları olarak gören Enver Gülşe..»»
Enver Gülşen

H Yayınları

Sinemanın Kökleri, temel derdi eskimeyende yeni bir söz söylemek olan bir yürüyüşün ara duraklarından birisidir. Film sanatının imkânlarını, diğer sanatlardan da alınan ilhamla keşfedip hem diğer sanatların, hem de film sanatının hakikatini anlama çabasıdır. "Batı düşüncesi ve sanatının kriz noktasında ortaya çıkmış bir sanat olarak sinema, insanlığın ‘yeni söz’ arayışının, yani karanlığın zirv..»»
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.