Şerefle bitirilmesi icap eden en ağır vazife hayattır. -- Toegueville [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİMKitap Ara:
Kitap Kişi
H Yayınları

H Yayınları

• H Yayınları Kitapları | • H Yayınları İletişim Bilgileri | • H Yayınları Hakkında Bilgi
Sitemizde H Yayınları isimli yayınevine ait Toplam 30 kitap bulunuyor.
H YAYINLARI, 2008 ocak ayı itibarıyla yayın hayatına başladı. Genel Yayın Yönetmenliğini ve editörlüğünü, Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dil ve Edebiyat Bölümü`nü 1985 yılında bitiren ve Milli Eğitim'de ve dershanelerde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan İBRAHİM AKKUŞ yapmaktadır. Birçok Türk gencinin üviversite hayatına adım atmasında katkıları bulunan İbrahim AKKUŞ, dershanelerde kullanılan onlarca Türkçe ve edebiyat ders kitabı yazmıştır. Ayrıca yayına hazır olan ve yakında H YAYINLARI tarafından okuyuculara sunulacak çocuk öyküleri ve "Dede Korkut Kitabı, Halk Türkülerinden Seçmeler, Halk Şiiri Seçkisi, Divan Şiiri Seçkisi, Ahmet Haşim Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi; Ahmet Rasim, Şehir Mektupları, Kutadgu Bilig Seçkisi, Evliya Çelebi, Seyahatname`den Evliya Çelebi`nin Gördükleri; Nasreddin Hoca Fıkraları, Kelile ve Dimne; Sadi, Gülistan Seçkisi" çalışmaları bulunmaktadır. H YAYINLARI, yayın hayatına Türk edebiyatının en büyük şairi, Türk tasavvuf hayatının "Hoca"sı ve "Kaynak"ı Yunus Emre ile başladı. 2008 Şubat ayında, Türk edebiyatında gerçek anlamda Yunus Emre uzmanı ve otoritesi olan Sayın Dr. Mustafa Tatcı`nın 6 ciltlik Yûnus Emre Külliyatı`nı, H YAYINLARI, ilk yayınları olarak okuyucularına ve ilgililere sunuldu. Sayın Dr. Mustafa Tatcı, 1985 yılında başladığı akademik hayatına bu güne kadar 140`a yakın eser sığdırmıştır. Bu eserler, Latinceye geçtiğimiz 80 yıl süresinde, kütüphanelerin tozlu raflarında, meraklıların özel kütüphanelerinde, ihmalin ve cahilliğin girdabında kaybolmuş denebilecek eserlerdir. Oysa Sayın Tatcı`nın günümüz Türkçesine kazandırdığı her bir eser, okyanus derinliklerindeki inci taneleri gibi nadir ve değerlidir. Bu yüzden H YAYINLARI " MUSTAFA TATCI KİTAPLIĞI" adlı seriyle bu değerli eserleri, değerine yakışır bir kalitede yeniden yayımlamaya başlamıştır. H YAYINLARI, Yunus Emre Külliyatı`ndan sonra Niyaz-i Kadim`in Ferüdüttin-i Attar`dan ilhamla yazdığı Hallac-ı Mansûr Menâkıbı`nı yayımlamıştır. Mustafa Tatcı Kitaplığı`nın 8. kitabı ise "Yunus Emre Yorumları"dır. Okuyuculara, H YAYINLARI tarafından "İşitin Ey Yârenler" adıyla sunulan bu eser, Yunus Emre`nin şiirlerinin Kur`ân ve sünnete göre tasavvuf kritelerinin uygulanmasıyla Yûnus Emre`nin dünyasına büyük bir maharetle açılan yepyeni bir kapıdır. Bu kitap, eminiz ve iddia ediyoruz ki, tasavvuf edebiyatı dünyasında yepyeni bir ses, benzeri olmayan bir şerh yerini alacaktır ve birçok ezberi bozacaktır. Bu kapıdan girenleri "Bizim Yûnus"un 700 yıl önce bize söylediklerinin aslında şimdiye kadar duyduklarımızdan ne kadar farklı olduğunu görmenin şaşkınlığı ve sevinci beklemektedir. H YAYINLARI, başlangıçta tasavvuf alanında ve akademik eserlerde bir ekol olmak niyeti ve kararlılığıyla yayın hayatında yerini almıştır. Devamında kültür ve sanat hayatına hizmet eden değişik yayınlara, akademisyenlerin değerli ve edebiyat-sanat dünyamıza katkıda bulunacak her eserine, şair ve yazarlarımızın kalite ve ayrıcalık içeren eserlerine ve müsbet bilimlerde akademik kariyer kitaplarını okuyucusuna ve ilgilisine sunmanın hazırlıkları içindedir.
Son Yayınlanan Kitapları
Mustafa Tatcı

H Yayınları

Yûnus’un, “Aşk sultânı Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapıda” dizesiyle tanıttığı Tapduk Emre, sahilsiz ummânlardan biridir.Bu eserde elimizde kalan üç beş satırlık bilgiyle onun izine düştük. İzinin tozuna yüz sürmek için… Tapduk Emre XIII. asırda Anadolu’nun kalbinde, Nallıhan’ın “Emrem Sultan” köyünde yaşamış bir ahî babası, bir aşk ve gönül adamı, Hak dostu bir erendir. Onun bugüne kadar menâk..»»
Firdevs Kapusızoğlu

H Yayınları

Tarih kitaplarına baktığımızda galipler ve mağluplar çıkar karşımıza. Mazlumlar ve zalimler. Tarihin en sevdiği renklerdir siyahla beyaz. Oysa Kimsenin Rüyası, bir devri zıtlıklardan beslenen algıların ötesinde ele alıyor. İyinin içindeki kötüye, kötünün içindeki iyiye doğru çeviriyor başını. Satırları bize tarihin her zaman yazıldığı gibi yaşanmadığını gösteriyor. Yazar Bayezid ile Cem’in hik..»»
İsmail Hakkı Zühdi Efendi

H Yayınları

Tekirdağ Mürefte’de Duyûn-ı Umûmiye başkâtibi olan Şeyh İsmâil Hakkî Zühdî Efendi; XIX. yüzyılda Osmanlı’nın çöküş sürecine, bürokrasi içinden tanıklık etmiş bir zâttır. Aynı zamanda Halvetî-Cerrâhî tarikatının Mürefte Zâviyesi şeyhi olan İsmâil Hakkî Zühdî Efendi, modernleşme sürecinde geleneksel tavrı sürdüren mutasavvıf bir şairdir.   Kendisi, bir yandan ihvânını kl..»»
Betül Gürer

H Yayınları

Anadolu’yu asırlar boyu kulluk, ahlak ve marifetle mayalayıp şekillendiren sûfîler, insanoğlunun Kur’ân-ı Kerîm’in manasına olduğu kadar, hakikat ve sırlarına da vakıf olmasına katkı sağlamak için pek çok işârî tefsir kaleme almışlardır. IV/X. yüzyılda yaşamış bir sûfî olan İbn Atâ’nın tefsiri de bu amacı taşıyan, Kur’ân’ı anlamayı Hak dışındaki her şeyden, yani mâsivâda..»»
Halveti Armağan Efendi

H Yayınları

Türk tasavvuf edebiyatının tarihi seyri sürecince pek çok isim eserleriyle gönüllere seslenmiştir. Şehir merkezlerinden taşraya kadar estetik zevkle yetişmiş bu zâtlar, Türk-İslâm medeniyetine hizmet etmişlerdir. Bu isimlerden biri de Armağan Efendi’dir. Elmalılı Vâhib Ümmî’nin halifesi olan Armağan Efendi’nin elinizdeki şiirleri, kendi ifadesiyle her söylediği irfân ola..»»
Seyyid Muhammed Nüru

H Yayınları

Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî’nin yaklaşık 80 risâleden oluşan külliyâtının elinizdeki bu 4. cildinde Seyyid’in yazmış olduğu 27 Arapça risâleden 25 tanesine yer verilmiştir. Kalan 2 risâle Vâridât Şerhi ve Envâru’l-Muhammediyye Şerhi’nin muhteviyâtı geniş olduğu için ayrı bir ciltte değerlendirilecektir. Arapça risâlelerinin 19 tanesi bizzat kendisinin telif ettiği eserl..»»
Kolektif

H Yayınları

Bismillâhirrahmânirrahîm… Cenâb-ı Hakk’a hamd ve Resûlüne salât ü selâmdan sonra; Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe’ye tercümesine dair çalışmalar miladî 900’lü 1000’li yıllarda başlamaktadır. Osmanlı’da da henüz kuruluş döneminden itibaren tercüme faaliyetlerinin olduğu bilinmektedir. Ne var ki, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kur’an’ın tercümesi yerine meali yani ayette kastedi..»»
Leyla İpekçi

H Yayınları

“Yeryüzünün çile sınırında yaşayan çocukları vardır. Sargılarını kendileri sarar, gözyaşını göğüslerine akıtırlar. Fakat gariptir onlar, kendi manâ dillerine ne kadar yakın olduklarını bilmeden, cehennemin ortasında cennetin eşiğinde yaşarlar. Yalnızlık zekâları gelişmiştir, hep biraz yabancıdırlar görünüşte. İçinden ise hep aşina, hep hemhâl olurlar. Her şeyle.   Maya..»»
Leyla İpekçi

H Yayınları

Yaşadığı çevrede tek başına İslam’ın kalbine yaklaşmakta olan kahramanımın gündelik hayatında gezdirmeyi istedim okuru. Yorganın altında, rüyalarda, iddialı bir kuaför salonunda, kalabalık teras partisinde, ıssız ağaç kovuğunda giderek başka birinin sesi yankılamaktadır.   Ölmek üzere olan bir babaannenin sonsuzluğa bakan yüzünde zaman ve mekandan bağımsız bir zaman ar..»»
Üsküdarlı Mehmed Nasühi Halveti

H Yayınları

“Seyr ü Sülûk Mektupları” adıyla yayınladığımız bu eser; Üsküdarlı Halvetî şeyhi Mehmed Nasûhî Efendi'nin dervîşi İbrahim Ağa’ya gönderdiği mektuplardan oluşmaktadır.   İbrahim Ağa dervişliğe intisap ettiği günden irşâd olduğu ana kadar yaşadığı bütün manevî hal ve makamları, görmüş olduğu rüyâları azîzin emriyle kendisine yazmış, Üsküdarlı Azîz de bu mektupların cevap..»»
İlyas İbn İsa Akhisari

H Yayınları

“On Fasılda İnsan Olmak” adıyla yayınladığımız bu eser, İlyâs İbn İsâ’nın, Akşemseddîn Hazretleri’nin Risâle-i Nûriyye adlı eserinden ilhamla “Kitâb-ı Nûriyye” adını koyduğu ve II. Selîm’ie takdîm edip, içindekilerle meşgul olmasını istediği bir nev’i ledünnî ve vefkî incelikleri içeren önemli bir nasihat kitabıdır.   İlyâs Çelebi’nin en hacimli eserlerinden biri olan ..»»
Sevda Urfa

H Yayınları

Dünya kurulduğundan bu yana insanlara yol gösteren, onlara ışık tutup yollarını aydınlatan, nereden gelip nereye sefer ettiklerini anlatan bilge dedelerimiz olmuş. Bu bilgelerden bazıları büyük eserler bırakmış, aradan geçen yüzyıllara rağmen unutulmayıp bizlere yol göstermeye devam etmişler.   Bilge dedelerimizin bazıları kardeş ülke olan Azerbaycan topraklarında yaşa..»»
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.