Sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek.. ARİSTOTELES [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİMKitap Ara:
Kitap Kişi
Ensar Neşriyat

Ensar Neşriyat

• Ensar Neşriyat Kitapları | • Ensar Neşriyat İletişim Bilgileri | • Ensar Neşriyat Hakkında Bilgi
Sitemizde Ensar Neşriyat isimli yayınevine ait Toplam 165 kitap bulunuyor.
Ensar Neşriyat kurulduğu 1979 yılından bu yana çeşitli alanlarda eserler vermiş bir yayınevidir. Niteliğin sürekliliği için çalışmalar yapan, popüler kültürü gören ve fakat farklı bir tarzda değerlendiren bir anlayışla eserlerimizi yayınlamaktayız. Peki bu anlayış nedir? Her şeyden önce insan, düşünen ve gelişimini eğitimle dolayısıyla temelde okumakla oluşturan bir varlıktır. Kitap hiçbir zaman insanlığın elinden ve gündeminden düşmemiştir. Dünyayı yönlendiren düşünceler, düşünceleri saklayan, ulaştıran kitaplardır. İslam Medeniyeti kitaba en çok değer veren medeniyetlerdendir. Yaşama dair her şeyini bazen sözde bile olsa ‘’kitabta yeri var mı?’’ sorusuyla kiataba danışarak yapan bir medeniyettir. Bu medeniyetin ilim anlayışı da oluşturmuş oldukları dini, felsefi, hukuki tüm düşüncelerini kitap temelli bir anlayışla geliştirmiş ve yaymışladır. Kitabın değerini kavramış bir yayınevi olarak Temel Kültür Dizisi, Dil Serisi, Kur’an Araştırmaları, Kadın ve Aile gibi eserlerle Türkiye’de kültür ve düşünce dünyamızın gelişmesi ve derinleşmesi için yayınlarını sürdürmeye devam edecektir. İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI (İSAV) YAYINLARI Ensar Neşriyat, İSAV (İslami İlimler Araştırma Vakfı) ‘ın ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve sempozyumlarının Türkiye yayın dünyasına kazandırılmasını sağlamaktadır. İSAV’ın çeşitli zamanlarda düzenlemiş olduğu bu toplantılar İslami İlimler, Modernleşme, Küreselleşme, Siyaset, Aile ve Kadın, çocuk Eğitimi, Psikoloji, Felsefe gibi geniş çerçevelerde yapılmış sempozyumlardır. Farklı bakış açılarının bir araya geldiği bu eserler ele alınan konuya çeşitli pencerelerden bakılmasını sağlamaktadır. Türkiye’de disiplinler arası çalışmaların öneminin anlaşılmasıyla birlikte, eserlerimizin düşünce ve eğitim açısından değeri de fark edilmiş olmaktadır. DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ (DEM) YAYINLARI Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları(DEM) Türkiye’de sürekli tekrarlanan, dillere pelesenk haline getirilen ‘Eğitim’ i yayın merkezine alarak nitelikli ve kaliteli eğitimin gerçekleşmesi için eserler yayınlamaktadır. Eğitim, Eğitim Tarihi ve Metodu, Psikoloji, Sosyoloji ve özellikle Türk eğitim sistemi ve din eğitimi üzerine yayınlarını sürdüren DEM yayınları 2 yıl içinde eser sayısını 26’ya çıkardı. Ayrıca Ensar Vakfı bünyesinde bulunan Değerler Eğitimi Merkezi’nin çalışmalarını yayınlayan DEM yayınları gelecek yıllarda nitelikli eserler yayınlamaya devam edecektir. VEFA YAYINLARI Tasavvuf alanı ince ve zor bir alandır. Kanaatimizce bu alanda eser yayınlamak gelişigüzel olmamalıdır. Tasavvufun tarihimizde çok önemli bir etki süreci vardır. Anadolu’nun ve Rumeli’nin Müslümanlaşmasında Tasavvufun yeri yadsınamayacak kadar önemlidir. Hem dergahlar, tekkeler aracılığıyla toplumsal bir yaşam biçimi sunulurken Tasavvuf, düşünce olarakta İslam tarihinde kendisini belirgin kılmıştır. Kurumların yanında onlar gibi etki gösteren eserlerde vardır. Bu eserler daha yakın zamana kadar halk ve okuyucu tarafından çok bilinen eserlerdi. örneğin İhya, Ahmediye, Muhammediye, Müzekkin-nüfus, Mesnevi bunlardan en bilinenleridir. Tasavvuf eserleri tarihimizde birer deniz feneri gibidirler. Bu düşünceler içinde nitelikli bir yayın çizgisine sahip olarak Vefa Yayınları Tasavvuf eserleri yayınlamaya başlamıştır. Vefa yayınları olarak Tasavvuf eserlerine hakettikleri baskı, estetik ve nitelikli yayın çizgisini vermek için çalışıyoruz.
Son Yayınlanan Kitapları
Mahmud Esad Seydişehri

Ensar Neşriyat

Onbeş yıllık bir medrese eğitiminin yanında, mektepli ilk kuşağa mensup osmanlı hukukçularından olan ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi Komisyonu Başkanlığı gibi bir görevi yürütmüş Seydişehri'nin Kitab-ı Nikah ve Talak adlı bu eseri; Mecelle ile başlayan Osmanlı'da hukuki modernleşme sürecinin ilk aşamasını teşkil eden, muhteva açısından fıkhın geleneksel yapısına uygun ancak şekil açısından Batı hu..»»
Kolektif

Ensar Neşriyat

     İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonu’nda “İslâm’ın Kurucu Nesli Sahâbe – Sahâbe ve Rivayet İlimleri – “ konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir.      Bu toplantıda, “Ashabın Adaletinin Aklî Temelleri..»»
Kolektif

Ensar Neşriyat

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 30 Eylül – 01 Ekim 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda “İslâm’ın Kurucu Nesli Sahâbe – Sahâbe ve Dirâyet İlimleri-”  konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir.   Toplantıda sunulan Türkçe ve Arapça 26 tebliğ metni bir araya getir..»»
Kolektif

Ensar Neşriyat

Yazmak, çocuklarda el ve göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar.      Aynı zamanda kaleme hâkim olan çocuğun özgüveni de artar.      Çocukta yazı yazma arzusunun uyandırılmasıyla ilgili hazırlıklar, olabildiğince okumaya başlamadan önce yapılmalıdır. Yazı öğretimi ve okuma eğitimi birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur.         İşte bu kitapta çocuklar, kolayda..»»
Abdülhamit Kahraman

Ensar Neşriyat

Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimizi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınır ve (kendisini) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahsun olmayacaktır. (Araf / 35)     Kendisini “değiştirmeyen ve terbiye etmeyen’’ insanlar hiçbir zaman ilahi iltifata mazhar olamazlar. Kişinin istediği gibi yaşaması, ileride istemediği sonuçlara katlanması anlamına ge..»»
Hayrettin Öztürk

Ensar Neşriyat

Dâd Harfi ve Dudak Ta’liminin ilmî boyutlarıyla ele alındığı bu kitabın birinci bölümünde; dâd sesinin tarihi bir değerlendirilmesi yapılarak, ilk dönemlerde kullanılan dâd sesinin günümüzde kullanılıp kullanılmadığına kanıt arandı. Ayrıca dâd harfinin mahreci, sıfatları, ihtilaflar ve fukahâ görüşleri ele alınıp değerlendirilerek dâd harfinin en doğru telaffuzunun hangi..»»
İhsan Akay

Ensar Neşriyat

Dini nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olan usûl-i fıkıh iki temel metoda dayanmaktadır. Bunlardan biri tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/Şâfiîyye metodudur. Diğeri ise fer‘î meselelerden yola çıkarak usûlî kaideleri ortaya koyan Fukahâ/Hanefiyye yöntemidir. Farklı metotlar arasında ihtilafların varlığı kaçınılmaz old..»»
Ebu Mansur el-Matüridi

Ensar Neşriyat

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî(Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil y..»»
Nihat Dalgın

Ensar Neşriyat

    Bu kitapta takip edilen metod ve üslup, yedi yıl önce yayımladığımız “Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular” isimli kitapla aynı özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmamıza “Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular II” ismini koymayı uygun gördük.     Çalışmamızda, Orta ve Yüksek Öğretimde dinî tahsil yapan genç kardeşlerimizin, ticaret hayatımızla ilgili tartışmalı ..»»
Resul Ersöz

Ensar Neşriyat

Selefîlik, Asr-ı Saadetin; İslâm’ı anlama, yorumlama ve yaşama bağlamında model alınması ve bu modelin korunmasına yönelik gelenekçi ve muhafazakâr bir çizgiyi ifade eder. Bu haliyle Selefîliğin, dînî olduğu kadar, siyasî yönünün de bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Bu çizgi, Kitap ve Sünnet’i anlamada “nassçı ve lafızcı” yaklaşımıyla, başta Ahmed b. Hanbel olmak üzer..»»
Kolektif

Ensar Neşriyat

İslam telif geleneği içerisinde erken dönemden itibaren tabakat eserleri yazılmaya başlanmış ve zamanla bir literatür oluşmuştur. Bu literatür belirli konularda öne çıkmış şahsiyetleri tanıtmayı hedeflemektedir. Tabakat eserleri, ilgili şahısların hayatlarını ve haklarındaki rivayetleri ele alırken ayrıca dönemin sosyo-kültürel durumunu, tartışmaları ve ilmî geleneği de ..»»
Hayrettin Öztürk

Ensar Neşriyat

Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.