İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar. JEAN ANOİLH [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİMKitap Ara:
Kitap Kişi
Dergah Yayınları

Dergah Yayınları

• Dergah Yayınları Kitapları | • Dergah Yayınları İletişim Bilgileri | • Dergah Yayınları Hakkında Bilgi
Sitemizde Dergah Yayınları isimli yayınevine ait Toplam 1054 kitap bulunuyor.
1977 yılında İstanbul'da anonim şirket olarak kurulmuştur. Bir kütüphane oluşturmak için yola çıkıldı. Bu kütüphanede Doğu'dan, Batı'dan, İslâm dünyasından, tarihten, edebiyattan, düşünce dünyasından, sanatların her dalından seçkin eserler, mesele vazeden, problem çözen metinlerin yer alması hedeflendi. Ayak bastığımız merkez zemin yakın ve uzak tarihiyle, kuvvet ve zaaflarıyla Türkiye idi. Dizilerimiz buna göre oluştu. Türk edebiyatı, Türk klasikleri, İslâm klasikleri, Batı-Doğu klasikleri, Çağdaş Türk düşüncesi, Çağdaş İslâm düşüncesi, Tarih, Felsefe, Anadolu Kitaplığı, Erzurum Kitapları, İletişim...... Yayımladığı kitapların büyük bir kısmı üniversiteye dönük ve akademisyenlerin çalışmalarından oluşmaktadır. Tarih, iktisat, ilahiyat, edebiyat vb. gibi alanlarda yayımladığı kitapların pek çoğu üniversitelerimizde "ders kitabı" olarak okutulmaktadır. Şimdiye kadar üçyüz'ün üzerinde kitap yayınlanmıştır. Ansiklopedi türü çalışmaların yanında Dergâh Yayınları özellikle "külliyat" neşri yapmaktadır. Nurettin Topçu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Hâmid Tarhan, Ömer Seyfettin, Ahmet Haşim, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Doç. Dr. Ayhan Bıçak, Mustafa Kutlu vb. gibi yazarların "bütün eserleri" yayınlanmakta, bunların yanında, Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Doç. Dr. Ahmet Kartal, Prof. Dr. Haluk İpekten, Prof. Dr. Sıtkı Aras, Doç. Dr. Fazıl Gökçek, Doç. Dr. Alev Sınar, Dr. Mustafa Kök, Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Yılmaz Tezkan gibi seçkin ilim adamlarımızın eserlerini neşrederek çalışmalarını kültür hayatına kazandırdı. Bunlar arasında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 cilt) alanında en hacimli olanıdır. Dinî Bilgiler Ansiklopedisi hazırlanmaktadır. İlmî eserlerin paralelinde şiirden denemeye, romandan tiyatroya ve hatıra ile seyahat kitaplarına uzanan sanat eserlerine de yer verilmiştir. İlim, kültür, sanat hayatımıza hizmetleri geçen kimi vefat etmiş, kimi hayatta olan hocalarımız için "Armağan Kitap"lar neşredildi, kitaplar yayınladı. Dergâh Yayınları, Doğu, Batı ve İslâm dünyasının klasikleşmiş eserlerini dilimize kazandırmaya gayret etmekte, ayrıca Dergâh adlı bir sanat-edebiyat dergisini aylık olarak çıkarmaktadır (Mart 1990'dan beri kesintisiz olarak yayınlanmaktadır). Yayınevinin aldığı pek çok ödül vardır.
Son Yayınlanan Kitapları
Halid Ziya Uşaklıgil

Dergah Yayınları

“Kırık Hayatlar, Halit Ziya’yı Türk romancılığının en önemli şahsiyeti yapar. Eser; hastalar, adları dedikodulara karışan insanlar ve halayıklarla çok kalabalık bir şahıs kadrosuna sahiptir. Kadın-erkek ve aile ilişkilerinin hemen hepsinde bazı bozukluklar vardır. Bunlar herkesin hayatında kırıklıklara yol açmaktadır. Yazarın bozulan evliliklerden dolayı sadece tek bir cinsi suçlamadığı dikkati çe..»»
Ali Emre Özyıldırım

Dergah Yayınları

Fikrî Çelebi, on altıncı yüzyılda yaşamış önemli divan şairlerinden biridir. Uzun yıllar kadılık yapmış olan şairden devrin bütün kaynakları övgüyle söz eder. Çok sayıda eser yazmış olsa da, bugüne kadar Fikrî Çelebi’nin hiçbir eseri ele geçmemişti. Ebkâr-ı Efkâr, şairin ortaya çıkarılan ilk eseri olup Ali Emre Özyıldırım tarafından bulunmuş ve yayına hazırlanmıştır. Eser, şairin başından geçen sı..»»
D. M. Armstrong

Dergah Yayınları

Bu kısa metinde, tanınmış bir filozof dikkatini tüm felsefi sorunlardan en eski ve en kökensel olanına çevirmektedir: Değişik şeyleri nasıl oluyor da aynı doğal kümenin üyeleri olarak sıralayabiliyor ve sınıflandırabiliyoruz? Profesör Armstrong dikkatli bir biçimde altı ana kuramı –antik, modern ve güncel– sergiliyor ve her birinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendiriyor. Kendi sözleriyle dile ge..»»
Henri Bergson

Dergah Yayınları

Bergson, yaşadığı çağda bütün dünyada olduğu gibi Türk fikir hayatında da derin bir iz bırakmıştır. Pozitivist felsefe-bilimin hâkim olduğu bir dönemde daha dinamik ve düalist bir felsefe anlayışını savunmuş, sonradan sezgicilik denen felsefi akımın kurucusu olmuştur. Yaratıcı Tekâmül ismiyle Mustafa Şekip Tunç’un dilimize kazandırdığı bu eser, Bergson’un kavram dünyası ve felsefi sistemi açısında..»»
Ahmet Mithat

Dergah Yayınları

Ahmet Mithat Efendi, arkasında bıraktığı devasa külliyatıyla Türk edebiyatının anlatı atlası gibidir. Yazar, Arnavutlar Solyotlar’la, yenileşme devri Türk anlatı geleneğinin başlangıç dönemi telif örneklerinden birini vermenin yanı sıra, bağlı bulunduğu Osmanlıcılık fikrinin de savunuculuğunu ve izahını yapmaya çalışır. Hikaye, fikir-duygu-gerçek üçlemesi etrafında şekillenir. Hemen girişte ..»»
Tevfik Fikret

Dergah Yayınları

Rübab-ı Şikeste, “Karilerime” başlıklı manzum bir önsözle başlar. Şiirlerini okuyucularına ithaf ettiğini söylediği bu şiirde Fikret, okuyucudan iki şey ister: Gözyaşı ve samimiyet… Rübab-ı Şikeste’nin ilk baskısı 1900 yılında yapılmış, çok kısa sürede bitmesi üzerine aynı yıl ikinci baskısı neşredilmiştir. Uzun bir aradan sonra, o zamana kadar Fikret’in yazdığı bazı şiirler de ilave edilerek 1..»»
Erich Ludendorff

Dergah Yayınları

Topyekün Harp, toplumların sahip oldukları bütün maddi ve manevi kaynakları seferber ederek savaş halinde olmalarını tanımlar. Topyekün Harp'in kavram olarak ortaya çıkışı 1789 Fransız İhtilali'ne dayansa da kavramın askeri, siyasi ve akademik alanlarda geniş yankı uyandırması ünlü Alman generali Erich von Ludendorff'un İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde yazmış olduğu bu kitap sayesinde gerçe..»»
Eric Hoffer

Dergah Yayınları

Ömrü boyunca birçok agir iste çalismis, düzenli bir egitim almamis biri Eric Hoffer… Kuvvetli bir gözlem ve meseleleri siradisi yorumlama tarzi bütün metinlerinde baskin unsurdur. Birçok eserini tahrik edici ve ufuk açici kilan da bu özelliktir. Degisim Sancisi olarak dilimize çevrilen bu eserde Hoffer, insanlik tarihi boyunca görülen degisimlerin toplumlar ve bireyler için ne derece önem arz etti..»»
Ömer Özcan

Dergah Yayınları

Cumhuriyet sonrası siyasî tarihimizin önemli isimlerinden biri de Hasan Tahsin Tola’dır. Gençliğinden itibaren memleketi Senirkent’e yaptığı hizmetler, sonrasında Anadoluculuk, köycülük ve köylerin kalkındırılması konularında yazdığı yazılar ve kitapçıklarla döneminin tartışılan mevzularına katkı sağlamıştır. Bunun yanında Milli Türk Talebe Birliği başta olmak üzere Milliyetçiler Derneği gibi kuru..»»
Ataullah İskenderi

Dergah Yayınları

Taleb şan değildir. Razı ol, şan da senin, nam da senin. Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Gömülmeyen şey nabit olmaz. Dünya süretlerinin buşlaştığı ayna nasıl parlar? Huzura girmeden önce tevbe sularına yıkan. Kader teneffüs ettiğin her nefese seninle. Eşyadan eşyaya seyahat edip durma. Kendine uzaktan bakmayı öğren. Bir dolap beygirine benziyorsun. Öyle ahmak, öyle hüzün verici. Hicret ve niy..»»
Nizamülmülk

Dergah Yayınları

Sultan Melikşah’ın isteği üzerine kaleme aldığı Siyasetname, İslam dünyasında kendisinden önce mevcut olan bir geleneğin devamı olmakla beraber, onlardan ayrılan önemli tarafları vardır: Nizamülmülk, eserini kaleme alırken, yalnız nasihat vermekle yetinmemiş, teklifler de getirmiştir. Bu tekliflerin Selçuklu ve Osmanlı Devleti ileri gelenleri tarafından gözönünde bulundurulduğunda şüphe yoktur. Se..»»
İsmail Kara

Dergah Yayınları

Bir zamanlar Girit’te Hanya şehrinin Suda-Zirtop-Tuzla mevkiinde bulunan, şimdilerde ise "soyulmuş" ve metruk hale gelmiş olan bir ecdad hanesi. O hanede bir kısmı o dönemde ora toprağında olupta şimdi ise Anadolu toprağında olan, diğer kısmı oranın toprağında gömülü unutulanlar.. Hanya / Girit Mevlevîhânesi bir defa dâru’l-İslâm olmuş bir beldenin Mevlevihanesini, Şemsi Dede’yi hala bitmemiş hikâ..»»
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.