Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. YAHYA B. MUAZ [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİMKitap Ara:
Kitap Kişi
Dergah Yayınları

Dergah Yayınları

• Dergah Yayınları Kitapları | • Dergah Yayınları İletişim Bilgileri | • Dergah Yayınları Hakkında Bilgi
Sitemizde Dergah Yayınları isimli yayınevine ait Toplam 316 kitap bulunuyor.
1977 yılında İstanbul'da anonim şirket olarak kurulmuştur. Bir kütüphane oluşturmak için yola çıkıldı. Bu kütüphanede Doğu'dan, Batı'dan, İslâm dünyasından, tarihten, edebiyattan, düşünce dünyasından, sanatların her dalından seçkin eserler, mesele vazeden, problem çözen metinlerin yer alması hedeflendi. Ayak bastığımız merkez zemin yakın ve uzak tarihiyle, kuvvet ve zaaflarıyla Türkiye idi. Dizilerimiz buna göre oluştu. Türk edebiyatı, Türk klasikleri, İslâm klasikleri, Batı-Doğu klasikleri, Çağdaş Türk düşüncesi, Çağdaş İslâm düşüncesi, Tarih, Felsefe, Anadolu Kitaplığı, Erzurum Kitapları, İletişim...... Yayımladığı kitapların büyük bir kısmı üniversiteye dönük ve akademisyenlerin çalışmalarından oluşmaktadır. Tarih, iktisat, ilahiyat, edebiyat vb. gibi alanlarda yayımladığı kitapların pek çoğu üniversitelerimizde "ders kitabı" olarak okutulmaktadır. Şimdiye kadar üçyüz'ün üzerinde kitap yayınlanmıştır. Ansiklopedi türü çalışmaların yanında Dergâh Yayınları özellikle "külliyat" neşri yapmaktadır. Nurettin Topçu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Hâmid Tarhan, Ömer Seyfettin, Ahmet Haşim, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Doç. Dr. Ayhan Bıçak, Mustafa Kutlu vb. gibi yazarların "bütün eserleri" yayınlanmakta, bunların yanında, Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Doç. Dr. Ahmet Kartal, Prof. Dr. Haluk İpekten, Prof. Dr. Sıtkı Aras, Doç. Dr. Fazıl Gökçek, Doç. Dr. Alev Sınar, Dr. Mustafa Kök, Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Yılmaz Tezkan gibi seçkin ilim adamlarımızın eserlerini neşrederek çalışmalarını kültür hayatına kazandırdı. Bunlar arasında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 cilt) alanında en hacimli olanıdır. Dinî Bilgiler Ansiklopedisi hazırlanmaktadır. İlmî eserlerin paralelinde şiirden denemeye, romandan tiyatroya ve hatıra ile seyahat kitaplarına uzanan sanat eserlerine de yer verilmiştir. İlim, kültür, sanat hayatımıza hizmetleri geçen kimi vefat etmiş, kimi hayatta olan hocalarımız için "Armağan Kitap"lar neşredildi, kitaplar yayınladı. Dergâh Yayınları, Doğu, Batı ve İslâm dünyasının klasikleşmiş eserlerini dilimize kazandırmaya gayret etmekte, ayrıca Dergâh adlı bir sanat-edebiyat dergisini aylık olarak çıkarmaktadır (Mart 1990'dan beri kesintisiz olarak yayınlanmaktadır). Yayınevinin aldığı pek çok ödül vardır.
Son Yayınlanan Kitapları
Amil Çelebioğlu

Dergah Yayınları

Eski İstanbul ramazanlarında, her gün iftar ve sahur vakitlerinde davulcu ya da bekçi tarafından okunan maniler, edebiyat açısından olduğu kadar İstanbul folklorunun tanıkları olmaları bakımından da kıymetli dil ve kültür yadigârlarıdır. Bu manilerde hikmetli sözlerin yanında, çoğunlukla nükteli bir dil kullanılması dikkat çeker. Bunun amacının muhatabı güldürmek, eğlendirmek, hoşça bir an geç..»»
Süleyman Beyoğlu

Dergah Yayınları

Türkiye’de son yıllarda sinema tarihine yönelik ilgi artıyor. Bu olumlu yönelime karşın söz konusu alanın halen ciddi boşluklar içerdiği de bir gerçek. Sinema tarihi üzerine araştırmalarına 1990’larda başlamış olan Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, kitabıyla bu boşlukların bir kısmını doldurmakta ve alana önemli bir katkı sunmaktadır. Bu eser, sinemanın dünyada doğup Osmanlı toprakların..»»
Jean-Paul Roux

Dergah Yayınları

Baba tarafından Timur’a, anne tarafından Cengiz Han’a dayanan bir soyun temsilcisi Babur Han… Bugünkü Afganistan, Pakistan ve Hindistan sınırları içindeki coğrafyada eski dünyada hüküm sürdü.   Kendisini belki de haleflerinden ayıran en büyük özelliklerinden birisi kendi hayatını kaleme almış olması. Baburnâme isimli bu eserinde aşklarını, savaşlarını, inançlarını, düş..»»
Ş. Teoman Duralı

Dergah Yayınları

  Hayatın Anatomisi: Canlılar Bilimi Felsefesi - Evrim ve Ötesi başlıklı kitabımız,  insan dimâğının en mütekâmil, en kuşatıcı eseri olan felsefe-bilim sistemliliğinin vucuda getirilişi, onun belirli vasıflarına ilişkin örnek oluşturabilecek, bundan da öte, beşer–insan bütünlüğünün canlılar dünyasıyla irtibatını açıklayacak ve canlılığı aşkın –dirimötesi– kültür âlemine..»»
Halid Ziya Uşaklıgil

Dergah Yayınları

“Nemide başka bir hayat, başka bir âlem için yaratılmıştı. Nemide âlem-i hayatta, çalılar arasına salıverilmiş ince kanatlı bir kelebek hükmündeydi. Per-i zerrinini teşkil eden zarlar, güzergâhındaki çalılardan hunîn cerihalar topladı. Yed-i hilkat bazı vücutları yaşatmamak için yaratır. Onlar ademden kefenlerini hamilen gelirler. Nemide vücuda geldiği zaman gözlerinde b..»»
İbn Sina

Dergah Yayınları

Felsefe-bilim alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Orta Çağ âlim ve düşünürleri tarafından kendisine “eş-Şeyhü'r-reîs” unvanı verilen İbn Sînâ, Batı’da da Avicenna olarak tanınır. Doğu’da 11 ve 12. yüzyıllardan sonra İbn Sînâ’nın eserleri oldukça geniş bir coğ­rafyaya yayılmış, belirli ölçüde İslâm dün­yasında bugüne kadar devam eden felse­fi eğitimin temelini ..»»
Hüsrev Hatemi

Dergah Yayınları

“Aşk”ın sessizlikle ilişkisi büyük bir şiir tarihi izlenilerek anlaşılabilir ancak.   Sadece aşkın sessizlikle ilişkisi mi? Hayır. Oradan başlıyor Hüsrev Hatemi edebiyat yazılarına ve insana, onun meydana getirdiği medeniyetin her ayrıntısına edebiyatın içinden aynalar tutuyor.   Yoksulluktan çiçeklere, müzikten hekimliğe, mimariden mizaha, tarihten sinemaya kadar bi..»»
Hüsrev Hatemi

Dergah Yayınları

Cesaret kalbim, cesaret! Sustun bütün kış, ürktün kırılmaktan; Çok gerilerde kaldı derken kar, Sonra bahar Ve temmuz geçti. Yasımız duruldu, coşkumuz geçti… Ne ümit var artık ne korku; Ağustos gecesinde, ağulu Sesleri yalnız böceklerin… Cisim sarayı yıkılmadan, Yeni bir sevinçle yıka haydi Geçmiş günlerin kıştan kalan Balçığını sanmam ki arınsın. Bir devlet..»»
Özlem Bağdatlı

Dergah Yayınları

Siyaset, en geniş anlamda, insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte yönetici, siyasi sistem, adalet, devlet kavramları bütün düşünce geleneklerinde kendisine yer bulmuştur. Elinizdeki çalışmada, Türk-İslam siyaset düşüncesinin ürettiği veya üzerinde durduğ..»»
Ayhan Bıçak

Dergah Yayınları

Felsefenin Yapısı ve Sorunları başlıklı bu çalışmada düşünce tarzı olarak felsefenin yapısı sorgulanmaktadır. Sorgulama bağlamında, felsefe yapmanın ne anlama geldiği, felsefede amaçların nasıl belirlendiği, filozofun nitelikleri, felsefenin kurucu unsurları, felsefeyi oluşturan sorunlar ve düşünceler, felsefenin konuları, felsefenin yöntemi ve yöntem unsurları, felsefen..»»
Hüseyin Rahmi Gürpınar

Dergah Yayınları

“Şiddet-i sevdan bende akıl fikir bırakmadı. Bu nasıl meshuriyet bilmem ki! Evvelden bana aşktan, muhabbetten bahseyledikleri mariz-i sevda olanların gözleri dünyada hiçbir şey görmediğini hikâye ettikleri zaman ben gülerdim. Hep bunlar bana mübalağakârane birer masal gibi gelirdi. Meğerse aşk denilen hissin külliyen cahili imişim. Sana gelinceye kadar dünyada kimseyi ci..»»
Kolektif

Dergah Yayınları

Sanat hayatının başlangıcında kaleme aldığı Hikâye’de Halit Ziya, roman ve romancılık konusunda bireysel görüşlerini açıklar. Romanın Batı edebiyatlarındaki tarihi ana hatlarını verirken Türk edebiyatındaki durumunu da eleştirir. Halit Ziya bu eseri yazma amacının, dönemin önemli tartışma konularından biri olan “realizm ve romantizm akımları ile her iki gruba da girmeyen..»»
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.