Tek Bir Güne Sığmayan Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun...

Meslek Yüksek Okulları için Uygulamalı Matematik

Kamil TemizyürekNurdan Çolakoğlu
  0,0 / 5 0 kişi · 0 yorum · 428 okunma · 0 tavsiye
Kitap Künye
ISBN:
9786053771227
Sayfa:
470 s.
Yıl:
30.10.2009
Ebat:
16,5 x 23,5
Son yıl­lar­da, ge­rek sos­yal ge­rek­se tek­nik alan­lar­da mes­le­ki eği­ti­min öne­mi gi­de­rek art­mak­ta­dır. Bu eği­ti­min üni­ver­si­te­ler­de­ki de­va­mı olan Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı (MYO), genç­le­rin kı­sa sü­re­de bir mes­lek sa­hi­bi ola­rak ha­ya­ta atıl­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­mak­ta­dır. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın kap­sa­mın­da­ki prog­ram­la­rın bir­ço­ğun­da ana­li­tik dü­şün­me­yi öğ­re­ten Ma­te­ma­tik ders­le­ri zo­run­lu ha­le gel­miş­tir. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın Tek­nik ve İk­ti­sa­di Bi­lim­ler Bö­lüm­le­ri’nde ve hat­ta Sağ­lık Bi­lim­le­ri Bö­lü­mü’nün ba­zı prog­ram­la­rın­da da Ma­te­ma­tik ders­le­ri var­dır. Bu ki­ta­bın ha­zır­lan­ma­sın­da­ki te­mel amaç; öğ­ren­ci­le­re ana­li­tik dü­şün­me ve doğ­ru ka­rar ve­re­bil­me ye­te­ne­ği­ni ka­zan­dır­ma­nın ya­nı sı­ra ma­te­ma­tik­sel dü­şün­me yo­luy­la zi­hin­sel es­nek­li­ğe sa­hip ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tır. Çün­kü Ma­te­ma­tik­sel dü­şün­me bi­rey­le­rin gün­lük ve mes­le­ki ya­şam­la­rı bo­yun­ca kar­şı­laş­tık­la­rı prob­lem­ler­le (so­run­lar­la) ko­lay baş ede­bil­me­le­ri­ne ola­nak sağ­lar.


Üni­ver­si­te­le­rin ön li­sans prog­ram­la­rın­da­ki Ma­te­ma­tik ders­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la ha­zır­la­nan bu ki­tap­ta; ko­nu­la­rın teo­rik ola­rak açık­lan­ma­sı­nın ya­nın­da, de­ği­şik prog­ram­la­ra yö­ne­lik ör­nek prob­lem ve uy­gu­la­ma­lar­la bö­lüm­ler zen­gin­leş­ti­ril­miş­tir. Ay­rı­ca, de­ği­şik prog­ram­lar­la il­gi­li gün­lük ya­şam­da ve mes­le­ki uy­gu­la­ma­lar­da kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek öz­gün ör­nek­le­re de yer ve­ril­miş­tir. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın prog­ram­la­rı ve ge­rek­si­nim­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Ma­te­ma­ti­ğin bir­çok ko­nu­su­na ise ki­tap­ta yer ve­ril­me­miş­tir. Ki­tap­ta yer alan ko­nu­lar­da­ki ek­sik­lik­ler ve var­sa ha­ta­lar­la il­gi­li mes­lek­taş­la­rı­mı­zın gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri­ne her za­man açı­ğız.


Son­ra­ki bas­kı­lar­da gö­rüş, eleş­ti­ri ve kat­kı­lar da göz önü­ne alı­na­cak­tır.

Meslek Yüksek Okulları için Uygulamalı Matematik Fiyatları
bkmakitap 12,50 TL Siteye Git
Atlas Kitap 14,50 TL Siteye Git

İnceleme Ekle Alıntı Ekle

Henüz inceleme veya alıntı paylaşılmadı.
Kitaba puan verin.
Puanınız:
Kitabı Kütüphanesine Ekleyenler
Kütüphaneye henüz ekleyen yok.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.