Hayvan Çiftliği

George Orwell
  4,2 / 5 6 kişi · 3 yorum · 2.355 okunma · 16 tavsiye
Kitap Künye
Yayınevi:
ISBN:
9789750700118
Sayfa:
0 s.
Yıl:
2001
İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmis ikinci ünlü yapıtıdır. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında 'yergi' türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği'ni n kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktadır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülecektir. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamında olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı'dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.
Kardelen . , Kitap İnceleme
24 Şubat 2016 Çarşamba 11:45:11
Hayvan Çiftliği benim dünya düzenine bakışımı şekillendiren kitaplardan biri. Bir çiftlik düşünün kötü bir sahibi var; hayvanlar birlik olup onu yolluyorlar. Domuzlar lider seçiliyor. Emek-iş-güç derken hep hayvanlar çalışıp domuzlar sözde iktidarlık ediyorlar.

Sıralı yazılan çiftlik kuralları her gün birer satır domuzların lehine olacak şekilde düzenleniyor. Çok çalışan hayvanlar pert oluyor. Sonrasında hayvanlar bu lider domuzları alt ediyor.

Yani bakacak olursak komünizmin ve diğer görüşlerin birbirinin aynısı olduğunun ispatıdır bu kitap. İnsanın varoluşu itibariyle huy ve mizacı; iktidarlık söz konusu olduğunda eşitliğe müsade vermez.

Ben severek okumuş ve filmini de izlemiştim, tavsiye ederim.
bohun , Kitap İnceleme
15 Temmuz 2014 Salı 01:21:19
Yıllar önce "çizgi film"ini izlemiştim, sonra da kiatbı okudum. Çizgi film'den çok büyük keyif almıştım, ama neyi/nereyi eleştirdiğini anlayamamıştım. Kitap'tan keyif almadım ama neyi ve kimleri elşetirdiğini anladım.
Şimdi iki karakteri gözümün önüne getirebiliyorum: Beyaz büyük domuz "KARTOPU" ve dolap beygiri. Bu nedenle, "vikipedi"den karakter yardımı alacağım:

Koca Reis (domuz): Hayvanlara mutluluk ve barış dolu bir dünya vaat eder, insanların çiftlikten kovulmasını ister. Karl Marx veya Vladimir Lenin'e benzer.
Snowball (domuz): Hayvanlara okumayı öğretir, bir değirmen yapılması taraftarıdır. Lev Troçki'yi temsil eder. Napolyon değirmene önce karşı çıkar, Snowball'u çiftlikten kovduktan sonra ise değirmenin yapımını ister. Başa gelen her kötü olaydan Snowball'u sorumlu tutar.
Napolyon (domuz): Köpekleri eğitir ve bir polis gücü haline getirir, Snowball'u çiftlikten kovar, insanlarınkinden daha baskıcı bir yönetim kurar. Josef Stalin'i temsil eder. Kitapta Hayvanizm olarak anılan Marksizm ve Leninizm'den kesin olarak dönüş yapar.
Bay Jones (insan): Çiftliğin eski sahibi. Son Rus çarı II. Nikolay'ı temsil eder.
Bay Frederick (insan): Düzenli bakılan komşu çiftliğin sahibi. Adolf Hitler'e benzemektedir.
Bay Pilkington (insan): Winston Churchill'e benzemektedir. Kitabın sonunda Napolyon'un Bay Pilkington ile anlaştığını görüyoruz. Bu da bize onun Theodore Roosevelt olduğunu gösteriyor.
Moses: (kuzgun)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_%C3%87iftli%C4%9Fi

Sonuç olarak: Rusya'daki BolJEWik iktidarın eleştirsidir.

BolJEWik iktidarda kim kimdir (Jew=Yahudi)

RUSYA’DA BOLJEWİK İKTİDAR
“ Rusya’daki komünist iktidarın içindeki Yahudi rolü çok kritiktir. Ekim Devrimi’nden 1 ay kadar önce, Lenin St. Petersbourg’da (Petrograd) gizli bir toplantı yaptı. Burada devrimci şiddetin süreç içinde nasıl uygulanacağı konuşuldu. Bu toplantıya katılanların 4’ü Rus, biri Gürcü, biri Leh, 6’sı ise Yahudiydi.
Politik Büro (Politbüro) 7 kişiden oluşturuldu. Biri Rus (Bubnov), 6’sı ise Yahudiydi (Lenin, Stalin, Trotsky, Sokolnikov, Zinoviev, Kamenev).
Petersbourg Sovyeti’nin -ki başkanı Trotsky’dir- Askerî Devrim Komitesi’nin 18 mensubu vardı. Bu komitenin, 8 mensubu Rus, biri Ukraynalı, biri Leh, biri Çerkes, 7’si ise Yahudiydi.
Bolşevik MK’si 5 kişilik Devrim Askerî Merkezi oluşturdu. Mensublardan biri Rus (Bubnov), biri Leh, üçü Yahudiydi (Stalin, Sverdlov, Uritsky).
Bolşevik Devrim’de, bütün lider figürler Yahudi’ydiler. Tchitcherin iyi bir yardımcıydı, Litvinoff ve Lunacharsky’nin rolleri de önemliydi mutlaka ama Trotsky’nin, Zinoviev’in, Krassin’in veya Radek’in güçleriyle kıyaslanmaları mümkün değildi. Yine karşı-devrime karşı mücâdele rolünü üstlenen ÇEKA’nın yönetimi de Yahudilerin elindeydi.
1907 yılı itibârıyla Bolşevik Parti’nin % 10’u, Menşevik Parti’nin % 20’si Yahudilerden oluşuyordu. Moskova Olağanüstü Komisyonu (ÇEKA veya VİÇEKA) toplam 36 âzadan oluşuyordu. 1’i Alman, 1’i Leh, 1’i Ermeni, 2’si Rus, 8’i Leton ve 23’ü Yahudiydi. Halk Komiserleri Konseyi (Sovyet Yönetimi) ise iki Ermeni, 3 Rus ve 17 Yahudiden oluşuyordu.
Bolşevik devletin en önemli 556 şahsiyetinden 17’si Rus, ikisi Ukraynalı, 11’i Ermeni, 35’i Leton, 15’i Alman, biri Macar, 10’u Gürcü, üçü Leh, üçü Finli, biri Çek geri kalan 457’si ise Yahudidir.
Bolşevik Parti MK’nin 12 mensubundan 10’u Yahudidir: Lenin, Trotsky, Apfelbaum (Zinoviev), Lurie (Larine), Uritsky, Volodarsky, Rosenfeld (Kamenev), Smidovich, Sverdlov (Yankel) ve Nakhamkes (Steklov). İkisi ise Rus’tur: Krylenko ve Lunacharsky.
Alman araştırmacı Herman Fehst’e göre, 1918 yılı itibârıyla Bolşevik Parti MK’nin 15 mensubu vardır ve bunlardan 6’sı Yahudi’dir. Fehst bu bilgiyi yayınlanmış Sovyet kayıdlarına dayandırmaktadır. Bu 6 Yahudi; Uritsky, Trotsky (Troçki), Kamenev, Zinoviev, Sverdlov ve Sokolnikov’dur. ABD’li Robert Wilton ise 1918 yılı itibârıyla Bolşevik Parti MK’nin 12 mensubu olduğunu ve bunlardan 9’unun Yahudi olduğunu belirtiyor.
ABD’li Robert Wilton ise 1918 yılı itibârıyla Bolşevik Parti MK’nin 12 mensubu olduğunu ve bunlardan 9’unun Yahudi olduğunu belirtiyor (R. Wilton, The Last Days of the Romanovs-IHR, 1993, s. 185)
Aynı tarihlerde ABD’nin Rusya büyükelçisinin de bir Yahudi olması ilginçtir: David R. Francis.
Yeni rejim, dünyada anti-Yahudi duyguları en ağır cezalandıran rejim oldu. Uzun süre Sovyetler’de kalan ve bir Amerikan Yahudisi olan yazar Frank Golder 1925 yılında şunları söylüyordu:
"Sovyet devriminin önderlerinin büyük bir çoğunluğu Yahudi olduğu için kısa süre içinde Sovyet ordusunda, Rus halkı ve entellektüeller arasında ciddi bir anti-semitizm (Yahudi karşıtlığı) başgösterdi"
Durumu, İsrailli tarihçi Louis Rapaport şöyle izah ediyor:
"Bolşevik Devrim’den hemen sonra birçok Yahudi, yönetimdeki üst seviye rollerinden dolayı zafer sarhoşluğu içindeydiler. Lenin’in ilk Politbüro’su Yahudilerin hâkimiyeti altındaydı".
Lenin’in yoldaşları, devrimin bütün yansımalarında önemli roller üstlendiler, bunlar arasında en kirli işler de vardı.
Yahudi tarihçi Salo Baron, sayısız Yahudinin Sovyet gizli polisi ÇEKA’nın içinde bulunduğunu ve bunların birçok yasadışı infaz ve tasfiye operasyonuna katıldığını belirtiyor.
Bir diğer Yahudi tarihçi, Leonard Shapiro şöyle diyor:
"Ukrayna’da gizli polisin % 80’i Yahudilerden oluşuyordu"
Ünlü Rus matematikçi İgor Shafarevich (Yahudi kökenlidir), Yahudi icracıların ve infazcıların ‘Rusofobi’sinden bahsediyor:
Onlar, Çar 2. Nikola’yı tasfiye ederken bunu bir âyin hâline getirmişlerdi. Bu âyin, yüzyıllarca süren Rus tarihinin sonunu sembolize ediyordu. İngiltere kralı I. Charles (1649) veya Fransa kralı 16. Louis’nin infazı (1793) buna benzetilebilir. Bu, aynı zamanda kompleksli bir etnik azınlığın sancılı bir eylemi olarak da kabul edilebilir."
Bu âyini en üst seviyede bizzat Lenin yönetmiştir. Çarın infazını gerçekleştiren Yakov Yurovsky’dir. Yerel Sovyet’in başkanı Beloborodov (Vaisbart)dur, Ekaterinburg’daki genel idârenin başındaki isim ise Shaya Goloshchekin’dir. Planlayıcı Sverdlov’dur. Sverdlov’u Almanya’dan Rusya’ya getiren Yahudiler, Goloshchekin, Syromolotov, Safarov (Seferov), Voikov ve Yurovsky’dir. Ekibin tamamı Yahudidir.
Rus Yahudisi yazar Sonya Margolina, Yahudilerin Bolşevik rejimi aşırı derecede destekleme rollerini, “Yahudiler’in tarihî bir günahı” olarak niteliyor. Yahudi komutanların, özellikle Goulag konsantrasyon kamplarında üst seviye rollerini ve Yahudi komünistlerin Rus kiliselerinin sistematik imhâsında üstlendikleri vazifeyi vurgular. Daha da ileri giderek şöyle der:
"Bütün dünya Yahudileri Sovyet iktidarını desteklediler ve her eleştiri ve muhalefet karşısında sessizliklerini korudular. Böylelikle, Bolşevizm’e karşı gelişen her hareket aynı zamanda bir Yahudi karşıtlığını da beraberinde getirdi".
Eğer “Geçmiş” bir tâyin edici olarak kabul edilirse, birçok Rus, Margolina’nın dile getirdiği biçimde bir intikam duygusunun içindedir. Her hâl ve kârda, nasıl ki, ABD’deki Siyahlar’ın ve Yerliler’in Beyazlar tarafından kırıma uğratılması lânetleniyorsa, Yahudiler’in Rus halkına karşı ‘Sosyalizm’ maskesi altında yürüttüğü kıyım da lânetlenmiştir. ancak, daha da çarpıcı olan dünyanın bir ikinci Yahudi kıyımına (bu kez Ruslar tarafından) gebe olmasıdır.
Diğer Rus sosyalist partilerinin kompozisyonu da farklı değildi.
Menşevikler (Sosyal Demokratlar): MK’nin 12 mensubundan 11’i Yahudi.
Halkın Komünistleri: MK 7 kişi. 6 Yahudi, 1 Rus.
Sosyal Devrimciler (Sağ Kanat): MK 15 kişi. 13’ü Yahudi, 2’si Rus.
Sosyal Devrimciler (Sol Kanat): MK 12 kişi. 10 Yahudi, 2 Rus.
Moskova Anarşistler Komitesi: MK 5 kişi. 4 Yahudi, 1 Rus.
Polonya Komünist Partisi: MK 12 kişi. Hepsi Yahudi.
Toplam 63 kişiden 56’sı Yahudi.
Artık isimlerle konuşalım:
Sovyet Hükümeti eşdeyişle Halk Komiserleri Konseyi’nin (Sovnarkom) mensubları:
Başkan-V.İ. Lenin-Yahudi.
Dışişleri-G.V. Chicherin-Rus.
Milliyetler-Iosif Dzhugashvili İgnatashvili Stalin-Yahudi.
Tarım-Protian-Ermeni.
Ekonomi-Lurie (Larine)-Yahudi.
Gıda-A.G. Schlikhter-Yahudi.
Ordu / Askerlik-Leon Davidovich Bronstein Trotsky-Yahudi.
Devlet Denetimi- K. I. Lander-Yahudi.
Devlet Arazileri-A. Kaufmann-Yahudi.
Çalışma-V. Schmidt-Yahudi.
Sosyal Durum-E. Lilina (Knigissen)-Yahudi.
Eğitim-A. Lunacharsky-Rus.
İçişleri-Apfelbaum Radomylsky (Zinoviev)-Yahudi.
Sağlık-Anvelt-Yahudi.
Maliye-I. E. Gukovs ve Sokolnikov-Yahudi.
Basın-Voldarsky (Goldstein)-Yahudi.
Seçimler-M. S. Uritsky-Yahudi.
Adâlet-I. Z. Shteinberg-Yahudi.
Mülteciler-Fenigstein-Yahudi.
Mülteciler-Savitch (yardımcı)-Yahudi.
Mülteciler-Zaslowsky (yardımcı)-Yahudi.
MERKEZİ İCRA KOMİTESİ
Y. M. Sverdlov (Solomon)-Başkan-Yahudi.
Avanesov-Bşk. Yrd. / Sekreter-Ermeni.
Bruno-Leton.
Breslau-Leton.
Babtchinsky-Yahudi.
N. I. Bukharin-Yahudi.
Weinberg-Yahudi.
Gailiss-Yahudi.
Ganzberg (Ganzbourg)-Yahudi.
Danichevsky-Yahudi.
Starck-Alman.
Scheinmann-Yahudi.
Erdling-Yahudi.
Landauer-Yahudi.
Linder-Yahudi.
Wolach-Çek.
Dimanshtein-Yahudi.
Encukidze-Gürcü.
Ermann-Yahudi.
A. A. Yoffee-Yahudi.
Karkhline-Yahudi.
Knigissen-Yahudi.
Rosenfeld (Kamenev)-Yahudi.
Apfelbaum (Zinoviev)-Yahudi.
N. Krylenko-Rus.
Krassikov-Yahudi.
Kaprik-Yahudi.
Kaoul-Leton.
Lenin-Yahudi.
Latsis-Yahudi.
Lander-Yahudi.
Lunacharsky-Rus.
Peterson-Leton.
Peters-Leton.
Roudzoutas-Litvan.
Rosine-Yahudi.
Smidovitch-Yahudi.
Stoutcka-Leton.
Nakhamkes (Stteklov)-Yahudi.
Sosnovsky-Yahudi.
Skrytnik-Yahudi.
Trotsky (Troçki)-Yahudi.
Teodorovich-Yahudi.
Terian-Ermeni.
Uritsky-Yahudi.
Telechkine-Rus.
Feldmann-Yahudi.
Fromkin-Yahudi.
Souriupa-Ukraynalı.
Tchavtchevadze-Gürcü.
Scheikmann-Yahudi.
Rosenthal-Yahudi.
Karakhane-Yahudi.
Rose-Yahudi.
Sobelson (Radek)-Yahudi.
Schlichter-Yahudi.
Schikolini-Yahudi.
Chkliansky-Yahudi.
Levine (Pravdine) -Yahudi.
SOVYET GİZLİ POLİSİ (ÇEKA) [sırasıyla GPU, NKVD ve KGB’ye dönüşmüştür]
F. Dzerzhinsky-Başkan-Yahudi.
Y. Peters-Bşk. yrd. Leton.
Chlowsky-Yahudi.
Kheıfıss-Yahudi.
Razmirovich-Yahudi.
Kronberg-Yahudi.
Khaikina-Yahudi.
Karlson-Leton.
Schaumann-Leton.
Leonovich-Yahudi.
Jacob Goldine-Yahudi.
Galperstein-Yahudi.
Knigissen-Yahudi.
Katzis-Leton.
Schillenkuss-Yahudi.
Janson-Leton.
Rivkine-Yahudi.
Nikolai Bukharin (Anarşizm’in babası, Lenin’in akıl hocalarından).
Karl Marks (hem ana hem baba tarafından rabbidir, Marks’ın Yahudi Partikülarizm’i yerine Sosyalist Universalizm’i benimsediğini iddia edenler, onun akıl hocalarından Moses Hess’in ‘Roma ve Yeruşalim’ adlı kitabını mutlaka okusunlar).
Moses Hess (Marks’ın akıl hocalarından).
Solomon Lozowsky (Sovyet dışişleri bakanlarından).
Maxim Wallach (SSCB dışişleri bakanlarından).
Lazar Moisiewich Kaganovich (Stalin’in anti-Hristiyan propagandisti).
Mikhail Kaganowich (SSCB ağır endüstri şefi).
Rosa Kaganowich (Stalin’in eşi, Lazar’ın kızkardeşi).
Paulina Zhemchuzina (SSCB dışişleri bakanlarından Molotov’un karısı, KPMK mensubu).
Olga Bronstein (ÇEKA’nın yöneticilerinden, Trotsky’nin kızkardeşi, Kamenev’in karısı).
Genrikh Yagoda (ÇEKA şefi, Goulag toplama kamplarının teorisyeni).
Matvei Bermann (Goulag kurucularından).
Naftaly Frenkel (Goulag kurucularından, Türkiye’deki Frenkel ailesinin akrabasıdır).
Lev Inzhir (ÇEKA şefi).
Boris Bermann (ÇEKA şefi).
K. V. Pauker (ÇEKA şefi).
İsaac Babel (ÇEKA şefi).
Leiba Lazarowich Feldbin (ÇEKA şefi, İspanya iç savaşı sırasında istihbarat sorumlusu).
Yona Yakir (Kızılordu komutanlarından)
David Slutsky (ÇEKA şefi).
Yakov Yankel Kreiser (Kızılordu komutanlarından).
Shimon Khirvoshein (Kızılordu komutanlarından).
Dimitri Scmidt (Kızılordu komutanlarından).
Miron Chazkelewich Kızılordu komutanlarından).
Arseni Raskin (Kızılordu komutanlarından).
Grigori Shtern (Kızılordu komutanlarından).
Haim Fomin (Brest-Litovsk komutanı).
Sergei Eizenstein (Film yönetmeni).
Solomon Mikhoels (Propaganda komiseri).
Leonid Lukow (Kültür propagandisti).
Yuli Reismann (Kültür propagandisti).
Yevgeni Khaldei (Kültür propagandisti).
Samuel Augursky (Lenin’in başdanışmanı).
Lev Grigorowich Levin (Stalin’in baştabibi).
Itzik Solomonowich Feffer (ÇEKA şefi).
Abraham Sutskever (KPMK mensubu).
Mark Osipowich Reisen (KPMK mensubu).
Lev Leopold Trepper (İstihbarat büro şeflerinden, Hitler döneminde Almanya’da kurulan ‘Kızıl Orkestra’ adlı gizli Yahudi örgütünün kurucusu ve şefi. Hitler’in en yakınındaki isimleri manipüle ediyordu. Alman ordusunun Rusya’ya yürüyüşüne ilişkin istihbarat bilgilerini Stalin’e verdi).
Moshe Pijade (Yugoslav Komünist Halk Ordusu’nun komutanı, Tito’nun sağ kolu, Yugoslav parlamentosunun başkanlarından).
Jacek Rozansky (Polonya gizli polisinin kurucusu).
Julius Hammer (ABD komünist partisinin kurucularından).
Yossel Moshe Slovo / Joe Slovo (Güney Afrika Cumhuriyeti Komünist Partisi’nin eski genel sekreteri, Nelson Mandela’nın Ev Yönetimi Bakanı).
Rosa Luxembourg (Alman Sosyalist Hareketi’nin öncülerinden).
Vladimir Jirinowsky (Rusya Liberal Partisi’nin başkanı, kendisine İsrail tarafından biçilen ırkçı-faşist rolünü başarıyla oynuyor. 1983 yılından beri İsrail vatandaşı).
Boris (Baruch) Eltsine (Rusya eski devlet başkanı).
(Kaynak:http://cihanhakimiyeti.blogcu.com/Siyonculuk/)(http://cihanhakimiyeti.blogcu.com/Siyonculuk/
NOT: Yukarıdaki adlar onomastik analize tabi tutulursa hemen tümünün Tevratik oldukları görülür. Tüm dünyada açık ve gizli (kripto) Yahudilerin adlarında ve/veya soyadlarında J, W, R, Br harfleri çok yaygındır. İbrani asıllı yazarların roman veya hikaye kahramanlarının hemen tümü Tevratik adlardır ve çoğu kahramının nde bu harflerden birini veya birden fazlasını içerir.


Göktürkmen , Ne anladın
3 Haziran 2014 Salı 07:16:25
Bunu nasıl okuyorlar merak ediyorum ? Ya çevirmen aslına tam çelişik çevirdi ya da insanların düşünme biçimi evrildi.. evrim, devrimden bir önce midir yoksa bir sonra mı sorusu gibi !.. yani hem düşün hem duyum dizgesel sorunlu insan...
Nizeral , Kitap İnceleme
24 Şubat 2014 Pazartesi 13:13:11
1984 romanının daha sade ve daha eğlenceli bir anlatımı gibidir aslında Hayvan Çiftliği. Tüm amaçların hırsa dönüşümünün yalnızca gücün kimin elinde olduğuyla ilgisine yapılan atıf ve eşitlikçi bir toplumun asla varolamayacağı her eşitliğin beraberinde kendi sınıflarını doğuracağını çok tatlı bir anlatımla okuyucuya bu kitapta George ORWELL sunmaktadır.
Kitaba puan verin.
Puanınız:
Kitabı Kütüphanesine Ekleyenler
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.