Dünyanın gözünde atatürk / sizin gözünüzden dökülebilecekler neler?

1.443 izlenme - 73 yorum -
« / 8 »
Yorum Yaz
Mehtap ALTAN
11 Kasım 2010 Perşembe 09:26:21
Dikçe
23 Kasım 2010 Salı 11:30:37
Mustafa Kemal Atatürk


BÜTÜN İNSANLIK İÇİNDE GERÇEK BİR ONUR SİMGESİ (UNESCO-1963)
________________________________________________________________________

Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.

UNESCO Genel Kuruluna katılan
156 ülkenin 1981 yılında oybirliği ile kabul edilen kararı.
_______________________________________________________________________________

Benim gözümde her gün binlerce kirli elde dilde gezmemesi gereken önemli bir İnsan

Ne mutlu Türküm diyene demek suretiyle Türkün üstünlüğünü bütün dünyaya ilan eden en büyük Türk.

Türk silahlı kuvvetlerini kurarak bütün düşmanlarını muharebe meydanlarında yenen en büyük Komutan.

Maalesef milyonlarca insan Atatürk ün resminin bulunduğu para denilen o zilleti cüzdanına koyup üstüne oturabiliyor.

Bununla ilgili kısa bir anım var ve şahit olduğum için o gün bu gün cüzdanımda para taşımıyorum kötü bir durumdu o gün..

Bu durumdan nemalanan insanlar gördüm.

Nasıl bir mantıkla bundan nemalanırlar bilmiyorum..

Gelin hep beraber bugün artık pantolonumuzun cebinde değil O büyük komutan büyük Türk önderimizin resmini yüreğimizde kalbimizin tam üstünde gömlek mont gibi giysilerin cebinde taşıyalım.

____________________________________________________________________________

Atatürk hakkında Dünya liderleri ne demiş..


Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve Onun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)
BRIAND Fransa Başbakanı.


Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır."Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. "

Franklin D. ROOSEVELT
A.B.D Başkanı


Asker-Devler adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanım duygusunu vermiştir. Ben Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olarak büyük iftihar duyuyorum.
General - DOUGLAS MC ARTHUR - Kasım 1963


O; şahsi kazanç ve şöhret peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek nesiller için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
Walter L. WRİGHT JR.


Türkler O'na çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir zamanda verimli, yaratıcı bir gelişmeye yöneltmiştir.
Macar Meclis Başkanı - GYULA KORNİS


Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F. KENNEDY
A.B.D Başkanı


Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.
ADOLF HİTLER


Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.
Eyüp Han
Pakistan Cumhurbaşkanı

(alıntıdır)hüzün şairi
24 Mayıs 2011 Salı 19:38:49
Kemal Atatürk veya bizim O'nun o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı.

Büyük devrimlerini okuduğum zaman pek çok duygulandım. Türkiye'yi modernleştirme yolunda Kemal Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmak ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyordu.

O, Doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O'nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.

Hindistan Başbakanı Jawaharial Nehru

,

- Kemal Atatürk, şüphesiz, yirminci yüzyılda İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir ulusa nasip olmayan cesur ve büyük bir devrimci olmuştur.

O, ulusunun özgürlüğünü ve yurdun bütünlüğünü tehdit eden düşmanı yok etmesini ve dünkü düşmandan, öç alma ve hınç duygularına kapılmadan bir dost ve müttefik yapmasını bilen güçlü bir savaşçı, tek başına bütün dünyaya karşı direnmekten korkmayan sadık ve gerçek bir yurtseverdir.

İsrail Başkanı David Ben Gurion- Çağımızda; uzak görüşlü, cesur, siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla Türkiye'yi bugünkü modern cumhuriyet durumuna getiren Kemal Atatürk'tür. Aynı zamanda bugün Türkiye'nin Avrupa Ortak Pazarına girebilecek güce erişmesini sağlayan modern ekonominin temelini hazırlayan da yine O'dur.

Hollanda Dışişleri Bakanı Joseph Luns

hüzün şairi
24 Mayıs 2011 Salı 19:40:41
Benazus’un kitabında, dünyanın ileri gelen devlet adamlarının, büyükelçilerin, gazetecilerin, yazarların, şairlerin Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği sözlere yer veriliyor.

Kitapta ayrıca, Benazus’un kendi özel koleksiyonundan pek çok sayıda Atatürk fotoğrafları da yer alıyor.

Kitabının önsözüne "Atatürk; Bir Varoluş Ayrıcalığı..." diyerek başlayan Benazus, Atatürk ile tanışmasının, yaşamının en önemli kesiti olduğunu ifade etti.

"Küçücük yaşımda onu tanımaktan ötürü saf ve pürüzsüz yüreğimin içinden taşan coşku beni bu günlere getirdi" diyen Benazus, 80 yaşına girdiği bu günlerde içindeki Atatürk sevgisini ve onun nurunu okurlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Benazus, "Atatürk’ü sevmek bende bir doğuş, bir oluş olayı, Atatürkçü felsefem ise benim yaşam tarzım ve varoluş gerçeğim" dedi.

Kendisinin genellikle insan merkezli konularda deneme türü kitaplar yazdığını ifade eden Benazus, bugüne kadar 41 kitap yazdığını bildirdi.

Benazus, kitabın önsözünde şunları kaydetti.

"Atatürk’ü gören, O’nunla bir arada bulunma şansına eren ve bugün hayatta olan son iki kişiden biri olmam sebebiyle yakın tarihimizi incelemek ve bugünkü ’Devasa Türkiye Cumhuriyeti’ne varışımızdaki Atatürk damgasını vurgulamak bana görev olarak verilmiş gibi gördüm ve bu görevi üstlendim. Böylece yakın tarihimiz ile ilgili yazdığım kitapların sayısı 15’i buldu.

Yıl 1947... İlk defa hiç görmediğim bir Atatürk fotoğrafını görmekten duyduğum heyecan bende, o günden itibaren bu ve buna benzer fotoğrafları bulma ve sahip olma dürtüsü yarattı. İşte o gün bugündür ’Atatürk Fotoğrafları’ toplama ve biriktirme çabamdan hiç vazgeçmedim ve yaklaşık 4 bin 800 adet fotoğraf biriktirdim.

Son günlerde "Atatürk" ve "Atatürk’ün Çağdaşlık" anlayışı üzerine bilerek, bilmeyerek ve belki de kasıtlı olarak ahkam kesen görüşler karşısında, bir cevap olarak bu kitabı hazırlamaya karar verdim.".

hüzün şairi
24 Mayıs 2011 Salı 19:51:36

BİZ BİZİ SENDE SEVDİK ATAM

sarının sırmasını
mavinin denizini
sende sevdik biz

sende sevdik devleşmeyi
Çanakkale ve Sarıkamış'ı
eğilmeyen başı
inanmayı sende sevdik...

Toprağa tırpan olmayı
karatahtada dike gelmeyi
Bandırma vapurunda
Karadeniz'i
Samsun'u sende sevdik...Hüzün şairihüzün şairi
24 Mayıs 2011 Salı 20:05:00
Atatürk Hakkında Yazılan Bütün Kitaplar

30 AĞUSTOS HATIRALARI.

Afetinan - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN YAZDIKLARIM.

Afetinan - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI.

ALTIN DESTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK -I

ALTIN DESTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK -II

ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT.

ARSEL İlhan - Din Adamları.

Atatürk - Nutuk.rar

ATATÜRK ANADOLU'DA (1919-1921)

ATATÜRK ve TAM BAĞIMSIZLIK. ATATÜRK ve TAM BAĞIMSIZLIK.

ATATÜRK ve ULUSAL DİL

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ

ATATÜRK'Ü ANLAMAK ve TAMAMLAMAK

ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ -I.ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ -I.

ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ -II

ATATÜRK'ÜN ASKERLİKLE İLGİLİ ÇEVİRİ KİTAPLARI

AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM GAZİ MUSTAFA KEMAL -I

AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM GAZİ MUSTAFA KEMAL -II

AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM GAZİ MUSTAFA KEMAL -III

AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM GAZİ MUSTAFA KEMAL -IV

BALKANLAR VE TÜRKLÜK -I

BALKANLAR VE TÜRKLÜK -II

Bernard Caporal - KEMALİZM ve SONRASINDA TÜRK KADINI - I (1919-1970)

Bernard Caporal - KEMALİZM ve SONRASINDA TÜRK KADINI - II (1919-1970)

Bernard Caporal - KEMALİZM ve SONRASINDA TÜRK KADINI - III (1919-1970)

Berthe Georges Gaulis - Kurtuluş Savaşı Sırasında TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI (1912) -I

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI (1912) -II

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI (1912) -III

Falih Rıfkı Atay - ÇANKAYA -I

Falih Rıfkı Atay - ÇANKAYA -II

Falih Rıfkı Atay - ÇANKAYA -III

Falih Rıfkı Atay - ÇANKAYA -IV

Falih Rıfkı Atay - ÇANKAYA -V

Falih Rıfkı Atay - MUSTAFA KEMAL'İN MÜTAREKE DEFTERİ ve 19 MAYIS

Halil Nebiler - Seriatın Kısa Tarihi

İsmet İnönü - CUMHURİYETİN İLK YILLARI - II (1923-1938)

İsmet İnönü - CUMHURİYETİN İLK YILLARI - I (1923-1938)


İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA İNÖNÜ'NÜN DIŞ POLİTİKASI -III

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA İNÖNÜ'NÜN DIŞ POLİTİKASI -II

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA İNÖNÜ'NÜN DIŞ POLİTİKASI -I

İKİNCİ BALKAN SAVAŞI (1913) -II

İKİNCİ BALKAN SAVAŞI (1913) -I

HÜRRİYET'İN İLÂNI

İSMET İNÖNÜ'NÜN HATIRALARI -2

İSMET İNÖNÜ'NÜN HATIRALARI -1.

Johannes Glasneck - KEMAL ATATÜRK ve ÇAĞDAŞ TÜRKİYE -I.

Johannes Glasneck - KEMAL ATATÜRK ve ÇAĞDAŞ TÜRKİYE -II.

Johannes Glasneck - KEMAL ATATÜRK ve ÇAĞDAŞ TÜRKİYE -III.

KARANLIĞIN AYAK SESLERİ ( KADİRİLİK )

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ -I

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ -II

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Mustafa Baydar - ATATÜRK'LE KONUŞMALAR

Mahmut Esat Bozkurt - ATATÜRK İHTİLÂLİ -I

Mahmut Esat Bozkurt - ATATÜRK İHTİLÂLİ -II

Mahmut Esat Bozkurt - ATATÜRK İHTİLALİ -III

Mustafa Kemal - SİVAS KONGRESİ -I

Mustafa Kemal - SİVAS KONGRESİ -II

Mustafa Kemal - SİVAS KONGRESİ -III

Mustafa Kemal - SİVAS KONGRESİ -IV

Mustafa Kemal - YARIN CUMHURİYETİ İLÂN EDECEĞİZ (nutuk'tan)

Mustafa Kemal - YARIN CUMHURİYETİ İLÂN EDECEĞİZ (söylev'den)

MUSTAFA KEMAL PAŞA Samsun'da

Nadir Nadi - 27 MAYIS'TAN 12 MART'A (1960)

Nadir Nadi - 27 MAYIS'TAN 12 MART'A (1961-1962)

Sabahattin Eyuboğlu - KÖY ENSTİTÜLERİ ÜZERİNE

Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Türkiye Üzerine Yazışmaları Stalin, Suat Sinanoğlu - TÜRK HÜMANİZMİ -I

Suat Sinanoğlu - TÜRK HÜMANİZMİ -II

Suat Sinanoğlu - TÜRK HÜMANİZMİ -III

TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVRİM YASALARI

YAZI DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ

Yunus Nadi - ALİ GALİP HADİSESİ (Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü)

Yunus Nadi - CUMHURİYET YOLUNDA

ZÂBİT VE KUMANDAN İLE HASBİHAL

ATATÜRK'ÜN ASKERLİKLE İLGİLİ KİTAPLARI
hüzün şairi
24 Mayıs 2011 Salı 20:36:36
Sarı Saçlım Mavi Gözlüm

Sana Hasret Sana Vurgun Gönlümüz
Neredesin Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost
Bu Gemi Bu Karadeniz
Sarı Saçlım Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Ararım ?zini Dolmabahçeden
Bir Daha Dönmezmi Bu Yola Giden
?çimde Sen ,Gözümde Sensarı Saçlım Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Kurban Olam Yürüdüğün Yollara
Kara Peçe Yak??m?yor Kullara
Uyan Bak Bizim Hallara
Sarı Saçlım Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Bulutlar Terinden, Da?lar Kokundan
Sarho?tur Sevdiğim Mahsuni Bundan
Bir Daha Gel, Gel Samsundan
Sarı Saçlım Mavi Gözlüm
Nerde Nerde Nerdesin Dost

Aşık Mahzuni Şerif
Mehtap ALTAN
24 Mayıs 2011 Salı 20:41:34


MUSTAFA KEMAL'İ
DÜŞÜNÜYORUM

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal'i gibi

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere...

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Ölmemiş bir kasım sabahı
Yine bizimle beraber her yerde
Yaşıyor dört köşesinde vatanın,
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda;
Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum.
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.

Ümit Yaşar Oğuzcan
Mehtap ALTAN
24 Mayıs 2011 Salı 20:49:57

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

Yediyordu Elif kağnısını
Kara geceden geceden.
Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar
İnliyordu dağın ardı, yasla
Her bir heceden.

Mustafa Kemal'in kağnısı derdi kağnısına
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik
Nam salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü
Doğrulmuştu yola önceden önceden.

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar.
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra
Gecenin ulu ağırlığına karşı
Hafiftiler, inceden inceden.

iriydi Elif kuvvetliydi kağnı başında.
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri
Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına
Alın yeşilini kapmıştı, geçirmişti
Niceden niceden.

Durdu birdenbire, Kocabaş, ova bayır durdu
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha dedi, gitmez
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacur gucur
Nasıl durur Mustafa Kemal'in kağnısı.
Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden

Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş
Süs beni, öldür beni, koma yollarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk, mermisini askerciğin
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır
Düşerim gerilere iyceden iyceden.

Kocabaş yığıldı çamura
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal'in kağnısı bacım
Kocabaş'ın yerine koştu kendini Elifçik
Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden

Fazıl Hüsnü Dağlarca
MEZARKABUL55
24 Mayıs 2011 Salı 20:56:21


Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin nerde...
Yorum Yaz
« / 8 »
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.