Neslihan YAZICILAR
298 şiiri ve 23 yazısı kayıtlı Takip Et

Kadın şairler serisi - sapphoKADIN ŞAİRLER SERİSİ - SAPPHO

Günün Yazısı
Okuduğunuz yazı 14.12.2011 tarihinde günün yazısı olarak seçilmiştir.


Şiir ve Kadın

İncelemelerim

Lirizmin Tanrıçası Saphoo – Seçilmiş Şiirler
SAPPHO


Güneşin doğduğu her yeni günü gördüğünde gözler, insan ruhu köklerinden gelen ruhla günletir güncesini…

Gariptir ki geldiği topraklarla değerlendirilir insanoğlu, hal bu ki dünya dediğimiz gezegenin içinde yaşasak da her birimiz.

Yunan kültürü hep aforizmalar üretmiştir beynimin içerilerinde. Göç eden atalarımın Selanik’ten gelişiyle bitmek, tükenmek bilmeyen, bilinmeze sürüklenir genlerimde ki sözler.
Şiire tutkulu doğar her yeni gün, güzlü yüzüme…
Sappho seni tanımak gibi şiirde…

Bu ruhla mıdır bilinmez yazdığım her dize de yerini buluverir Yunan mitolojisinde.
Sappho şiirlerini okuduğum dönemlerde başladı şiire öykünmem ve geçmiş tarihe baktığımız da, sanat akımları Yunan Uygarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir.
MÖ 7. ve MÖ 6. yüzyıl Yunan Uygarlık tarihinde yaratıcı dönemler olarak kabul edilir.
O nedenle ki şiirin doğduğu yerdir Lesbos adası.

Kadın egemen olan bir ada da yaşayan dans ve şiir okullarıyla bilinen Lesbos adası sözcüklerinde ahenkle dans ettiği yer olarak geçmiştir tarihe…

Bir kadını yine en iyi bir kadın anlar, düşüncesiyle yola çıktığım kadın şairler serisine Sappho ile devam edeceğim.

“Kendi çağına kadar süregelen ion lehçesindeki Hexametron ve Attika lehçesine daha uygun olan iambos vezinlerinde yazılmış betiklerden farklı olarak, Dor öğeleri ile katışık Aiol lehçesinde; Monodikte denilen tek bir ozanın lir ile söylediği şiir biçiminde eserler vermiştir. “ Şiir tanrıçası…

Günümüz yazım diliyle de Saphoo anlayabiliyorsak bu evrensel yazım diline sahip olduğunun da göstergesidir. Dominant yapısıyla, ruhunda sakladığı kadını öylesi dengelemiştir ki şiir sanatıyla dinlendirmiştir içinde ki acıları, sevinçleri, coşkuları.

Hala edebiyatçılar tarafından inceleniyorsa Sappho boşuna değildir incelemeler.
Ve “sanat değil toplumlardır gerileyen” kuramına en güzel göndermedir bu tanı.

“Bir Afrodit kültü rahibesi olan Sappho, bağlı bulunduğu kültün de kendisine vermiş olduğu rahatlığa dayanarak özgürce içinden geçeni söylemiş, açık ve yürekli bir tutum sergilemiştir. Dilindeki bu içtenlik ve açıklık sayesinde eserleri, tüm ardıllarını ve benzerlerini geride bırakarak yüzyılların ötesine geçmiş, çağlar boyu öykünülmüş, eleştirilmiştir.”

Ruh özgürleştikçe, sözde özgürleşir ve naif olduğu kadar doğayla ilintili kendi iç döküşleriyle bezemiştir dizelerini Sappho. Öğreticiliğin yanında bilgiliği ile de örülüdür şiir tümceleri.
Estetikle gerçeği örtüştüren şair, dizelerinde kimi serzenişlerle yol gösterici olduğu kadar dünya görüşünü de ortaya koyarken hayatın kırılgan yönünü de dizelerle zenginleştirmiştir.
Aliterasyonuyla da güçlü dizeler, sessel bütünlüğüyle de hissedilen ritimleriyle de inceden lir sesini de duyar gibisinizdir şiirlerinde.

Beyaz elbiseli kızların, uzun saçlarından dökülen nağmelerle bütünleşir denizin dalgaları.
Söz ülkesine yapılan yolculukla başlar her duygu ve ne engindir insan ruhu ki o zaman anlarsınız içinizde kopan fırtınaları…

Coşkuyu, aşkı ve yaşam içinde ki yaşayışı giysileri, törenleri, oyunları da betimlemiştir. Ayrıntıları dize aralarında özenli bir üslupla işlemiştir ki ara ara sizi öyküsel bir hayale sürüklerken, şiirin poetikası biçim ve öz bakımından insan yapısında bulunan güzelliklerle eşleştirmiştir.
Sappho’nun ara ara gizli baskın karakteristik tarafı da nüksetmektedir dizelerinde. Ruhunda ki kavgacı yanıyla, hayata duruşunu görmekteyiz ve her şair kendinden izler yansıtarak bulunduğu toplumu ya da topluluğunda göstergesidir. Kısa ve etkili dil yapısıyla kendi biçemini kuran Saphoo özgün bir dile sahip olmakla beraber günümüze yabancı kalmayan şiir iskeletini de vermektedir.

İşte bunun için çekiyorum başkaldırı bayrağını
O örtünün altında
Öküz gibi oturan halklar adına
Dostluğu büyük, aynı tastan içen halklar adına
Develer gibi yük çeken halklar adına
Gün doğusundan gün batısına
Yük çeken deve gibi
Sudan ve arpadan başka hakkı yok
Özlemi yok beyin karısının
Beyin dişi köpeğinin
Berberinin olmaktan başka.
Yaşasın bir demet yonca
Yaşasın tek tanrı diye Allah’a yalvaran
Halklar adına!

“Bilinen ilk kadın şair olmasından da şair ve intihar alegorisinin başta örneklerinden olan Sappho, takriben Milattan Önce 600’lü yıllarda Midilli adasının ‘Lesbos’ kentinde aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Başından sorunlu bir evlilik geçen şaire hayatının önemli bir bölümünü bir kız okulunda öğretmen olarak geçirir.”

Rivayet odur ki,
Yaşanmışlıkların izidir dizelerde ki gerçeklik, çağlar değişse de değişmeyen tek gerçek duyguların yaşanmış benzerlikleridir… Ve yıllar öncesi yazılan bir dize size öylesi tanıdık geliyorsa değişen sadece süreçtir. Tıpkı Sappho’nun dizelerinde yeniden can bulmak gibi!

Hayat bazen zorunluluklarla bazen de seçimlerle yön alır. Tarihe yansıyan yönüyle sevici olarak adlandırılsa da Sappho, bazen bunun insan sevgisiyle karıştığı düşüncesinde olmamak mümkün değil! Şartları içinde yaşar insan çünkü…
Belki de küskünlüğün karşı duruşu olması ihtimali mantığa ters düşmemektedir.

Yaşadığı dönemlerde özgür düşüncenin ve iradenin olması gerektiği gibi söylenmesinden yana olan tavrını dizelerin de ki açık ve yalın söylevlerinden görmekteyiz;

Dostlarım!
Sizsiniz gerçek şiir.
Ne gülmenin de önemi var
Ne de surat asmanın
Sultana öfkelenmenin de.
Sizler benim sultanlarımsınız
Sizlerden onur, güç, yetke
İstiyorum
Tuz ve taş üstünde uyuyan
Kentlerde
Şiirlerim yasak.

Şiirlerim yasak,
Çünkü insana
Sevginin ve uygarlığın
Kokusunu taşıyor onlar
Şiirlerim yasaklandı,
Çünkü her dizesi muştu taşıyor sizlere.
Dostlarım!
Sizleri bekletmekteyim hâlâ
O kıvılcımı tutuşturmak için...

” Bir denizciye yahut diğer bir rivayete göre bir öğrencisine âşık olan Sappho, aşkı yanıtsız kalınca Midilli kayalıklarından atlayarak intihar eder. Sappho’nun günümüze natamam gelen şiir sayısı sadece dörttür. Bilinen bu şiirler dışında Sappho’ya atfedilen ve çeşitli buluntular sonunda elde edilen şiirler bir bütünlük arz etmez. Doğallıkla şiirleri hakkında oturmuş kesin bir yapı (contstruction) , ana fikir (thema) yargısı yoktur. Daktilus ve Hexametre gibi Antik Yunan uyak biçimlerini kullandığı sanılmaktadır. “
Beyrut, 1984
Nizar KABBANİ

Çeviri: Kenan HANOK
“Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşerse izi kalır‏”
Çocukluğumuz ya da yaşam sürecimizdeki dönemlerimizde üstümüze hangi yük ağır geliyorsa onun izlerini taşıyoruz. Çıkamadığımız her yokuş farklı yolların düzlüklerinde kesişiyorsa sitemle büyüyorsa içimizde ki söz düşünmeli!
Şairin hayatı bir öyküye dayandırılmıştır ki kesin olmamakla beraber denizciye âşık olması diğer yönünü nötrlemektedir. Burada asıl olan kişilerin yaşam tarzları değil hayata ve sanata bakış açıları ve ürettikleridir.

Sappho’nun dizeleriyle;

Dostlarım
Başkaldırmıyorsa, neye yarar şiir?
Azgınları ve azgınlıkları yıkmıyorsa, neye yarar şiir?
Zamanı ve mekânı
Sarsmıyorsa, neye yarar şiir?
Satrapların başındaki tacı
Yere çalmıyorsa, neye yarar şiir?

Dizeleriyle Sappho’yu konuşturmaktı dileğim, zamana dair!

İki gözümün denizi bitti
Ellerimin mumlarıyla
Gördüm uygarlıkları
Beyazlık tükendi boşluk gibi
Dokundum billur gibi
Ben tanığım, yok senin üstüne bir kadın
Halının sınırları üstünde toplanır çağlar
Bin binlerce yıldız dolaşır
Ben tanığım, yok senin üstüne bir kadın senden
başka ey sevgilim
İlk anılan büyür ekinlerinin üstüne
Ve anılacak olan en son

Ben tanığım, yok senin üstüne bir kadın
Ruhumu kazırsın, aşkın hizasıyla, deprem gibi
Beni yakarsın batırırsın
Ateşe verirsin söndürürsün beni
Hilâl gibi ikiye bölersin
Ben tanığım, yok senin üstüne bir kadın
Devrimden daha uzun ruhumu çözersin
Devrimden daha mutlu
Ekersin beni
Suriye’nin gülleriyle
Ve nanesiyle
Ve portakalıyla
Ey kadınlar
Saçlarınızın altına bırakırım asaletimi
Sorularla getirse de günleri
Ey kadınlar siz bir dilin sözcüklerisiniz
Ancak o,
Geçmişte yaşananları hatırlatır bana

Asaleti ve güzelliğiyle de vazolara, mühürlere konu olan Sappho, bildiklerini öğretip çağlara dayandıracak kadar güzel sözceler bırakmıştır ki güçlü kadın kimliği ile de o dönemin zorluklarına karşı durabilmiştir. “Ey kadınlar siz bir dilin sözcüklerisiniz “ dizesi zaten yeterlidir anlatmaya.

Sappho Rüyalarda Buluşuruz...

Sappho Şiirimsin…
Seni özledi ruhumdaki i mgeler
Bu şiir sana;

Kız sürüsü bir heyecan kalbimde sırnaşık bir sarmaşık
flüt çaldı bütün gece aşkın gizemli sesi geceler sukut
maziyi giyinen genç yanınla
Anaktoria,Gyrinna, Attis saçında çiçekli kızlar
eteklerine sarhoşluk bırakarak dans etti gecelerde
paralara yüzün düştü, ince seramiğe gizin
otağında efsunlu tüller salınırken
şiir tuttun ateşli gecelerin yatağında
yandı yüreğin Lesbos adasının sızılı sularında
lavanta saklardı kadınsılığın yalnızlığa
çekmecende iki damla mumlu gözyaşı
dizeler geçerdi yanı başından aldırmazdın
görmezden gelip sonra hepsini kucaklardın
sevgili sanırdı aşklı yanın ki yanılmazdın…

saten uykularda dinlenirdi yorgunluk
kuş tüyü dokunuşlarda bir avuntu
sevişken rakslarda ince bir tebessüm
diline düşünce kara üzüm tanesi
içerdin nice sözü morumsu sakinle
gecenin ağılı yerleri kasıklarında beyazlaşır
ıssız yerlerde açardı düş karartıların…

törenler, düğünler yaşardı kızların
elinde bekaret çiçekleri utangaç
salındıkça salınırdı gecenin alevli yerleri
yaşamak uyanıkken de vuslat
şarap düşerdi beyaz tenine sızarak
ellerinde oyalanır dudaklarını boyardın
bordo akşamlar üşüşürdü başına
en kuytularında ay gülümserdi ak pak
sarıl sözlerine Sappho zaman kırgın sana
papirüs yapraklarında kaldı dilin
bedenin mumyadan bir tabakada…

gel uykuma söz sarmaşığı otur usulca şarkılar söyle bana
yitirdiğim rüyalı yanlarıma…

Neslihan YAZICILAR

“Ey karanlıktan gelen rüya,
gel uykuma
tatlı tanrı, ama hâlâ
acılar içindeyim ve kalmadı takatim dayanmaya,
ne umutluyum, bölüşecek kadar her şeyimi mutlu biriyle
ne de aptal, hor görecek kadar cici oyuncakları
düşümde, belki yine benim olur yitirdiğim ne varsa.”

Sappho...
Lesbos - Midilli Adası

İncelemelerim neticesinde şiir ve şair günümüze kıyasla hala ayakta kalabiliyorsa, şiir yaşıyordur.
Şairleri ölse de şiirleri ölmüyor!

Neslihan YAZICILAR

Bir kadın şaire saygılarımla…

Beğen

Neslihan YAZICILAR
Kayıt Tarihi:13 Aralık 2011 Salı 01:53:30

KADIN ŞAİRLER SERİSİ - SAPPHO YAZISI'NA YORUM YAP
"KADIN ŞAİRLER SERİSİ - SAPPHO" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
Şadiye gürbüz(zaralıcan
14 Aralık 2011 Çarşamba 23:41:57
değerli şairem ancak okuya bildim............gerçekten güzel ve güne yakışmış kutlarım sizi kaleminiz nur olsun
saygılarımla
zaralıcan

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 15 Aralık 2011 Perşembe 00:24:37
Şadiye Hanım yorum için teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.
Sağlıkla ve şiirle kalın.
eMİNeYZAMAN
14 Aralık 2011 Çarşamba 23:20:35
gecikmişliğim için özür dilerim sevgili gülen yüz.....


günün ve yazın hayırlı olsun... sevgimle ..

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 15 Aralık 2011 Perşembe 00:23:31
Özre gerek yok Emine'cim:)

Faydam olduysa ne ala.

Bekliyoruz, sevgilerle kal...
Şiirle...
Emine UYSAL (EMİNE45)
14 Aralık 2011 Çarşamba 22:21:55
On parmağında on hüner, ne güzel bir inceleme. Günü hak etmiş bir yazı.

Tebrikler Neslihan, sevgiler.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:16:00
Sevgili Emine hanım, içten düşüncelerinize teşekkür ederim.
Katkım olabildiyse ne mutlu bana.
Sevgilerle.
Şiirle...
Mehtap Yıldız
14 Aralık 2011 Çarşamba 16:34:24
dün okumuştum yazınızı

çok tebrikler

dua selam

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:16:44
Mehtap Hanım beğeniniz sevindirdi...
Sevgilerle kalın.
lacivertiğnedenlik
14 Aralık 2011 Çarşamba 13:46:35
bağlı bulunduğu bir kültün şairi

sevgiler

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:19:41
Bağlı bulunduğu dönemden ziyade hala güne taşınan dizeleriyle ilk kadın şairler oluşu da önemlidir, sevgili lacivertiğnedenlik...
Sevgilerle, şiirle...

Okuduğunuz yorum yazar tarafından etkili yorum olarak seçilmiştir.
Hikmet Okuyar
14 Aralık 2011 Çarşamba 13:19:42
NESLİHANCAN,
Ustaca şiir yazan ŞİİRİ de belli takıntıları için yem etmeyen can kadınlarımız için ünvanlandırma yaparken ŞAİR KADIN veya KADIN ŞAİRLER diyerek üstüne basa başa dillendiridiğiniz için özellikle TEBRİK ediyorum.TEŞEKKÜR ediyorum.

Şöyle göz ucuyla bile olsa imla klavuzlarına bakmayan sık sık çok marifetmiş gibi ŞAİREM ŞAİREM ünvanlarını kullanmayı sürdüren editörler ile bilinçsiz yöneticilerin durumlarını gözden geçirmelerini diliyorum.

Nurcan ALTIN YORUMLARI güzelliğinde yorumlarla başarılarınızı paylaşan canları da Şebingülü sunumlarımla selamlıyorum.

Şahsınızda, ilgi alanınızda bulunan canlara; tüm KADIN ŞAİRLER duyarlılığında nice şiirli günler diliyorum.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:14:45
Hikmet bey öncelikle değerli yorumunuz için teşekkür ederim.

Şairem gibi bir şair kimliği de yok zaten, şiir çok uzun bir yol gerçekten bunun için psikoloji, sosyoloji ve kuramsal vb. alanlarda en azından bilgi ve tecrübe birikimine sahip olunması ve geçmiş ve şu an da bulunan değerli kalemleri hem okumak hem de kendi tarzınızı oluşturmak gerekliliği olduğunu bu yolda yürümek isteyenler için bünyesinde bulundurması gereken olgular.

Yazdım oldu olmuyor maalesef!

O nedenle bir dönem şiire ara verdim eksiklerimi gördükçe kuramsal yönlü yazıları ön plana almak gerektiği düşüncesiyle, bu inceleme yazısını paylaşım olarak yükledim.
Saygılarımla.
Şiirle...
(( Seçil Nimet ))
14 Aralık 2011 Çarşamba 09:51:20"Ey kadınlar siz bir dilin sözcüklerisiniz"

Allahım ne hoş...

Bu inceliklerle dolu yazınız gibi...

Tebrikler...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:20:35
Ne güzel söylemiş ve yüz yıllar önce söylemiş...

Beğeni ve yoruma içten teşekkürler.
Sevgilerle, şiirle...
Arzu Altınçiçek
14 Aralık 2011 Çarşamba 00:50:50
Canım, bir şeyi de becereme !! :)))

güzel bir inceleme ve akıcı bir dille keyif aldım.

sevgim ve özlemimdesin.


1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:21:53
Arzu'cum inandığın gibi yaşama diyelim beceribiliyorsam ne ala...
Sevgiler seninle olsun. Özletme!
Şiir kal...
İsa inan
14 Aralık 2011 Çarşamba 00:48:42
merhaba ustam tebrikler
hayat direnen tüm kadınları bir kez daha kutluyorum
yaşanan her şey aşk adına olsun

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:25:40
İsa dost selamlar,

Ustalık mertebesi daha gelmedi ama dostça söylevin için teşekkür ederim.

Aslında bir ayrım yok ama şiirde emek verenleri kadınları tanımamız gerektiği düşüncesiyle yazma gayreti içindeyim.

Beğeniye ne diyebilirim ki teşekkür ederim.
Selamlar, şiirle...

Sabiha KÜÇÜKTÜFEKÇİ
14 Aralık 2011 Çarşamba 00:20:42
"KADIN ŞAİRLER SERİSİ - SAPPHOO""Şiir ve Kadın

İncelemelerim"
çok değerli paylaşımlar


tebriklerim günün yazısına hayata kattığın sevi yürekli eşsiz cümle güzelliklere iyi ki varsın şanssın Neslihan'ım..:)

sevgim saygımla hep selamlar...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:23:13
Sabiha'cım aynıyız aslında kattıklarımız eğer kabul görürse ne mutlu bize.
Cansın ve yüreği kocaman bir dostsun sen.
Hep sevgimizdesin.

Şiirle canım...
_cânâ_
14 Aralık 2011 Çarşamba 00:08:21


Kutlarım,Neslihan hanım.


Sappho,olmalı değil mi?

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 14 Aralık 2011 Çarşamba 23:31:24
Teşekkürler Sevgili Cânâ,

Uyarı için teşekkürler bazı yerlerde yanlış geçmiş düzelmiştir. :)

Sevgilerle, şiirle...
N.ALTIN
13 Aralık 2011 Salı 15:06:35

Ne kadar derin ve ne kadar değerli ritmik bir paylaşım,takdirlerimle,

Emeğinize yüreğinize,kaleminize sağlık,

Ölmeyecek yazılan her satır,

Sevgilerimle,

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 15 Aralık 2011 Perşembe 00:12:03
Sevgili Nurcan şiirlere ve yazılara bıraktığın her düşüncende benim için değerli.

Beğenine sevgilerim gelsin.
Sevgilerle ve şiirle kal canım.
Mehtap ALTAN
13 Aralık 2011 Salı 07:35:01
Zamana yenilmeyen duyguların toplamındaki ritmik çığlıkların gizli denklemidir şiir...

Bu yazı dizinini hiç kaçırmayacağım kazandıran bir paylaşım olacak Sevgili Neslihan ...

Tebrikler...

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 15 Aralık 2011 Perşembe 00:14:31
Sevgili Mehtap elimizden geldiğince bu yolda yürümeye gayret ediyoruz.
Şiire ve hayata katkımız oluyorsa ne ala sende öylesi değerli röportajlar hazırlıyorsun ki başarılar diliyorum.

Hepimiz bir işin ucundan tutarsak aydınlanırız.

Sevgilerle ve şiirle kal.
Özlemle...
Mehtap ALTAN 15 Aralık 2011 Perşembe 00:17:10
Evvet hepimiz bir işin ucundan tuttuk mu ne güzel renkler çıkıyor ve Edebiyatın dünyasına saldığımız düşlerimiz gerçeklerle ne güzel buluşuyor değil mi...

Sevgim çokca...
hyazici58
13 Aralık 2011 Salı 07:06:55
Sizden farklı olarak galiba ben doğudan geliyorum..Bozkırın çıplaklığına inat ruhlar hep gizemlidir aksine..Kim bilir çıplaklıktan utandılar ve içlerine döndüler...Batı bu yüzüyle daha bir ayandır ve çıplaklığından memnun...

Duymuştum, azıcıkta bilgim vardı, ama, böyle derli toplu tanımak hoşuma gitti doğrusu.

Teşekkürler efendim...

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 15 Aralık 2011 Perşembe 00:20:07
Hayrettin hocam,
Batı tarafı imkanlarından dolayı biraz daha farklı esnekliklere sahip genelleme yapılırsa.

Aslında bunu doğu, batı olarak kıyaslamaktan öte kendimde taşıdığım ruhu yansıtmaktı derdim:)))

Geçmişe dönüp baktığımda her şiirimde Yunan kıs isimleri ve mitolojik olgular var sonrasında düşündüm ki bu yakınlığımın daha önce göç eden dedelerimin o bölgeden gelişine bağladım ister istemez...

Amacım mümkünlüğü ölçüsünde edebi ve kuramsal yazıları paylaşarak birbirimizi donatabilmek.

Bir katkım olabildiyse ne mutlu bana, selam ve saygılarımla.
Şiirle...
hyazici58 15 Aralık 2011 Perşembe 00:27:03
Ne sallamakla başımız, ne savurmakla ellerimiz bizden uzaklaşıp gitmez.Kültüründe insanlar için böyle bir anlamı var.Kategorize etmek sadece anlaşılmak içindir, elbette doğu ve batı diye keskin hatlar hiçbir zaman olmadı, olmazda...

Biz bu durumdan memnunuz..Teşekkürler...Selam,sayg....
Yükselenyıldız
13 Aralık 2011 Salı 02:09:52
Lesbos kentinde yaşayan SAPHOO...

Safoizm'le ve lezbiyenlerle ilişkisi var mı?

Hızlı okudum ve belki de kaçırdım böyle bir imayı.


Paylaşım için teşekkürler, saygı öncelikli sevgiler.


2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 13 Aralık 2011 Salı 15:15:10
Hayat bazen zorunluluklarla bazen de seçimlerle yön alır. Tarihe yansıyan yönüyle sevici olarak adlandırılsa da Saphoo, bazen bunun insan sevgisiyle karıştığı düşüncesinde olmamak mümkün değil! Şartları içinde yaşar insan çünkü…
Belki de küskünlüğün karşı duruşu olması ihtimali mantığa ters düşmemektedir.

-------------------

” Bir denizciye yahut diğer bir rivayete göre bir öğrencisine âşık olan Sappho, aşkı yanıtsız kalınca Midilli kayalıklarından atlayarak intihar eder. Sappho’nun günümüze natamam gelen şiir sayısı sadece dörttür. Bilinen bu şiirler dışında Sappho’ya atfedilen ve çeşitli buluntular sonunda elde edilen şiirler bir bütünlük arz etmez. Doğallıkla şiirleri hakkında oturmuş kesin bir yapı (contstruction) , ana fikir (thema) yargısı yoktur. Daktilus ve Hexametre gibi Antik Yunan uyak biçimlerini kullandığı sanılmaktadır. “
Beyrut, 1984
Nizar KABBANİ

Çeviri: Kenan HANOK
“Çocuklar donmamış beton gibidir üzerlerine ne düşerse izi kalır‏”
Çocukluğumuz ya da yaşam sürecimizdeki dönemlerimizde üstümüze hangi yük ağır geliyorsa onun izlerini taşıyoruz. Çıkamadığımız her yokuş farklı yolların düzlüklerinde kesişiyorsa sitemle büyüyorsa içimizde ki söz düşünmeli!
Şairin hayatı bir öyküye dayandırılmıştır ki kesin olmamakla beraber denizciye âşık olması diğer yönünü nötrlemektedir. Burada asıl olan kişilerin yaşam tarzları değil hayata ve sanata bakış açıları ve ürettikleridir.

İki bölümde karşıtlıkla işledim Yüksel bey, ve her toplumda olduğu gibi insan sevgisi bence karıştırılmış, lezbiyenlik yüklemesi yapıldığı kanısındayım Saphoo için.
Eğer öyle bir seçimi olsaydı denizciye aşık olmazdı.

Kadınların birbirine desteği ve sevgisi bu boyutu alıyorsa oturup düşünmeli!

Saphoo bulunduğu ortamdan kaynaklanan bir yakıştırmadan ibaret...

Selamlar.
Yükselenyıldız 13 Aralık 2011 Salı 15:18:45
Konunun özüne dikkatimi çektiğiniz için teşekkürler.
Anladım.

Teşekkürler; saygı öncelikli sevgiler.
meselci
13 Aralık 2011 Salı 02:08:23


böylesi incelemeler
öyle değerli ki...

Emeğin boşa gitmeyecek, ölmeyecek bu satırların.

saygımla Neslihan.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Neslihan YAZICILAR Yazının sahibi 15 Aralık 2011 Perşembe 00:22:13
Sevgili Mehmet Selim,
Sizlerin bu yazıyı okuması da benim için değerli...

Beğenine içten teşekkürler.
Sevgiler, selamlar.
Şiirle...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.