Fuat Türker
1 şiiri ve 958 yazısı kayıtlı Takip Et

Her şeyi yapan allah'tırHer Şeyi Yapan Allah'tır


Allah muhteşem sanatı ve üstün aklı ile her varlıktaki plan ve sistemleri eşsiz tasarımlarla yaratmıştır ve her an yaratmaya devam etmektedir. Kur’an ayetlerinde de haber verildiği üzere her şeyi yapan Allah’tır. Evrendeki canlı cansız her şeyden, giydiğimiz giysiye, yediğimiz yemeğe, içtiğimiz suya ve oturduğumuz eve, koltuğa kadar, tümünü Allah yaratır. Teknolojiyi, icatları yapan Allah’tır. Ancak imtihan dünyasındaki sebepler dairesinde insanları ve olayları vesile eder.

... attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı. Mü’minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir. (Enfal Suresi, 17)

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (İnsan Suresi, 30)

“Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır.” (Saffat Suresi, 96)

Gemileri Yüzdüren Allah’tır

Sizin Rabbiniz, fazlından aramanız için denizde gemileri sizin için yürütür. Gerçekten O, size karşı merhametli olandır. (İsra Suresi, 66)

Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur. (Rahman Suresi, 24)

Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide Biz sizi taşıdık... (Hakka Suresi, 11)

Kuşları Havada Tutan Allah’tır

Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah’)tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir. (Mülk Suresi, 19)

Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. (Nahl Suresi,  79)

Biz bunu (hükmü) Süleyman’a kavrattık, her birine hüküm ve ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih etsinler diye, dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. (Bunları) Yapanlar biz idik. (Enbiya Suresi, 79)

Gökyüzünü Bina Eden ve Yeryüzünün Üstünde Tutan Allah’tır

...Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. (Hac Suresi,  65)

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı. (Naziat Suresi, 27- 28- 29)

O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiya Suresi,  30)
Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)

Bulutları Sürükleyen, Yağmuru Yağdıran Allah’tır

Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O’dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde, onları (kuraklıktan) ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. İşte biz, ölüleri de böyle diriltip-çıkarırız. Ki ibret alasınız. (Araf Suresi, 57)

Dağları, Yolları Yaratan Allah’tır

Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye geniş yollar açtık. (Enbiya Suresi, 31)

... Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık). (Fatır Suresi, 27 )

İnsan ve Hayvan Irklarını Yaratan Allah’tır

Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık).
İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. (Fatır Suresi, 27-28)

Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. .. (Hucurat Suresi, 13)

Giysileri Var Eden Allah’tır

Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar-siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte O, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki teslim olursunuz. (Nahl Suresi, 81)

Rızık Veren Yediren İçiren Şifa Veren Allah’tır

"Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur; Bana yediren ve içiren O’dur; Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur; Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur, Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur;" (Şuara Suresi, 78-82)

Ehline (ümmetine) namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz, biz sana rızık veriyoruz. Sonuç da takvanındır. (Taha Suresi, 132)

De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben Allah’tan başkasını mı veli edineceğim?" (Enam Suresi, 14)

Nutku Verip Konuşturan Allah’tır

Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Her şeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O’na döndürülüyorsunuz." (Fussilet Suresi, 21)

Güldüren Ağlatan Allah’tır

Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur. Doğrusu, öldüren ve dirilten O’dur. Doğrusu, çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O’dur. (Necm Suresi, 43-45)

Şekil ve Suret Veren Allah’tır

Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (Al-i İmran Suresi, 6)

Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik... (Araf Suresi, 11)

Sonra onu ’düzeltip bir biçime soktu’ ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 9)

İnsanlara Kız ya da Erkek Çocuk Nasip Eden veya Kısır Olarak Yaratan Allah’tır

...Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler armağan eder, dilediğine de erkek armağan eder.
Veya erkekler ve dişiler olarak çift (ikiz) verir. Dilediğini kısır bırakır. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir. (Şura Suresi, 49-50)

Uyutan, Uyandıran, Uykuda Çeviren Allah’tır

Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün ’güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı’ bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra ’en son dönüşünüz’ O’nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir. (Enam Suresi, 60)

Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı(n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.  (Zümer Suresi, 42)

Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı. (Kehf Suresi, 18)
Karada ve Denizde Gezdiren Allah’tır

Karada ve denizde sizi gezdiren O’dur... (Yunus Suresi, 22)

Diri Tutan Allah’tır

Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O’dur. Gerçekten insan pek nankördür. (Hac Suresi, 66)

Tavır Tavır Yaratan Allah’tır

 "Size ne oluyor ki, Allah’tan bir vakarı ummuyorsunuz?"

"Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır." (Nuh Suresi, 13-14)

Sıkıntıdan Kurtaran Allah’tır

De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız." (Enam Suresi, 64)

Sonuç Olarak;

Tüm bu ayetler ve benzer birçok ayet, Allah’ın yaratma mucizesini ortaya serer. Ancak Kur’an, bu gerçekleri bilmekle birlikte insanları bilimsel araştırmalar yapmaları yönünde de teşvik eder; “İşte bu örnekler; Biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez. (Ankebut Suresi, 43) ifadesiyle ve pek çok ayetle, gökler, yer ve yarattığı her şey üzerinde derin düşünmeye, ‘alim’ olmaya yönlendirir.

Ayetlerle çok açıktır ki; evrendeki mucizevi dengeler, dünyadaki düzen, kusursuz canlılar, tek bir hücre, bir atomun içinde saklı olan evrendeki en büyük güç; tümü Allah’ın muhteşem yaratmasıdır. Ancak Allah, tüm bunları yaratıp kendi haline bırakmamıştır. O, canlı- cansız yarattığı her şeyi her an denetiminde tutar, her şeyi an an yaratır. Allah dileseydi tümünü sebepsiz de yaratabilirdi. Ancak kılınan sebepler, bizlerin aklımıza uygun olması içindir. İmtihan dünyasında bizler sebeplere bağlı yaşar, sebeplere sarılırız. Sebepler bizim içindir; O, tümünden münezzehtir. Yüce Allah, Tek olan, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde, asla ortağı veya benzeri, dengi bulunmayan, yoktan var eden ve üstün akla ve yaratma sanatına sahip Yaratıcımızdır.

Haber Hilal

Beğen

Fuat Türker
Kayıt Tarihi:5 Aralık 2010 Pazar 09:25:45

HER ŞEYI YAPAN ALLAH'TıR YAZISI'NA YORUM YAP
"Her Şeyi Yapan Allah'tır" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.