Nafiz Tançağlar
286 şiiri ve 81 yazısı kayıtlı Takip Et

KIZIK BOYU TARİHİ – Çepni Dergisi – NAFİ ÇAĞLARKIZIK BOYU TARİHİ – Çepni Dergisi – NAFİ ÇAĞLAR

Kızık Boyu adı ; Oğuz Kağan’ın 3.oğlu Yıldız Han’nın 2.oğlu Kızık Beyden töreyenlerden oluşmuştur. Yani 24 Oğuz boyundan birisidir. Bütün Oğuz boyları gibi, Kızık Boyu’ da Anadolu ve Türükya’ya Doğu Türkistan’dan yola çıkarak Mangışlak, Horasan ve Mezopotamya yolunu takip ederek gelmişlerdir. Kızık Boyu’nun ongunu “Sarıca Kartal”dır. İşareti, diz çöküp ok atan alp olarak yorumlanmaktadır. Bir başka yoruma göre diz çöküp alkış tutan (dua eden) alpereni canlandırmaktadır. Boyun adının anlamı ise; Devlet meslelerinde ciddi, cehd edici, güçlü-kuvvetli, bilge demektir. Büyük Selçuklu ve uzantısı olan Anadolu Selçuklu içinde önemli yer tutmuşlardır. Anadolu beyliklerinin bir çoğunun kuruluşuna ve gelişmesine katkı sağlamışlardır. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı Beyliği’dir. Osmanlı’nın yükselmiş döneminde diğer boylar gibi Kızık Boyu’da ülkenin dört bir yanına dağıtılmıştır. Faruk Sümer’in Oğuzlar kitabındaki “Kızık adını taşıyan köyler ve yerler” listesine göre 16.yy.da Anadolu’da 28 yer adı mevcuttur. Necdet Sevinç ise, Gaziantep’te Türk Boyları adlı kitabında bu sayıya eklemeler yapmıştır. En son olarak benim kitabım olan Kızık Boyu Türkiye Kızıkları Cilt 2’de güncelleştirme yaparak bu sayının yaklaşık 60 civarında olduğunu tespit ettik. Bu tespit çalışmamız masa başında oturup kaynak tarayarak değil, başta Kızık adının geçtiği illere giderek yani alan araştırması yaparak olmuştur. Listelerde adı geçen bazı köyleri yerinde bulamazken, listede adı geçmeyen fakat adında Kızık olan köy ve yer adlarını da ortaya çıkarmış olduk. 2000 yılında başladığımız bu çalışmamızı 2010 yılında önemli ölçüde tamamladık. Mahmatlı Oymakları ile Kızık Boyu ve birlikte T.C. Milli Kültür Dernekleri kurultaylarını başlattık.Gaziantep’te ilk kez İzmir ile Van’ın, Bursa İle Urfa’nın ve Çorum ile Halep’in buluşmasını sağladık. Gündem maddelerimizle Doğu ve Güneydoğu Türkmen derneklerinin Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma etkinliklerine davet edilmelerine ve katılmalarına vesile olduk. 2015’te “Oğuz Boyları Oğuzeli’nde buluşalım” söylemiyle diğer Oğuz boylarından ulaşabildiklerimizi ortak toya davet ettik. Böylece b çağrımıza olumlu yanıt veren Bayındır Boyu’nun ilk toylarını yapmalarına ortam oluşturduk.Biz de bu boyun Ahlat toyunun başlaması için yapmış olduğu altyapı çalışmaları çalışmalarına destek olduk. Bu dönemde Türkiye’de bir çok yerde Kızık dernekleri kuruldu. Bu dernekleri birleştirdik ve Kızık Boyu Dernekler Birliğini (Federasyonunu) oluşturduk. Yönetim merkezi olarak Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyünü, toy merkezi olarak Bolu Seben Kızık Yaylası’nı, iftar merkezimiz olarak Ankara Kızılcahamam Kızık köyünü belirledik. Gaziantep’in kuzeyini aynı zamanda Kahramanmaraş’ın güneydoğusunu oluşturan Karataşlık Bölgede yaşayan Kızıklar’ı inceleyen Kızık Boyu Cilt 1 ve Türkiye’de yaşayan Kızıklar’ı inceleyen Kızık Boyu Cilt 2 kitaplarımızı yazdık. 2017-2018 yıllarında İki yıl boyunca Anadolu’daki Kızık köylerine ikinci turumuzu attık ve Yaşar Kalafat beyin adıyla “Kızıklar’da Halk İnanışları” adlı eserimizi ortaya koyduk. Bu yılın devamında Kızık Boyu dergimizi çıkarmaya başladık. Kızık sayfamızı (sitemizi) hayata geçirdik. Atam Oğuzhan Oğulları adlı canlı yayında Oğuz Boylarını tanıttık. Her türlü sanal çalışmalarımızı harekete geçirdik. Her alanda kurullarımızı oluşturduk. Haberleşme ve dernekleşme konusunda kendimizi tamamladık. Ancak sivil toplum örgütlerimizi istediğimiz gibi verimli çalıştıramadık. Kızık Boyu Cilt 3 Dünya Kızıkları kitap çalışmalarımız için araştırmalarımız ve derlemelerimiz devam etmektedir.

NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEYİ Kızık Boyu Dernekler Birliği Kurucu Genel Başkanı
N A F İ Ç A Ğ L A R – Özgeçmiş
Soyu : 10.04.1965’te Gaziantep’in Karayusuflu köyünde doğdu. Oğuz Mahmatlı oymak beyi Kara Yusuf’un soyundan gelen Hacı Ömerler Obası’ndan,Büyük Hacı Ağa Uruğu’ndan olan Kiya Memik Ağa’nın oğludur. Dedesi Yemen şehidi Hasan Ağa’dır. Ana tarafı Avşar Boyu’ndandır.
Eğitim Durumu : Gaziantep Merkez ilçe Karayusuflu köyünde başladığı ilkokul eğitimini, G.Antep Şahinbey İlkokulu’nda okuyarak 1977’de tamamladı. 1980’de G.Antep İsmet Paşa orta okulunu, 1983’te G.Antep M.R. Uzel E.M.Lisesi Elektrik Bölümünü ve 1984’te M.R.Uzel Teknik Lisesi’nin Elektrik Teknisyenliği Bölümünü bitirdi. 1989’da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi " Fizik Bölümü " nden mezun oldu.
Devlet Kurumunda ; 1 Nisan 1990 - 31 Temmuz 1990’da ; İzmir Narlıdere İstihkam Taburu
Yedek Subay Okulu’nda eğitimini tamamladı. 1991’de ; Diyarbakır Lisesi (Hüseyin Uluğ Lisesi)’nde ve Temmuz 1991 ; Diyarbakır Birlik Lisesi’nde ; "Yedek Subay Fizik Öğretmeni " olarak askerliğini yaptı. 21 Kasım 1991 ; Zonguldak-Çaycuma Saltukova Lisesi’ne " Fizik Öğretmeni " olarak ilk ataması yapıldı. 1994’da ; Saltukova Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı yaptı. Haziran 1994’te ; Adıyaman’a - isteğe bağlı il dışı - tayini çıktı. 1996’da G.Antep Şahinbey Eğitim Araçları ve Donatım Merkez Müdürlüğüne "Fen Bilimleri Öğretmeni" olarak -isteğe bağlı il dışı- tayin oldu. 1997- 2000 ; G.Antep Ş.Kamil F.N.Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’nde valilik görevlendirmesi ile çalıştı. Kasım 2003’te ; İstanbul K.Çekmece Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi’ne ataması yapıldı. Kasım 2006 ; İstanbul Bağcılar Mahmutbey Lisesi’ne ataması yapıldı. Haziran 2007 ; İstanbul K.çekmece Z. M. Dalgıç T. M. Lisesi’ne, Eylül 2009 - İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi’ne - isteğe bağlı il içi - tayin oldu. Haziran 2013 ; İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi’ne - isteğe bağlı il içi tayin oldu. 2 Eylül 2015’te İstanbul K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi’ne - özür durumundan isteğe bağlı il içi - tayin oldu.Halen bu okulda Fizik Öğretmenliği yapmaktadır.

G.Antep ve İstanbul’da bir çok dershanede Fizik öğretmenliği ve kurucu ortaklık yaptı.
Diyarbakır, Zonguldak,Ankara,Gaziantep, İstanbul, Erzurum,Rize,İçel ‘de 40’tan fazla mesleki geliştirme hizmet içi ve izcilik eğitimi aldı. Diyarbakır,G.Antep ve İstanbul’da bir çok yerel ve ulusal basında Türkçe üzerine deneme, makale vb. yazıları ve şiirleri yayımlandı.

Gaziantep ve Türkiye’de bir çok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına katkı sağladı ve yönetimlerinde bulundu. Halen G.Antep Mahmatlı Hacı Ömerler Derneği başkanlığı, G.Antep Pekmezci Köyleri Derneği başkan yardımcılığı, Saltukova Lisesi Mezunları Derneği başkan yardımcılığı ve Türkiye Kızık Boyu Dernekler birliği birliği genel başkanlığı ile İzmir Dede Korkut Fed. ve Ankara Turan İli Konfed. yönetim kurulu üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Zonguldak ve Gaziantep’te Türk eğitim sendikası yönetimlerinde ve İstanbul’da iş yeri temsilciliği görevlerinde bulundu.1996-1997’de Şehitkamil Ülkü Ocakları başkanlığı ve 2002-2003’te Mhp G.Antep il yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kurultay Çalışmaları ; 16 Ağustos 2009’da ; G.Antep Şehitkamil Karayusuflu köyü " Memik Kiya köy odası " nda Türkiye geneli " Mahmatlı Oymakları, 19 Kasım 2010’da Kızık Boyu Kurultaylarını başlattı. 30 Temmuz 2011’de ; Nevşehir Avanos Mahmat’ta yapılan kurultayda Kızık Boyu temsilcisi seçildi. 27-28 Ekim 2012’de G.Antep’te " Türkiye Milli Kültür Dernekleri Kurultayları "nın başlamasına öncülük etti. 10-11 Ekim 2015’te “Oğuz Boyları Oğuzeli’nde” söylemiyle ulaşabildiği Oğuz boylarını kurultaya davet ederek, Bayındır Boyu’nun ilk kurultayını yapmasına vesile oldu. Atam Oğuzhan Oğulları canlı yayını başlattı.

Yayımlanan Eserleri ;12 Kasım 2001 Gaziantep “ Kırçiçek’im ” Şiirler 1, 5 Temmuz 2005 Ankara “ Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ”,2001- 2002 Gaziantep “ Kızıklar ” dergisi. İstanbul’da ;19 Mayıs 2009 “ Bozkurt Duruşu ” Şiirler 2,20 Temmuz 2012 "Bozkurt Yürüyüşü" Şiirler 3 ve “Gazi” Antep Destanı Şiirler 4, 27 Ocak 2017 İstanbul “ Kızık Boyu cilt 2 (Türkiye Kızıkları),25 Aralık 2018 “ Kızık Boyu ” adlı yıllık dergi,9 Eylül 2019 İstanbul “ Düşlerim Düştü ” şiirler 5,21 Aralık 2021 “Salgın Günleri Şiirleri “ şiirler 6,25 Ocak 2022 “ İllere İlçelere Hoyratlar ” şiirler 7, 22.02.2022 “İllere İlçelere Dörtlükler” şiirler 8,
Bestelenen Şiirleri ; 20 kadar şiiri, Cem ve Cenk Solmaz, Yetkin Karakaya, Sinan Gündoğdu, Turan Arpat ve Halide Göksoy tarafından bestelenmiştir.

NAFİ ÇAĞLAR

N A F İ Ç A Ğ L A R – Özgeçmiş
1965’te G.Antep Karayusuflu’da doğdu. İlk, orta ve liseyi G.Antep’te tamamladı.1989’da D.Bakır Dicle Üni. Fen-Ed. Fak.Fizik Bölümünü bitirdi.1990-1991’de Askerliğini İzmir Narlıdere ve Diyarbakır Lisesi’nde yaptı. Zonguldak Çaycuma Saltukova Lisesi’nde,G.Antep ve İstanbul’da bir çok okulda Fizik Öğretmenliği yaptı.Halen Sefaköy Anadolu Lisesi’nde görev yapmaktadır.40 kadar mesleki hizmet içi eğitim aldı. Dersanecilik yaptı.Başta Mahmatlı Derneği olmak üzere, bir çok stk kuruluşunda, yönetiminde bulundu. Mahmatlı, Kızık Boyu, Milli Kültür Dernekleri kurultaylarını başlattı. D.Bakır, G.Antep ve İstanbul’da bir çok yerel ve ulusal basında Türkçe üzerine deneme, makale vb. yazıları ve şiirleri yayımlandı. 7 şiir kitabını ve Kızık Boyu cilt 1-2 kitaplarını çıkardı.20 kadar şiiri, Cem ve Cenk Solmaz, Yetkin Karakaya, Sinan Gündoğdu, Turan Arpat ve Halide Göksoy tarafından bestelenmiştir.

NAFİ ÇAĞLAR


Ana Karakterler:
KIZIK BOYU TARİHİ – Çepni Dergisi – NAFİ ÇAĞLAR

Beğen

Nafiz Tançağlar
Kayıt Tarihi:17 Eylül 2023 Pazar 12:00:55

KIZIK BOYU TARİHİ – ÇEPNI DERGISI – NAFİ ÇAĞLAR YAZISI'NA YORUM YAP
"KIZIK BOYU TARİHİ – Çepni Dergisi – NAFİ ÇAĞLAR" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.