Mithat Baş
2 şiiri ve 71 yazısı kayıtlı Takip Et

ŞAMANİZM VE TÜRKLERŞAMANİZM VE TÜRKLER

Günün Yazısı
Okuduğunuz yazı 5.11.2022 tarihinde günün yazısı olarak seçilmiştir.

Tarihi Taş Devrine kadar uzanan Şamanizmin özellikleri bölgelere ve ülkelere göre farklılık gösterir. Bazı ülkelerde bir din, bazı bölgelerde ise ritüeller bütünü ve trans tekniği olarak kabul edilir. Tarih boyunca Şamanizm hakkında birçok araştırma yapılmış ve farklı görüşler ortaya atılmıştır. Doğayı yaşayan bir varlık olarak kabul eden bu inanç sisteminin bazı özellikleri panteizm ile benzerlik taşır.

Atalarımızın dini Şamanizm-Tengricilik: Şamanizm; Doğadaki her varlığın ruhu olduğuna inanan ve doğadaki varlığın kutsallığına inanan tek tanrılı, ruhani bir dindir. İddia edilenlerin aksine asla ve asla putperestlik değildir. İyi olanların uçmağa (cennete) ereceğine kötülerin ise cezalandırılacağına inanılır. İslam’daki şehitlik gibi savaşta ölenlerinde mekânının uçmağ olacağına inanılır.

Şamanizm Nedir?

En eski inanç sistemlerinden biridir. Asya kıtasının tamamına yayılan Şamanizm, daha çok göçebe halklar tarafından benimsenmiştir. Bu inanca göre dünya, Gök, yer ve yer altı olarak üçe ayrılır. Göktanrı inancının egemen olduğu Şamanizmde ruhlar ’’İyi’’ ve ’’Kötü’’ olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyi ruhlarla iletişime geçmek için çeşitli ayinler düzenlenir. Yer altında yaşayan kötü ruhlardan korunmak içinse gök ve yer arasında denge kurulmalıdır. Kötü ruhlara ’’Erlik’’ ismi verilirken, iyi ruhların adı Ülgen’dir.

Şamanizm inancına sahip kişilere Şamanist denir. Kabilenin başındaki kişiye ise Şaman denir. Kam adıyla da bilinen Şamanla, ayinleri yönetir ve iyi ruhlar ile kötü ruhlar arasında iletişim kurar.

Bazı Şamanist ritüeller:

Aynayı kapatma; Şaman inancına göre sadece canlıların değil cansız varlıkların da gözleri vardır. Bu gözlere maruz kalmak ise insanların ruhlarına zarar verebilir. Bu nedenle özellikle geceleri suya bakmazlar ve aynaların üzerini kapatırlar. Türk kültürüne de geçen bu ritüel ’’kem göz’’ inancının bir parçasıdır.

Leylekler ve Kediler; Şaman inancına göre kediler ve leylekler uğurludur. Leyleklerin yuva yaptığı evlere bereket ve şans getirdiğine inanılır.

Şamanî topluluklarda bütün tabiat olayları birtakım ruhlarla ilişkili görülür. Gök gürlediği zaman göğe ok atmak, yıldırım çarpması sonucu ölen kişiler için ayinler düzenlemek, baharda ilk gök gürlemesiyle birlikte dağlara çıkıp dört bir yana süt serpmek hep ruhlarla ilişkilendirilmiştir.

Tengricilik; Tengricilik ya da Gök Tanrı dini, tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri’ye ibadet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçede Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir. Bu inanca göre Gök’ün yüce ruhu Tengri’ydi. Kişiler kendilerini gök baba Tengri, toprak ana Ötüken ve insanları koruyan atalarının ruhları arasında güven içinde hissedip onlara ve diğer doğa ruhlarına dua ederlerdi. Büyük dağların, ağaçların ve bazı göllerin güçlü ruhları barındırdıklarına inanarak dualarını bazen bu cisimlere yöneltirlerse de bu cisimler tanrı kabul edilmezdi. Sadece onun yeryüzündeki varlığının bir göstergesiydi.

Nevruz, birçok milletin 21 Martta baharın gelişi olarak kutladığı bayramdır. Tarihte Nevruz kutlayan en eski milletlerden birisi de Türklerdir. Bildiğiniz gibi Nevruzda ateş yakılır, demir dövülür.

Peki nedir bu faaliyetlerin asıl amacı? Demir dövmek aslında Ergenekon destanını, demirden dağı delip geçtiğimiz destanı anmak üzere yapılır. Ateş ise Şamanizm’de önemli bir unsurdur. Türk mitolojisinin temel sembollerinden biridir. Bahar kısmı ise Şamanizm’deki ruhani inanca dayalıdır. Doğanın uyuyan ruhunun baharla beraber uyanması kutlanır.

Anadolu’da Türk asıllı olan halkların İslamiyet’i kabul ettikten sonra Arap örfü yerine Şaman geleneklerinden etkilenmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bundan en fazla da etkilenen Alevi Bektaşi inancına sahip yurttaşlarımız olmuştur. Anadolu Müslümanlığı denilen bu inanç, hoşgörü ve Türk diliyle ibadet etme gibi önemli özelliklere sahiptir.

Hoca Ahmet Yesevi de Şamanizmin ritüellerinden etkilenmiştir. Onu takip eden dervişleri temel İslami inançlarının yanı sıra içinden çıktıkları toplumun örfi hukukunu da unutmamış ve etkilenmişlerdir.

Anadolu’nun kültürel anlamda Türkleşmesinde Horasan alperenlerinin büyük katkısı olmuştur. Büyük Türk Mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin takipçileri olan Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve Yunus Emre gibi düşünürler, dini taassup yerine insan sevgisini öne çıkarmaya özen göstermişlerdir. Özellikle Yunus Emre, akıcı ve duru Türkçesiyle Anadolu Türkçesinin kurucularından sayılmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de; “Şimdiden gerü hiç kimesne kapıda, divanda, mecliste, seyranda Türk dilinden özge söz söylemesinler” diye ferman çıkarması da Türkçenin Anadolu’da kökleşmesine katkıda bulunan önemli eylemlerden birisidir.

Ülkemizde hemen her köyde sınırlı da olsa Şamanizm’den kalma ritüellere rastlanılabilir. Ancak Balıkesir Tahta Kuşlar Köyü ve buradaki Etnografya müzesi Şamanizm’in birçok ritüelini en açık bir şekilde sergilemektedir.


Ana Karakterler:
tarih, tarikatler, mithat baş-tarih araştırmaları, türk kültürü

Beğen

Mithat Baş
Kayıt Tarihi:4 Kasım 2022 Cuma 16:06:28

ŞAMANİZM VE TÜRKLER YAZISI'NA YORUM YAP
"ŞAMANİZM VE TÜRKLER" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
Timur KOHEN
5 Kasım 2022 Cumartesi 23:40:56
Yazıyı okurken üniversite hocası sunum yapıyor sandım.

Çok iyidi. Türk Mitolojisine olan ilgim olmasa da yazıyı sonuna kadar keyifle okurdum.

Hakkıyla günün yazısı!!!


1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mithat Baş Yazının sahibi 6 Kasım 2022 Pazar 11:13:09
Teşekkür ediyorum Sayın KOHEN.
HERFE
5 Kasım 2022 Cumartesi 21:44:26
Gün için kutlarım...

Çocukluğumda özellikle köylere gittiğimizde aynaların üstünün renkli renkli ipek örtülerle örtüldüğünü görür, şaşırırdım...Sonrasında unutmuştum bu olayı, aklıma gelse googledan bakardım kesin. Şamanizmin izleri olduğunu bilerek mi yoksa öylesine mi yapıyorlardı diye düşündüm okuyunca...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mithat Baş Yazının sahibi 5 Kasım 2022 Cumartesi 23:31:41
Çok teşekkür ediyorum. Anadolu’da benzer gözlemleri yapmak mümkün.

Okuduğunuz yorum yazar tarafından etkili yorum olarak seçilmiştir.
resulcivcik
5 Kasım 2022 Cumartesi 20:27:25
Saygı değer hocam.
Oğuz Ata soyuolan,
Biz Türklerin bilinen yada,
yarım yamalak ta olsa geçmişe dair İnanç ve
yaşam felsefesine dair tamamlayıcı dolu dolu bir
bilgi dağarcığı okudum.
Anadolu 1071 den önce de Türktü Türklerindi.
Geçmişe dair Atalarımızın Maneviyatını,
büyük bir hazla bir değil birkaç defa okudum.
Kaleme alım ta insanlıga sunum yapan emeklerin var olsun.
Ayrıca Seçki kurulu böylesine önemli bir makaleyi es geçmemesi mayidar.
Seçki kurulunu başta Kımatlı Öğretmenimizi Can-ı Gönülden kutluyorum.
Ellerinden ve yüreğinden öpüyorum.
Selamlar,Sevgiler Saygılar.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mithat Baş Yazının sahibi 5 Kasım 2022 Cumartesi 23:30:06
Çok teşekkür ediyorum.
gezgin imgeler
5 Kasım 2022 Cumartesi 14:59:56
Tebrik ederim
,çok güzel bir yazıydı..

Saygı ve hürmetlerimle


1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mithat Baş Yazının sahibi 5 Kasım 2022 Cumartesi 16:53:41
Çok teşekkür ediyorum.
İbrahim Kurt
5 Kasım 2022 Cumartesi 12:26:12
Evet doğadaki her canlıya saygı dinindir şamanlık , bu din tek tanrılı bir dindir ve en insanı dindir , kendi varlığı ile dünyadaki tüm varlıkların birlikte yaşamasını kabul eden bir dindir. Atalarımız ve soyumuz bu dinle yaşamış bu konuda söylenecek çok söz var bu çalışmayı beğeniyle okudum kutluyorum

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mithat Baş Yazının sahibi 5 Kasım 2022 Cumartesi 16:54:34
Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey
Suat Zobu
5 Kasım 2022 Cumartesi 09:14:56
"............
Atalarımızın dini Şamanizm-Tengricilik: Şamanizm; Doğadaki her varlığın ruhu olduğuna inanan ve doğadaki varlığın kutsallığına inanan tek tanrılı, ruhani bir dindir. İddia edilenlerin aksine asla ve asla putperestlik değildir. İyi olanların uçmağa (cennete) ereceğine kötülerin ise cezalandırılacağına inanılır. İslam’daki şehitlik gibi savaşta ölenlerinde mekânının uçmağ olacağına inanılır. .............."

Evet bizler tarihin hiçbir döneminde puta tapmamışız.

Çok güzel, faydalı ve aydınlatıcı bir yazı.

Teşekkürler Mithat bey.
Böylesine önemli bir yazıyı güne aldıkları için seçki kuruluna teşekkürler.
Sizi de tebrik ederim.

Selam ve saygılarımla sağlıklı günler dilerim.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mithat Baş Yazının sahibi 5 Kasım 2022 Cumartesi 16:56:09
Çok teşekkür ediyorum Suat Bey, ayrıca seçki kuruluna ben de teşekkür ediyorum.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.