Hamdioruc
587 şiiri ve 511 yazısı kayıtlı Takip Et

Ekmel tefsir ne mi...Ekmel tefsir ne mi...
Her varedilen esmanın sudurunun meyesidir sünnetullahın yani.Deneye aykırı tefsiri yapılamaz ve mantığa ekmel akla vicdana fıtrata
Ekmel tefsir ne mi...
"Kertenkele düşmanı ol"denildi sanma o hadiste çünkü her ayet hadis icma kıyas...esmanın sudurunun meyesidir sünnetullahın yani.Deneye aykırı tefsiri yapılamaz ve mantığa ekmel akla vicdana fıtrata...da
Ekmel tefsir ne mi...
Aklı vicdanı fıtratı tefsirden kovanlar Şeytan dini oluştururlar...emirler izinliler bileşim de güzeldirler ...akılla deneyle sünnetullahla bileşimde olmayan ayet hadis bozulur...El hafız sıfatı onu sadece Kur’an içinde tutar .yanlış anlama kayması imtihan vasıtasıdır korunmaz..."Kur’anda Kur’an yok"sünnetullaha aykırı tefsir edilirse..İslamda da İslam yok felaket var..."Hastalık kutsal"der adam mihenk taşı sünnetullahtır ölçü sünnetullahtır tefsir için...
Ekmel tefsir ne mi...
Vahiy doğma değil.ilim.sorguladıkça güvenin artar deneye sünnetullaha esmanın suduruna dayannır çünkü.
Vahiy doğma değil.ilimdir Allahın ilminden cüz.Kanıtı var vahyin.sünnetullah kanıttır.esmanın suduru deney tecrübe...de.
Evet...Esmanın suduru nesh olmaz...sünnetullah deney ürünü ilimler nesh olmaz.Suçluya200 yıllık hapis verdin yüz yılda öldü ahiret elzem
Evet..."Kitab-i mübin"bu ifade neshe mahkumdur.ekmel ekmel anlar Kur’anı eksik eksik anlar adl sıfatının suduru gereği budur .yani Ayet Hadis icma kıyas yani fıkıh neshe mahkum.ama sünnetullah deneyle bulunmuştur neshe uğramaz...
"Ekımıs salate"namaz daim oldu diyor Yunus emre.Beş vakit farz denildi.Nesih var ayette.tefsir nesih demek.Ayet hadis neshe mahkum
Evet...Ayet hadis kıyas icma kalıcı değildir çünkü nesihden bağımsız değiller ki.sünnetullah nesh olmaz esma da.deney tecrübe de.Kısas da
Din doğma değil.Din deney ürünü değilse afyondur...Tefsir deney ürünü değilse afyon.ekmel ilim değilse din şeytan işi.İlahi değil...bazı hocalar eksi faize haram dediler ev kredisi aldırmadılar müslümanlara...şeytanı sevindirdiler yani...fıkıh "Kopyala yapıştır değildir" muhakemesiz deneysiz fetva uygulanamaz...Araştırmalı mahkeme...suçla fetva arasında uyum yoksa zulüm vardır adalet yoktur...ev kredisi aslında özünde eksi faizdi ve helaldi...devletin hediyeyi faiz adıyla gerçekleştirmesiydi...başka formülü olmadığından...yani hibe kanunu olmadığından...yaşlılık aylığı da hibedir...kanun çıkarıldı ve yapıldı ...Fakire ev kredisi hibe kanunu çıkarılsaydı keşke...
Deneye dayanır Allahın dini yani deneyle fıtratla sünnetullahla çatışmaz...Allahın ilmi vahiyde ve kainat yani deney kitabında...yazılı çünkü...
Ekmel tefsir ne mi...
Yapılanı yıkana uzman demem.tecrübesiz deneyimsiz araştırmasız iştiaresiz derim.Dünyada şehircilik belediyecilik cepçiliğe dayanır...demokrasilerde...ehven-i şer kuralına göre yık der Yüce Allah...bozguncu olma ...der. ama demokrasi eksikliklerle doludur...
Evet...demokrasinin hiç kusuru olmasa seçim masrafları israftır ve zengin olmayan seçilen olamaz bu ahlaksız yoldan zenginliğe yöneltiyor...demokrasi olduğu müddet zengin olmayan seçilen vasfı kazanamaz...sadaka dağıtmadan da kimse seni seçmez çünkü seçmen mideci olmuştur...köleleşmiştir...asimile olmuştur...ehillik sorgulaması yapmaz asimile olmuş o seçmen...cebine bakar seçen seçilen cebine bakar demokrasilerde...
Demokrasiler asimile eder cebci eder seçeni de seçileni de...ve Kur’an istismarcıları çok çok çoğalır ve fıkıh istismar için ceb için kullanılır ancak...işte tarihde de demokraside de...Kur’an istismarcının mideci uçkurcu bozguncu elinde fıkıh fetva denilerek de bozuldu.tefsir denilerek de Bozuk insan ilmi de bozar...ekmelin dini de ekmel kalır...
Vahiy doğma değil ilimdir ekmel ilimdir kaynağı ama tefsirler eksik ilimle dolu yani tefsirle ekmelliğini ilmi kaybediyor Kur’an..demokrasi ahlakı baskılıyor Kur’anı...
Evet adam deccal-mehdi yok diyor...sünnetullahı bile inkar ediyor...akıl fukarasıdır deney mantık fukarasıdır sünnetullahı inkar edenler...Deccaldir kilise "üstünüm"diyor Allah ise değilsin diyor...Bana rakipsin diyor...Mehdi gerçek üstün...
Evet...Deccal ırkçılıktır...ırkçı Allaha bile rakip olur nükler atar diğer ırka...her ırk "ene sübhan"diyor şeytan da üstünüm sübhanım demişti.
Ya esmanın suduru böyle bir şeydir...amaca yöneltir...emirler fısıldar gönül kulağına okuduğun gönül gözüyle gördüğün her esma...İyilik yaptığından nankörlük gör...Rızaya yönel...ister Allah...düşenin dostu olmasın der Allah Allahtan başkasını dost görme diye
Kahrını oku tarihde tarih okumakla yetinmez mü’min... İki alemde de Allahtan başkası yok.Rakiplik taslayanları helak eder...Var mı...varım diyenleri helak etti...tarihde...izin verir ama sonunda ya helak eder ya cehenneme sürükler izin verdiklerini...İzinliler ve amaçlananlar var yaratılanlar içinde çünküşeytan izinlilerdendir güç de verildi onlara ama rızıklarına kefil değil Allah izinlilerin ...amaçlananların rızıklarına da kefil Bedirlerde zafer kazanmalarına da kefil...
Evet...Kahrını engelleyen yok...hiçtir o var gördüklerin onunla kıyasladığında...İki alemde de Allahtan başkası yok.Rakiplik taslayanları helak eder...Var mı...varım diyenleri helak etti...
Deccalde namazlı Mehdi de ama Allah deccale kahredecek..Kilise de dinim OĞULUN dini diyor ama Nükler kullanma da kimseyi dinlemez..."Oğul" nükler kullan mı dedi bunlara...ABD japonyaya nükler attı...çine de ilk ABD atacak...sokmaya alışan yılan ilk sokan olur hep...proğramı öyle çünkü...rusyaya da ilk ABD atacak nükleri...prestijini korumalı çünkü...köleleştirmeli çünkü tek yolu nükler kölelştirmesinin...kendine bağlamasının bütün insanlığı...korkutması şart...çünkü insan ya korku ile ya ödül ile ilahın RAKİBİNE de köle olur..."yani deccale"...
Evet...Deccalde "ene subhan"diyecek mehdide ama mehdi desteklenecek ve deccali öldürecek .Allah" ene subhan"diyenden birini helak edecek
Babalık eksik sıfattır...ekmellik ver Allaha ekmellik ver ilahi dine eksik dini İslam diye yutturdunuz...eksik fıkhı eksik tefsiri...tarikatlerde mutasaffıkların çoğu eksiklere talip pek azı cennetlik...zaten tembellerin mekanıdır tarikatler...ilimle de meşgul değilseler kahra ilk onlar uğrarlar...Kilise ilimle de ilgisiz...Hint tapınakları da...esma cahili hepsi sünnetullah ve deneyin ürünlerine düşmanlar...akla düşmanlar...fıtratı bozmaktalar vicdanı da...Evet...Allaha baba deme...hani oğlu derler.Cinsiyetlik verme...ekmel sıfat değil "Babalık"şeytana ver babalığı.Cinlerin atası de.eksik o
Ehl-i sünnet Frka-i naciyedir...Osmanlının dinidir...Evet...ekmel tefsirden bir cüzdür.yani tefsir ekmelleşmeli daha da...deney de çünkü ekmel tefsir deneyin meyvesidir yani sünnetullah deneyin meyvesi İslam ve tefsir de sünnetullahın meyvesi ...deney toprak sünnetullah ağaç ...ayetler hadisler icma kıyas yapraklar ve meyveler benzeri sudurlardır...
Ekmel tefsirin anası sünnetullahtır esmanı sudurudur...onlarında anası deneydir tercübedir istişaredir araştırmadır ekmel araştıran ekmel tefsire erişir ...adl sıfatının gereği budur çünkü...esmanın sudurunu gör gönül gözünle ve ve gönül kulağına esamanın sudurunun fısıladadığı eylemleri halleri fikirleri inançlar duyguları kendine din islam olarak seç...mehdi inancı ...sırat köprüsü inancı "Kur’anda yok öyleyse yok deme ekmel tefsir de var..."Kur’an yeter" deme bu ekmel tefsiri budamaktır...Kur’anı da kısırlaştırmaktır...Kur’an nesh olan bir ilimdir yetmez...tarihsel değil ...yöresel değil ama nesih var Hakim sıfatı gereği...değilse domuz eti haram der açlıktan ölen ölene ...nesih Hakim sıfatının gereğidir ama sünnetullah nesh olmmayan bir ilimdir...esman da esmanın suduru da ...tarih tekerrür yani esma tekerrür eder milyar kere sünnetullah da yani deneyin ürünüdür doğma bir vesvesedir ...deney milyarca denenmişe denir ilim deneyle elde edilir tefsir de fıkıh da deneyle elde edilir...İslam nikahı arap örfünden alındı yani örf deneyin ilmidir ayet mealinden hadis tercümesinden kıymetlidir örf ...çünkü denenen denenmez...ama meal bir kişinin doğması olabilir...doğma afyon ettiler dini...sünnetullahtan beslemeyerek...sünnetullahtır ekmel tefsirin ekmel fıkhın anası...9 yaşındaki kız evlenilir dedi...günümün istismarcıları da...ve dört evlilik iznini namazdan çok seviyor günümün uçkurcuları...mideciler de demokrasiyi çok seviyor...Halifeler de seçimle geldi ama cebçilik yoktu seçmen kalitesizleşirse cepçi olursa Muaviyenin hakemi gib olursa ırkçı olursa...o demeokrasi istismar olmuştur bozuk üzüm suyu gibi olmuştur yani haramdır kokuşmuş et gibidir yenmez...cebcilere yarar demeokrasi bozulmuşsa fıkıhda tefsirde bozulunca cebciye mideciye uçkurcuya yarar...ama sünnetullah esma suduru sadece gönül ehline akıl ehline yarar anla vicdanı fıtratı ekmel aklı bazı tarikatçiler NAS var diye bir hile ile neden kovuyorlar...NAS sünnetullahla birleşince kıymetlidir hile ile birleşince zararlıdır nas..çünkü eğilip bükülen özelliklidir NAS...aklı da vicdan da nas da sünnetullahla birleşirse kıymetlenir...ekmelle birleşince ekmeleşir...iki hidrojen bir oksiyen su olur ve hareret giderir çözüm olur değilse bileşim yoksa çözüm yok hararet giderme yok...istismarcıya vasıta olmuşsa NAS FES münafıklara yarar...eksi faize haram derler din afyondur istismarcının vasıtasıdır artık...NAS FES anasını ecdadını red ederse ecdadını red eden asimile olmuş denir veya...Nas fes baş örtü kıyafet...ruhu ile birleşince güzeldir sadece..namaz oruç da oruç açlık dedi efendiler efendisi...nas fıkıh ayet hadis özüyle güzrldir değilse namaz spor...ama spor ise namazdır...askerin sporu namaz ecri kazandırır eğitimi namaz ecri kazandırır...
Ruh + şekil...İslamdır...Nas -fes sadece cüzüdür güzelliğin çünkü tek güzel Allahtır...Allahsız ahlak bile çirkin Allahsızın tefsiri bile fıkhı bile Allahsızdır...ekmeleden ekmel sudur eder ancak...Nas Allahtan sünnetullahtan koptu...günümde ve istismacının midecinin hilecinin dini oluştu uydurma din...uçkurcu dini uydurur .afyonlu sarhoş...namazdan men edildi tefsirden men et uçkurcuyu ırkçıyı mideciyi o cebci demokrasiyi över çünkü cep sadece demokrasilerde dolar hz Ömer kendi işlerinde başka kandil ışık kullanırdı çünkü onu seçenler ceplerini doldursan da satmazlar ki kendini...ama günümün seçmeni kendini satmadıkça demokrasi güzeldir değilse çirkindir...fıkıh da tefsirde uçkuruna kendini satanın tefsiri nası fesi kendinin olsun...okuduğu ayet hadis kendinin olsun mürşitler müşrik diyenin...o midecilerin o uçkurcuların o Osmanlı düşmanlarının benim mihenk taşım Osmanlı sevgisi...Osmanlıyı sevmeyen her şehadetli müşriktir benim dinimde...o midecilere küreselcilere sataşmaktan korkanlara katil çeteden korkan sadece mürşide saldırana sus ayet hadis ağzına yakışmıyor de...lağımlı onların ağızları Osmanlıyı ve mezhebi ehli sünneti güneş gör...görmeyeni de müşrik bil
Ekmel tefsir ne mi...
Osmanlıyı ve ehli sünneti delil edinen mihenk taşı edinen sünnetullahı esmanın sudurunu mihenk taşı edinen ana edinen Peygamberin yaşamını ashabının da asrının da beldesinin de yaşamını ana edinen nesli belli ...ilim...deneyi ana edinen ilim...ekmel secdeli aklı vicdanı fıtratı da ana edinen ilim...Ekmel tefsirdir...NAS FES değil Ekmel tefsirdir benim dinim...Sünnetullahdır deneyle edilen bilgidir anası benim dinimin vahyin ancak sünnetullahla bileşim yapanı delildir bana ...vahiy diediğin uçkurcunun elinde bozulan şeydir nasıl delil olsun bana yani mü’mine...Deney anası dinimin doğma değil anası sen vahyi doğmalaştırdın ekmelleştir Vahyi uçkurculukla cebcilikle...midecilikle vahyi barıştırdın sen...o vahiy senin olsun DENEYLE Vahyi buluşturdum ben...sen afyonlayıcı hocasın ben deneye koşan sığınanım...Tek güzel Allah dedim vahiy ancak Ona yaklaştırısa güzel dedim ölçüm vahiy değil Allah...Allahsız vahiyde Allahsızlığa hadimdir dedim Allahsız ahlak da Allahsız örf de Allahsız deney de Allahsızın ilhamıda şeytandandır tefsiri de fıkhı da Ben Allahı seçtim uçkuru değil Allah rakiplerini değil...dünya Rakip dedin Allaha ben secde ettirdim dünyaya da şeytana da uçkura da ben nefis arınmasından bunu anladım ama sen hint kafalısın fıtratı ekmel fıtratı bozdun...İLAH olmayı hedefledin bu fıtratla İlah olunmaz dedin Zatın İlahın zatına denk olmayacak hiç bir zaman...eylemin halin fikrin ilmin duygun aynı olsun dedi efendiler efendisi efendim benim...Hint kafalı nerde görülmüş insan zatının İlahın zatına dönüştüğünü...İlaha ait zat...o Zat tek Allahtadır...Yaratılan erişemez...ey hint kafalı...Tayyi zaman tayyi mekan olursun rüyada da cennette de ayrı zata bürünürsün dünyaya ait zattan kurtulursun ama İLAHA AİT ZAT sadece ilaha aittir ona erişemezsin...Ha tayyi mekansın ha rüya gören münafıksın kıymet sayma tayyi mekan oluşunu suda yürürsün ben de rüyada çok yürüdüm rüyada çok uçtum rüyada ben de tayı zamanım tayyı mekanım...bunlarla övünme ey hint beyinli...Bunlar Allahın ZATINI işaret eden farklı zatlardır ama üstün zatlar değil bozma fıtratını...Ahlaklan Allah ile hallen Allah ile fikirlen ilimlen vahiy ile deney ile tecrübe ile iştişare ile sünnetullah ile esmanınsudurunu okuyuyarak görerek gönül gözyüyle ve işiterek gönül kulağıyla bu farklı görme ve işitmeler de bir nebze Allahın işitmesini görmesini anla diye verildi sana...onlardan farklı Allahın işitmesi Allahın görmesi Allahın azab etmesi...cehennemlikler yanacak ama kül olmayacak ateşler de de fark var anla kabir azabı yok diyen sen de anla...adl sıfatı varsa mezarda da azab ve ödül var...ama farklı...sen tek tip mi sandın azabı Allahın sopası da kulkinden farklı ey Allahın sopası yok diyen var ve mezarda da var...her yere girer o sopa farklı çünkü...idraki mükün değil...Kadis gecesinin de idraki mümkün değil cennetten bir gece o...Vahiy de cennetten bir ilim...Fırat dicle ve nil de cennetten bir nehir miraçla ilgili hadisler böyle özlendirdi fıratı...o cennetsuyu kurursa kıyamet yakın demektir bekle MEHDİYİ...
Ekmel tefsir ne mi...
Ekmel tefsir DOĞMA değil yani şeytan ilhamı değil eksiklerin uçkurcuların midecilerin midesi için cennet rızıklarından geçenlerin doğmaları değil vahyi istismar edenlerin midecilerin tefsiri değil...Fıkıh ayet nesh olmaz diyen fıkhı Kur’anı kendine put yapanların meali put yapanların vahyi put yapanların yani nesh olmaz demek put yapmaktır...nesh olmayan sünnetullahtır ayet hadis icma kıyas nesh olur 9 yaşındaki kızla evlilik fetvası nesh olur...Faiz haramdır fetvası put değil nesh olur Hakim sıfatının nesh edeceği şeylerden bunlar HAKİM sıfatının etkinlik sahasını daraltmamalıyız savaştır bu asiliktir esmaya esmaya asilik Allaha asiliktir çünkü...Faiz fetvasını ayetini put yapmış hocalar var günümde...Allahın ilmidir tek ilim...Kur’an tefsiri yorumu algın puttur nesh etmezsen HAKİM sıfatı gereği...Hakim sıfatıyla kavga putperestliktendir...
Ekmel tefsir ne mi...
Ekmelleştiren ilimdir Allahın ahlakıyla ahlaklanmak hallenmek fikirlenmek ilimlenmek duygulanmaktır...eylemde yakın ol eriş Allaha Allaha zatına eriştim diyen hint kafalıdır ermiş falan değil o...Köleleştiricidir o...Kula kul edicidir o..kilise de oğul inancıyla kendine köle ediniyor...zatından pay aldım diyen köleleştirici olur RAKİP ilah olur...Zatından payım yok de ruhundan üfeldi de eylemlerim onun rhuyla seçkinleşşir de hallerim fikirlrim onun ilmini etkinliğiyle kıymetlenir de ama bedenim zatından değil de...zatından paylı değilim de ...Bedenim gül gibi kokar gül de kokuyor ama ilah değil de bedenimde ekmeldir de ama en ekmel onun zatıdır de...onun zatına erişilmez de eylemine erişilir "enel hak" olunur yani onun ilmine erişilir çünkü izhar etti izhar ettiklerine erişilir zatını izhar etmedi yaratılanların eriştiği en ekmel zatlığa erişirsin ama sanma ki odur o nun zatı ...yanılma onun zatı gizli erişilmezlik özlü...erişilmez onun zatına hilecisin ...eriştiğin zat onunkinin çok çok altındadır...
Ekmel tefsir ne mi...
Allahtan başka her şey etkisiz demendir...Kur’an şifadır ama nacak inanana...münafığa ise sadece dünyayı kazandırır yani inanana hem dünyayı hem ahireti kazandırır biz şehadetli sanmayalım kendimizi kaptırdık dünyayı...habil gibi hz Hüseyin gibi hemen savaşı seçmeliyiz değilse tevbesiziz demektir şehadetsiziz demektir şehadet böyle bir şey...şeytanda çok konuda şehadetli sen de o cehennem ya sen...tevbe et...yani yarabbi ASA ver MUsa olacağım de söz ver TEVBE söz vermedir dertlenmek de bir cüz’üdür tevbenin azmetmek söz vermek ekmelleşme gayretli olmak da tevbenin cüzleridir tevbemizde eksik eksik insanınz çünkü uçkurcu oluruzda tevbemiz ekmel olur mu ...mantığa ters bu bekleyiz...kimyaya ters...
Ekmel tefsir ne mi...
Ekmel ilim deneye deneye milyarlarca denemeden sonra elde edilen ilimdir...İşte delilim ayet demeyi bırakın artık şeytanında üstünlüğüne delili var...fıtratım üstün dedi...ayet delil sanma hadis icma kıyas delil sanma...nesh eder EL HAKİM O ayeti...HADİ sıfatı Gönderir HAKİM sıfatı nesh eder...etmez diyorsan sen ayeti Allahın esmasına denk sayıyorsun yani ilahlaştırıyorsun...esmadır nesh olmayan ayet hadis icma kıyas nesh olur ...Bir sıfatı idirir diğer sıfatı kaldırır yani Allahın ahlakını uygula bir sıfatıyla ayeti delil say diğer hakim sıfatıyla nesh edilmiş say...Osanlının faiz almasını Kardeş katlini asilik sanma...Kur’ana asilik Allaha asiliğe denk değil Hz Ademden beri fıkıh nesh oldu...hz Yusuf zamanında hırsızlar köle gibi kullanılıyordu ödeyinceye kadar çaldığını...günümde hapse atılıyor...eli de kesilmiş bir zaman diliminde zaman diliminin hikmetlerine uyulu cezalar verilmiş...sor tarihe...Nesh olanı Allah ilmi nesh ediyor Allahın kaderinden kaderine kaç ilminden ilmine kaç...Allahın bir ayetini nesh kabul et diğerine kaç domuz eti haram ayetini nesh say ölme nefsini koru nefsini ateşe atma ayetlerine kaç ayetten ayete kaçmaktır NESİH ve elzemdir...EL-HAKİMİN bu varlık etkin kıl EL HAKİM sıfatını esmaya asilik asiliktir şeytan ateşten yaratıldım dediği için asi sayılmadı...bir ayetten bir ayete kaçtı çünkü ama Ateş İbrahimi yakmaz...ateş değil üstün İbrahim topraktan ama Allah güçlü Allah ateşe de etkin demeliydi şeytan bir ayeti nesh etmemek nesh olacak özlüyü seçmek putlaştırmak şeytan işidir halidir neshi kabul etmedi şeytan ama ateş toprağı yakmaz der Hz İbrahim kıssası...deneyi...deneye dayan mayan din uydurmadır şeytan dinidir afyondur uçkucu mideci dinidir...adam muska kullanıyor ilaç kullanmıyor...deneye dayanmayan din şeytan dinidir hileci dinidir uçkurcu dinidir ekmel insan dini değildir ekmelleştirici de değildi...
Ekmel tefsir ne mi...
Esmayı okuyan gönül gözü olan kalbi açıkların ...Gönül kulağı olan ilhamını esmanın sudurundan direk alan ayetten hadisten öteye erişmiş ekmelleşmiş akıl gönül vicdan fıtrat sahibi olmuşların deneye kavgası olmayan ilhamla eriştiği tefsiridir ancak ekmel tefsir...ayeti delil sayan emin mi ayeti doğru anladığına...bir ihtima ekmel değildir ekmeli ise ekmel olan anlar ekmel...Nascı fesci naslı şeytan fesli şeytandır belki Şeytan nası delil saydı da ne oldu ekmelleştimi...Karga bülbül olmaz kimyasını değiştirmedikçe...Hint felsefesi bnu yapmalı ekmel fıtratı aramalı ama bulduğum ekmel fıtrat Allahın fıtratıdır ben de ilahım dememeli aynayım demeli ekmel fıtratı arama demez hint kafalıya kilise kafalıya Kur’an ama bulduğuna Allahın erdiğine Allahın fıtratı deme der erdin ekmel fıtrata farklıdır ondan da farklıdır Allahın fıtratı de peygamber ve veli fıtratı senin erdiğin melek fıtratı ama nihai fıtrat dedil nihai fıtrat Allaha ait sadece "Enel -Hak diyen Hallaç ilahım dedin mi ilahım dedin mi ey İsa diye sorgulanacaksı der Kur’an insana yaratılanla Allah arasında büyük uçurum var Lam elife benzetme Allah Yaratılan bağını...Nur sıfatı önce yokluğu tatatı sonra varlığı halık sıfatının bunu yaptığını bil Uçurum var farklısın bağın var ama kapanmaz bir uçurum da var..."Ben benim ben sensin "diyen uçuruma düşersin demedi deme...helak eder o kahhar seni de...kıyametler kahrının işi...kıyametler yaşarsın uçurumlar var aramda sana ne kadar yakın olsam et İlahım de...miracım var ama uçurum da var de...Uçurum var fırtatıyal fıtratın arasında eyleminle eylemi haliyle halin fikrinle ilminle ilmi arasında Hz Musaya hızır verildi ilmü nedun verildi evliyaya da işari tefsir verildi ama o uçurum hep aynı bir arpa boyu azalmaz o uçurum ...Allahın iliminden o deryadan bir damladır yaradılanın tümüne verilen onun kuderetinden o deryadan da bir damla kudrettir yaratılanlara verilen o nekler kazandırıyor yaratılana oyasa kıyamet nice çetindir...evet yine o ilimle ilmi arasındaki yaratılanların fark uçurum çok çok büyük uçurum...
Lam elif benzetmesi gölge ben sembolü ayna sembolu de yetersiz o farkı o uçurumu izahtan acizdir...Uçurum var miraca çıksan onunla aranda zatına sahib oldum deme esmasına sahib oldum deme şefaate de erişsen Gaffarlığı ile aranda milyarlarca fark var o büyük uçurum var...şefaatçiyim diyen İlah olmaz sadece ilahlığını ilan etmiş olur...Şefaatin kaynağı ile yaratılan arasında kapanmazı mümkün olmayan uçurum var aha şefaatçiyim diyen kördür görmüyor o uçurumu...Ben miraca çıktım demiyorum çıkarıldım" dedi o uçurumu göredü peygamberimiz...şefaatçiyim deme şefaatçi kılındım de...aracıyım deme aracı kılındım de o uçurum hep aynı sen nekadar kamilleşirsen ancak bir arpa boyu azalır o uçurum arandaki o uçurumu gör ve göster Ey kibirli...helek olursun...uçurum var aramada İlahla benim de...Ölüyü diriltsen bile ey İsa...anasız doğsan bile ey isa...kalpleri görsen duysan bile ey mürşid...o uçurum sadece vir arpa boyu azaldı de...Ben hiçim de o uçurumu gördüğünü göster...ama hiçim diyen kibirliler de var sen kibir gereği deme niyetin görme halinden haber verme olsun...
Ekmel tefsir ne mi...
Ekmel tefsire saygısı olan "Kur’an yeter" demez ilmi budamak bu deney verilerini budamaktır bu zalimliktir bu...ekmel aklın ekmel fıtratın ekmelleştirilmiş fıtratın... masumlaştırılmışların göğsu yarılmışların fıtratının ürünlerini budamaktır bu...ilmi kafese koymak Nasrettin hocanın leyleği kuşa benzetme işine benzer bir iştir bu...Allahın ilmi derya o deryadan yaratılmışların bütününe verilen bir damla ya Allahın ilmiyle yaradılanınilmi denk değil fark var ve o fark bir uçurum ki kapanmaz...Alimle ilimle kavgadır "Kur’an yeter" demek...ama Kur’an yeter dedi Allah...yetmez demiyorum ki eksiksin ekmeli yansıtamazsın ...Kur’anı aynalar yansıtmaktan aciz ...ekmel o insana yeter o...ama aynalar eksik yansıyanlar tefsirler mezhebler tarikatler dinler eksik...Hint kafası bile cüz’ü ekmel tefsire erişmek için gereken cihazın...kudretin emeğin aklın...gözün kulağın...İlah olunmaz ama ilah olmayı amaçlamıştan farkın olursa Allahla ahlaklanma konusunda örtüşme konusun da çünkü melekleşmeden midenin uçkurun etkinliğinden kurtulmadan Kur’anı tahriften kurtulamıyorsun istismrcısı oluyorsun sadece Kur’anın günümde "Kur’an yeter diyenler sadece istismarcısı Kur’anın işte...Hint kafası ile fıtratının da melekleşmesini sağla...ama sonra Ademliğe dön...değilse Mürşidliğe hakkın yok masumlaş nasib olduğu olacağı kadar erişemezsin peygamberlere ama masumlaş melekleş hint kafalılaş...buna da ihtiyaç var ekemel tesire erişmek kolay iş değil sadece okumalar yetmez eylemlerin hallerin duyguların fikirlerin kimyasını değiştir...rıza için yapmadığın eylemleri rıza için yap günümde evlilik rıza için değil uçkur için Allahın kavli ile isteme artık gelinin oğluna...Uzak tut o ALİ ismi...istismarcısın sen ...sıddık değilsin sıddıkın hakkettiği sana haram...peygamberler masumdu ...masumlaş melekleş gögğsü ameliyat edildi Hirada dertlendi...o dertleri de yaşa hemen mürşitliğe kalkıştın be arkadaş...ekmel tefsire erişinceye kadar sabret sus...ekmel tefsire eriş ilahiyetçılık diploma ile değil ki şöförlük mü bu...Ayet nesh olmaz diyen ekmel tesir uğruna nesh edilir ayet hadis ...kopyala yapıştırcı olmak ilahiyayçılığe yetmez muhakeme et...tecrübe et deneye dayandır bilgilerini ilhamla gelse de vahiyle gelse de ilim deneyden başka anası yok ilahın deneye ihtiyacı yok ilim edinmede tek...o ilmin sahibi sen vahiyle ilhamla rüyayla amel edemezsin...ama masum olduğu için peygambere verildi tek bu hak sen deneye dayandırilmini o masumluğa dayandırdı sen masum musun...deneyi koyuyorsun...masum olmayanın dini deneye dayanmazsa şeytan dinidir afyondur ...beşeri dindir ...Mezheb imamları da masum değildi tarikat kurucuları da...tarikat ve mezheb oluşturmak masumun hakkıdır veya deney ehlinin...ehl- sünnet fırka- naciye tek yani ekmel tefsir tek...başaka ekmel tefsir yok uçkurcu ise ehli sünnetin bile istismarcısı ...mideci de onlar için güneş gerekmez...köre güneş gerekmez faydada vermez...
Osmanlı aynadır ekmel tefsire...deneyle ve mehdi ile ancak geçilir osmanlının ekmelliği..."Kur’an yeter diyenler o ekmelliğe insanlığı eriştiremeyeceklerdir...kötü bir alet "Kur’anla yetin "sözü prensibi metodu...ekmel tefsirle yetin Osmanlıyla yetin Mehdi gelince o dahada ekmelleştirecek fıtratı eylemleri halleri fikirleri duyguları yaşamları asilik olna insanlığı...Osmanlıya ve mehdiye benze...ekmelleşmek için ve ekmel tefsire ermek için ...Evet...Osmanlı dünya ve ahiret işlerimde klavuzumdur...de bülbül o...habil o hz Hüseyin o...Yezit Avrupa yıktı onu İngilizin parası o yezidin yağlı ekmeği yıktı onu...demokrasi yağlı ekmek dağıtır...yani yezitliktir...hz Hüseyinlik değildir...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:55:10

EKMEL TEFSIR NE MI... YAZISI'NA YORUM YAP
"Ekmel tefsir ne mi..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.