Hamdioruc
587 şiiri ve 511 yazısı kayıtlı Takip Et

Ehl-i sünnet Fırka-i naciyedir...Ehl-i sünnet Fırka-i naciyedir...

Tek uydurulmamış din o deneye ilim der.tecrübeye ilim der ekmel aklın ekmel vicdanın tek koruyucusu o...Esmanın ekmel tefsir tek onda...esmanın en ekmel okumaları tek onda İslam esmanın doğru okumalarına denmeli...çünkü sudur eden esmadır..."Oléemriyle sudura başladı ezeli ilim ve ebedi ilim onda esma okumalarında İlim ve İslam esma okumalarında...ADL sıfatı cehennem inancını elzem kılıyor...en doğru inançlar esma okumalarında esma öğretilerinde...

Ever...Hulül inancını da yıkıyor adl sıfatının gereği...her şey Allah diyenler var bir de Adl sıfatının gereği bu inançta yıkılıyor batıl kabullenmeli yani...esmanın ekmel okumalarındadır İslam ve ahiret in doğru inancı Adam dünyaya kaka diyor adl sıfatının gereği bu düşünceyi fikri de batıl görmeyi gerektiriyor dünyaya kaka diyeni zıddı yok ediyor çünkü Müslüman müşrike köle oluyor dünyaya kaka denilince...hastalığa fakirliğe kaka denilince...esma okumaları İslama sızmış sakat eksik fikir inanç duygu eylem ve halleri temizlememizi sağlıyor...Ehl-i sünnet vahiyle sakat düşünce fikir hal eylem üretenleri engellemiş ...çünkü vahiy bazı şartlarda nesh olur deney de öyledir...dünyada yukarı atılan taş baş yarar ahiret şartlarında bu böyle olmayacak deney ve vahiyler şartlara göre faydalı şartlara göre de zararlıdır ...

Evet...vahiy zaten vahyin şartlara göre zararlı olduğunu belirtir değilse vahiy sebeb-sonuç tutarlılığı olmayan ilim sayılmayan bir öğreti olurdu...nesih şartları var ezberin bozulacağı şartlar var vahiyde vahiy her şartta geçerli değil diyen yine vahiydir...mesla içki kanı sulandırır bu amaçla kullanılmasına haram denilemez içkiye diyen yine vahiydir...domuz eti ölmeyecek kadar yenile bilir diyen yine vahiydir vahyi kopyala yapıştır yapma muhakeme et...iyi sonuca sebebse uygula diyen yine vahiydir...değilse vahiy sebeb-sonuç ilişkisi bozulur vahiy zararlı bir afyon olur..."din afyon"diyenler doğru tesbit yaptılar" sebeb- sonuç mahkemesi şarttır vahyin uygulanmasında...

Evet...ezberleri boz diyen sebeb-sonuç ilişkisidir sebeb- sonuç ilişkisi belirtilmeyen bir şey Allahtan da gelse batıldır çünkü bileşim için yaratılan var edilenler var Hakim olan Allah bazı şeyleri emretti bazı şeylerin ise bileşimini emretti kendisininin varlığına sadece izni var işte şeytan varlığına sadece izin var emretmez şeytanın ilmine güvenmemizi...her vahiyde bu iki kurala uygun sünnetullahtır bu Esmadan sudur eden her şey emir değil bazısının bileşimi emir kendisi izinli yani imtihan vesilesi şeytan imtihan meselesi için var edilenlerden içki de faiz de ...izinliler bileşimde İslam faydalı şeylerdir şeytan kaçtığın zaman faydalıdır...hep zararlı sanma...faiz Allah içinse faydalıdır çünkü müşrikin hakkı mü’mine cizye vererek yaşamasıdır...cizye vermeyen ise saldırmazlık şartıyla saldırılmazlık kazanır ...Allahın rızası bunda...Ayetler bunu öğretiyor zaten...

Evet...Müşri-Mü’min ilişkileriyle ilgili peygamber ve sahabe sünneti örfü belli...Faiz mutlak şerdir diyen müşrik olur...Mutlak şer Rızaya aykırı olandır der Kur’an...domuz eti mutlak şer şeytan mutlak şer diyen Rakip üretmiş yani müşrik olmuş olur Kur’ana göre çünkü Allahın rızasına uyan helal uymayan haramdır domuz eti "Ölmemek içince helaldiri yani bileşim helal kılar yani rızaya uygun kılar domuz etini ve bir çok haramı...mutlak haram değil hırsızlık...kısas hırsızdan hırsızla der müşrik sana malıyla baskı yaparsa al elinden der...makamıyla yaptıysa al elinden der asimile olma köle olma al elinden müşrikin malını canını makamını baskıcı vasıtalarını der cihaddır bu der asimile olma al elinden zararını önle müşrikin der...

Evet...Kahrolmayanın namazı sıfırla çarpılır inşaallah şeytan gibi tevbesizlerden sayılırlar inşaallah...günümde nükler silahlar bile müşrikin elinde...cennet yok günümün mü’minine...Tevbeye sarılmadıkça bu hallerle dertlenmedikçe namazları inşaallah sıfırla çarpılacaktır...dertlenenlerin namazları ibadetir ancak tevbe eksikse o şehadetli müşriktir şeytan da mü’mindir der Kur’an tevbesi eksik olduğu için hakkı cehennemdir der Kur’an şeytan Allaha inanmıyor mu diyor sanki Kur’an sadece Kur’ana göre tevbesi eksik derdi eksik hz Ademe secde etmedim diye bir derdi yok bizimde peygamberin sünnetiyle örtüşmedim diye derdimiz yok o cahiliye arabını yendi romaya tebükte yürüdü ashabı İranı feth etti...bizde bu dertler yok...

Evet...Tevbesizlersen sayılırlar inşaallah kahrolmayanlar İlahi dini bu hale düşürenler bu bayrağı buöyle yerlere düşürenler...Tevbemiz bizim de eksik şeytanın da...hz Ademin izinde miyiz şeytandan farkımız ne şeytanda dertsiz biz de hz Ademin izinde olmayışımıza ...namazlarımız inşaallah sıfırla çarpılacak şeytan namaz kılsa tevbe etmiş olmaz suçu belli suçuna tevbe etmeli biz de namaz kılsak tevbe sayılmaz..."iki namaz arasındaki günahları ancak dert edinirsek siler değilse o namaz silgi olmaz tevbe olmaz dert edersen silgidir şehadet de namaz da oruç da...oruç aç kalmaktır dedi peygamber ibadet mutlak güzel değil der Kur’an ölçü Allah çünkü...Rızasına uyarsa oruç ibadettir kabul olursa namaz ibadettir içki de kulluktan kaçış değil der Kur’an rızaya uyan bir içki kullanmaya haram demek Allahı ikilemektir...uydurulmuş din o din  afyonlaşmış din o din...der Kur’an çünkü ölçü Allahtır esmadır..ikileme esmayı vahiy ölçü değil delil değil tek başına Allahın dininde tek ölçü Allahtır vahiy değildir...vahiy rızaya uyduğu zaman güzeldir vahiy de çirkindir Rızaya uymazsa...şeytanı da vahyi de Allah gönderdi...

Evet...peygamberle özleşirse Allahla özleşirse özleştirise vahiy ahlak kuralları güzeldir değilse çirkindir...öldüreni öldürmek güzeldir der bu din çünkü Allahla ölçüşmeyen eylem çirkindir insanı yaşatmak da olsa" insanı yaşat ki devlet yaşatsın "sözü mideciyi uçkurcuyu yaşatki demiş olmaz...mürtedi öldür der Allah ölçü tektir vahiy ölcü ve delil değildir Kur’an delil değildir delil tektir İlahi dinde ALLATIR ölçü ESAMADIR ölçü Kur’an bu ölçüye vasıta olursa ancak delildir...Hadis de delil değildir "işte hadis "Kertenkeyi gördüğün yerde öldür"diyor ...o hadisi uygulayanı öldürmektir bazan hadis çünkü hadis de Allaha esmaya hadimse hadisti vahiyde kur’an da Kur’an şeytan kitabıdır bazen vahiy Şeytan öğretisidir çok zaman...Adam domuz eti yeme ölsen de diyor...bu şeytan öğretisi olmuştur bile Kur’an şeytan kitabıdır çok okuyucunun elinde ...mürşitlere müşrik diyorlarsa Kur’anla onlar Kur’anı ve vahyi şeytan kitabına dönüştürmüşlerdir günümde...çünkü Kur’an peygamberle birleşince ancak bu bileşimde Allahın kitabıdır der Allah

Evet...ve peygamberlerine indirir Kitaplarını şeytanın elinde kitapları şeytan kitabı olur dini de afyon olur afyonluların sarhoşların eline geçince sarhoşa namaz yasaktır...nama sarhoşun eline geçince asiliktir...peygamber kılarsa ancak ibadettir...çünkü mutlak güzel Allahtır esmadır...Namaz da şeytan ibadetidir Kur’an da şeytan kitabıdır islam da afyondur...ehil insanla bileşmedikçe...bileşirse ehille ibadet olur bu varlık için bozucu olmaz münafığın namazı bu varlığı bozuyor Allah kahrediyor bu varlığı bozarak münafık münafıklığı sayesinde malikül mülk olanın malını makamını ele geçirerek mü’mine engel olarak hak sahibine engel olarak bu varlığı bozuyor zarar veriyor bu varlığa

Evet...ve Allah demokrasiye de uygulayana da kahreder bu durumda...Arab ülkelerinde ki şeriate de şeriati uygulayarak ceblerini dolduranlara da Allah kahrediyor çünkü bu varlıkta adalet engelliyorlar onlar bu eylem hal ve fikirleriyle duygularıyla yezidin şeriatiine de emevilere de kahretti Allah çünkü hak hz Hüseyinindi...emeviler cep doldurdular müşrik ülkeleri rıza için değil cep doldurmak için fethettiler...

Evet...Ehl-i sünnet Frka-i naciyedir...ehil olanlara ancak...Osmanlının dinidir o münafıklar onu la zararlı işler yapsalar da...Evet...ekmel tefsirden bir cüzdür o .yani tefsir ekmelleşmeli daha da...deney de ...ehil olmayanlarla birleşince münafıkla birleşince bu varlığın bozulması sonucu verir Kur’an hadis icma kıyas...kıyasla 9 yaşındaki kızla evlen fetvası çıkartır o münafık ve dinleştiri kendi şeytanlığını...Din münafığın eline geçmemeli...bu varlığa zarar verir sonucu bu varlığa zarar olan bir şey ayette olsa şeytanın vasıtası olmuştur SEBEB-SONUÇ mihenk taşıdır ilahi ilimde ilahi ekmellikde...ilahi ölçüde vahiyde...vahiy şeytanın eline geçti demektir bu varlığa zararlı olduğunda NÜKLER şeytanı eline geçince bu varlığa zarar verecek...Türkiye münafıkları eline geçtiğinde Kur’an da geçtiğinde Kur’an ve İslam bu ülkeye zarar verecek Kur’an Nükler silah kadar zarar verecek ırkçı savaşlara sebeb olacak vahiy MÜRŞİD-Mürted savaşına sebeb olacak deccalinde elinde Kur’an olacak bunu biliyor muydunuz ...şeytan mehdiyi görünce hemen namaza duracak bunu biliyor muydunuz...

Deccal kim mehdi kim ahir zamanda nalaşılmaz olacak "at izi it izine karışacak"...Şehadetliler cep doldurucu olacak...inşaallah yemek nasip olmaz onlara...

Evet..çünkü yeni dünyaya Amerika düzen verecek Kur’an şeytanın eline geçecek sebeb-sonuç ölçüsüne vurduğunuzda Kur’anın zararlı bir kitap olduğunu anlayacaksınız mehdi Sebeb-Sonuçtur ...ilmin güzelliğin deneyin vahyin ölçüsü Sebeb- sonuçtur çünkü tek çlçü esmadır çünkü tek ölçü Allahtır ve bu varlğa zarar veren zararlı dinin işidir...adı ehl-i sünnet de olsa "Kur’anla yetinmek"de olsa...vahiy sadece MEHDİNİN elinde olursa bu varlığa zarar vermez...doğaya zarar verecekler ve Kıyamet böyle böyle yaklaşak Kıyamet Kahrın sudurudur...doğaya zarar fıtratımıza öyle zararalar verilecek ki Allahın koyduğu fıtrat yok olacak bedenimizde ruhumuzda doğada doğanın şefkatinde annneliğinde bozulmalar olacak anne olan doğa üvey anne olacak Bu belirtiler kıyamete sebeb olacak kıyamet de bir sonuçtur her sonuç sebbelerin sonucudur kıyameti sonuç verecek eylemler savaşlar doğaya zarar vermeler Allahın Kahrına sebeb olacak ve kıyamet kopacak...

Esma sudur diyor kıyamet de bu sudurun sonucudur...esmaya hadimlik mümkün olmaz hale gelince bu varlığın amacı abes hale gelecek ve Hakim olan Allah abes bir varlığı ıslahı mümkün olmayan varlığı helak eder Kıyamet eski kavimlerin helakı gibi bir esma sudurudur geliyorum diye diye geldi eski helakler de kıyamette geliyorum diye diye gelecek esmanın suduru geleceğim der öyle gelir...ölüm de geliyorum der...ama son anını yine de bilemeyiz...Kıyametin de son anını Allah bilir kanserli bir hasta vardı bir ay ömür biçti doktorlar on sene yaşadı...yanılmayan tek Allahtır...

Evet...ehl-isünnet de zarara sebeb olmaya başlayacak 9 yaşında ki kızla evlenmek İslamı İstismardır günümde Rıza ile esma ile hak ile güzellik ile yorumu yoktur...ekmellik olmayan İslam da değildir ilahi de değildir esmaya uygun da değildir istismardır asiliktir eksik olan her şey şeytan eksik çünkü Kur’an eksiğe şeytan der Ekmele hz Adem der hazret der İnsan der ) yaşındaki kızla evliliğe asilik demeyenler arttı yani deccalle mehdi bir birine karıştı...Kur’an delilim değil artık hadis delilim değil sebeb-sonuçtan başka delilim yok deneyden başka delilim yok...tecrübeden başka delilim yok ama ehl-i sünnet fırka-i naciyedir sebe-sonuca deneye ilim diyenlere sadece...sebeb- sonuca münafık da delil diyor ama 9 yaşındaki kızla evliliğin Rıza için değil uçkuru için yaptığını gizliyor bu gizli ler münafıklar arttı...sebeb-sonuç ve deney ve tecrübe ve ehl-i sünnet delil olsa neye yarar münafığın vasıtası günümde ilim din ve fırka-i naciye her şey münafıklığa yani bu yaratılmışa zarar vermeye hadim EL-HAFIZ sıfatı etkinliğini yitirdi yani Allahın elinden alındı esma rızaya hadim etmez oldu Kahrı sudur eder ve kıyamet kopar bir gün çünkü sahib o...insan şerrine kullanıyor fıtratlarımızı koruyamaz olduk bu kainatta fıtratını koruyamaz oldu El-Hafız sıfatının elinden  insan denilen ilahın eline geçti yaratılan Kahrın zamanı adım adım geliyor kıyamet sonuç artık...İnsan ilah artık...nükler silahları kullanabilir insan ilah artık...ilah ve ilah gücüne yaklaşıyor insan kötüler ilah gücününe yakınlar el hafız koruyamıyor artık insana insan iradesine kötülerin iradesine kaptırdı esmasını "felekten bir gece" çalanlar Nükler silahlar çalmışlar günümde günümde ikinci ilah boy gösterdi...eski kavimler de ikinci ilahdı...onları helak etti Allah ebreheleri ebabillerle helak etti...ve firavunları asalarla şehadete getirdi...bedirlerde meleklerle ebu cehilleri yok etti canakkaleyi geçilmez yaptı Seyit onbaşılarla...ama günümde bu esma sudurları da yok...deccallerin elinde dinler de...bu varlığa zarar verecek ırkçıların elinde dinler de dinler de Allaha esmaya hadim değil günümde...namazlar oruçlar zekata hadim değil cepleri için namaz cepleri için oruç...münafıklık diz boyu..madem orucunuz namazınız Rıza için ...Zekat ver diyor Kur’an Kur’an zekat vermeyenin cepcinin midecini uçkurcunun şehadetine inanma diyor bana...Tevbe etsinler zekata mal ve canlarını koysunlar rıza ülküsüne...münafık değillerse diyor bana Kur’an mü’minlerin Kur’anda ki işaretleri...Deccalemehdi birbirine karıştı günümde...ama Mü’mini işaretleri özellikleri hala yerli yerinde duruyor Kur’anda rıza için okursak Kur’anı...alacağımız şeyler belli ehl-i sünnet fırka-i naciye ...güneş gibi ama kaçmassak o güneşten Rıza peşinde değil her şehadetli günümde...ah...ah...eski helak olan kavimleri çok çok geride bıraktı günümün şehadetlileri...Kıyamet alemeti bu değilse depremlerle seselerle ebabillerle helak olurduk şimdiye kadar...

Ehl-i sünnet Fırka-i naciyedir...amma

Evet...Ehl-i sünnet Fırka-i naciyedir...deneye dayalıdır esmasudurunun okumalarıdır...hz Ademden beri deneylenmişlerin öğretisidir tecrübe öğretisidir esma sudur öğretisidir deneye dayalı ilimdir doğma değil denenmiş esma öğretileridir sünnetullah öğretisidir .İslam öğretisidir ilimdir...ekmel ilimdir Allahın ilmidir sakın doğma sanma milyarca deneyin mahsulüdür ehl-i sünnet...ehli sünnet doğma olmayan tek dindir tek ilim olan dindir deneye dayalı tek öğretidir...Tek kılavuzdur...ama sahtekarın elinde günümde ...9 yaşla evlenmeyi rızanın önüne geçirenlerin elinde bu güneş...istirmacıları milyar sayıda  oldu günümde her şehadetli peygamberi sevmiyor bile örtüşmek izinde olmak şöyle dursun...hal diliyle muhammedi şehdetten çıkardı çoğu insan ...

Ehl-i sünnet Fırka-i naciyedir...başka bu varlıkta manevi güneş yok...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:24 Mayıs 2022 Salı 14:56:51

EHL-I SÜNNET FıRKA-I NACIYEDIR... YAZISI'NA YORUM YAP
"Ehl-i sünnet Fırka-i naciyedir..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.