Hamdioruc
587 şiiri ve 510 yazısı kayıtlı Takip Et

Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi..Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi...
İmamlık makamıdır...imam Allaha yönelendir güneşe yönelen güneşten Allaha yönelen Allahtan desteklenir...şeytana eksikliğe yönelen kaybeder ekmelliğe yönelmektir Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ekmellik esmaya yönelmektedir...esmanın her birine yönelten bakanlıklar olmalı devletlerde...Ümmetlerde...İnsanlığın...
Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi...
Allahın ahlakıyla ahlaklanmak da amaç ne mi...Hint kafası ilahlaşacağına inanır ...ama yaratılan Nurdan direk sudur etmedi önce yok oldu sonra var...Varlık hiçliğe dönmeden yokluğa dönmeden asılmadesine asıl kimyasına dönmemiştir...hiçliğin ötesi nur olmak mı...neden olmasın...ama Allahla aynı zat olamaz...Nur esmasının bağı kadar bağ kurabilir yaratılan Allahla ve bu bağ kalıcıdır Allahla...diğer esmaların tecellisi alınacak yaratılandan bütün emanetler alınacak ahirette adl sıfatına ve esmaya hadimlik yükümlüğü olmayacak imtihan bitecek.Evet...Çalışan kazanıyor dilenen kazanıyor seçimi zengin ülke vatandaşlığı olan kazanıyor.Vehhab latif ADL kapıları kazandırır.Rahman var...dünyada ahirette ise ödül var kazanma yok...etkin olma yok.zaten emanetti etkin olmak...dünya şartlarında yalnız bırakmadı Allah yaratıklarını...çalış emirdi Ahirette bu emir de yok...yokluğa hiçliğe dönüş ahiret...etkinliğin emanetti görevlerin emanetti ölümle alınacak...Ahiret hiçliği tadacağımız yer "çık aradan kalsın yaradan"...çıkacağız aradan etkinliğimiz olmayacak kesbimiz olmayacak ödül olarak verilecek rızıklar orada...hiçliği tadacağız...dünyada bu makama ermeyen cennete aday değil...Dünyada ki arınmak bu... sınır bu..."ölmeden önce öl" başka ileriye gidemezsin dünyada Yunusa geldiği gibi hz Meryeme geldiği gibi ana rahminde geldiği gibi " emeksiz yersin"
Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi...
İlah olmak değil...hakiki kul olmaktır...emanetçiliğini aynalığını anlamaktır bu şuurdur erişeceğin son hedef...ey ilah olmak isteyen senin kirini çıkaracak tasavvuf yolu yok...Hz İsa’yı da müritleri yani kilise Uçurdu"kuş ne kadar uçsa varlıktan çıkamaz...İlahlık yaratılana mümkün değil...
Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi...
"Biz"kur’anda Allah biz der esmasına biz der...Yaradılanla biz Olmaz Allah.Memurdur yaradılan .esması memur değil. "Biz"in özleri..."Bizim"ifadesiyle esmanın bağı var Nur isminin de bağı var Kaynağı yaratılanın Nur ismidir...yaratılanın da ilgisi var bağı var...ama bu İlah olmak değil...İlahın esmasıyla bağdır ...esmayla bağ...Zata geçiş yok...yani Allahın zatıyla zatlanmak yok...esması olmak da yok Nur ismi kaynak oldu yaratılana "Ben nurum "de ..."ben hakkım de" çünkü bağın var esma ile "ben alimim "de...bağın var vahiy akıl gönül tecrübe deney ile ilimle bağın var...ama zatıyla Allahın bağın ilğin yok...
Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi...
(Şuara/7)ayetin tefsiri...esma anasıdır yer yüzünün.o bitkilerin de.yani esmaya aynadır yaratılan.Zatı ile yaratılanın bağı yok mu...var mı...Zatın özellikleriyle var zatıyla yok...Allahla yaradılan aynı zat değil...benzerliği sıfatlarında...Allahın zatı yaradılana benzemez...sıfatları benzer ama şeytanın fıtratı eksik...eksiğe Allah benzemez...eksikliğinden arın der secde et ekmele der şeytana Kur’an...Kur’anın emirleri ekmelle benzememiz yani Allahın ahlakıyla esmasıyla ahlaklanmamız için...enel hak ol...alim ol...rahman ol...olabildiğin kadar ekmelliğe koş...manevi yolculuk ekmelliğe esmaya hadimliğe koşudur...çünkü eksiktir yaratılan sınav edilmezdi eksik yaratılmasaydı..hz Adem cennete bile sınav için konuldu ama adl sıfatı cenneti aldı elinden .Cennet vatanımızın bedelini ödeyelim adl sıfatı almasın elimizden yani Allahın ahlakına koşalım esmaya koşalım ve sığınalım imkan ölçüsünde esmasına hadimlikle ekmelleşelim...Ekmelleşmeye manevi yolculuk...bilinç yolculuğudur emirlere secde işidir Allahın ahlakıyla ahlaklanmak...
Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi...
Allahın zatıyla denklik iddiası esmasına denklik iddiası şirktir..enel -hak diyen Allaha denkim demişse müşriktir.denkim dememiş hakka hadimim hedefim o sıfat dediyse kuldur...ince bir cizgidir bu sırat köprüsü kıldan ince dünya o köprünün üzerine kurulmuş...sınanıyoruz sıratta...Ya secdeliyiz ya Rakibiz...Rakiplerden olma cennete çıkacak yolun...arınmak bu şirkten arın ...Allahın ahlakıyla arınmak da şirkden kaçıştır ama Rakip olmak için allaha Allahın ahlakıyla ahlaklananlar da var..."hulülcüler..."esma içimde deseniz hulülcü olmazsınız zatı içimde deme...zatına esmasına sevgi içimde ...de Özlem hasret içim de de...ama zatı içimde esması ekmel biçimde içimde de ...deme esmada ekmel biçimde kulda yaratılanda olamaz...ancak İmamlık memurluk payımıza düşen Allahlık yok payımızda fıtratımızda...eksiklik var der Kur’an meleklerin şeytanın hz Ademin ilminde ekmel ilime vahiy bile eriştirmez der...vahiy bile ekmel ilmin cüz’üdür...ama insana yeter...ne olur Kur’anı bari budamayın zaten çok ilim gizli bizden Kur’anı da siz buduyorsunuz çölde bir bardak su yetmez...dünya çöl...bize...ilme susayacağımız yer..."fala muhtacız" ey Kur’ancı bıraktın elimi...budadın Kur’anı...deneyi iştişareti tecrübeyi...Fala muhtacım işte...
Fal kumar içki ve haramlar Allahın ekmelliğin sahibinin ahlakından kaçmaktır..Koş Allahın ahlakına ekmelleşmeyi seç...
Allahın ahlakıyla ahlaklan ...hz Yusufa benze...
Kıtlık var bu dünya da..."kıtlıkla sınarım" der Allah...Rızkınıza kefilim demez hep...nankörden rızkı alırım der...Müşrikin değil sadece hz meryenlerin rızkına kefil Allah...Hz yusuf kıtlık yıllarında gıdayı korumuştu...Gıdada toprak su görevini yapıyor ama insan koruyamıyor gıdayı.Devlet gıda koruma için tetbir almalı.Nankörlük bu...
Evet Firavunlu bu dünya...Firavuna karşı Musaya benze...
Tufan var doğal felaketler var bu hayatta...Nuh gibi gemi yap Nuha benze...tufan sana zarar vermesin istiyorsan...dil ile dua...zikir ekmel zikir değil...fiili dua ile dua ekmelleşir...
Hz İbrahim gibi Allahla ol...İbrahime benze ateş var bu dünyada...
Evet...Ekmellik için yaratılmışız dünya doyurmaz gözümüzü yani Ahireti işaret ediyor fıtratımız bile...El-Hakim Allah...
Evet...sırat köprüsündesin bu hayattaki manevi yolculukta ilim din yolculuğunda...Allahın ahlakıyla ahlaklan ama rakiplik için değil kulluk için arın...şirkten rakiplikten arın...Hz Ademe rakipliğini denk gördü şeytanın Allah...Şeyhler rakip olanlar bu sözüm size...Amacı Rakiplik olmayan "enel hakım" desin...alimim desin mezhebime gelin desin...Tarikatime gelin desin vahye denk tarikatim desin...Rakiplik amaçlı ise isbatla...hileci ise isbatla art niyetli ise isbatla ama art niyet şeyhte yok sen de var...Toplumu öndersiz bırakmak istiyorsun sürüyü çobansız isteyen kurtsun sen...yani kendine asker arıyorsun...Vehhabiliğe mürid asker topluyorsun sen...
Evet..."Hiçim"diyen kibirliler de var sığın secde et esmaya seçme eksikliği ekmelleri seç hedefin tevben ekmeller olsun.Makam eksiklik mi...makamsızlığı seçtiren ajanlar da var...
Allahla ahlaklanmadık...sahabenin ahlakıyla örtüşmedi ahlakımız töremiz...nefsi dinledik hz Musanın sahabesi gibi...Allahı razı etmek için dünyamızı cehennem edelim ki ahiretimiz cennet olsun o günlerdeyiz o şartlardayız Kız çocukları diri diri gömülüyorsa o şartlarda BEDİRLERE koş peygamberin ahlakıyla ahlaklan...evet...Osmanlı yıkıldı Saddam o ölümü o gün hakketti...Kaddafi de..Gazzeliler de..suriyeliler de.Adnan menderesler de. Mukadder oldu kötü haller cehennem dünyada buldu bizi...çünkü ADL sıfatlı O
Evet...şeyh düşmanları...Yaratılan Allahı işaretle memur şeyh nasıl put olur...Rakiplik değilse amacı Allahsa amacı...Ben hiçim diyen nasıl put olur...ekmel akıl size hileci diyor ...bunu da bil...Allahın ahlakıyla ahlaklanırlarsa diye korkuyorsun şeyhlerin müritlerinden o gün güneşi görmüş karanlık gibi kaçacaksın çünkü...
Evet Allahlın ahlakıyla ahlaklar sünnetullahla uyumlu ol... peygamber kıssaları niçin var Kur’anda peygamber sünnetiyle hayatıyla örtüş...sahabesinin de ahlakıyla ahlaklan ...değilse düşmanına yem olacaksın dünyada Allahın cehennemi var da Rakibinin müşriklerin yok mu mişriklerin de cehennemi var der Kur’an Nemrud hz İbrahimi cehennemine attı der...sığınırsan Allaha o müşrikin cehennemini söndürecek tek güç...
Şeytanın eksikliği ile mi ahlaklanacaksın... ekmellik hedefli ol..Allah ekmel secdeliler ancak ekmelliğe koşanlardır...namazdaki secden eksik ekmel secde ekmelliğe koşmaktır...esmaya ekmel hadimliktir...esmadır sudur eden...uyumlu ol...şehadetin kurtarracak ekmellikde değilse tevekkülün ekmel değilse Ah dersin...şehadetin ekmel mi tevekkülün ekmel mi...hz Yahyayı şehadeti ahirette kurtardı ya senin ki...Tevekkülü kurtarmadı müşrikin cehennemini tattı o...ama hz İbrahim tatmadı müşrikin cehennemini habil de kabilin cehennemini tattı hz Hüstyin Yezidin cehennemini tattı...tatmasaydı ahiretteki cenneti tadamazdı ...Allahtan emin olmadı hz Hüseyin ya sen..."Korku ile ümit arasındayım"demeye devam et...hz Hüseyin önderin değilse habil önderin değilse o dehşet günü gör ne haller yaşarsın...
İşte dua...Kuru ümitten kaç...Allahım güzel kullarının ahlakına razı et gönlümü doğru olsun seçimim...kuru ümitle avunanlardan eyleme beni...hz Hüseyinin cihadı seçisi örnek olsun bana da razı et gönlüme seçimimi doğru eyle...
0 Yorum

Hamdi Oru

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:22 Mayıs 2022 Pazar 11:40:51

ALLAHıN AHLAKıYLA AHLAKLANMAK NE MI.. YAZISI'NA YORUM YAP
"Allahın ahlakıyla ahlaklanmak ne mi.." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.