Hamdioruc
587 şiiri ve 482 yazısı kayıtlı Takip Et

Fakirlik kutsal deme...Kısas hakFakirlik kutsal deme...Kısas hak
Fakirlik kutsal deme...Eksik kutsal olmaz ulu olmaz...eksik.
Kısas hakkın müşrik güçlü paralı sana saldırıyor sen de zengin ol...Allh kısastan yanadır...ahirete kalmasın ödeşme...sen de zengin ol ona saldır..
Allahın izin verdikleri var emrettikleri var...emredilenler kutsaldır...İzin verlilenler günahtır ...Allah ekmeldir eksikleri haram kıldı...ekmelliği emretti...
Fakirlik kutsal deme...
Allah ganidir zenginlik ekmellik çünkü...ekmelliği seç Allah ekmelliği seçti eksikliğe ise izin verdi ...eksiklidir yaratılan ekmelliyi işaret eder...ekmelli bilinmezdi eksikli olmasaydı...Bilinmek isteyince eksikliler oluştu...şeytan en eksikli...orta da Adem var ...melek en ekmeli eksiklilerin...ama Hz Ademe şeytan derecesine inme melek derecesine çıkma hasleti verdi...ve eşrefi mahlukat dedi...hem geri hem ileri vitesli araba tek vitesliden ekmeldir...ekmelden ekmel sudur eder...eksikleri Allahın eksikliğine delil sayma...eksik olmasaydı ekmel bilinmezdi
Hz Adem ceza sayesinde hatasını anladı tevbeye sarıldı...adl sıfatı ceza verir ödül verir...öğretmendir adl sıfatı...ceza ile Şeytanın düşman olduğunu öğrendi hz Adem .cenneti hediye edeni de tanıdı...cennetin sahibini şeytan sayesinde anladı...şeytan sayesinde eksik ilmi ulu ilmi anladı Alimliğini anladı Allahın...şeytanın varlığı şer değil ilmi şer ama...çünkü eksik...eksik olanı hedef etmek hatadır dünya merdivendir kullanmamak mümkün değil en azından bedava diye havasını kullanırsın ekmel kullananı sever Allah...Şeytandan bile ekmel istifade edeni sever Allah çünkü şeytanın varlığı şer değil...onun ilmini eleştir kıyasla ekmel ilme eriş...Metredir şeytan...kilodur...terazi için elzem ve ekmeli öğrenmen için elzem ekmel ilim Allahta Allahın ilmine şeytanın ilmini merdiven edersen erişirsin...boyunun erişemediği pencereye erişmen için merdivendir şeytan ekmel derecede istifade et o merdivenlerden dünya da merdivendir eleştir merdivenleri çık merdivenleri ekmel oradadır...ekmeli ara diye musallat edilir şeytan...hz Adem TEVBEYE erişti ekmel ilimliğe erişti ekmel ilimliliktir tevbe...tecrübe ile erişilen tecrübelilerle iştişare ile erişilen ilimdir ekmel ilim...ekmel ilimliliktir tevbe hali...Tevbesi az olan eksik ilimlidir...eleştirisi az olan eksik ilimlidir...Şeytanın eleştirilerini eleştir...ekmel ilmin kapısına götürür bu eleştiriler seni...şeytanın vesvese vermesinden yararlanmak budur...şeytana sus deme eleştirinle sustur...ekmel akıllla ekmel vicdanla eleştir şeytanı ve ehlini...ekmelleş diye musallat edildi şeytan eleştir diye musallat edildi ekmel ilme Allaha sığın diye musallat edildi...atan ademi de yanılttı ama yanılmadan ekmeli anlamak mümkün değil tecrübe ve deney ekmelliğe götürdü hz Ademi...tevbeler le tevbesizliğe gitti hz Adem...masumlaştı...masumlaşma arınma ekmellik yanılmalarla bedel ödemelerle kazanıldı...tecrübelileri dinle ata dini güzel dindir...Hz Ademden beri hatalardan ders çıkarsaydı atalarımız ekmele erişirdi...hatadan ders çıkartmayan ata sadece yaklıdır ekmel değildir...tecrübe deney yolu ile hz Adem şeytanını düşmanını dostunu...eksik ilmi ekmel ilmi her şeyi tanıdı.. Allahı esmasını tanıdı...esmanın suduru güneş gibidir toprağı kurutur suyu buharlaştırı...gül gül gibi kokar o etkinlikle çöp çöp gibi...tanıtır sana çöpü ve gül bahçesini fıtratın bozuk değilse koku alman bozuksa ekmelleşmezsin şeytanı hz Ademe düşmanlık takıntısı eksikliğe sapladı bağımsız olamadı Kinine ama kin var eksik dindir kin vardır ekmel dindir...suçlu kin değil...Fıtrat ve cüz’i irade...şeytan seçiminde yanıldı hz Ademi değil kendi müşrikliğini düşman seçmeliydi...Rakipliydi şeytanın fıtratı...evet rakipli fıtrat müşrik fıtrat müşrik aklı müşrik vicdan Allahtan uzaklaştırır...müşrikle kavga et...Yunus ben gelmedim kavi için dese de ben geldim kavi için de...,htiyacım var kavgaya de...sen ekmelsin ben eksiğim kavga bana elzem de...sen ekmel sevgiyi buldun de...eleştiriile kavga ile eriştiğin sevgiye erişilir de...kavga bedel ödemektir...sevgiye eriş yunusun eriştiği sevgiye eriş...o zaman şeytandan da nasıl faydalanılır anlarsın ve düşmanın kalmaz...Kur’an şeytanın düşman dese de ben şeytanımı köleleştirdim de Kur’ana...
Fakirlik kutsal deme...
Eksiğe ekmel deme...şeytan eksik ama merdiven dünya eksik ama merdiven...eleştir şeytanı ademleş...eleştir eksikliği ekmelleş...Eleştir kavga et şeytanlıkla eksiklikle ekmelleş...eleştir şeytanı şeytan merdiven olsun dünya merdiven olsun...ekmel ilme merdiven...esma ilmine merdiven...
Fakirlik kutsal deme...
"Kutsal" kelimesi Arapça olarak "mukaddes" demektir. Mukaddes ise, mübarek, kutlu ve temiz şeyler; Allah Teâlâ ile ilgili olan ve manevî bir büyüklüğü bulunan kutsal, pak değerler, anlamına gelir...Fakirlik kutsal deme...kutsallığını nereden alıyor...ekmeldir Allah ganidir fakir değil ki...Fakir şeytandır eksik şeytandır...eksiğe takılıp kalma mezhebin eksikse takılıp kalma...dinin dini algıların eksikse takılıp kalma şeytan eksik kin de takılı kaldı...şeytan takıntılıdır hz Adem imanlıdır eksikte takıntılı olana imanlı denmez...müşrik müslümanlara tevbe etmedikçe kardeş deme o mü’min değil k...eksiğe bağımlı esir...ekmele esir ol...
Kutsal değil ama fakirlik de faydalı ihlaslıya zarar verme gücü yok şeytanı kölesidir ihlaslının şeytan da fakirlik de hastalık da...dünya ve şeytan mürşidin efendin olmasın...kölen olsun...Allah emrine verdi ihlaslının şeytanı da her yarattığını da ..eksiği şeyh edinme efendi edinme merdiven et köle et...tarla et...kullan eksikleri ekmellik uğruna...ekmellik uğruna öl şehitsin...şehadet ekmelli seçmektir...şeytanı seçenin şehadeti cehenneme götürür...Allahı peygamberi ekmel ilmi ekmel tefsiri ekmelfıkhı Kur’anı vahyi seçenin şehadeti cennete cemale götürür...Bazısının şehadeti huriye götürü bazısını şehadeti kevsere götürür...şeytan da şehadetli ama hz Ademe kininden geçmedi ...eksik şehadetlinin yeri cehennem...Allahı razı etmek için hz Ademe kininden geçmedi şeytan ...şeytan Allahı biliyor ama kinime karışma diyor...Hayatıma karışma diyor...eksik şehadetli bunun gibiler saygısızlar Allaha...şehadetli olmak yetmez eksiksiz saygı elzem...ekesik saygılı tevbeye sarılmalı ...değilse İslam yok ona kurtuluş yok ...tevbbe günahı siler hatta artı sevab kazandırır namaz tevbe değilse direk değildir esmadır dinin direği çünkü esmadan kaçına hadimlik ve aşktır namazın orucun kulluğun...Tevbedir dinin direği...
Fakirlik kutsal deme...
Ekmel olmayan kutsal olmaz...Allah uludur ululuğa hadim olan kutsal...
İslam harici dinlere saygı ve o din mensupların kutsal anlayışlarına saygı göstermek bizim dinî bir görevimizdir...biz bütün peygamberlere inanırız...ilmi çinde bulsak alırız...kilisenin de havranın da hint tapınaklarının da artılarını attı syarız...tasavvufun kaynağı hindistan diye red etmeyiz artıları...bizim ölçümüz ekmel tefsirdirekmel vahiydir ekemel akıl ekeml vicdan ekmel ilimdir takıntı değil iman bizim ki...ekmeli ararız takıntı değil iman bizimki ilim bizim ki...
Fakirlik kutsal deme...
Evet...Bizlere böylesi bir imanî değeri miras olarak bıraktığı için Hz. Muhammed Mustafa (sas)’ya şükran borçluyuz...
Fakirlik kutsal deme...
Kısas kutsal cihad kutsal...de .kısas müşrike denkliktir sende nükler var bende de olacak ...de..Kısas hakkımız var bu hak dünyayı sana bıraktım demeyi yasaklar ...Allah dünyayı müşrike değil imanlıya bıraktı...imanlının faydasına sundu imanın ödülü dünya ve yaratılan her şey...halifesi sensin yaratılanın imamı sensin...cahili namazda imam yapmadığın gibi müşriki eksiği layık olduğu yere et...savaşmama anlaşmasına razı edinceye kadar savaş müşrikle...Birlik ve ümmet oluncaya kadar savaş ırkınla ve müslümanlarla...Cihad mantığı bunu farz kılar ve cihad farz gerekleri de farzdır ...
İslamî değer ve temellere inanmak olduğu kadar, önceki peygamber ve kitaplarına da inanmaktır. Kur’an bu hususa şu ayeti ile temas eder:
“Deyiniz ki: “Biz Allah’a, bize indirilen Kur’ân’a, keza İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yâkub’a ve onun torunlarına indirilene ve yine Mûsâ’ya, Îsâ’ya, hülasa bütün peygamberlere Rab’leri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız O’na teslim olan Müslümanlarız.” (Bakara/136) ayet böyle dese de biz ayrım yapalım kısasa kısas ...gerek kavgaya kavga gerek...peygamberimize hakaret ediyorlar onlar...etsinler mi diyelim mukayese edelim ölçülü bir kavga ekmel bir kavga hakkımızdır...çünkü kavgaya kavga...Müşrik sana kavga ediyor saldırıyor kısasa kısas...Onlar peygamberimizi eleştiriyorsa sen öv...kısasa kısas hak...
Evet...kısasa kısas...kavgaya kavga yani ...saygıya saygı ... İnsanlığın İftihar Tablosu’nun bu çerçevede kendisini bir vesile ile ziyarete gelen Necran Hıristiyanlarına pazar ayinlerini yapması için mescidini tahsis etmesi aslında sadece Müslümanlar değil, herkes için örnek bir tablodur.Kısasa kısa...saygıya saygı...ziyaret saygıdır mescidi ayine tahhsis de saygıdır saygıya saygı...Benzeriyle karşılı haktır çünkü kısas hak
Fakirlik kutsal deme...
Kutsala saygı gerekir...Fakirliğin nesine saygı...cihada harcadı hz Ebu bekir fakir düştü...sen harcamadan fakirsin...zengin ol harca bir hz Ebu bekir de sen ol...Sahabenin fakirleri hz Ebu bekre imrandi...sen de imren fakirlik kutsal falan değil...ama zengin olmak için her zorluğa katlan bu sabırdır ...fakirliğe rıza asiliktir...sabırdır sanma...eksiklik eleştiriyi hak eder...kaç fakirlikten eksiklikten değilse şeytansın...
Tek kutsala saygı gerekir...işte delil...Hz. Peygamber (sas)’in şu uygulaması, saygının çok daha ötesinde bir yerde olduğunu göstermekle beraber, müntesiplerine de farklı sorumluluklar yüklemektedir. Hz. Peygamber (sas) Medine’ye ilk hicret ettiğinde Yahudilerin Muharrem ayının belli günlerinde oruç tuttuğunu görür. Sebebini sorduğunda aldığı cevap, İsrailoğullarının Hz. Musa (as) eliyle Firavun’un zulmünden kurtulduğu günün anısına tutulan kutlama orucu olduğunu öğrenir. Bunun üzerine O ümmetine, tıpkı Yahudiler gibi o günü oruç tutarak kutlamalarını emreder...Oruç kutsaldır...ama fakirlik eksiklik kutsal değil ruhbanlık eksiklik kutsal değil ama oruç fakirliğin zararını öğretir zengine...evet...Oruçla kutla yıl başılarını...zengin ve güçlü olsaydı müslümanlar hicrete gerek duymazlardı...Oruç güçsüzlüğün şerlerini öğreticidir nefret ettiricidir fakirlikten güçsüzlükten... müşrikten geri kalıştan...
Kutsala saygı gerekir...Fakirliğin nesine saygı...cihada harca zenginliğini der Allah ve peygamber...Peygamber zengindir der Kur’an kimse fakir demesin...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:12 Mayıs 2022 Perşembe 09:11:24

FAKIRLIK KUTSAL DEME...KıSAS HAK YAZISI'NA YORUM YAP
"Fakirlik kutsal deme...Kısas hak" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.