Hamdioruc
587 şiiri ve 368 yazısı kayıtlı Takip Et

Dolar altın yarışı sanalsa kur bağımlı fark Faizdir...Devlet verirse hibedir...Dolar altın yarışı sanalsa kur bağımlı fark Faizdir...Devlet verirse hibedir...

Devlet zenginden alır fakire verir adı da zekattır...Esma amaçlı devlet İslam devletidir zekat esma amaçlılık için lzem...Kardeşlik için elzem birlk için elzem...devler RAHMAN sıfatına ayna ise İslam devletidir esmaya ayna devlete İslam devleti denir Esmaya aynalıktan kaçan devlet müşriktir...Laik olması esmaya hadimlikse esmayla savaş değilse hak öğretilere baskı değilse o devlet zararsızdır...Zararsız devletle savaşma...Laikliğin de zararlısı var zararsızı var...devletin zararlısı esmaya ayna olmayanıdır...Ribanın zararını halka yansıtmayan devlet ribayla savaşıyor demektir...zamlarla halkı ezdirmeyen devlet sömürüyle kavgalıdır ve o devletle kavga edilmemelidir...

Nesih-Mensuh esma esaslıdır...Fetvaları nesh yetkisi esmaya aittir."Altın faize ölçüdür"fetvasını Adl sıfatı nesh eder.Kur bağımlı fark haramdır.Bankadan alma...devlet verebilir...çünkü devlet yol elektirik hibesi de yapabilir
Dolar altın yarışı sanalsa kur bağımlı fark Faizdir...
Nesih-Mensuh esma esaslıdır...Dünyada dolar altın yarışı var sunni bir yarış bu ama küresel kabul görmüş"Faiz haram"ayeti altını ölçü seçmiş demek adillik değil.Nesh olmayan adilliktir...adillik ölçüleri değişir..."bir mü’min on müşrike kıyam etsin" ayeti...on silahlı askere kıyam etsin şeklinde bir yorumu te’vili nesh eder...hatta bir otomatik silahlı müşrike bile kıyam mümkün değil iman gücüm var benim denilmeyi de nesh eder...adl sıfatı...nesh olmayan esmadır vahiyde...ve inançlardır...meleklere iman ve diğer iman şartları nesh olmaz...çünkü tefsir değerinde onlar evrensel kıymette onlar..."Allah arşa istiva etti" ayeti evrensel kıymette değildir nesh eder onu HAKİM sıfatı esma neshe muktedirdir...de...ayetler bütünün cüz’idir çünkü...Esma ise bütünün DNA’sıdır...
Nesih-Mensuh esma esaslıdır...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır..."Cuma mı cihad mı"...Namusa kıymet veren bir din cihad der...cana mala namusa zararı önle...corona varsa cumayı terk et...Bayram namazını da...
Evet...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır...Kandil gecelerini kutla...ehven olanı seç...Bit’at diyen esmaya savaş açmış olur...
Evet...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır...Osmanlı gibi savaş amaçlıysa Riba al...ehven olanı seç...İşte ayet diyen esmaya savaş açmış olur...ayeti esmaya hadimlik için kullan...evrensel kıymetle ayet zıtlaşsa evrensel kıymeti seç...hz İbrahimim ben ateş yakmaz beni diyene engel ol...evrensel kabuller ancak ölçü seçilmeli ilah dini budur.Allah evrenselle kavga etme der...Müşrikin elinde otomatik silah varsa kaç...Esma kaç der çünkü...Hz Yahya ağaçla yetindi ve kesildi...esma yetinme der çünkü...Latif ve vehhab isimlerine de sığınmalıydı...yeterli görmüştü ağacı ama Asa hz Musaya yetti çünkü Asa bütün esmaya sığınma idi hem teknolojik güce sahibdi hem hediye edilmiş bir güce hem lütuftan bir güce sahibdi ASA...esmaya sığın "Allah yeter" ayetini nesh eder Vehhab sıfatı da Latif sıfatı da Adl sıfatı da zıt ise...Minareler tıp ordusuna da ekonomi ordusuna da...sınırları koruyan orduya da dua etmeli acziyet sunmalı Allaha ...sensiz aciziz demeli lutfuna muhtacız demeli egom yeter dememeli...
Evet...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır...İbatetlerim cennetime yeter deme...ehven olanı seç...Namazın yeter diyen esmaya savaş açmış olur...cennet ucuz değil...her ibadeti dört dörtlükte yapmış olsan lütfuna ve Vehhablığa da sığın...esmanın tümüne sığın...
Evet...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır...ölmeyecek kadar domuz eti ye...ehven olanı seç...İşte ayet diyene ayetlerle karşı çık... o işte ayet diyen esmaya savaş açmış olur...Tek tefsir evrensel değerdir ayet evrensel değerin bir cüz’idir ancak...
Evet...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır...Kan sulandırmak için tıpda şarab içirt...ehven olanı seç...Haram ayeti getiren yanlışlardadır... diyen esmaya savaş açmış olur...Tek tefsir evrensel değerdir ayet evrensel değerin bir cüz’idir ancak...Tarikat öğretilerinin ve mezheb öğretilerinin bir çoğu afyonlaşmışlar...Çocuk gelin fetvasını da adl sıfatı nesh eder...Hakim sıfatı da...Hilekarların ekmeğine de yağ sürüyorsa HAK sıfatı da nesh eder...Esma ile savaştasın ey mezhebçi...ey tarikatçi...İblisin safındadır esma ile savaşan...Esmaya eksik hadimliği seçmişti şeytan ve uzaklaştırıldı...uzaklaştırılırsın ey mezhebçi.Put kıldın mezhebi tarikati...esmadır esası ilahiliğin...ayet hadis cüzdür ancak...yol levhasıdır...amaç değildir yol levhası...amaç menzildir...yol levhasını rüzğar ters de çevirir heva heves rüzğarı oynar ayetle hadisle ama esmayla oynayamaz...menzil esmadır...esmaya eren Allaha ermiştir...esmaya aşık olan Allaha aşıktır..."Bana seni gerek seni"esmanın hakkını verenin zatı arayışıdır...cenneti hakketmeyen söylemesin...Kevseri hakketmeyen söylerse kibir olur...Yunus Emre olan söylesin tek...
Evet...ehve-i şer tesbiti de esma esaslıdır...Kan sulandırmak için tıpda şarab içirt...ehven olanı seç...Haram ayeti getiren yanlışlardadır... o işte ayet diyen esmaya savaş açmış olur...Tek tefsir evrensel değerdir ayet evrensel değerin bir cüz’idir ancak...hadis de icma da kıyas da...
“Fitne, öldürmeden beterdir.” (Bakara/191) bu ayet mecellede"Ehvenü’ş-şerreyn ihtiyar olunur."kuralının dayanağı...
Evet..."Ehvenü’ş-şerreyn ihtiyar olunur."yani esma yani evrensel kurallar ayeti hadisi icmayı kıyası nesh eder...mecelleye göre...Evrende dolar ve altın yarışı kabul görmüşse...artış hesabına ölçü odur...ribaya ölçü odur...takas aynı ile yapılır...ama on yıllık borç veren on ineğe on inek veririm dese borç veren hayır diye bilir...ama kısa zaman diliminde takas ölçüsü seçilebilir...inek üretimine büyük yatırım varsa inek fiyatı düşecekse bir yıl içinde "Ne aldan ne aldat" der İlahi din...borç veren ben bir yıl sonrası için takasla yetinmeme der...dolar kuru ölçümüzdür tercihimdir diye bilir...veresiye alış verişler de dolar kuruu seçmeye hakkı var...takas "ne aldan ne aldat" kuralını çiğnemektir çünkü..yani EL-HAK sıfatına esmaya terstir...esmaya ters fetvalar nesh edilmelidir...İlahtan esma sudur etti çünkü...Kelamullah ne mi...esma öğretisidir ancak...ayet hadis esma öğretisine ters yorumlanırsa şeytaniliğe sebebtir...eksik ilme hadimliktir...ayeti putlaştırma...afyonlaştırma...
Evet...Fitne ne mi, bir konuda mesela ekonomik konuda “dini yaşamaktan dolayı eza ve cefaya maruz kalmak, işkenceye tabi tutulmaktır.”...Kur’an okuyanı cezalandırdılar...o yetmedi Ayeti putlaştırıcı hocalarımız da var...şeytana hadim eksik ilme hadim hocalarımız var...son günlerde "Ev kredisi haram" dediler inanana hayatı zehir ettiler...Fitneci onlar...da mü’mine zekatlar vererek ev almayan zenginler de fitneci...fakir mü’min RAHMAN sıfatına ayna olmuş zenginlere vakıflara din alimlerine muhtaçlar...zamanımda.Dünya cehennem oldu fakir mü’mine işte...
Evet...Zira ölümü temenni ettiren hâl, ölümden daha ağırdır. (Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 695)
Mecelle’de "Ehvenü’ş-şerreyn ihtiyar olunur." denilir. (Mecelle, 29 madde.) Yani “İki şerden daha ehven olan tercih edilir.” Ehven-i şerdir o tercih...Mesela:- Yangında yangın mahalline yakın evlerin yıkılması, yangının büyümesini önleyecekse, tereddütsüz bu yola gidilir...Ve mesela...: Batmaya yüz tutan geminin bir kısım yükleri denize atılır.
Ve evet aynı mntıkla... Büyük bir hayır için az bir şer kabul edilir. “Şerr-i kalil gelmesin diye hayr-ı kesiri terk etmek şerr-i kesir olur.” (Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, I, 50)
Evet...az bir şer gelmesin diye büyük bir hayrı terk etmek büyük bir şer hükmüne geçer. Mesela, yangın olmasın diye ateş tümüyle ortadan kaldırılsa, insanlar yangından kurtulurlar, ama nice külli hayırlardan mahrum kalırlar. Kangren olmuş ve kesilmesi lâzım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Hâlbuki zahiren şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir; daha büyük bir şer olur.
Esma kurallarını belirler ilahi dinin...Çünkü esma sudur etti zatından ...Allah var ve esması sudur etti...bu temel inanç belirler ayet hadis belirlemez bu dini...alim de belirlemez bu dini...Heva heves de belirlemez bu dini ego da belirlemez bu dini evsensel ilim esmadır sadece...diğer bilgiler eksik bilgilerdir...Din değildir hilekar iddialarıdır...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:13 Ocak 2022 Perşembe 19:12:49

DOLAR ALTıN YARıŞı SANALSA KUR BAĞıMLı FARK FAIZDIR...DEVLET VERIRSE HIBEDIR... YAZISI'NA YORUM YAP
"Dolar altın yarışı sanalsa kur bağımlı fark Faizdir...Devlet verirse hibedir..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
Filiz Şahin.
14 Ocak 2022 Cuma 18:40:59
:-)) çok tatlı.

Cevap Yaz
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.