Hamdioruc
587 şiiri ve 329 yazısı kayıtlı Takip Et

Hulül inancı ve Allaha yakınlığın son sınırı...Hulül inancı ve Allaha yakınlığın son sınırı...
“bir şeyi çözmek, bir yere intikal etmek, konup yerleşmek” anlamlarında masdar olan hulûl kelimesi terim olarak bir şeyin mevcudiyetinin diğerinin mevcudiyetiyle aynı olması” gibi değişik biçimlerde tanımlanmıştır (et-Taʿrîfât, “ḥll” md.; Tehânevî, I,706-709)
Esma ile yaratılan arasında kuvvetli bağlar var...adl sıfatı gereği her insana akıl verilmiş...yani Alim sıfatına aynadır akıl...İlim aklın gıdasıdır ruhun gıdasıdır...gönlün gıdasıdır yani Alim ismine ayna olmak görevimizdir akıl verimiş...Hafız ismine ayna olmak da görevimizdir hafıza da verilmiş...yani esmaya ayna olmak görevimizdir aynayız esmaya...ne esma aynanın malı değil aynayla esma da bir cevher değil...iki ayrı cevherdir..."La mevcude illalah "diyenler Hulücü olmamalı...şeytan melek Adem esmaya aynadır sadece ayna...başka yakınlık verme..
Kilise Allaha yakınlığa sınır koymadı hz İsa Allahın oğludur dedi...hulülcü de Allaha yakınlığa sınır koymadı...havrada ırkını ilahileştirdi...Yani dolandırıcılar...hileciler ...aldatıcılar yalancılar...vehimciler batılcılar şeytanilikteler...
Şeytanilik de esmaya hadimliktir ama ikinci kalite...çünkü Allaha kulluğa mahkum her yaratılan...yok olur kulluktan kaçan...şeytaniler ise kahırlı yoldan dolaylı yoldan esmaya hadimler...Kalitesizdir esmaya hadimlikleri...cehennem de kul...ve görevli esmaya hadimlikte cehennem korkusu ikinci kalitede etkindir cennete çağır ey tebliğci daha etkindir cennete davet tebliğ için...cennet dünyadanda cehennemden de ekmel çünkü ama cennet dünyada da var..."Hay aksi şeytan dediğimmiz işler aldatıldık dolandırıldık dediğimiz işler cehennemin gölgesidir...aslı daha şediddir...cennetin de gölgesi olan işler var dünyada mesela dünya kadını da huridir...ama aslı daha kalitelidircennet rızıkları cennet zikirleri cennet köşkleri daha kaliteli sadec farkı kalitededir...
"Allah benimle"deme bu hulülcülüğün etkisidir çünkü ihlasın kadar Latif sıfatı seninle olur...çalışman kadar adl sıfatı...Adl sıfatı mürekkeb yalayana da ilim verir çile hanede çile çekene de aynı ilmi verir diri diri kuma gömülen kız çocuklarının derdiyle dertlenene de aynı ilmi verir illa ilahiyat okuyan ilahiyatçı değil ötekilere şarlatan deme...
"Allah rızkımıza kefildir "deme...Allah esmasına hadimlik görevi verdi...görevine sıdkın kadar sana yakınlığı uzaklığı...şeytanı uzaklaştırdı...sıdkını az buldu şeytanın...yetersiz buldu ikinci kalite buldu ve ikinci kaliteye ayırdı yani birincilikten uzaklaştırdı...Allah şeytanı uzaklaştırdıyı yanlış yorumlama...adl sıfatı etkindir uzaklaştırma ve yakınlaştırmada...
Namazı ihlası secdeyi terk edene de rızık verir Allah ama dolandırıcılıkla verir...faiz dolandırıcılık ama ihlaslıya "yürü kulum der"faizciyi geçer ihlaslı...ihlaslılar yeterli ihlasa eriştikleri an dünya küresel çetenin eliden çıkacaktır...
Allah esmasına hadimlikten yana şeytan dolaylı hadim adem oğlu direk hadim fark bu...geriye de gitsen ileriye de gitsen aynı yerlerden geçersin çünkü dünya karpuz gibi...sen de karıncasın o karpuzda...Tevbeye sarılırsan yarışı kazanırsın...fark bu tevbe yarışı kazanman için şart...Havz-ı kevser için yetmez ihlaslı da ol...
Müşrikinde karnı doyuyor ama sömürdükleri için...İhlaslıya ise "yürü kulum der Allah"
Müşrik de dünya idaresini ele geçiri ama ancak kan dökerse...ihlaslıya "Yürü ya kulum der Allah"...fark bu...
İhlaslı da köleleşir müşrik de ihlası yetmez kış güneşi aynı güneş ama yetmez...şartlar değişmiştir...mevsim kıştır...
Esmaya aynayım de...hulülcü olma oğlu da olma kızı da olma ...put olma ayna ol...
Esma ile aynı değilsin...aynayım de"yazdırıldı"ilhamla yazdırıldı vahiyle yazdırıldı..."de...çünkü ilim ezeli ve ebedidir ve akıl aynamıza gönül aynamıza düşer ya çile hanede çile ve dert çektik diye ya da mürekkep yaladıkdiye düşer...Deniz kblumbağalarına bile ilim düşer...doğar doğmaz denizi bulurlar...acize Vehhab sıfatı hem maddi rızıkları verir hem manevi ...yani ilmi verir...çalışana adl sıfatı verir ihlaslıya latif sıfatı verir...hz Musaya ASA verdi ihlaslılığın dünya ödülüdür ASA...ama asa adl sıfatındanda verilir teknolojiye hadimlikte yeterli isek...yeterli olmayana verilmez...
Hz İbahimi ateş yakmadı...acizim dedi vehhab sıfatı ateşi söndürdü...uçurumdan yuvarlanan bir araçtan bir ağaç dalına takılıp kurtulan kundak bebeği de vehhab sıfatının sırrındandır...etkinliğidir ...
Esma hakkettiğimiz kadar bize yakındır...ihlası olana Yunus Emreye manevi rızıklar ...geldi...çalışmak için şeytan izin istedi adl sıfatı çalış der izin de verildi görevv için yetecek zalimlik de dolandırma yetisi de hüneri de verildi Allah görevlendirdiğine yetenek de hüner de verir...çünkü geriye gitsen de Allahın mülkündesin ileri gitsen de mahkumsun Allha göreve...şeytan Allaha dost ademe düşmanıdr der Kur’an ama adl sıfatı kan döktürücülük öğütlediği için şeytanın başarısıı kalitesiz hadimlik saydı aynı işi mesela Mekke fethi kansızdı...başarı için kan tek yol değil...Kan metodunu seçen iki kalite de yakındır yüce Allaha ama Kan dökülmesin diye ezanları susturamazsın..kanını dökersin ezanı susturanın ...son çare ise eğer...Ya kanlı ya kansız ama ezanlar dünyanın her yerinde olacaktır...de mucahid ol...
Şeytan Allaha uzak sanma...kan döktürdüğü kadar uzak zekata engel olduğu kadar uzak...secde yakınlaştırıcıdır ama hulülcülük secdelileri şeytanın avlamasıdır...secde beni Allahın oğlu yaptı de der şeytan kızı yaptı de der...Kendisiyle cem etti de der...ama yaratılan için şaah damardan yakınlık mümkün ayna görüntü yakınlığı mümkün ama aynı ceher olmak mümkün değil...zaten Allahın zatı belli değil bazılar aya benzetiyor cemalüllahı ama o yaradılandan çok uzak...
Allah kalbim de de ama kalp aynadır ...kalbinle cem yok...ayna görüntü yakınlığı mümkün ..aşla da arş ayna...arş ayna olarak yaratıldı insan aklı da ve esma düştüo aynaya oku esmayı o aynalardan ve marifetullahını artır...OKU...Kur’an kitabı akıl aynasında da va r arş aynasında da var...
Te’vil tefsir değil...okuduğunu ezberlemek ezber gücüne yetisine bağlı ve orantılı...Kur’anın te’villerini şeytan da savunur...Hz Ademi yanıltırken te’vildi kullandığı...Ebedi ol dedi ama hakketmediğine el uzatma demedi...bütün tefsirdir...tefsirin iki üç beş parçalarından her biri ise te’vildir...evliyalara müşrik diyenler bunu yapıyor bunu ilk şeytan yaptı...te’vilcidir şeytam ama tefsir binlerce tevili barındırır...şartlara göre bir tevili nesh edersin tefsir uğruna yani Allahın muradına erme uğruna...
Adam diyor ki Kur’anı herkes anlar...adl sıfatının etkisini sırrını inkar var bu te’vilde bu ayet tefsire erişmedikçe te’vildir şeytan da öğretir te’vili ve önerir...ve tefsiri örter şeytan zaten şeytanın yeteneği yetmez tefsire ilimden nasibi az çünkü
Tefsir derecesine erişmemiş her ayet her hadis her icma her kıyas zararlı da olabilir...şeytana bu güç verildi...hz Adem kıssasından bunu ğrendik...
Hakim sıfatıyla kavga eden "Faiz haram fetvası" Allahla ve peygamberle savaşıyor...tefsir derecesin mezhebleri de dayanak alarak halkımızın aydınlatılması gerekiyor değilse Köleleşeceğiz...ruhban hocalar bizi küreselcilere köle edecekler kurban edecekler...
Alış verişte de dolandırma varsa faizden farksızdır...amaç dolandırıcılığın kapılarını kapamaktı faiz haramdır diyerek...ama köleştiriyorlar bu ve benzeri öğütlerle..."dünya cife" diyenler de şeytanlık peşindeler...şeytan da bu te’vil ile müslümanı tembelleştirir...şeytan te’vilcidir tefsir gerekir uyandırmak için...ekmel ilimdir tefsir...ezeli ebedi olan ilimdir tefsir...
Ey nealci şeytan da mealcidir iyi anla hz Adem kıssasını...Tefsir derecesinde değilse ilmin tebliği yapma sus...Tefsiri tebliğ et...mezheb bile tevildir yani tefsirden cüzdür...fetvalar tefsirden cüzdür...cımbızlamadır ilim değildir...ya sus ya biliyorsan konuş...İlim tefsirdir...yanıtmayan tefsirdir...te’viller tarihsel ve bölgesel uygulamalardır neshi mümkündür...Tefsirin neshi mümkün değil...ilimdir ilhidir tefsir...Bana yazdırıldı bana ilham edildi dediklerin de tefsirden bir cüzdür yeterli tefsir makamına oturtma...bak binlerce deneyden sonra doğruluğu kabul görüyor müsbet ilmin...subjektiftir meal objektir ve evrenseldir tefsir ğer ekmel bir tefsirse...
Ey hulülcü Allah ilah yaratmaz...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:24 Kasım 2021 Çarşamba 21:35:24

HULÜL INANCı VE ALLAHA YAKıNLıĞıN SON SıNıRı... YAZISI'NA YORUM YAP
"Hulül inancı ve Allaha yakınlığın son sınırı..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
neneh.
24 Kasım 2021 Çarşamba 22:44:02
Allah (cc) razı olsun.Faydalı bir yazı olmuş.Dileriz okuyanı bol olur.Saygıyla.

Cevap Yaz
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.