NAZIM TA゙TAN Gnlden Ms
1068 iiri ve 52 yazs kaytl Takip Et

FERンDE誰ンN HAZンN DワミワNワFERンDE誰ンN HAZンN DワミワNワ

FERンDE誰ンN HAZンN DワミワNワ

Feride anlatyor:
ンsmim Feride, bu benim dnm Anlataym da dinleyin!..
Karl bir k gecesinde dnyaya gelmiim Babamn yedinci 輟cuuyum. ンlkokul birinci snfa gidiyorum. Bir akam eve gelgeldiimde kadn erkek alamalar ve kalabalklar grdmBirden rperdim, dilim tutuldu, yutkundum, konuama-
dm. Annem sekizinci 輟cuunu dnyaya getirirken lmt... Dnya bama ykld sandm

On yana kadar ksz bydm. Babam 軻vredekilerin srarna dayanamayp evlendi. ワvey anam 輟k msrif bir kadn- d. O geldikten sonra evimizde bet bereket kalmamt. Ge輅m darl 軻kmeye baladk. Ablalarm bu duruma 輟k zl-
mekteydi. Babam ise endie ve sknt i軻risindeydi Nitekim daha fazla dayanamayp o da vefat etti...

Bir mddet sonra analk evimizi terk edip baba evine dnd Kardelerimle anasz ve babasz kala kaldk. Amcam evi-mizin her trl ihtiyacn karlyor bize her konuda yardmc oluyordu.Gnler, aylar, yllar bu minval zere ge輻i. Ablala-rm bir bir gelin olup gitmiti. Ben yapa yalnz kalmtm...Son ablamn da gelin gittii gn bana daha 輟k dokundu.

Gzlerimi odann duvarlarnda, eyalar zerinde gezdirdim Duygularm yle sraland. Hey gidi gzel oda, bir zaman-lar annemin babamn gelin odasyd. Gzlerim bir noktaya dikilip kald. Tasal ve kayglydm. Drt duvar arasnda yapa-
yalnz kaldm. Beni hafakanlar basyordu. Yalnzlk 輟k ac...

Bir mddet odann duvarlar ve de eyalarla konuup yatama uzandm. Gecenin karanl ile yreimi bir korku kap- lamt uykum ka輓t Uyku girmeyen gzlerimi skmaktaym. Uyuyup bu kasvetli havadan kurtulmak istiyorum!..
Ama ne gezer? Uyumak ne mmkn? Bir oyana bir bu yana dnyorum,nafile, btn gayretlerim, boa gidiyordu...

Yatamn zerine 銹kerek, gecenin sessizliini 銹zen h輒rklarla lamaya baladm... Aladm, aladm, aladm... Alamaktan yorulmutum. Vcudum kan, ter i輅nde kalmt. Gzmde ya boazmda h輒rk, yorgun ve bitkin gzlerle, olduum yer de uyuya kalmm...

Aradan uzun zaman ge輻i. Byyp serpilmitim. Beni gren komu kadnlar evlenme 軋mn geldiini sylyorlard...
Bir gn amcamla, baba annemin konumalarn istemeyerek duydum...
- Ana, Feride地in avucuna knay yakp gelin etmeden i輅m rahat etmez diyordun ya, artk i輅n rahat etsin, gnln ferah tut!.. Amcam aniden srpriz yapp anasnn yreini hoplatmt!..

- Oul beni merakta braktn!.. Otur da anlat hele!..
- Anacm kasabadan tandm bir arkadam vastasyla oldu bu i. Bulgurlu kynde asil bir ailenin olu Feride馳e talip, ben bu i uygun grrm. Birbirlerini grsnler! Sen Feride地in azn bi ara, he derse bu i olur...

- Mbarek ola oul Allah utandrmaya...
Sonunda bu ie karar verildi. Dn dernek kuruldu. Davul zurnalar kulaklar nlatyordu...Davullar dvld. Bayraklar ald. Dn ilan edildi. Btn ky halkna davetiye gnderilip dn ekeri datld. Bu iler baladndan beri yeme- lerden i輓elerden kesilmitim

Dn balar balamaz eline defi alan oynamaya balad. Ne hazindir ki alayan tek kii vard oda benim... Eller glmekte alayan benim...Ayrlk hasreti i輅me 銹reklenmiti Kalbim skyor, zerime arlk 銹ktk軻 銹kyordu. Alyorum, gzlerimden yalar akyor. Ayrlk ne kadar zalimmi meer,kalan da gideni de ykyor. ンnsan bir輟k eyin kymetini kaybedince anlyormu meer. Kocaman bir yalnzla dtm Kendimi dipsiz bir kuyu da gibi hissediyorum.

ワzntden sararp solmutum...鋳Babaanem, 澱yle ask suratl gelin olmaz kurban!.. Glp syleyecek, oynayp zplaya- cak yzn de gller a軋cak zamandr. Diyordu. Beni teselli i輅n sylenen szler bir kulamdan girer ve br kulam-
dan kard. ン輅mde ki bin bir trl kukularm,kular gibi rpnan krpecik yreimi yoruyordu. Kukulu, 輟k tasal, dnceler peimi hi brakmyordu

Ailem, kendi aleminde...Benim zntmn kimsecikler farknda deildi. Kuzular kesilip sra takld, kazanlar ataelere verilip, erbetler hazrland. Pilavlar piirildi, ayranlar hazrland.

Davullar dne gelen misafirleri yar yolda karlar. Ho geldin tokman itahla vurur, bahi toplard. Bahiler bol olunca da davullar, zurnalar daha kvrak 軋lar, davullara tokmak daha bir cokulu vurulurdu. Deyiler, syleyilerle halaylar 軻kilirdi. Ortaya kan gelinler, kzlar pervane kesilirdi. Oynayanlar seyrederken benimde kafamda binlerce dnceler kaynayordu. Babaannemin sesleniiyle kafamdaki rakseden derin dncelerden kurtuldum

Babaannem: Kurbanm Feride知. O iri mavi gzlerin, o yanaklarn krmz gl yapran andryor. St dal gibi ince ahenkli o vcudun neden byle titriyor kurban? Dedi Bana byle sylerdi fakat kendisinin alamaktan gzleri imiti, burnu kzarm yz solmutu. Kara kal, gl nakl torununa alamakl bakyordu,bir daha bakyordu...

Yengeler sam rp de gelinliimi giydirince bamdan kaynar su dkld sandm. Nutkum tutuldu, rperdim, dokun-salar alayacaktm. Alamak i輅n bahane arardm. Kalbim 軋rpar btn vcudum titrerdi. Boazm gcklanyordu, nut- kum durmutu

Babaannem ve komu kadnlar ada durunca, frsat bu frsat deyip, bende alamaya baladm. Bir den i輅m burkuldu. Sanki han軻r sokulmutu kalbime! Yreimin yaras delinmiti, gzlerimden oluk oluk yaalar akmaya balad...

Kzarm pili, sal軋l sr eti, kuru fasulye, pilav, ayran, deirmen unundan yaplm 銹rekler ihtimamla hazrlanp dn heyetine ikram edildi...

Yemekler yenmiti. Sra oyun oynamaya gelmiti. ヌifte davullar 軋lmaya balad. Gen kzlar el ele tutuup oyna durdular. Davula ayak uydurup cotular. Oyunlar oynand. Halaylar 軻kildi...

Gece yars olmutu. Kna gecesi balamt. Elime kna yakacaklard. Bam sarp belime kua baladlar. ンlahi ve deyiler syleyip, alattlar, alattlar beni...

鄭nan yok ki pein sra alaya,
Baban yok ki, 軻yizini balaya!

Bu deyi benim yreime 銹reklenmiti. San ki bu szler beni alatmak i輅n syleniyordu... Aladm, aladm, aladm. Dnmde dktm gz yalarmla gelinliim slanmt. ヨyle 輟k alyordum ki, i輅min szs ta iliklerime kadar ile- miti. Nasl alama yayaym? Anam, babam kardelerim yoktu. Hem ksz, hem yetim kzm,beni eller gelin ediyordu. Davul ve zurna gelin alatmasn 軋lyor at havas yreimi dalyordu. Kna karlp hazrland. Kzlar hep birlikte deyi sylemeye baladlar...

鄭tma denize ta, o ta batarda gider!
Gurbete kz verme, o kzn yiter gider.

Yengeler beni giydirip, sslediler, benimse beynim de bin bir dncelerle kafam allak bullak? ヨyle ya hi bilmediim diyara dn olmayan yolculua kyorum... Ya yle olursa, ya byle olursa, trl 軻it sorular kafamdan bir trl gitmiyor.Yengeler aralarnda konuuyorlard. ン輙erinden biri: Anas bu gnleri grseydi, Feride byle alar myd?..

ンlahiler sylenerek, elime kna yakld. Anasnn elinden tutan k錮k bir 輟cuk boncuk, boncuk gzlerle bakp sordu:
-Ana, geline niye kna yakarlar?..
Anne ciddiyetle cevap verdi.
- Kocasna kurban olsun diye kzm.
ヌocuk bir ey demeden kafasn kad.

Yar, gre, sinsin...Gndzleri at yarlar ve greler yapld. Geceleri de sinsin oyunlar i輅n gndzleri hazrlklar yapld. Ky delikanllar, dalardan araba ve kanlarla odun tayp, ky meydanna ydlar ve odunlar atee verip sinsin oyununa durdular.

Akraba, e ve dosttan dn armaanlar dolup tat. Kiminden bakr sahanlar, siniler, tepsiler, kiminden ipek kuma elbiseler hediye edildi...

ヌeyizlerim ve gelen hediyeler arabalara yklendi. Kendi kendime 認eride kz, dedim. Baba ocandaki gnn tamam olduBirden i輅m burkuldu, gzlerimden yalar akmaya balad. ayrlk acs babaannemin de yreine korku dr-m olacak ki, gelip boynuma sarld alamaya balad

- Srma sa輙, mavi gzl, ceylan bakl kzm. Ayrlk acs u yreime dt. ン輅m yanar, yreim szlar,ben senin hasretine nasl dayanrm?..

Amcam cebinden kard iri tal bir yz parmama takt!.. Babaannem de boynuma bir gerdanlk takt.

Amcam: " Kzm dedi. Er ksm avradn sevmezse gnl ho olmaz...Gnl ho olmaynca kalbi bo olmaz. Byle olunca da gz darda olur.Gelinin evi erinin yandr. Bu gidiin dn olmaz Kocana itaat et!.. Kocan sev, say!. Kocan mutlu et!.. Gzn arkada kalmaya, gz arkada kalann baht da kalr...

Bende ki sla hasreti imdiden balad. Beni baba evinden karrlarken eikten ayam atar atmaz evin 軋tsn nceden kan bir kii tarafndan sinilere doldurulan zn, leblebi ve bozuk paralar bamdan sald. Dne gelen 輟cuklar itiip kakarak, salan 軻rez ve paralar topladlar Bir taraftanda, dn alay ilahiler sylyordu

泥am banda arlar birbirini korular,
Sizde salavat verin dndeki komular,
Diyelim Allah, Allah ve verelim salavat!..

Helledi, hlledi minare ban sallad,
Minarenin banda karncay kim nallad?
Diyelim Allah, Allah ve verelim salavat!..

Arn ar eden bilir zlfn yaradan bilir
Onu benden soruyon onu yaratan bilir
Diyelim Allah Allah/verelim salavat!..

Mani bilirim atm gle zencefil katm
Yarim kokun geliyor her yeri mis kuatm
Diyelim Allah, Allah/verelim salavat!..

Bu deyilerle beni evden kardlar. Gelin atna bindirdiler. Atn yanna da bir knal ko getirdiler. Ko輹n ynnden tutup, kaldrsam o ko benim olacakt. Bu bizim kyn adetiydi. Maksat gelinin gcn l輓ekti. Ya ko輹 kaldramaz- sam diye 輟k telalandm. Besmele 軻kip ko輹n ynnden tutup kaldrdm. Bana alk tuttular

Amcam, beni almaya gelen dn alayna 擢eride馳i anasz babasz byttm. Kusursuz noksansz teslim ederim size, kzm nce Allah誕 sonra sonra size emanettir. Bu evlilik hayrl mbarek ola" dedi.

Tanmadm, yzlerini ilk kez grdm insanlar topluluundan meydana gelen dn kervanna kattlar beniDoup bydm evimden, baba ocandan,kymden beni koparp gtryorlar beni yad ellere ン輅me kor gibi bir yalnzlk 銹reklenmiti. Yuvadan atlm yavru bir ku gibiydim... Yapayalnz olmann szs 銹kmt yreime Anacm, babacm mezarlarndan ksalar da, anasz, babasz gelin edilen kymetli kznn halini grselerdi!.. Kervan srtnda gurbet ellere nasl gider diye kendi kendime sylendim

Dalardan atk, derelerden ge輻ik. Tal toprakl yollardan, yoku demez, dere, tepe demez, dz demez ha bire yol teperdik. Ne var ki yollar bir trl bitmezdi. Belki de i輅mde sknt olduundan yollar bana uzak gelirdi. San ki gnlerce yol gitmi gibiyim, vcudumu krgnlk basmt. Mola verildi az biraz da olsa dinlendim. Yorgunluum biraz hafifledi. ヌam kokulu o serin serin esen mis kokulu rzgarlar ve kymn arazisi 輟k 輟k gerilerde, uzaklarda kalmt. Kra bozkr arazide yol aldk軋, kavurucu scak dayanlmaz hal alyordu. Srtmdaki elbise kzgn sa gibi tenimi yakyordu, elbisem srtma yapyordu

Gnlme 銹ken gariplik, i輅me 銹ken hzn hepsinden beterdi...Yorgunluk bir taraftan, heyecan bir taraftan i輅m 軋rpana 軋lyor,yreim azma geliyordu. Kalbim skr, soluum kesilir, dizlerimin ba 銹zlrd. Kym,輟k uzaklarda kalmt. Barsam duyulmazd. Acep esen serin poyraz sesimi gtrr m diye ge輻i i輅mden. ヌok halsiz ve bitkindim. At srtnda yayk gibi 軋lkalanarak bedenim yorulmutu Bu gelinin rengi neden soluk derler mi ola?.. Yzmdeki 軋rpnt zifaf korkusu mu?.. Sevda stmas m?.. Bilmiyorum. Kendimi 軋rpntya kaptrp, yzm soldur-
mamalym. Erime kendimi beendirmeliyim ve sevdirmeliyim ki, zerime kuma getirmeye. Er ksm avradn sevmezse gnl ho olmazm. Gnl ho olmaynca da kalbi bo olmazm. Byle olunca da gz darda olurmu. Eve gelende beni dver, sver, bam yarar, gzm karrsa halim nice olur?.. Anam babam yok ki geri baba evine dnemem

At srtnda ya dker sessizce alar, yzmn kederini i輅me aktrdm. Atn ayaklarndan s輦ayan tozlar her tarafm toza,kire bulamt. Saatlerce sren yolculuktan ylesine bitap dtm ki gzlerimden uyku akard

Yorgun bitkin vaziyette bilmediim bir diyara geldim. Korkum endiem bir trl bitmedi ンte byle, Feride地in hazin dn byle son erdi

NAZIM TA゙TAN

Been

NAZIM TA゙TAN Gnlden Ms
Kayt Tarihi:6 Ekim 2021 ヌaramba 17:50:32

FERンDE誰ンN HAZンN DワミワNワ YAZISI'NA YORUM YAP
"FERンDE誰ンN HAZンN DワミワNワ" balkl yaz ile ilgili
dncelerinizi ve eletirilerinizi dier okuyucular ile paylan.


YORUMLAR
ワmmhan Yldz
6 Ekim 2021 ヌaramba 18:25:26
Okurken i輅mde oluan rperti kvlcmlarnn yok edemedim.
Alattnz beni.
Her hik窕enin hazin bir yks var tpk Feride’nin hayat gibi.
Ve her insann ger軻k ykmlln kimse bilemez.

Sayglarmla.

1 cevap yazlm Cevap Yaz


NAZIM TA゙TAN Gnlden Ms Yaznn sahibi 6 Ekim 2021 ヌaramba 23:30:44
ワmmhan Yldz Hanmefendi merhaba; szlerime balamadan nce ilginiz, alakanza teekkrler... Mesajnzdan anladma gre hikaye sizi etkilemi. Yazarken, okurken bende alyorum. Bu hikaye annemin hayat... Bu hikayem dergilere kapak konusu oldu... Gazetelerde,sosyal medyada yzlerce yerde yaynland. Annemin ismi Nazire,Feride diyerek isim deiikli yaparak yazdm ge軻k hayat yks... Bunu roman olarak yazdm...

Garip anamn hayat yks,anam 18 yanda gelin olmu, 20 yanda gzlerini kaybetmi,8 輟cuk dourmu. 2 si lm 4 kz iki erkek 輟cuunu ama gzlerle yakmadan ykmadan bytm... Baka analarn bir hakk varsa, benim anamn bin hakk var. Ne yapsak hakkn deyemeyiz. 80 yllk mrnn 60 yln karanlkta yaam, birtek gn ikayet etmemi... Canm anacmn makam Cennet olur inallah!.. Amin...

Validem i輅n 輟k iirler yazmm onlarca yerde neredildi... ンte validem i輅n yazdm iirlerden biri umarm beenirsiniz... Ho kalnz, ho軋 kalnz, Allah'a emanet olunuz ワmmhan Hanmefendi...

https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1369228/validem.html

VALンDEM

Allah Kur誕n da anaya!
ヨf deme diye emreder
Ana yann da sultanlar,
Snk kalyor validem!

Yce Rabbimiz sizlere!
Ana olmay bahetmi,
Ne asil deer bi輓itir,
Sen ne asilsin validem!

Yce Rabbimiz anaya!
Nice kutsallk vermitir.
Nice zellik bahetmi,
Bu onur senin validem!

Rabbim cenneti anaya,
Mjde verip de syledi,
Nice mutluluk bahetti,
Cennet ehlidir validem!

Cennet kokusu enlii,
Din cevherinin benlii!
Yce ufkumun enlii!
Bam tacsn validem!

Ruh gibi yce anlaml,
Melekler gibi gzelsin,
Sular gibisin,durusun!
Billur nur gibi validem!

Ne masumane anasn!
Hep 輟cuklarn kahrn,
Derin efkatle 軻kersin
゙efkati byk validem!

ヌok liyakatli u balar!
Deer verilmi o talar,
Snk kalyor yannda,
ヌok deerlisin validem!

Mavi kubbenin altnda,
Kymetli olan ne varsa,
Merhametinin yannda
Snk kalyor validem!

ヌok efkatlisin,vefasn,
Deeri byk validem!
O kymet ehli deersin,
Yce varlksn validem!

Maheri kyam sabah!
Senle birlikte uyansam,
Cennete layk anamsn!
ヨzl cevherim validem!

゙akyan coan dillerde!
゙efkatle a輓 kollarda,
Cennete giden yollarda,
Senin duan var validem.

NAZIM TA゙TAN
Dzenleme:6.10.2021 23:49:57
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayrca belirtilmedii srece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan iir ve yazlarn telif haklar air ve yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. Sitemiz hi bir ekilde k穩 amac gtmemektedir ve sitemizde yer alan tm materyaller yalnzca bilgilendirme ve eitim amacyla sunulmaktadr.

Sitemizde yer alan iirler, ykler ve dier eserlerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. Eserlerin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre su輻ur. Ayrca sitemiz Telif Haklar kanuna gre korunmaktadr. Herhangi bir zelliinin ksmende olsa kullanlmas ya da kopyalanmas su輻ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak ヌerez Politikamz kabul etmi saylrsnz.