refik pelvan
510 şiiri ve 39 yazısı kayıtlı Takip Et

Uyrukluk,vatandaşlık komikUyrukluk,Vatandaşlık komik


Bu yazıyı yazmamın nedeni şu dışarıdan ,içeriden soykırım palavrası haykıran Türk’e düşman olan her daim Türk insanını Türk devletini karalayan yeren Türk’ü yok etmek hevesine kapıla,Türk olmaktan utanan Türk kelimesinden rahatsız olan ve bu güne kadar beraber yaşayıp dertlerini paylaşan ekmeğini paylaşan havasını suyunu sevincini bayramlarını her şeyini paylaşan yumşak gönüllü hoş görülü sevecen gönüllü ve daha eline geçirdiği ilk fırsatta Türk ibaresini kaldıranlardan rahatsız olmayan benim milletim benim insanım bin yıldır kendisine yapmadığını bırakmayan larla beraber yaşamktan mutlu olan yapılanların hepsini unutabilen yüksek ruhlu TÜRK İNSANIM için yazmak

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı uyrukluğu diye çok momik ve de saçma.
Türk devleti Türk mileti
Uyruğu :Türk vatandaşı
Yönetim şekli :Cumhuriyet’tir.

Türkiye adınıda kurucusunun ve insanlarının milletinin Türk olmasından almıştır.Kuruluş felsefesi Türkçülktür. Aşşağıda felsefesinin Türkçülük olduğunu açıklayacağım.

Uluslararası hukukta devletleri bağlayan kurallar olmamasına rağmen bazı kurallar devletleri bağlar.Bunlardan birisi
her devlet kimlerin kendi vatandaşı olacağını belirlemekle mahfuz ve münhasırdır.Bu kural bir uluslararası teamül hukuk ilkesidir.
Vatandaşlık uyrukluk kamu hukukudur.Uluslararası hukukun devletin vatandaşlarına müdahale yetkisi olmaz. her devlet kimlerin kendi vatandaşı olduğunu kendisi belirler.

Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlık meydan muharebesini sevk ve idare ettiği Zafer Tepe de 30 Ağustos 1924 tarihin de Büyük Zaferin önemini şu şekilde ifade etmiştir.

" Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri burada atıldı ebedi hayatı burada taçlandırıldı.Busahada akan Türk Kanlarıdevlet ve Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır."

Türkiye Cumhuriyetinin Uyruğunun Vatandaşlığının Türk olduğu Türklerin Türkiyeden çıkarılamayacağını Türkiyenin Türklerin olduğu 981 yıl önce belirlenmiştir.
Nasıl mı? Şöyle:

" Yurt açan ( Malazgirt ) savaşı, Yurt yapan (Miryokefalon) savaşı, Yurt kurtaran ( Büyük taarruz) savaşı hiç bir şeyle kıyaslanmayacak kadar önemlidir.

Şİmdi bu üç zaferin var olmasını sağlayan DEVLET KURAN (Dandanakan) zaferi ile başlar.

DEVLET KURAN
DANDANAKAN MUHAREBESİ

TARİH = 24 MAYIS 1040
BÖLGE =DANDANAKAN -- HORASAN
SONUÇ = SELÇUKLU ZAFERİ

TARAFLAR
GAZNELİ İMPARATORLUĞU ------------------------------------- BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

KOMUTANLAR VE LİDERLER
GAZNELİ 1. MESUD ------------------------------------------------------ ÇAĞRI BEY -- TUĞRUL BEY

GÜÇLER
70 000 süvari ----------------------------------------------------- 20 000 süvari
30 000 piyade ----------------------------------------------------- 16 000 okçu
60 savaş fili
Çağrı Bey ve Tuğrul Bey Oğuz boylarını yerleştirecek yurt arayışı içinde,devlet kurmak için geldikleri Horasan bölgesine hakim Gaznelilere sürekli akınlarda bulunuyorlardı.
24 mayıs 1040 ’ta Merv ve Serah arasındaki Dandanakanda Selçuklu devletinin Gazneli devletini yendi bu savaşın sonucunda gazneliler bir süre sonra yıkıldı ve Selçuklu devleti resmen kuruldu.

TARİH 26 AĞUSTOS 1071
MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ
(YURT AÇAN SAVAŞI)
BÖLGE = MALAZGİRT
SONUÇ = KESİN SELÇUKLU ZAFERİ

Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı Türk birlikleri Anadolu’ya girmeye başladı ,Türkiye tarihi başladı.

TARAFLAR
BİZANS İPARATORLUĞU ----------------------------------------------------- BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
PEÇENEK VE KUMAN PARALI ASKERLERİ -------------------------------------- PEÇENEK VE KUMAN PARALI ASKERLERİ

KOMUTANLAR VE LİDERLER
ROMEN DİYOJEN --------------------------------------------------------- ALP ARSLAN
NİKEFEROS BRYENNOS --------------------------------------------------------- AFŞİN BEY
THEODORE ALYETES ---------------------------------------------------------- ARTUK BEY
ANDRONİKOS DUKAS ---------------------------------------------------------- SÜLEYMAN ŞAH

GÜÇLER
200 000 -------------------------------------------------- 50 000
2 000 - 8 000 arası ölü
4 000 esir ------------------------------- bilinmiyor

Malazgirt meydan muharebesi Büyük selçuklu hükümdarı Alp arslan ile Bizans imparatoru Romen diyojen arasında gerçekleşti Türklere Anadolu’nun kapılarında zafer sağlayan son muharabe olarak bilinir.
Yıl 1060 Sultan alp arslan Türk dostlarına bugünkü Ermenistan civarına ve Anadolu’ya göç etme izni verir Türkler buralara yerleşir. 1068 Romen Diyojen Türklere karşı sefer düzenler. 1070 yılında Türkler Sultan Alp Arslan komutanlığında günümüz Muş ve ilçesiMalazgirt (mazikert) ve Erciş kalelerini ele geçirdi daha sonra Diyarbakırı aldı Urfayı kuşattı alamadı Türk beylerinden Afşin Bey ile beraber Halep’i aldı Hlaepte konakladığında Türk birliklerine Akıncı beylerine Bizans şehirlerine akınlar düzenlemesine izin verdiTürk ordusundan ve Türk akınlarından rahatsız olan bizanslılar tahta Romen Diyojeni çıkardılar. Romen Diyojen büyük bir ordu kurdu

13 mart 1071’de Kostantinopolis’ten (İstanbul) 200 000 kişilik bir orduyla ayrıldı . 12. yüz yıl tarihçi Edessalı Matta bizans ordusunun 1 milyon olduğunu söyler.
Bizans ordusu Rum Ermeni birliklerin dışında Slav, Got, Alman, Frank, Gürcü,Uz, Peçenek,Kıpçak askerlerinden oluşuyordu.

Ordu sivasta dinlenirken Romen Diyojen halkın Ermeni taşkınlıklarından barbarlıklarından dert yanmaları üzerine Ermeni mahallelerini yaktırdı yıktırdı pek çok Ermeniyi öldürdü sürgüne yolladı.1071’de Erzuruma vardı. beklemek yerine yürümeyi Sultan Alp Arslanı hazırlıksız yakalamak istedi.
Romen Diyojen Alp Arslanın geç geleceğini veya gelemeyeceğini düşünerek Malazgirt’i Ahlat kalesini almak için Van gölüne doğru ilerledi .Halep’e elçiler gödererek kaleleri geri istedi Sultan Alp Arslan teklifi ret etti Mısır seferinden vaz geçti 30 000 - 50 000 kişilik ordusuyla yola çıktı Sultan Alp Arslan aldığı bilgilerden bizans ordusunun büyüklüğünden Romen Diyojenin hedfinin İsfahan’a (bugünkü İran) girmek Büyük Selçuklu Devletini yıkmak olduğunu sezdi .
Erzen ve Bitlis yolundan Malazgirte geldi savaş meclisini topladı " hilal taktiği" konusunda karar alındı.

26 Ağustos Cuma Malazgirtle Ahlat arasında malazgirt ovasında ordusunun başında ki Alp Arslan Romen Diyojene barış teklifi göderdi,ordusunun büyüklüğüne güvenen Romen Diyojen teklifi ret etti .Askerlerinin bizans ordusunun karşısında tedirgin oluşunusavaştan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğunu sezen Alp Arslan kefene benzeyen kıyafeti ile atının kuyruğunuda bağlatarak ordusunun başına geçti .Şehit olduğu taktirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti.
Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askere imamlık ederek Cuma namazını kıldırdıktan sonra ordunun önünde konuşma yaparakmoral verdi.Allh’ın Kuran da zafer vadettiği ayetleri okudu Gazilik ve şehitliğe ulaşılacağını söyledi ,müslüman ve çoğunluğu Türklerden oluşan ordu savaşa hazırdı.
Romen Diyojen zırhını giydi inci beyazı atına bindi zafer durumunda Tanrı tarafından kutsal savaş sevapları şeref şan onur verileceğini söyledi.
Savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırıları ile başladı.Türk atlılarının hızlı olması zırhlı bizans süvarilerinin ağır kalması zırhlarından ötürü yorulmaları Türk süvarilerinin yakalanamıyacak kadar hızlı olması Türk soyundan gelen Uzlar Peçenekler ve kıpçaklar Afşin bey Artuk bey ve Kutalmış oğlu Süleyman şah gibi komutanların Türkçe emirlerinden etkilenen süvari birlikleri soydaşlarının yanında yer alınca ve Romen Diyojenin Sivasta soydaşlarına yaptıklarının acısını çıkarmak isteyen Ermeniler herşeylerini bırakarak kaçınca bozguna ugrayan bizans ordusu yenildi.

Yapılan antlaşmaya göre Romen Diyojen kendi fidyesi için 1 500 000 denarius vergi olarak her yıl 360 000 denerius ödeyecek Antakya, Urfa , Ahlat, ve Malazgirt selçukluya bırakılacaktı.

"tr.wikipedia.org/wiki/Malazgirt_Meydan_Muharebesi#:~:text=Malazgirt%20Meydan%20Muharebesi%2C%2026%20Ağustos,Sağlayan%20son%20Muharebe"

YURT YAPAN
MİRYOKEFALON MUHAREBESİ ( DÜZBEL SAVAŞI )
BİZANS --- SELÇUKLU SAVAŞLARI
TARİH = 17 EYLÜL 1176
BÖLGE = MİRYOKEFALON OVASI
SONUÇ = KESİN SELÇUKLU ZAFERİ
Türklerin Anadoludan atılamıyacağı ve Anadolunun bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.
TARAFLAR
BİZANS İPARATORLUĞU ------------------------------------------------------ ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
MACARİSTAN KIRALLIĞI -------------------------------------------------------
ANTAKYA PRENSLİĞİ ---------------------------------------------------------
KOMUTANLAR
1. MANUİL --------------------------------------------------------- 2. KILIÇ ARSLAN
BAUDOUİN ANTAKYALI ----------------------------------------------------------
İOANNİS KANTAKUZENUS -----------------------------------------------------------
ANDRONİCUS VATATZES ----------------------------------------------------------
ANDRONİKOS KONTOSTEFANOS -----------------------------------------------------------
GÜÇLER
70 000 -------------------------------------------------------- 50 000

Anadolu Selçuklu sultanı 2.KIlıç Arslan ile Bizans imparatoru 1. Manuil arasında Miryokefalon ’da yapılan savaş
Anadoluda Türk hakimiyetinin kabul edildiği Anadolunun tapusunun alındığı savaştır.
* Türk kesinlik kazanmıştır.
* Selçuklu devletine 1000 altın tazminat ödeyecektir.
* 1178 de Malatyayı alarak Danışment oğullarına son vermiştir.
* Bölgede askeri ve siyasi insiyatif Anadolu Selçuklu Devletine geçmiştir.
* Avrupalı tarihçiler bundan sonra Anadoluya Türkiye demeye başlamıştır.

" tr.wikipedia.org/wiki/Miryokefalon_Muharebesi "

ÇAMAKKALE SAVAŞI MUHAREBELERİ

1.Dünya savaşı sırasında 1915-1916 yılları arası gelibolu yarım adasında Osmanlı imparatorluğu ile itilaf devletleri arasında yağılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf devletleri Osmanlı imparatorluğunun başkenti İstanbulu alarak İstanbul ve Çanakkale boğazların kotrolünü el geçirmek Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak başkent İstanbulu zapt etmek suretiyle Almanyanın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak itilaf devletlerini zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale boğazını seçmişler saldırılar başarısız olmuş geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
1. DÜNYA SAVAŞI OSMANLI CEPHESİ
TARİH = DENİZ - 19 ŞUBAT 1915 --------------------18 MART 1915
KARA - 25 NİSAN 1915 -------------------- 9 OCAK 1916
BÖLGE = GELİBOLU YARIM ADASI
SONUÇ = KESİN OSMANLI ZAFERİ

İTİLAF DEVLETLERİ DONANMASININ GERİ ÇEKİLMESİ
İTİLAF DEVLETLERİ BİRLİKLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ

TARAFLAR
BRİTANYA İMPARATORLUĞU ------------------------------------------------------------------ OSMANLI İMPARATORLUĞU
BİRLEŞİK KIRALLIK ------------------------------------------------------------------ ALMAN İMPARATORLUĞU
AVUSTRALYA -------------------------------------------------------------------- AVUSTURYA -MACARİSTAN İMP.
YENİ ZELANDA --------------------------------------------------------------------
BRİTANYA HİNDİSTAN --------------------------------------------------------------------
NEWFOUNDLAND
FRANSA

KOMUTANLAR VE LİDERLER
HORATİO HERBERT KİTEHENER ---------------------------------------------------------- ENVER PAŞA
IAN HAMİLTON ------------------------------------------------------------ OTTO LİMAN VON SANDERS
JOHN DE ROBECK ------------------------------------------------------------- CEVAT PAŞA
AYLMER HUNTER WESTO ----------------------------------------------------------- MEHMET ESAT PAŞA
WİLLİAM BİRWOOD -------------------------------------------------------------- ERİC WEBER
ALEXANDER GODLEY --------------------------------------------------------------- KAÇI VEHİP PAŞA
WİNSTON CHURCHİLL -------------------------------------------------------------- FEVZİ PAŞA
HENRİ GOURAUD ----------------------------------------------------------------ÇOLAK FAİK PAŞA
MAURİCE BAİLLOUD ------------------------------------------------------------------ MUSTAFA KEMAL BEY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YAKUP ŞEVKİ BEY - CAFER TAYYAR BEY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AHMET FEVZİ BEY -HALİL SAMİ BEY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAZIM KARABEKİR BEY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SELAHATTİN ADİL BEY

ÇATIŞAN BİRLİKLER
MEF ------------------------------------------------------------------ 5. ORDU
DOĞU SEFERİ KUVVETLERİ

GÜÇLER
BRİTANYA İMPARATORLUĞU -------------------------------------------------- OSMANLI İMPARATORLUĞU
489 000 315 000
FRANSA-- 79 000 --------------------------------------

KAYIPLAR
45 000--50 000 ölü ---------------------------------------- 56 000 muharebede ölen
205 000 zaiyat -------------------------------------------21 000 hastahanede
47 000 zaiyat ----------------------------------------- toplam = 77 000
toplam zaiyat itilaf devletleri --------------------------------------- 11 000 kayıp
252 000 ---------------------------------------64 000 savaş dışı veya hasta
---------------------------------------toplam zaiyat = 250 000

" tr.wikipedia.org/wiki/Çanakkale_Savaşı "

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI
İstiklal harbi veya milli mücadele 1.Dünya savaşından yeni çıkan Osmanlı imparatorluğunun itilaf devletlerince işgali sonucunda Misakı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919 -1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir.

TARİH = 19 MAYIS 1919 ------- 11 EKİM 1922
(ATEŞKES) 24 TEMMUZ 1923 ( BARIŞ )
BÖLGE = ANADOLU, GÜNEY KAFKASYA ,YUKARI MEZOPOTAMYA VE DOĞU TRAKYA
SONUÇ = ANKARA HÜKÜMETİNİN KESİN ZAFERİ

Osmanlı saltanatı sona erdi ,müslüman ve ortadoks nüfus mübadelesi yapıldı ,lozan antlaşması imzalandı
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

TARFLAR
TÜRK MİLLİ HAREKETİ ----------------------------------------------- YUNANİSTAN
DESTEK ------------------------------------------------- FRANSIZ İMPARATORLUĞU (1921)
------------------------------------------------- BRİTANYA İMPARATORLUĞU (1923)dek
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ERMENİSTAN (1920)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- İSTANBUL HÜKÜMETİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD (deniz harekatı 1922)
----------------------------------------------------- -------------------------------------------------- GÜRCİSTAN (Türk ve sovyet işgali 1921)

GÜÇLER
MAYIS 1919 ------------------------------------------- MAYIS 1919

35 000 asker ve milis ------------------------------------------ 20 000
KASIM 1920: 86 516 ------------------------------------------ NİSAN 1920 = 90 000
(düzenli ordunun kuruluşu) ------------------------------------------- HAZİRAN 1921 = 200 000
Ağustos 1922 = 271 000 ------------------------------------------- 1922 = 225 000 - 250 000
-------------------------------------------------- -------------------------------------------- FRANSA = 60 000
------------------------------------------------- -------------------------------------------- BRİTANYA İMP =40 000
------------------------------------------------------------------------------------------- İTALYA KRALLIĞI= 17 900
----------------------------------------------------------------------------------------------- ERMENİSTAN = 10 050 güney cephesi
---------------------------------------------------- ------------------------------------ doğu cephesinde 20 000, iç isyanlar 60 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
toplam 271 0000 ----------------------------------------------------------- toplam 434 000-- 458 000

" tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Kurtuluş_Savaşı "

BÜYÜK TAARRUZ
( YURT KURTARAN ) (SUBAYLAR SAVAŞI) ( RUM SINDIĞI )

Tarih 26 Ağustos 1922 ------------- 18 Eylül 1922

Bölge bu günkü Yalova, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli,Aydın, İzmir illeri ve içinde kalna bölgeler(batı Anadolu)
Sonuç = Kesin Türk zaferi , Türk kurtuluş savaşının sonu.

Yurt kurtaran savaşının sonucunda Türkler 1040’ta devlet kurarak başladığı Osmanlı döneminde osmanlıcılık islamcılık firkirleri etkisiyle yitirdikleri veyahut önemsemedikleri çok dikkate almadıkları 981 yıl önceki töresine bağlarına milliyetçilik Türkçülük millet olma bilincine geri dönmüş soy birliği etrafında bütünleşmiş Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.

Bu güne kadar gelen Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi olan Türkçülüğün milletinin Türk Uyruğunun Türk Vatandaşlarının Türk olduğunu

Bu günkü:
Aym. 66’da Türk devletine vatandaşlık bağı ile baplı olan herkes Türktür.Türk babanın veya Türk ananınçocuğu Türktür.
Aym .66 Türkiyenin kan esası olduğu düzenlenmesine rağmen yoprak esası kabul edilmiyeceği anlamına gelmez.
Türkiyede doğan anne babadan vatandaşlık kazanamayan kişilerin vatansız olmasını engellemek amacıyla Türk vatandaşı sayılırlar.

Doğum bakımından Büyük elçilikler hariç kara sahası, kara suları hava sahası açık deniz de Türk bayrağını taşıyan ticaret gemisi, Türk savaş gemisi ülke topraklarıdır.Möhuk "milletler özel hukuk" ta yer alan vatandaşlık kanununda toprak esasının Türkiye tarafından vatansızlığın önüne geçmek için kabul edildiği görülür.

Hal böyle iken
Türk olmaktan utanan istemeyen Türk sözünden Türk milletinden rahatsız olanlar için

vatandaşlığın kaybedilme (vatandaşlıktan çıkmak) yetkili makamlarca olur.
1) Rıza ile (iradi)
2) irade dışı

Türkiye Cunhuriyeti iradeyle vatandaşlıktan çıkarılanlara mavi kart verir; izin alarak ayrıldıkları için siyasi hakların kullanılması dışında Türkiye vatandaşı gibi işlem görürler bunlara özel statülü yabancılar denir.
Ben de diyorum ki
Ben bir Türk olarak Türk vatandaşı olarak En şerefli hakkım olan Türk ibaresinin kimliğimde yerini almasını istiyorum ve bu benim kazanılmış hakkımdır.

----------------------------------saygı sevgi ve selamlar...
--------------pitik
Beğen

refik pelvan
Kayıt Tarihi:4 Mayıs 2021 Salı 03:24:05

UYRUKLUK,VATANDAŞLıK KOMIK YAZISI'NA YORUM YAP
"Uyrukluk,Vatandaşlık komik" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.