yusuf y齦maz
593 㱮iri ve 179 yaz齭 kay齮l Takip Et

Hasan baykan 鲳retmenimHASAN BAYKAN 中RETMEN軲
Yusuf Y齦maz
Day齧 輘tanbul’dan gelmi⺶i. Meydanda oturup 鏰y i鏸yorduk. Yan齧齴a; kravatl, g鰖leri derinlere bakan, ho, babacan bir adam yana⺶. Day齧 Abd黮kadir Ayar - 輟mit Milli E餴tim M黡黵- onu g鰎黱ce aya餫 kalkt . Ellerinden 鰌t. Ge鏼i㱮 yad ettiler.
Konualar齨dan day齧齨 ilkokuldan 鲳retmeni oldu饀nu anlad齧.
Sonra onunla oturduk sohbet ettik.
莖k 鏰lkan, disiplinli oldu饀 her halinden belli oluyordu.
-De餰rli 鲳retmenim bu karakter yap齨齴la senden iyi bir subay olurdu.
-D黱yaya yeniden gelsem yine 鲳retmen olurdum.
Sabah ezan齳la uyan齪, aya瘕na kara lastikleri giyip, Aksakl k鰕黱den 琮k齪, yaya olarak her g黱 on kilometre y黵鼀erek, A餫鏻 k鰕黱e var齪, 鏰murlu kara lastikleri 琮kar齪, dolab齨a saklad yeni boyal ayakkab齦ar齨 giyip, and齧齴 s鰕leyerek 鲳rencilerinin kars齨a 琮kmak ancak 鲳retmenli餰 vatan a⺧齳la ba餷 olanlar齨 i㱮dir.
莖k sigara i鏸yordu ama 鲳rencilerinin yan齨da asla.
Day齧齨 aya餫 kalkarak ellerinden 鰌t Hasan Baykan Hocam Hakka y黵黡.
Ben olsam o kara lastikleri hemen bulur, yet varsa "鲳retmenler m鼁esine" o kara lastikleri camekan齨 i鏸nde saklard齧.
Siz hi 鲳retmenler m鼁esi diye bir 㧐y duydunuz mu?
Ben duymad齧.
Memleketin mimar, ,E餴tim ordusunun e⺳iz kahramanlar ! Cami kap齭齨da size bir t鰎eni 鏾k g鰎鼀orlar. Kald ki size m鼁e yapacaklar.
Bu toplum 鲳retmenine gerekli 鰊emi verseydi , ona hak etti餴 sayg齳 g鰏terseydi ,ona maddi manevi destek olsayd b鰕le mi olurdu?
Nur i鏸nde uyu 鲳retmenim.
Mekan齨 cennet olsun.
Hakk齨 rahmetine kavun b黷黱 鲳retmenlerimi rahmetle, minnetle ,kranla yad ediyorum.

Be餰n

yusuf y齦maz
Kay齮 Tarihi:28 Haziran 2020 Pazar 09:32:04

HASAN BAYKAN 中RETMEN軲 YAZISI'NA YORUM YAP
"HASAN BAYKAN 中RETMEN軲" ba齥l yaz ile ilgili
d黱celerinizi ve ele⺶irilerinizi di餰r okuyucular ile paylan.


YORUMLAR
Ahmet Zeytinci
28 Haziran 2020 Pazar 16:53:16
Her insan齨 hayat齨da iz b齬akan olumlu/olumsuz bir iki 鲳retmen mutlaka oluyor... Allah rahmet eylesin ...

Cevap Yaz
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.