Gülce Şeren
61 şiiri ve 7 yazısı kayıtlı Takip Et

Türklerin en büyük düşmanı araplardırTÜRKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ARAPLARDIR

TÜRKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ARAPLARDIR/
MİLAT ÖNCESİNDEN BAŞLAYAN BU DÜŞMANLIK/
GÜNÜMÜZE KADAR SÜRMEKTEDİR/
ARAPLAR ONDAN DAHA ÜSTÜN BİR IRK OLDUĞU İÇİN TÜRKLERE DÜŞMANDIR.
KENDİ DÜŞMANLIKLARINI USTACA YAPILAN TARİHİ BİR MANEVRA İŞE YAHUDİLERE YÜKLEMİŞLERDİR.
BUGÜN DE TARİH ÖNCESİNDEN AŞILANAN YAHUDİ DÜŞMANLIĞI PLANLARI TIKIR TIKIR İŞLEMEKTEDİR.
TÜRKLERİN YAHUDİLERLE HERHANGİ BİR SAVAŞI VE DÜŞMANLIĞI YOKTUR.
ASLINDA YAHUDİLİK HAZAR TÜRKLERİNDE VERİLEN BİR İSİMDİR.
YA HU VE Dİ ZAMANIN TÜRK KOMUTANIN OĞULLARININ ADLARIDIR..
BİLİNMEYEN BİR ÇOK GERÇEĞİ TARİHE BİZZAT TÜRKLER KENDİ ELLERİYLE TARİHE GÖMMÜŞLERDİR.
BU DA ARAPLARIN TALKAN VE CURCAN KATLİAMINDAN ÖNCE BAŞLAYAN VE BÜYÜK BİR TÜRK KIYIMIYLA SONUÇLANAN TALKAN . CURCAN KATLİAMLARINDA DEVAM ETMİŞTİR.
BUNLAR BİLİNEN KATLİAMLAR..
BİLİNMEYEN KATLİAMLAR HALA GÜNÜMÜZDE DE DEVAM ETMEKTEDİR.
ARAPLARI DESTEKLEYEN ,ÜLKE BİLİNDİĞİ VE DEKLARE EDİLDİĞİ GİBİ ABD DEĞİL.EZEL, DÜŞMANLARIMIZ ARAP.RUS VE ÇİN’dir.
ÖNCE DİNLERİ İLE SONRA DİLLERİ İLE ÖRÜMCEK GİBİ SARAN ARAPLAR BİZİM TEK VE EZELİ DÜŞMANIMIZDIR. TÜRKLER İSLAMİYETİ BIRAKIP KENDİ İNANÇLARINA DÖNSE DÜNYADAKİ YERİMİZ ÇOK FARKLI OLACAKTIR.
TÜRKLERİ YOK EDEN TEK SİLAH İSLAMİYETTİR.
BUNA İNANMAYIP BENİ DİN DÜŞMANI OLARAK DAMGALAYIP KÜFREDENLER OLACAKTIR.
DAHA UZUN BİR YAZI KOYABİLİRDİM SAYFAYA ANCAK İŞİN ÖZÜNÜ BİLDİRDİM.
ARAŞTIRMAK SİZLERE KALMIŞ.
GÜLCE ŞEREN
10 EKİM 2019

Dünya tarihinin en büyük ve en kanlı katliamları, soykırımları olan Curcan ve Talkan katliamlarında on binlerce TÜRK kılıçtan geçirilmiş, Türk kadınlarına tecavüz edilmiş, Türk bebekleri Arap mızraklarının ucunda günlerce gezdirilmiş; Türklere zorla ve baskıyla İslamiyet kabul ettirilmiştir. Arapların Türk düşmanlığını anlatan ve bugün bile söyledikleri bir sözleri vardır: “Etrak’i bi-idrak” derler. Yani “Akılsız, idraksiz Türkler”. Günümüzde Kürt teröristleri eğiten, lojistik destek sağlayan, besleyen de yine Araplardır.

Ne yazık ki, günümüzde Araplara “Din kardeşi” gözüyle bakanlar ve ülkemizi Araplaştırmaya çalışanlar bulunuyor. Bunlar, Türk kanı taşımayan Arap melezidirler ve Arapları çok severler.

Arap ırkının, en önemli Türk düşmanlarından biri olduğu bilinmelidir. İslam dünyasında en sağlam kabul edilen hadis kitaplarında bile TÜRK DÜŞMANLIĞI açık ve nettir. Arap dünyasında TÜRK DÜŞMANLIĞI, hadis kitaplarına bile girmiştir. Hem de başlı başına bir bölüm olarak.

Bölümün adı da çok ilginç:

“Kıt’al-ut-Türk”. (Türklerin öldürülmesi – Katli)

Buhari’de, Ebu Davud’da ve Tirmizi’de bölümün adı bu.

ibn Mace’de “Bab-ut-Türk”, yani “Türkler Bölümü”, Müslim’de ise, “Kıyamet alametleri” arasında yer alıyor. “Peygamberliğinin bir kanıtı” olarak, gelecekten haber verilirken; “Kıyametin bir alameti” olarak Türklerle nasıl çarpışılacağını, “Müslüman”ların, “Türkleri nasıl öldürecekleri”ni de anlatıyor. Hem “Türk” diye ad vererek, hem de “tarif” ederek, yüzlerinin, gözlerinin, burunlarının, derilerinin, renklerinin nasıl olduğunu anlatarak. Anlaşılan o ki, Türkler konusunda kendisine bir takım bilgiler verilmiş. Buna göre, “Türklerle öldürüşme”, ta! “Kıyamet”e dek söz konusu. Kıyametin bir alameti olarak da “müslümanlar”, yeryüzündeki “Türkleri öldürüp temizleyecekler”. Yoksa “kıyamet kopmayacak”.

İşte hadislerden bir kesim:

– Müslümanlar, Türklerle öldürülmedikçe, kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş (kalın) derili olan bu toplumla…. kıl giyerler.” ( Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten/62-65, hadis no: 912; Ebu Davud, Sünen, Kitabu’l-Melahim/9 Babun fi Kıtali’t Türk, hadis no: 4303; Nesei, Sünen, Kitabu’l-Cihad/Babu Gazveti’t-Türk…)

– “Siz (müslümanlar), küçük gözlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan toplumla öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır.” (Buhari, e’s-SAhih, Kitabu’l-Cihad/96; Müslim, e’s-Sahih, kitabu’l-Fiten/62 hadis no: 2912; Ebu Davud, Sünen, hadis no: 4304; Tirmizi, h. no: 2251; İbn Mace, h. no: 4096-4099)

TÜRK DÜŞMANLIĞINI hadislere kadar sokan Araplar, dünyada gelmiş geçmiş en aşağılık ve iğrenç ırklardandır.


Beğen

Gülce Şeren
Kayıt Tarihi:10 Ekim 2019 Perşembe 15:39:55

TÜRKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ARAPLARDIR YAZISI'NA YORUM YAP
"TÜRKLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ARAPLARDIR" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
direniş
16 Ekim 2019 Çarşamba 10:54:41
ARAP BEDEVİLERİNİN TÜREK DÜŞMANLIĞI NEREDEN KAYNAKLANIYOR?
-------------------------------------

OSMANLI ve TÜRKLER .
Gerçekte iki farklı Osmanlı vardı. Halifeliğe kadar olan Osmanlı, namı-ı diğer Türk İmparatorluğu ile Halifelikten sonra Araplaşan İmparatorluğumuz… Ve Araplaştıkça daha çok batan koca İmparatorluğumuz… Aslında Türkler için her şey güzel gidiyordu ta ki Halifelik sevdasına düşülene kadar… O günkü şartlarda Halifeliği olmazsa olmaz gören Yavuz Sultan Selim ile akıl hocası Şeyh İdris-i Bitlis-i ve diğerleri Memlüklülerin elinden Abbasi halifeliğini almak için Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını tertip ederler.... Bu savaşların sonunda, kılıç zoruyla artık halifelik Türklerindir. (1517) ama çok büyük bir sorun çıkar, çünkü Arap dünyası halifeliğin kendilerinden alınmasına şiddetle karşı çıkar ve Türk halifeye biat etmek istemezler. İşte bu sorunu çözmek, Arapları, Türk halifeye bağlamak için Arapların da kabul edeceği bir orta yol bulunur. Bu yol Mısır’dan ve Arap diyarlarında seçilecek iki bin civarında ulemanın, Mollanın, Ebu Suud Efendilerin İstanbul’a davet edilerek, para, mal, mülk, arazi de verilerek kalıcı olarak yerleşmelerini sağlanır... İmparatorluğu Araplaştırmak, diğer bir değişle Türk İslam’ı terk edilerek, Arap İslam’ına doğru evrilmesini, dönüştürülmesini sağlamak konusunda anlaşırlar. Bu projeyi Araplar da destekleyince proje hayata geçer ve maalesef bundan sonra artık imparatorlukta “bugün de kısmen olduğu gibi” Türk kelimesi yasaklanır, “Türk’üm!” “Türkmen’im!” diyen Kızılbaş diye aşağılanır, dışlanır, kafası kesilir. (Bu dönem sadece Kuyucu Murat Paşanın “Türk’üm ! ” “Türkmen’im ! ” dedikleri için kafasını kestirip, kuyulara doldurduğu insan sayısı 158 bindir.) Maalesef Osmanlının son 350 yılı ilk 250 yılın aksine Türklere zulümle geçer, sıkı bir Arap tandanslı mezhepçilik kurulur... 1603 yılına gelindiğinde artık Ehli Beyt Türk Tekkeleri yasaklanır kapatılır, yerine Halid-i Nakşi Kürt-i Tekkeleri kurulur. Yine bu dönem Kürtlere sayısız imtiyazlar verilir, 1839 birinci Tanzimat Fermanına kadar Kürtler askerlikten bile muaf tutulurlar (Kürtlere Şah İsmail diyeti ödenir…) Yine bu dönem Türkler, saraydan, ordudan ve müesses nizamdan tasfiye edilir… Türklerin askeri ve siyasi gücünü kırmak için bu Arap mollaların fetvalarıyla, serdengeçti birlikleri sadece Türklerden oluşturulur ve en ön safta savaştırılır, böylece kırdırılırlar, ganimet bile toplatmazlar… Ganimeti de saraylardaki Arap mollalar ile işbirliği yapan yeniçeriler kendi aralarında paylaşırlar… Ordudan, saraydan ve müesses nizamdan yavaş yavaş tasfiye edilen, kafası kesilen, sürgün edilen Türklerin bir kısmı bu mollalara kızar ve canını kurtarmak içinde Kürtleşmeyi ana stratejik hedef olarak seçerler. Bu aşiretler ve boyların en büyükleri Avşarlardır, Halaçlardır, Mukri, Bayat, Beğdili, Evya, Yıvadır… Buna tarihimizde “Ekrad Türkmanlar” denir… Yine Kelkit’ten Hakkâri’ye kadar olan bölgede yaşayan Akkoyunluların büyük bir kısmı İran’a gider. (Bugün dünyanın en büyük Türk nüfusunun yaşadığı başkent Tahran’dır…) Böylece yüzyıllarca başımızı ağrıtacak Kürt sorunu ve Alevilik bu politikalar sonucu gelişir ve büyür. Osmanlı öyle bir açmaza düşmüştür ki, ne halifelikten vazgeçebilir artık ne de imparatorluğun kan kaybetmesini durdurabilir; çünkü imparatorluğu kuran asli unsur Türkmenler dışlanmıştır, mezhepçiliğe kurban edilmiştir… Mollalar, başta matbaa olmak üzere bir sürü saçma sapan fetva verirler… Ve sonuçta Osmanlı’ya Rönesans’ı ıskalatırlar, Rönesans’ı İngiltere kapar… (Matbaa Osmanlı’ya ilk kez 1480’de Yahudiler ile gelir, sonra 1527’de Ermeniler matbaaya kavuşur ve 1563’te ise Rumların matbaası vardır. Bu meşhur mollalarımız her seferinde yeni bir fetva ile bizimkilerin matbaaya kavuşmasını engellerler, ta ki Batı Rönesans’ı ve aydınlanmayı yakaladıktan, yani 240 yıl sonra 1727’de İbrahim Müteferrika’nın çabaları ile matbaaya kavuşuruz; ama bilgiye sahip olmak için artık çok geçtir… 11 Eylül 1683, Şimdi açıkça şu soru sorulmalıdır; 1299’dan 1683 Viyana Bozgunu’na kadar savaştığı tüm savaşları kazanan bir ‘’Türk imparatorluğu’’ Osmanlı varken; neden son 250 yılda girdiği tüm savaşları kaybedip, bir de kurtuluş savaşı yapmak zorunda kalmıştır?!… (Osmanlı bu dönem; yani yaklaşık son 250 sene, 1683 Viyana Bozgunu’ndan, nihayet 1922’de Ankara, Haymana Ovası’nda yapılan Sakarya Savaşını kazanana kadar tüm savaşları kaybetmiştir.) Acaba; Halifelik ve akabinde yürütülen Türk düşmanı, Arap tipi-mezhepçi politikalara dönülmeseydi koca bir imparatorluk batar mıydı? Ve yine; Yunus Emrelerin, Hacı Bektaşilerin, Seyit Gazilerin, Ahmet Yesevilerin… İslam’ı, İslam değil miydi? Osmanlıyı kuran Şeyh Edebalilerin İslam’ı, Akşemseddinlerin İslam’ı İslam değil miydi de Ebu Suudlara teslim edip batırdık koca İmparatorluğu… Bugün de aynı sürecin devam etmesi tarihten hiç ders almadığımızı göstermektedir.

Pir-i Türkistanlı Ahmet Yesevi der ki: “Din bir seçimdir, ama Türklük kaderdir!” İşte bu yüzden ‘’Arap sevici mezhepçi” değil, Cumhuriyet çiyiz Türküz, Atatürkçüyüz .

Ne Mutlu Türküm diyene...

(alıntı)

4 cevap yazılmış Cevap Yaz


Gülce Şeren 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:20:27
Bilgi doğru ancak eksik sayın direniş.Türklerin araplara / Daha doğrusu arapların Türklere karşı yaptığı savaşlarda (Talkan ve Curcan) 600 lü yıllarda/ ) biriken yüzyıllardır süren öfkeyi de katarsak ki 300 yıllardan 600' lü yıllara kadar Türk egemenliği olan dünyada Türk'ü yenmek mümkün olmamıştır. Ancak 600 yıllarda arapların dini manevrası ve rahatlık içinde ki Türkleri önce büyük bir asimilasyona uğrattıktan sonra bu günkü ticaret gibi al-ver le de iyice zayıflattıktan sonra saldırmış... Öldürükleri Türklerin başlarını keserek direklere asmışlardır. Aynı savaşta araplrdan da kayıplar olmuştur elbet ancak Türkler ölen arapların cesetlerine dokunmamışlardır.
Bu konu çok geniş . O yüzden bir yerden değil çeşitli yerlerdn okuyarak bilginizi artırmalısınız..
direniş 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:39:17
Evet, ben bilgisizim! :) )))
Gülce Şeren 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:59:28
Beni yanlış algıladınız. Ben bilgilerinize sonuna kadar katılıyorum. Arapların Türklere karşı olan savaş ve düşmanlığın tarih öncesine dayandığını belirtmek istedim. O yüzden daha fazla okunması gerektiğini vurgulamak istedim. Sizi kırdıysam özür dilerim. Yanlış anladınız yorumumu. Ya da ben yanlış yazdım..
Gülce Şeren 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:59:41
Beni yanlış algıladınız. Ben bilgilerinize sonuna kadar katılıyorum. Arapların Türklere karşı olan savaş ve düşmanlığın tarih öncesine dayandığını belirtmek istedim. O yüzden daha fazla okunması gerektiğini vurgulamak istedim. Sizi kırdıysam özür dilerim. Yanlış anladınız yorumumu. Ya da ben yanlış yazdım..
BayBuhar
15 Ekim 2019 Salı 23:28:20
İmzaya yer var sanïrım.

Cevap Yaz

Okuduğunuz yorum yazar tarafından etkili yorum olarak seçilmiştir.
mirim
14 Ekim 2019 Pazartesi 04:16:15
Sami Biberoğlu çok sabırsızsın.
Benim ağzımdan bir söz çıktım mı o olay bitmiştir.
Canlı şahidi de vardır. Sorarsın Suat Zobu'ya sana söyler.
Ben bir söz vermişsem sözümde dururum. Amma bugün amma yarın !

Sen katıksız bir Türk ve Atatürk düşmanısın. Ben de Türk ve Atatürk düşmanlarının düşmanıyım.

Yorum yapıyorsun ve yorumda konsomatrisler gibi gülüyorsun. Yaşını söylemiştin unuttum. Bu yaşta bile cıvık cıvık gülebilmen senin kimliğin ve kişiliğin hakkında yeterli fikri vermeye yetiyor.

Bakıyorum da bugün de Arap sevici olmuşsun.

Sanırım Türkler'den nefret eden Lawrence'in bile Arapların silahsız yaralı askerlere yaptığı insanlık dışı katliamlar için, izlerken tüylerim diken diken oldu dediğini bilirsin. Öyle ya sen her şeyi bilen adamsın. Arapların yaralı Türkleri taşıyan treni basıp yaptıkları katliamları gururla anlatıp bunu da gelen turistlere canlandırarak eğlendiklerini de bilirsin.

Sorsam Amerikan düşmanısın. Ama Amerikan köpeği Arapları pek seviyorsun. Toz kondurmuyorsun. Yok Rumlar yok ermeniler falan filanı da sıraya koymuşsun. Ama saydıklarının gayrimüslüm olduklarını unutuyorsun. Müslüman olduğunu iddia eden bir güruhun gavur köpekliğine soyunup Türkleri katletmeleri senin kanına dokunmuyor mu diyeceğim ama; dokunmaz. Sebebi malum. Kan meselesi !

Şimdi; en başta dediğim gibi bugüne kadar olan biteni seninle bir güzel konuşacağız. Ben senin engin fikirlerinden yararlanırken sen de benim diğer becerilerimden yararlanırsın.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Filiz Şahin. 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:12:30
adamsın
levent taner
11 Ekim 2019 Cuma 13:38:48
Merhaba Kıymetli Yazarım

Bir dikkatimi çeken noktada Yahudiler hakkında düştüğünüz cümleler

Bizde bir problem vardır

Araplaşmış, dinsel duygularla harmanlanmış biçimde Araba laf gelecek diye aklı çıkan insanlarda bir Yahudi karşıtlığı olduğu gibi Yahudilere entelektüel nedenlerle yakınlık hatta hayranlık duyanlarda da bir Arap nefreti bulunmakta (kuşkusuz yorumunuzdan dolayı şahsınıza dönük söylemiyorum)

Yahudi aleyhtarlığına (anti Semitizme) temelde karşıyım

İsrail ve Siyonizmede aynı zeminde karşıyım elbette

Buna karşın gündelik yaşamda bir Yahudi bireyi, vatandaşı bende bir olumsuzluk uyandırmıyor

Yine Yahudilerin özellikle son asırlarda evrensel düzlemde bilimsel, felsefi, sanatsal üretimine de saygı duymak bir yana, istifadeye her dem açığım

Bunun gibi Arap devletlerine, milliyetçiliğine, Arap kültür emperyalizminede karşıyım, dilde elbette Türkçeciyim, Arapça ile dinin birbirine karıştırılmasına da karşıyım

Ne ki, bir insana, onun ferdi varlığına Arap diye karşı değilim

Çünkü hangi ırkın mensubu olacağımız elimizde değil, Türk olmayıp Arap olsak nasıl düşünür, hissederdik? Efendim! Şimdikinden daha kötü olmazdı demeyelim!

Diğer yandan, Hz. Muhammet Veda Hutbesinde açıkça Arabın Arap olmayana Arap olmayanın da Araba herhangi bir üstünlüğü bulunmamakta, insanları birbirine üstün kılan iman ve amelleridir demekte

Kur'an ve Peygamber bir Arap üstünlüğü sunmazken asırlar geçtikçe kaleme alınan derlemelere muhakkak bir yükseklik tanımak ne kadar gerçekçi ve geçerli olur?

Yine Hz. Muhammet'e atfedilen sözlerden biri, sözlerinin kaleme alınmasını, kâğıda dökülmesini sağlığında kabul etmediği hususudur ki, nice şeriatçı dahi bunu reddetmez,

Hadis saygın bir dinsel alan olmakla beraber, Hadis eserleri Peygamberden en az bir asır, hatta iki asır sonra nakşedilmişken bunların duruma göre Kur'an-ı Kerim'in dahi önüne geçmesi ya da geçer görünmesi enteresan bir olumsuzluktur

Görünen o ki, Arabın İslam öncesi tarihinden gelen kavmiyetçilik hastalığı Hz. Peygamber döneminde küllenir, ve fakat Peygamberimizden sonra özellikle Emevilerle birlikte yeniden harlanıp, alevlenirYine Yahudilere dönersem; biz Türkler kadar Yahudilere kucak açan, kol kanat geren bir millet yeryüzünde yok

Osmanlı'da İspanya maduru Yahudilere kucak açar, Cumhuriyette aynı ilgi, alakayı gösterir şüphesiz

Bu anlamda bizdeki Yahudi karşıtlığı hiçbir dönemde devlet otoritesinde aradığı karşılığı bulmayıp, bazı toplumsallıkta lokal düzeyde cereyan etmekte

Zaman zaman Filistinlilerin zulme uğraması kapsamında Naziler bunlara iyi etmiş denir, ki tasvip ettiğim bir husus değil

Çünkü o konuda da bilgisisiz, modern Siyonizmin türlü entrika ve provokasyonlarını algılama noktasında yetersisiz

Osmanlı'nın çöküşünde ve tarih sahnesinden çekilmesinde kuşkusuz iç dinamizmin kaybolması yanı sıra, İngiliz/Yahudi sistematiği temel bir etkendir

Diyorsunuz ki, Yahudilerle bizim millet olarak herhangi bir savaşımız yok

Yahudiler hemen hiçbir çağda askeri özellik gösteren bir kavim değildir ki hocam

İktisadi, siyasi, diplomatik ögeler Yahudiyi harekete geçirir ve dahi tabiatını tayin eder

Hani bizde bir söz vardır, "İki Türk bir araya geldi mi devlet, iki Yahudi birleşti mi şirket kurar" denir ya

Demem o ki, Yahudi meydan muharebesi vermez

PKK terörünün ardındaki unsurların başında İsrail/Siyonizm gelmiyor mu?

Peki ya yüz yıl önce içimizde Türkçülüğün, Turancılığın bayraktarlığını yapanlar arasında kimi Yahudi/siyonist hahamlar yok mu?

Ben Türkçülüğe/Turancılığa karşı değilim hocam, Ne var ki Yahudi siyonist/haham Türkçüye/Turancıya şiddetle karşıyım

Bunlar Osmanlıyı siyaseten çökerttiler, İngilizle beraber

Dünya üzerinde 19'uncu asrın sonlarından itibaren Yahudi düşmanlığını bu Siyonist lider ve örgütler organize eder. Rusya'da Amerika'da, Avrupa'da aynı dönemde Yahudi düşmanı yükseliş Hitlerle olacak iş midir?

O yüzden ben Nazileri de Siyonistleri de lanetlerim, hep birden hani

Kaldı ki, Nazilerin katlettiği Yahudiler genel olarak Aşkenazi, Doğu ve Orta Avrupa Yahudileridir, bir görüşe göre tarihte Yahudi dinine girmiş Hazar Türklerinin devamı olan topluluklardır

Korkarım ki, Naziler önemli ölçüde Türki kökenli bazı Musevi toplulukları katleder ve biz burada Naziler Yahudilere ne iyi yaptı diyerek hokkabazlık yapmaktayız

Bu bağlamda arz ettiğiniz Hazar Türkleri Yahudileri ya da Gagavuz Hıristiyanlarına muhalif değilim

Amma velakin B'nai B'rith, Bilderberg Yahudiliğini hiç sevmem

Çünkü bu damar bulunduğumuz coğrafyada Arap, Türk. Müslüman ülke ve toplulukları çorba gibi karıştırırken, biz burada Yahudi'den ne kötülük gördük/görüyoruz ki dersek fena halde yanılırız

Yahudi/Siyonist evrensel damar tohumu çoktan atıp çekip çıkmış, biz içeride türlü ideolojik doğrultularda birbirimizi yiyoruz ve diyoruz ki, Yahudi bana ne yaptı?Bu arada değerli hanımefendi

Sayfanızı işgal etti isem affola

Saygı ve selamlarımla...

levent taner tarafından 10/11/2019 1:45:57 PM zamanında düzenlenmiştir.

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Gülce Şeren 11 Ekim 2019 Cuma 14:35:33
yahudilerle savaşımız yok derken sizin söylediğiniz gibi o devirde yahudilerin silah gücü olmadığını kastettim. Şimdi ise İsrail ordusuna sahip her ülkenin kendi ordusu olduğu gibi..
Ben yüzyıllardır bir avuç yahudinin arapların sinsi oyunlarına kurban edilerek "günah keçisi"olarak gösterildiğine inanıyorum. Elbette bu yıllanmış alt beyinlerine işlenmiş düşünceyi silmek hiç kolay değil.
Arapların tarih boyunca bize verdikleri zarar ziyan açık ve net iken neden araplar yahudilere tercih ediliyor? ben de bunu anlamıyorum?
Ben dinden önce öz kimliğime önem veririm. Benim için önemli olan Türk olarak doğmamdır.
pkk ve diğer suç unsurlarını besleyen yahudiler değil. almanlar ( ki yahudinin büyük düşmanıdır halen) ve araplardır ve
pkk ve yan ürünleri. hizbullah ve diğerleri hangi topraklara sığınıyor.Filistine en çok zararı veren de arapdır. Filistin Kurtuluş ordusunu 60'lar 70'lerde Türkiye'de yaşanan olaylarda bir çok kanlı saldırının faiilidir.. Bunları neden dile getirmezsiniz. Bende bunu anlamıyorum yahudi ya da israil babamın oğlu değil. gerçeklere flu gözlüklerle değil.çıplak gözle bakmak gerekir. saygılar..
levent taner 11 Ekim 2019 Cuma 14:53:45
"Bende bunu anlamıyorum"

Kısa bir paragrafta birkaç defa bu cümleyi sarf etmişsiniz ki, hoşuma gitti

Sizin tüm haklılığınızı belgeliyor değerli yazar

Şu pasajda önemli doğrular var kanımca

Arapların Türklere verdikleri zararlar, negatif duyguları açık

Aslında dünden beri düştüğüm notlarda bu durumun izdüşümü var

Mesela gün gelir Suudi kralı Ermenistan'da sözde soykırım anıtına çelenk koyar, gün gelir topraklarındaki bir Osmanlı kalesini yıkarlar

Bizde maalesef Arapçı bir damar var

Siyasette, toplumda karşılığı var bunun

Diyorum ya üstte, Arap devletlerine, milliyetçiliğine, Arap kültür emperyalizmine karşıyım diye sayın hocam

Sohbetinize azıcık iştirak ettim hepsi bu

Yoksa kıymetli bir hanımefendi olduğunuz dışında bir hisle hiç değil

Saygı ve selamlarımla...
Taylan KOÇ
11 Ekim 2019 Cuma 12:03:25
Türk anneleri bebeklerini
"Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisiyle büyütür

Arap kadınları ise
– Müslümanlar, Türklerle öldürülmedikçe, kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş (kalın) derili olan bu toplumla…. kıl giyerler.”
Bu hadisle büyütür

Talkan ve cucan katliamlarını bilmeden
Sadece yönetebilmek için olmadık yalanlarla halkı yüzyıllardır kandıran
Bunu incelemeden kulaktan dolma yazılarla burada Arap seviciliği yapanlar belki bir şeyler öğrenir
Ama burada ki Arap seviciler her ne kadar kendi siyasal emelleri için takkiye ile Arapları şirin sevimli dürüst vefakar cefakar Türk dostu bir toplum gibi gösterme çabasına düşseler de
Tarih ve günümüzde ki yaşadıklarımız onların nasıl bir Türk düşmanı olduğunu her defasında kanıtlamalarıyla sonlanıyor
Ama bizim Arap seviciler duruyor mu
Hayır
İllede Arapppppp diye bağırıyorlar
Neyse
Ne kadar Arap seviciliği yapsalar da

Genetik bilimin en önem verdiğim düsturuyla bitireyim

"Katranı kaynatırsan olur mu şeker
Cinsini sevdiğim cinsine çeker"

Yazınızın her satırını beğenerek

Tebrik ederimTaylan KOÇ tarafından 10/11/2019 12:17:11 PM zamanında düzenlenmiştir.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Gülce Şeren 11 Ekim 2019 Cuma 19:54:00
Sağolun. esen kalın..
mirim
11 Ekim 2019 Cuma 09:22:12
Türk Milleti'nin büyük düşmanı araplar ve içimizdeki araplaşmışlardır.
Yazınızın her satırına katılıyorum.
Saygılar.

Cevap Yaz
Murat AYDIN...
11 Ekim 2019 Cuma 07:07:47
Arapları sevmemek özgürlük lakin tamamen ırkçı yaklaşımla TÜRK Milliyetçiliğine sarılmak safsata ve cahilliyye devrinin en bariz örneği.... İlmi gerçekten yoksun ve derleme olarak yazılmış ve ortaya tefrika sokmak amacıyla kasten yazılan bedevice bir karalama diyelim bu yazınıza... Ben Has TÜRK' üm, Türk ün TÜRKTEN başka dostu da asla yoktur lakin bu diğer arapları ötekileştirme manası taşımaz...Bilmem anlatabildim miii.....

Cevap Yaz
levent taner
10 Ekim 2019 Perşembe 19:31:44
Curcan ve Talkan katliamlarına değinmektesiniz haklı olarak

Bu konulardan bizde resmi tarih söylemlerinde bahsedilmez evet

Ya da hemen hiç demeli belki de

Çünkü Arapların Emevi devleti evresinde sert ve kıyıcı oldukları yönünde türlü örnekler vardır tarih yazımlarımızda

Sünni İslam tarih anlatısı da Emevi devrini yumuşak, naif bir evre olarak anlatmamakta

En başta Kerbela/Hz Hüseyin mevzuu bağlamında

Kimi zaman yansıtıldığı gibi Sünni İslam çevrelerinin Emevi devrine karşı sıcaklık duydukları doğru değil

Yalnızca kurucusu Muaviye'nin Hz. Peygamber devrinde müslüman olması, sahabeden olması bahsi dairesinde bir saygı vardır ki, bu dahi bir Muaviye sevgisi değildir

Salt Şii/Alevi yapılarda değil Sünni muhitlerde de Hz. Ali'nin saygınlığı ve yüksekliği, muhabbeti Muaviye'yi en iyi şartlarda dahi fersah fersah aşar kanaatimce

Sıffın savaşında Hz. Ali'yi ve ordusunu alt edebilmek adına mızraklara Kur'an sayfaları taktıran Amr İbnül As'ın önerisiyle Muaviye'den başkası değildir

Ne ki, dediğim gibi Hz. Peygamber devrinde müslümanlığı kabulü bağlamında sünni İslam anlayışı Muaviye'ye saygı duymakta, amma velakin bu bir sevgi muhabbetine dönüşmemekte

Sünni İslam toplumsallığında da sevgi ve muhabbet Hz. Ali ve evlatlarınadır

Şu kadar ki, Muaviye sonrası Emevi tarihine karşı bizdeki sünniİslam algısı genel olarak olumlu olmadığı gibi, olumsuzdur da

Dikkat edilirse eğer, ülkemizde erkek isimleri arasında Ali, Hasan, Hüseyin o kadar yoğunken, Muaviye, Yezit, Mervan gibi isimlere hiç rastlanmaz

Emevi devleti iç ve dış zulmünden dolayı kısa ömürlüdür de

Yalnızca Ömer Bin Abdülaziz adlı halifeye değer verilir, adaletli bir yönetim gösterdiği bahsi kapsamında açıkçası

Nihayet Emeviler bir başka Arap sülalesi Abbasiler tarafından katliam kertesinde iktidardan uzaklaştırılır

Abbasilerin kurucularından Horasanlı Ebu Müslim'e sorarlar:

Emeviler neden yıkıldı?

“ ‘Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşmanları asla dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dostlar zamanla düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu.’”

Görünen o ki, Emevilerin zulmü salt Arap olmayanlara karşı değil, Araplara dahi sirayet etmekte

Dolayısıyla, sadece Arap milliyetçiliği üzerinden okunası değil bence

Arap olmayan topluluklara karşı olan bölümünde elbette kavmiyet duygusu etken

Kur'an ve Peygamberin konuya bakışında soy ve kavmiyete karşı saygı ve bağlılık elbet vardır

Ancak ırkçılık, kavmiyetçilik kertesinde değil bu

Oysa Emeviler evresinde islam öncesi Araplara ait kavmiyetçilik yeniden hortlamakta

Hiç şüphesiz eski çağların meşhurlarından talan ve yağma siyasetide cabası

Bu bağlamda Emevi devrinde Türklere karşı da kıyıcı bir siyaset izlendiği doğru ve gerçek

Ancak bu katliam evrelerinde Türklerin İslama geçtikleri yanlış

751'de bir çırpıda Müslümanlığa girdiğimizde yanıltıcı olmakta

Abbasi devleti evresinde birkaç asır almıştır Türklerin İslama girmesi

Şöyle ki, Abbasiler Emeviler gibi şiddet ve kıyım siyaseti izlemezler

Bilakis, ilk birkaç asrında yoğun bir ilim/kültür hareketi de karşımızdadır

Gerek Abbasiler gerekse İspanya'da Endülüs safhası felsefe ve bilimsel gelişimin Arap İslam alemi kanalıyla yürüdüğü, yürütüldüğü bir dönem olmakta

Bu konuyla ilişkili olarak 19'uncu asrın Alman sosyalisti August Bebel tarafından kaleme alınan "Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü" adlı eser hayli dikkat çekici olmalı

Hiç kuşkusuz bu Abbasi/Endülüs canlılığının ardında gayri müslim kaynaklı büyük bir tercüme evresi ve beraberinde Hint/Yunan kökenli antik düşünsel mirasın Arapçaya aktarılması önem arz eder

Nihayet Abbasiler ve Endülüs İspanyası bu canlılığı ve iç dinamizmi yitirdikçe dış saldırılarla yıkılıp tarih sahnesinden çekilirler

Endülüs'de Araplarla beraber Yahudilerin emeği de önemli iken bu emek ve dinamizmin çökmesiyle beraber Haçlılar tarafından yıkıma uğratılırlar

Aynı şekilde Abbasilerin Moğol hücumlarıyla yıkılması da böyle bir iç çöküntünün devamı özellik gösterir

Bana göre ilahi işaret şu şekilde tecelli eder:

Abbasi'nin 11'inci asırda Selçuklunun askeri egemenliği altına girmesi yüce Tanrı'nın ikazıdır

Ne ki, yıkılışın devamı süreci Moğol tasallutunu getirir

Bizde sünni İslam çevrelerinin sandığı gibi Moğollar yüzünden Abbasi ve hatta İslam uygarlığı çökmüş değil, medeniyetin ışığını yitirenler askeri istilalara maruz kalırlar

Bakın Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 54'üncü ayet ne der:

"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir."

Nihayet, bu ayet-i kerime bin yıllık Türk İslamına vurgu değil midir acaba?

Evet Türkler şeklinde bir ad koyma mı? Değil elbette

Ne ki, insafla hükmedelim

Tarif mazide Müslüman Türk'ü göstermez de kimi gösterir?Saygı ve selamlarımla...2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Gülce Şeren 10 Ekim 2019 Perşembe 20:16:30
İslamın 300 yıllarda kurulduğunu var sayarsak. Neden 700 yıllarda islamı 400 yıl süren zulümden sonra uğradığımız her türlü asimilasyona göre kabullendiğimiz gerçeği gayet tarihi bir gerçek.... Türkler mazide müslüman değildi. Tek bir tanrıya tapıyordu... Bu durumda islamdan önceki Türklerin varlığını bir kalemde siliyorsunuz..
levent taner 10 Ekim 2019 Perşembe 20:26:11
Bilakis Türklerin binlerce yıllık büyük bir tarihi var

Ben siyasal islamcı değilim

Atatürk ve Modern Türkiye'de pozitif yankılanır bende

Yalnız İslam altı yüzlerde temellenir, üç yüzlerde değil

Bin dört yüzyıl vurgusuda vardır ya hep

Şu kadar ki, Eski Türk tarihini hiçe saymak değil maksadım

Orhun Yazıtları da İslam öncesi Türk tarihinin değerlerini önümüze koymakta

Yalnızca Emevi devrinin kıyımlarıyla Türklerin İslama geçişlerindeki safhaları karıştırmamalı kanaatimce

Metazori bir sebep sonuç ilişkisi değil bence...
levent taner
10 Ekim 2019 Perşembe 18:08:58
Vaktiyle gazeteci Hadi Uluengin'e ait olarak anımsadığım bir yaklaşım aklıma gelmekte

Türkler ve Araplar birbirinden neden hoşlanmaz/sevmez gibi bir soruya dayanıyordu bu

Arapların dinlerini verdikleri bir kavmin siyasi/askeri egemenliği altında asırlar geçirmiş olmaktan muzdarip, Türklerin ise askeri/siyasi düzlemde hakim oldukları bir milletin kültürel vesayeti altına girmekten dolayı ızdıraplı oldukları şeklinde bir yorum yapıyordu yazar

Kuşkusuz yazarımızın sözleri Allah kelâmı değil, yanılmaya, sorgulanmaya açık olmalı hani

Ne ki, oldukça hatta neredeyse tamamen doğru ve sıhhatli bir yaklaşım olarak gördüğümü söylemeden de geçemem

"Bülbülü altın kafese koymuşlar, "ah vatanım" demiş" sözü pek meşhurdur bizde

Efendim! O, bülbül için geçerli dememeli bence

O zaman ortada ne teşbih kalır, ne mecaz, ne de sembolizm

Yeryüzünde hiçbir millet tarihin herhangi bir evresini başka bir milletin egemenliği altında geçirdiği için hoşnutluk duyuyor değil

"Tarih galiplerin yazdığı bi kitap. Zafer, arkasından bıçaklanan masum düşmanların cesetleri üzerine atılan yapma çiçeklerden bir çelenk." der Cemil Meriç

Türkler çağlar boyu hakkaniyetlidir elbet, hoşgörülüdür de
Ne ki, Cemil hocanın söylemindeki derin gerçekçiliğe sığmayacak bir millet, kavim, ırk olduğunu da sanmıyorum açıkçası

Bunun gibi

"Aslanlar kendi hikâyelerini yazmadıkça, avcıların hikâyelerini dinlemek zorundayız." der bir kabile atasözü

Bu sözünde aslanlar ve avcılarla ilgili olduğunu düşünmek kargaları dahi güldürecektir

Tüm milletleri kavrar ve kapsar, Türkleri, Türkleri de zannımca

Bunu demek Türk olmaya, Türklüğüyle gurur duymaya engel değildir

Her milletin bir milli duygusu, aidiyet/kavmiyet hissi vardır elbet

Ve bu milli psikoloji yeryüzünde en büyük yükseklik/zirve olarak kendi varlığını hisseder

Doğal olarak milli şuura dönüşümü de böyle olacaktır

Elbette bilimsellik, gerçekçilik bir değerdir ama her şey değildir de

Şu kadar ki, milletler birbirleriyle etkileşime girdikçe birbirlerinden beslenmekle beraber, yer yer birbirlerine kızmazlar mı acaba?

Ne çare ki, bu duygular her milletin harcında, hamurunda vardır

Orta Asya'da iken en çok Çinlilerle hırlaşırken

Ön Asya'da Arap ve İranlılarla, Anadolu'da Bizans ve Yunanla, İmparatorluk halini aldığımızda ise Ruslarla en büyük hasmane duyguları yaşadık, doğaldır da, tek taraflı olduğunu ise zannetmiyorum...

-DEVAM EDECEK-


Cevap Yaz
levent taner
10 Ekim 2019 Perşembe 17:26:25
Merhaba Kıymetli Hanımefendi

Görüş sahibi olmak insanın temel ve tabii haklarından biri şüphesiz

Bu anlamda yazınızda ifade ettiğiniz biçimde suçlanmak, yargılanmak son derece yersiz ve anlamsızdır derim

Hangi inanca ve fikre bağlı olursa olsun insanlar egoyu değil sahip oldukları değerleri yüksek tutmalı

Hoşgörü ve adalet insan kazanmanın hatta kaybetmemenin kesin ve emin yoludur kanımca

Bu anlamda bir fikrin mümessili olmanın yanı sıra medeni cesaret sahibi olduğunuza da şahsen inanıyorum ben

Ancak sunmuş bulunduğunuz görüşlerin sıhhati konusunda aynı biçimde müspet düşündüğümü söyleyemem

Son derece uçlarda gezinen, açıkça duyguyu aşıp ciddi, tutarlı, sağlam bir düşünceye dönüşen yaklaşımlar bulamadım yazınızda

Spekülasyon dozu yüksek görünmekte bana, tam tersine olarak

Mesela başlık

Neden Türklerin en büyük düşmanı Araplar?

Daha ortalama çizgide, Araplar Türklerin düşmanıdır söyleminin yanlışlanması daha meşakkatlidir bilakis

Herhangi bir konuda birden ona kadar puanlama yapsak bir ve onu kolayca kullanmamakta fayda görürüm

Ara değerler bizi hiçbir dem bozmaz derim

Tıpkı bunun gibi, Araplar Türkler'in düşmanıdır önermesinin mümkünlüğü çok daha yüksekken; Türklerin en büyük düşmanı Araplardır demek oldukça zayıf bir yaklaşım olacaktır

Her şeyden önce tersinin de az çok doğrulanması gerekmez mi?

Arapların da en büyük düşmanı Türkler olmak icap etmez mi?

Değil halbuki

Türkleri dörde ayırsak, önemli bölümü Araplara karşı belli bir mesafe duysa dahi Arap düşmanı değildir, diğer önemli bölümü ise Arapları sevmese bile yine Arap düşmanı koyuluğunda değildir, Arap düşmanı olacak üçüncü bir kesim ise dünya ırkları içerisinde en çok Araplara karşı husumet duymazlar sanırım, dördüncü bir kesim ise en çok Araplara olumsuz olup artık nefret derecesinde olsalar dahi azınlıkta kalırlar zannımca

Ve yine zannımca, Arap dünyasında da böyle bir duygu ve değerler zemininde bir Türk imajı derecelendirmesi yapılması icap eder ki, aksi halde Türklerde Arap imajı tasnifiyle bu denli bağdaşmaz bir Arabın Türk algısı mutlakçılığı bizi bilimsel çizgiden hızla uzağa düşürür, şeklinde düşünmekteyim...

-DEVAM EDECEK-


3 cevap yazılmış Cevap Yaz


Gülce Şeren 10 Ekim 2019 Perşembe 19:28:07
Yazıda tarihi gerçeklerden bahsettim.Neden oraya değinmediniz de / araplar Türkler/ Türkler araplar benzetmesine takıldınız anlayamadım . Düşüncelerinizi daha kısa ve net bir şekilde anlarırsanız sevinirim..
Sadece ben değil diğer okurlarında anlamaları için...
Ayrıca yazdıklarımın özet olduğunu, konuyu merak edenlerin araştırmasını yazdım...
Kendileri araştırma gereği duyarlarsa daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. saygılar...
Gülce Şeren 10 Ekim 2019 Perşembe 19:37:09
Blr de yazının çok ateşli olmadığını vurgulamışsınız. Beyefendi insanlara veremeyeceğim aydınlık için tekrar dört duvar arasına girmek istemiyorum. 99 kişinin yanlılşını haykıran deli oldum bir kere.. O yüzden herkesin yanlışı kendine benimki de bana kalsın diyorum...
Sadece doğru bildiğim gerçekleri hala yanlış diyenlere karşı bir iki söz etmeden geçemiyorum...
levent taner 10 Ekim 2019 Perşembe 19:43:56
Efendim konu kısa, kestirme değil

Haklılıklarınızın ve tarihi gerçeklerden söz ettiğinizinde farkındayım elbette

Bunlara da ikinci ve üçüncü cevabımda yer vermeye çalıştım

Ve şüphesiz içten hislerle tepki gösterdiğinizi görmekteyim

Yazınızın salt konusu ve içeriği değil beni harekete geçiren

Bir Türk, ateşin bir Türk hanımı tarafından kaleme alınmış olması bağlamında yazıyı uzun tuttuğumu içtenlikle söylemek isterim

Artı tam da siyasal islama dönük bir hükûmet evresinde yazınızın mükemmel bir beden diline sahip olduğu kanaatindeyim

Ülkemizdeki Araplaşma eğiliminin güçlendiği bir evreye cevabi kapsamını inkâr etmek ne mümkün?

Nihayet sürç-ü lisan etti isem affola

Saygı ve selamlarımla değerli hanımefendi...

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.