Asarvadisişairi
85 şiiri ve 6 yazısı kayıtlı Takip Et

Mülk'ün sahibi adaleti niye temel kılar? (hak' dışındaki adımlar, hukuksuzluğa çıkan merdivenin basamaklarıdır.emin alpertürk)
ADALET?
adalet(Türkçe - Arapça)
gerechtigkeit(almanca)
justiz( İngilizce)
justice; justness; equitable; equity; law; equitableness; fairness(Türkçe - İspanyolca)
justicia( Fransızca)
justice; équité( İtalyanca)
giustizia(Rusça)

(www.sozlukte.com/sozluk/adalet)

Peki hepimizin dara düştüğünde ihtiyacımız olan ve kollarına kendimizİ bırakarak hakkın tecelli etmesini umduğumuz,inandığımız ve sonucu lehimizde olunca sevinçler içiresinde gülücükler dağıttığımız,aleyhimizde olduğun da kabullenmeyip hüzü ne daldığımız bu sihirli kelime olan ADALET’i sizlerle paylaşmayı düşündüm affınıza sığınarak.Bu kelimeyi biraz inceleyelim birlikte.

Kelimenin etimolojik (köklerin oluşumuna bakıldığında) yapısını incelediğimiz de;
AD: ÖnTürkçe’ alfabemiz de yer alan bir kelime olup isim anlamının karşılığıdır.AD kelimesi İSİM’le eş değer olduğundan diğer dillere D’ harfi bazen bulundukları coğrafyanın ağız şivesine göre değişikliğe uğrayarak Y’ harfiylede değişim gösterdiğini bilmekteyiz.ADEM=İLK ATA olarak bilinir kutsal metinlerde.Böylece ADEM =CED=yani ATA anlamında olduğun dan AYDEDE=AYATA olarak yeryüzündeki Türk toplulukları içerisinde kullanılan ÖZTÜRKÇE olan dillerinde mevcuttur. Buradan da diğer dillere de geçtiğini ve önemli bir yere sahip olduğu da bilinen bir gerçektir.
Adem ilk insan ise;(Peygamberliği hariç) Modern İlk İnsan =aklını kullanabilen tek tür canlı demektir. Bilim de bunun karşılığı da =HOMOSAPIENS dir. ADEM ilk insanların da ve devam eden tüm insanlığın ilk atası olduğuna göre , ilk insana Yaratıcısının verdiği ADEM=ADAM unvan veya kodun anlamı içersin de gizemli olduğu ve herşeyi bilen anlamında olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Tüm insanlığı ve alemleri (önceki gönderilenleri de kapsayan ) muhatab alarak sınırları içerisinde görev ve sorumluluğunu kendisine emanet olarak verdiği ve kodladığı AKIL çipi ile (CHİP) yüklenen, gönderilen anlamlarını taşıdığını Kuranı Kerimde Hz.Adem’in yaradılışıyla ilgili A’RAF SURESİ(11.-25. Ayetler) nin meallerinden öğrenmekteyiz. (a’raf=iki şey arasında kalan tutulan demektir.)
Bu ayette Yaratıcının; Tüm meleklere ve iblis’e yarattığıma secde edeceksiniz emrini vermesinde ki SIR’ ın da bura da olduğunu bilmekteyiz.Bu Sırrı bilmeden Yalnızca Melekler ; ALLAH’IN bu insanı yaratmasındaki hikmetini dahi bilmeden secdeye kapandıklarını ,İblis’in ise adem’in yaratılma işini de yine bilmeden ve sorgulayarak emre karşı gelip secde etmediğini yukarıdaki ayetin mealinden açıkça ağrenmekteyiz.ALLAHIN yarattığı insana verdiği unvan olan ADEM=ADAM isminin içerisinde sır olduğu bilgisi kendisin de olmayan (ÇÜNKÜ YARATICI BU HAZİNEYİ YARATARAK SECDE İLE EMİR BUYURDUĞU TEK CANLI VARLIK İNSANDIR.BUN’DA KENDİ RUHU VARDIR ve BİLENDİR, BİLGİ YÜKLÜ olan YARATILMIŞ VARLIKTIR.ADİL DİR,DOLAYISIYLA HALİFE OLARAK YARATMIŞTIR.) İblis yani ŞEYTAN kendisini üstün varlık olararak yaratılmasını öne sürüp böbürlenmesinden ve yanılgıya düşmesindeniçerisine kaynaklı bu hatası, kendisi’ nin lanetlenmesini ne yol açmıştır. Yaratıcının şeytana senin bilmediklerini bu adem biliyor uyarısına rağmen secde etmemeyi tercih ederek sonu nu da kendi elleriyle hazırladığını da öğrenmekteyiz.
Buradaki ayetlerden bilmekteyiz ki; biz insan oğlunun Yaratıcısı tarafın dan eşsiz olarak araf ta söz sahibi olan ve bundan da yaratıcısına tek hesap veren canlı olduğumuzu, kendisine verilen bu ADEM isminin kodlanmış tecellisinden canlılar içerisinde en yüksek şerefle ödüllendirilmesin den sorumlu olduğumuzu da ilahi emirlerle kendisine sürekli hatırlattığını görmekteyiz.
Böylece kendisine verilen bu isim=AD=ADEM unvanı da hakkını veren bilen anlamını içerdiğinden insanoğlunun sorumlu tutulduğu saha(YURT=VATAN=DEVLET=TOPRAK=YÖNETİM=HÜKÜM anlamı taşıdığın dan) ile ilişkilerinden ADEM kelimesinin kodlanmış harfinin adaletle yönetmeyi ve yönetilmeyi kendisine verilen olduğunu da bilmemiz gerekir.

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR.

Mahkemelerimizin salonlarında ki bu yazıyı bilmeyen yoktur.
Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke(TÜRK DİL KURUMU TANIMI)

KUTLU KİTABIMIZ da da MÜLK SURESİ olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Burada mealen Yaratıcının HAK sıfatının anlamına baktığımızda; MÜLK=YÖNETİM=HÜKÜM=YARATTIKLARIN ÜZERİNDEKİ TEK SÖZ SAHİBİ OLMASI dır ki bu hak ancak ve ancak kendisine ait olduğunu bunu kimseyle paylaşmayacağını önemle vurgulayarak üstün vasıflarla kendisinin programıyla yaratıp şekil ve akıl verip yeryüzünde mülkün bekçiliğini görevini adem’e bırakması da adında taşıdığı bilgilerin kullanılmasında ve bunların uygulamasın da ADL=ADİL hükmünü kodlayan Allahın olduğunu ve secde edeceksiniz emrini verdiğini göremekteyiz.
Buradan yola çıktığımızda:
MÜLK=DEVLET =TOPRAK=VATAN=HÜKÜM anlamları taşıdığın dan , bunun kurallarının bütününe de İlk alfabemiz olan ÖnTükçe kalşılığının da TÖRE kelimesini olduğunu görmekteyiz. TÖRE zirveye oturtulan aşağıda çiğnenmeyen baş tacı olan ve yönetenlere de emirler getiren hükümler ve kurallar bütününün adı dır.Atalarımız olan ÖnTürk ler’in de Tarihlerindeki kurdukları ilk devletlerin de bu ülkü’ye riayet ederek devletlerini BENGÜ DEVLET İLEL EBED MÜDDED=DEVLET ÖLÜMSÜZDÜR VE DAİMA YAŞATILACAK kuralı nı da kıyamete kadar kendilerini bağlayıcı kutsal emirden geldiğini bildiklerinden dir.

ADALET = Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, töre nedemek?

1-)Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması(TÜRK DİL KURUMU TANIMI)

2-)"Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya ... çalışmaktır." ( T.C .Anayasa)
Yeryüzünde tarihin ilk evrelerinden günümüze kadar ATALARIMIZ’IN kurmuş oldukları TÜRK devletlerinin sırrının; TÖRENİN KURALLARI ile yöneterek bugünkü adaleti yani adem ismindeki AD=BİLGİ yi tüm evren için de hakça kullanan ve dağıtan, hakkı olana hakkının verilmesi anlayışının kutsaliyetini ilk atasına verilmiş olduğunu bildiklerinden ve de bunu bulundukları coğrafyalar da yerine getirmeyi yani ilahi Kelimetullahı her yerde sağlamayı ilk görev tanımı içerisinde saymış olduklarını da görmekteyiz.

KUTLU GÖREV=TÖRE’HUKUKU nun (DEVLET=MÜLK=YÖNETİM=HÜKÜM İÇEREN ) dışına çıkan devletlerin de yok oldukları,bunların yerine tekrar adalet anlayışını görev bilen devletlerinde kurulmaları da bundandır. Böylece HAK=HUKUK=ADALET=MÜLK=TÖRE li olmanın yolu ilk atasının adında yer alan kelimenin ortak anlamı olmasındandır. Unutmayalım ki hukuk her canlının yaşamındaki devredilemeyen kutlu hakkıdır.Bu da Yaratıcının Yarattıkları üzerindeki değişmez kanunu olup mutlakiyetidir.

Unutulmamalıdır ki konusu ve içeriği canlı olan tüm yaratılanların yaşam hakları kutlu emirle tebliğ edilmiş olup,her canlıya ait olan bu hakkın alınıp verilmesi,hem yaşarken(Ölüme kadar olan bu dünya da hemde ölüm sonrası inandığımız diğer dünya da) hem de sonrasın da HÜKÜM SAHİBİ VE MÜLK SAHİBİ HAK olan YÜCE ALLAHIN ADALET’ İ EMRETMESİN den olduğu unutulmamalıdır.

20 Temmuz 2019
1974 Kıbrıs Barış Harekatının Anısına
AKDENİZ Ege’ninde içinde bulunduğu coğrafyanın adıdır.

(Hak’kın tecelli etmesi için gerçekleştirilen bu barış harekatın da emeği geçen Devlet Adamlarımıza ve Türk Askerine minnet borçluyuz.Sağ olanlara teşekkürlerimi sunar Ebedi hayata intikal eden Tüm Şehit ve Gazilerimize ALLAH tan rahmet dilerim.)
Ada’ da ve Akdeniz’de kalıcı barış ancak ve ancak bölgenin Türk kontrolünde olmasından geçeceği şiarını, Tarihin Altın sayfalarında yazılı olduğunu tüm dünyanın bir kez daha okuyarak hafızalarını tazelemelerinde yarar görüyorum.

Emin ALPERTÜRK
Eğitimci-Kamu mali Strateji uzm.
Araştırmacı-Yazar
Asarvadisişairi


Beğen

Asarvadisişairi
Kayıt Tarihi:23 Temmuz 2019 Salı 18:00:07

MÜLK'ÜN SAHİBİ ADALETİ NİYE TEMEL KILAR? (HAK' DıŞıNDAKI ADıMLAR, HUKUKSUZLUĞA ÇıKAN MERDIVENIN BASAMAKLARıDıR.EMIN ALPERTÜRK) YAZISI'NA YORUM YAP
"MÜLK'ÜN SAHİBİ ADALETİ NİYE TEMEL KILAR? (Hak' dışındaki adımlar, Hukuksuzluğa çıkan merdivenin basamaklarıdır.Emin ALPERTÜRK)" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
ben-gi
20 Ağustos 2019 Salı 12:23:21
Bilgilendik,
Emeğinize, kaleminize sağlık

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Asarvadisişairi Yazının sahibi 20 Ağustos 2019 Salı 12:33:18
teşekkür ederim.
sizin çalışmalarınızda da başarılar ve esenlikler dilerim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.