sa sami biberoğulları
515 şiiri ve 1427 yazısı kayıtlı Takip Et

Üç milyon yahudiye ‘’ hoş geldiniz’’, üç buçuk milyon suriyeliye ‘’defol’’ mu? –1. bölüm-ÜÇ MİLYON YAHUDİYE ‘’ HOŞ GELDİNİZ’’, ÜÇ BUÇUK MİLYON SURİYELİYE ‘’DEFOL’’ MU? –1. BÖLÜM-


1- KISIM:

A) SÜRGÜNLER VE KIRIMLARLA GEÇEN ASIRLAR
B) MOSES BEN RAPHAEL ABRABANEL,NASIL SABETAY SEVİ, SABETAY SEVİ NASIL AZİZ MEHMET EFENDİ OLDU?
C) BÜLBÜLDERESİ MEZARLIĞI, ŞEMSİ EFENDİ, HASAN TAHSİN.

-----------------------------------------------------------------------------------------

3,5 Milyon Suriyeliyi ülkemize kabul etmemiz üzerine bazı vatandaşlarımız ‘’ Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum. Defolup gitsinler’’ Derken bazı vatandaşlarımız da ‘’ Müslüman Suriyelilere gelince defolsunlar diyorsunuz ama ülkemize üç milyon Yahudi, yurt dışından getirilip hepsine T.C. Kimliği verildiğinde gıkınız çıkmıyor.’’ Diyerek Suriyelilere gösterilen tepkinin haksız olduğunu dile getirmeye çalışıyorlar. Kimin haklı kimin haksız olduğu değil benim konum...Benim konum Türkiye Cumhuriyeti- ülkemizde yaşamayan- üç milyon yahudiye T.C. vatandaşlığı belgesi vererek onları Türkiye’ye sokmuş mudur sokmamış mıdır? Böyle bir iddianın aslı astarı var mıdır?’’ konusudur.

İşte bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım ama yazıma direkt bu sorunun cevabı ile başlamayacağım. Biraz daha gerilere gideceğiz, bu arada şu Sabetaycılık olayına da dokunacağız biraz.

Başlayalım bakalım.

A)

MS 70 Yılında Roma İmparatoru Titus, ‘’Yeter ulan bu sapık milletle uğraştığımız. Hepsini def edin bu topraklardan’’ Diye ferman eyleyince bugünkü İsrail-Filistin topraklarında yaşayan Yahudilerin neredeyse tamamı o topraklardan sepetlendiler.

Sepetlenmesine sepetlendiler ama öyle hepsi sadece belirli bir ülkeye yığılmadı. O günün şartlarında zaten dünyada iki buçuk kıta biliniyordu. Avrupa, Asya ve Afrika’nın kuzeyi...Yahudiler de özellikle batıya yönelip Avrupa ülkelerine iltica ettiler. Ancak iltica ettikleri ülkelerde tabii ki hiç bir zaman ‘’ Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.’’ Diye karşılanmadılar. Hele bir de burunları paraya karşı bir narkotik köpeğinden daha hassas olukları için ve gittikleri her ülkede kısa sürede ekonominin patroları durumuna geldiklerinden hiç sevilmiyorlardı. Fitneci bir millet olmaları da cabasıydı tabii ki.

Titus’un sürgününden sonra en büyük acıyı Kudüs’te yaşadılar. Kudüs’ü 1096 yılında ele geçiren Haçlılar Müslümanlarla birlikte -o tarihe kadar varlıklarını sürdürebilmiş olan- Yahudileri de topluca katlettiler. Yetmiş bin civarında insanı kılıçtan geçirmişti Hrıstiyan Haçlılar. Bunun ne kadarı Yahudiydi bilemesek de Müslüman- Yahudi ayırımı yapmadan tam bir katliam gerçekleştirdiklerini biliyoruz.

Yahudiler 1492 yılında bir kez daha kırımla karşı karşıya kaldılar. Bu tarihte İspanya’daki son Müslüman devlet olan Beni Ahmer devletini ortadan kaldıran Kral Ferdinand ve karısı İsabella aynen I. Haçlı seferinde olduğu gibi Müslüman- Yahudi ayırımı yapmaksızın tam bir soykırıma başlamıştı. Yahudileri işte bu soykırımdan zamanın Osmanlı Padişahı II.Bayezıd, büyük ölçüde kurtardı. İspanya’da yaşayan Yahudilerin pek çoğunu Kemal ve Burak Reisler idaresindeki Osmanlı gemileriyle Osmanlı ülkesine getirtti ve İstanbul, İzmir, Selanik başta olmak üzere Osmanlı ülkesinin pek çok şehirlerine yerleştirdi.

Yahudiler bu şehirlerde kısa sürede ekonomiyi ellerine geçirdiler. Mesela Mendes ailesi, Osmanlı topraklarına gelişlerinden sadece bir kaç yıl sonra Çaldıran Seferine seferine çıkan Yavuz Sultan Selim’e – sefer masraflarını karşılama üzere- borç para verdi. Osmanlı’nın en kudretli hükümdarı Kanuni’nin en kudretli sadrazamı Damat İbrahim Paşa da Mendes ailesinden borç almıştı devletin bir takım giderlerini karşılamak için. Osmanlı’da ilk bankerler bu Mendes ailesi oldu ve Galata Bankerleri bu aile ile başladı.

Para onlarda olduğu için güçlüydüler, güçlü oldukları için de sevimsiz...

Bu sevimsiz görüntülerini kamufle etmeleri gerekiyordu. En azından içlerinden bazıları, içinde yaşadıkları Müslüman- Türk toplumuna daha sevimli görünmek için neler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Hele bir de Müslümanların inandıkları bir Gargat ağacı olayı vardı ki her an ne olacağı belli olmazdı. Hadis olduğu ileri sürülen şu cümleleri Müslümanlardan çok daha iyi biliyorlardı, bu yüzden sürekli tedirgindiler.

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, ’Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.’ diyecek. Sadece arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4, s. 2239)

B)

1626 da İzmir’de Yahudi bir ailenin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuğa Moses adını verdiler. Tam adı ise Moses Ben Raphael Abrabanel idi.

Moses Ben Raphael Abrabanel’in gençlik yıllarında Polonya’da Kazak Atamanı Chmielnick Yahudilere büyük bir katliam uygularken Yahudi hahamları, başladılar kutsal kitapları karıştırmaya ve dediler ki ‘’1648 Yılında beklediğimiz mesih geliyor.’’ Lakin 1648 yılı geldiğinde ortada bir mesih görünmüyordu. İşte bu saçmalığı iyi değerlendiren Moses Ben Raphael Abrabanel, 1662 de Mısır ve Filistin de mesihliğini ilan edip hayli taraftar topladıktan sonra 1666 da İzmir’de bir sinagokta Mesihliğini ilan etti. O artık Sabetay Sevi olarak anılacaktı. Bazı Yahudiler ona uyarken bazıları karşı gelince de kızılca kıyamet koptu ve İzmir kadısı olaya el koydu.

Sabetay Sevi,kadı karşısına çıkarıldı. Kadının karşısında ‘’ Benim amacım padişahımız efendimize düşman olan üç Yahudi haini ortaya çıkartmaktır.’’ Diyerek kendisini savunan Sevi, paçayı kurtarmıştı ve taraftarları bu paçayı kurtarma olayını mesihin mucizesi olarak görünce adamın şöhreti daha da artmış, Hristiyanlar, hatta Müslümanlar içinde dahi onun mesih olduğuna inanlar olmuştu.

Durum Osmanlı Devlet yönetiminin kulağına gidince Sabetay Sevi İstanbul’a çağrıldı.

O İstanbul’a doğru yola çıktığında binlerce müridi de İstanbul’a doğru yola çıktı. Mesihlerine hiç bir gücün hiç bir şey yapamayacağına, denize atsalar boğulmayacağına,ateşe atsalar yanmayacağına, baltanın onun boynunu kesemeyeceğine, ok ve mızrağın onu delemeyeceğine son derece inanıyorlardı.

Padişah IV. Mehmet’in kafes arkasından takip ettiği bir sorgulamadan sonra Şeyhülislam Minkarzade Yahya Efendi ‘’ Madem mesihsin o halde bize bir mucize göster.’’ Dedi.

İyi Türkçe bilmeyen Sabetay Sevi’ye, Yahudi iken İslamiyete geçmiş olan hekim Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi tercümanlık yapıyordu ve bu teklifi İbrani dilinde Sabetay Sevi’ye söyledi. Sabatay Sevi ‘’ Nasıl bir mucize?’’ Diye sorunca Şeyhülislam açıkladı, tercüman tercüme etti Sabetay Sevi’ye: ‘’ Çırılçıplak soyunacaksın ve okçularımız senin vücuduna ok atacaklar. Eğer mesihsen ok sana tesir etmeyecektir zaten’’

Mesih efendi hazretleri (!) -tarihi kayıtlara geçmese de- tercümanının kulağına mutlaka ‘’Aha da b.ku yedik. ‘’ Demiştir.

Şimdi merak ediyorsunuzdur ‘’Sabetay Sevi böyle bir denemeye tâbi tutuldu mu?’’ Diye. Yani Osmanlı okçuları Sabetay’ı kevgire mi çevirdi, yoksa adamın vücuduna bir sürü ok atıldı ama ona hiç bir şey olmadı mı? ‘’

Sabetay Sevi baktı süzgeç olacak, başladı ağlamaya: ‘’Aman efendim, ben basit bir adamım. Mesih filan değilim. Maalesef bu cahil halk böyle yakıştırmalarda bulunuyor benim hakkımda. Ben masumum’’

Şeyhülislam Efendi sakallarını sıvazlayıp nasıl bir hüküm vereceğini düşünürken tercüman Hayatizade, Sabetay Sevi’nin kulağına eğildi: ‘’ Vallahi böyle ben masumum diyerek g.tü kurtaramazsın. Bundan kurtuluşunun tek bir yolu var: Müslüman olmak.’’

Sabatay Sevi ‘’Kabul’’ Deyince Hayatizade, durumu Şeyhülislama anlattı. Şeyhülislamın yüzü güldü, Sabatay Sevi kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.

Sonrasında hamama sokulup bir güzel sabun- kese atıldı.Gusül abdesti aldırıldı. Yahudiler zaten sünnetli olduklarından o konuda bir sıkıntı yaşanmadı ve en son Padişahın huzuruna çıkarıldı. Padişah IV. Mehmet’in emriyle Sabetay Sevi’ye törenle hil’at giydirildi, Mehmet adı verildi, kendisine kapıcılar kethüdalığı görevi, 150 akçe de maaş tevdi edilerek salınıverildi. O artık Mehmet Efendi diye anılacaktı. ( İleriki yıllarda Bektaşi tekkeleri ve Aziz Mahmut Hüdai dergahına çok gidip geldi ve artık Aziz Mehmet Efendi unvanı ile anıldı uzun bir müddet. )

Padişah IV. Mehmet ‘’ Oh beee. Ben de bayağı bayağı gözü bizim tahta dikmiş sanıyordum. Kurtulduk bu beladan da ‘’ Diye düşünüyordu.

Sabetay Sevi hayranlarının büyük bir kısmı onun Müslüman olduğunu duyunca şok olmuşlardı. Küfrün, hakaretin bini bir paraydı.Lakin önemli bir bölümü aksine onun mesih olduğuna daha da inanmıştı. Çünkü Gerçek Mesihin Müslümanlar arasında kaybolacağı görüşü Yahudiler arasında biliniyordu. Bu yüzden Sabetay’ın davranışı geleneğe uygundu. Sabetay, taraftarlarının dağılmaması için her türlü yola başvurdu. Taraftarları, efendilerinin durumunu Firavunun sarayında kalan Hz. Musa’ya benzetiyorlardı. Ayrıca Sabetay’ın göğe çıktığı, Tanrının emriyle yerini Türk kıyafetiyle dolaşan bir meleğe bıraktığı söyleniyordu.

Sabatay Sevi’nin eşi Fatma, kardeşleri, Ahmed, Abdullah, oğlu ise İsmail adıyla sözde Müslüman olmuşlardı. Günde beş vakit namazda camilerde görmek mümkündü onları ama evlerinde, dört duvar arasında yine Yahudi idiler.

Böylece Osmanlı toplumu içerisinde - bugün dahi- aslında Müslüman mıdır yoksa Yahudi mi olduğunu asla bilemeyeceğimiz bir başka Yahudi topluluğu da oluşuverdi. Bu arada hemen belirtelim yine zaman içinde bu Yahudiler içinde eski dinlerini unutup sadece Müslüman olanlar, Müslüman olarak yaşayanlar da oldu.

Devamlı göz hapsinde tutulan Sabetay Sevi’nin İslam dışı davranışlarda bulunduğu tespit edildiğinden İstanbul’dan sürüldü. Balkan topraklarında bir müddet daha yaşayan Sevi 1675 de bugünkü Karadağ Devletinin sınırları içinde, oldukça güzel bir sayfiye şehri olan Ülgün’de öldü. Ölümünden sonra bazı Yahudiler asırlarca süre hacı olmak için Ülgün’e onun mezarını ziyarete gittiler. ( Müslümanlar da Evliya Aziz Mehmet Efendi’nin Türbeisi diye gitti tabii ki. Çünkü mezarı tam bir Müslüman Evliyasının mezarı gibiydi. 2. Resim )

C)

Sabetay Sevi’nin ölümünden sonra onun ruhunun kayınbiraderi Yakup’a geçtiğine inanalar oldu. 1720 de ise bu topluluk Karakaşiler, Kappaniler ve Yakubiler olarak üçe ayrıldı.

Bu grubun yani Sabetaycıların İstanbul’daki mezarlıkları Üsküdar-Bülbülderesi mezarlığıdır. Ölenlerini( Karakaşiler ve Kappaniler ) bu mezarlığa defnederler. Ancak Sabetay Sevi ve yirmi altı halifesinin soyundan olmayanlar bu mezarlığa gömülemezler, onların yeri Feriköy, Aşiyan, Zincirlikuyu, Karacaahmet ve Nakkaştepe Mezarlıklarındaki özel bölümlerdir. Bazı Sabetaycı Yahudi mezarları, Müslüman mezarlarına benzer ancak pek çoğunun baş tarafları kıble yönünde değildir. Zaten bazılarında da gizli anlamlar içeren sembolleri görmek mümkündür. Müslüman mezarlarından en bariz farkları mezar taşlarında ölenlerin resimlerinin bulunmasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk mektep öğretmeni Şemsi Efendi’nin mezarı da bu mezarlıkta olup mezar taşında resmi vardır ama geleneksel Müslüman- Türk mezar taşlarında yazılı olan ‘’ Hüvel Baki’’ veya ‘’ Ruhuna Fatiha’’ Gibi bir ifade mezar taşında yoktur.

Şimdi oldukça şaşıracağınız bir husus daha: İzmir’in 15 Mayıs 1919 da Yunanlılar tarafından işgali sırasında düşmana ilk kurşunu sıkan Osman Nevres’in yani bizim bildiğimiz adıyla Hasan Tahsin’in mezarı da Bülbülderesindedir. 15 Mayıs 1919 da düşmana ilk kurşunu İzmir’de sıkan, o gün de İzmir’de şehit olan, hayatının önemli bir kısmında hep İzmir’de yaşamış birinin naaşının o hengamede İzmir’den alınıp İstanbul’a getirilmesi, İstanbul’da başka mezarlık yokmuş gibi Bülbülderesi mezarlığına konması bir hayli gariptir ama bu konuda bir şey yazmayacağım.

Mezarlığın hemen girişindeki Feyziye Hatun Camii1882 yılında özellikle Selanikli Sabetayist ailelerin yardım ve destekleri ile açılmıştır. Cumhuriyet önemimizin ilk modern okulları olarak gösterilen Feyziye Mektepleri, Şişli Terakki Lisesi de Sebetaycıların açtıkları okullardır. Selanikteki Yeni Cami, Sebatayistlerin yaptırdığı en büyük ve önemli camilerden sadece bir tanesidir.( Resmi yukarıda. )

Yahudiler içinde Safarad Yahudileri ve Eşkenazlar diye ifadelere de rastlanır.

Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa’da yaşayan veya onların soyundan gelen Yahudiler Eşkenaz, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye, kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşayan Yahudiler ve onların soyundan gelenler Safarad’dır. Yani bize1492 de İspanya’dan gelenler Safarad Yahudileridir.

Evet, şimdi Yahudileri biraz daha tanıdıktan sonra ana konumuza dönelim.

Yarın da o konuya dönelim inşallah. Yani Cumhuriyet döneminde üç milyon Yahudiyi ülkemize sokup onları T.C. Vatandaşı yaptık mı?

Gelecek bölümde inşallah.

RESİMLER:

1- Sabetay Sevi’nin temsili bir resmi
2- Sabetay Sevi’nin Karadağ- Ülgün’deki mezarı ( Müridlerini aksine onun mezarı sanki bir Müslüman evliyanın türbesi gibi. )
3- Sabetaycılar tarafından Selanik’te yaptırılına Yeni Cami
4- Sabetaycıların büyük desteği ile İstanbul- Üsküdar- Bülbülderesi mezarlığının bitişiğine yaptırılmış olan Feyziye Hatun Camii
5- Üsküdar Bülbülderesinde Atatürk’ün ilk mektep öğretmeni Şemsi Efendi’nin mezarı
6- Bülbülderesi Mezarlığında İzmir’in işgali sırasında Yunan askerine ilk kurşunu atan akabinde de kendisi orada öldürülen Osman Nevres’in ( Hasan Tahsin) Mezarı.
7-Sebatayistliğin de Fetöcülüğün de temel prensibinin en en doğru şekilde mermere nakşedilmiş hali: Üzerinde ‘’Sakladım, söyleyemedim, derdimi gizli tuttum, uyuttum’’yazılı bir mezar. Tabii ki o da Bülbülderesinde.

Beğen

sami biberoğulları
Kayıt Tarihi:3 Mayıs 2019 Cuma 00:45:52

ÜÇ MİLYON YAHUDİYE ‘’ HOŞ GELDİNİZ’’, ÜÇ BUÇUK MİLYON SURİYELİYE ‘’DEFOL’’ MU? –1. BÖLÜM- YAZISI'NA YORUM YAP
"ÜÇ MİLYON YAHUDİYE ‘’ HOŞ GELDİNİZ’’, ÜÇ BUÇUK MİLYON SURİYELİYE ‘’DEFOL’’ MU? –1. BÖLÜM-" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
Ayvazım Deniz
3 Mayıs 2019 Cuma 21:20:28
Çok afedersiniz ama arkadaşların yaptığı bütün yorumların üstünde bu ne ırkçı bir yazı ve başlıktır.
Sanki Hitler var karşımda.
Hadi farzedelim Hitlersiniz:)
Hangi yahudi çoluk çocuğa tecavüz etmiştir? hangi yahudi bizim sırtımıza yük olmuştur. Hangi yahudi gecelikle ortalık yerde gezmiştir.:)
Önce başlığı değiştirin bence. Cidden çok çirkin. Herkesin dini kendinedir.

5 cevap yazılmış Cevap Yaz


Keskinkalemzaman 3 Mayıs 2019 Cuma 23:04:17
Hangi yahudi çoluk çocuğa tecavüz etmiştir? hangi yahudi bizim sırtımıza yük olmuştur. Hangi yahudi gecelikle ortalık yerde gezmiştir.:)
Yani İSRAİL devletinde hiç bu suçlar işlenmiyor,tesüf ediyorum,bunlar seçilmiş ırk
yani dediğiniz gibi insan,her yerde insandır,yazıda bir ırkçılık görmedim yazını içeriği
şu,şu padişahtan tutun,t.c şu tarinden bu tarihine yahudiler vatandaş olarak alındı,
bunlarda neden alınmasıniırkçılık nerde yine ben siz yazmamıştım babında yazacak olursanız yazı ve yorumcuları okuduğnuzu söylemiş sözde bizi ırkçı yazı görmemekle iligili bir şekilde örtük söz hakkı doğurdunuz,bence yazıyı anlamadınız,selamla.
Ayvazım Deniz 3 Mayıs 2019 Cuma 23:58:34
Sayın keskin kalem.) yazınn başlığı ne diyor iyi okuyun... Ben israilde olay olmuyor demedim ki benim ülkemde böyle bir şey yapmıyorlar o yüzden yahudileri tercih ederim anlamında dedim.) vee elbette ırkçılık var sepettlediler ne demek alaylı yazmalar.. bence siz dikkatli okuyun. Yazını başlığı bile tamamen ırkçılık. Ben yahudi olsaydım cidden bunu yazandan nefret ederdim.) neyse bana da cevap hakkı doğdu da yazdım:)
Keskinkalemzaman 4 Mayıs 2019 Cumartesi 00:09:13
insan her yerde insandır ben erdemllileri tercih ederim,selamla.
Ayvazım Deniz 4 Mayıs 2019 Cumartesi 00:12:44
İşte şimdi anlaştık.)
sami biberoğulları 4 Mayıs 2019 Cumartesi 01:04:29
Sevgili Deniz.

Yazı bitmeden nasıl böyle bir hükme vardınız anlamış değilim. Kaldı ki başlık bir hüküm değil sorudur.

Şimdi ben teessüf ettim doğrusu.

Her şeye rağmen ben geleneğimi bozmuyor selam ve sevgiler diyorum.
mirim
3 Mayıs 2019 Cuma 19:38:06
Sami hoca sen bu 3,5 milyon Yahudi göçünü nereden çıkardın merak ediyorum. Savaştan yeni çıkmış, sefalet içinde ve 13 milyon nüfusa sahip bir ülkenin 3,5 milyon mülteciyi kabul etmesinin mantıklı bir izahı yok bence. Diyelim ki haklısınız. Ne yapmışız onlara da mı soykırım uygulamışız da sayıları bu kadar düşmüş ? Ben Cumhuriyet tarihinde böyle bir göç olduğunu hiç duymamıştım. Bu konuda kaynak verir misin ?

Suat’ın dediği gibi, velev ki Yahudi göçü oldu. Bu Suriyelilerin göçünü haklı kılacak bir gerekçe mi ? Yani iki yanlış bir doğru eder mi ? Biz kendimize bakmaktan acizken milletin rızkını keserek alicenaplık yapmanın manası ne ? Yani tilki deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna çalı bağlamış babında bir durum tezahür etmiyor mu ?
Ve yine Suat’ın dediği gibi, Atatürk’ü araya sokuşturmasan rahat edemezsin. Cici ve zararsız görünen ifadelerinizle aslında her yazınızda Atatürk’le ilgili subliminal bir mesaj olduğunu bilmeyen yoktur. Bu ısrarınız neden ?

Ben fikrimi söyleyeyim. Ben ülkemde Suriyeli muriyeli istemiyorum ! Çok isteyen varsa alsın evinde baksın.

Saygılar.

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


sami biberoğulları 4 Mayıs 2019 Cumartesi 01:13:54
Yahu bre arkadaşım.

Sırf Sami Hoca yazdı diye hemen sağlı sollu aparkat, kroşe, direktlerle hemen saldırıya geçmen mi gerekiyor. İkinci bölümü bile bekleyememişsin bakıyorum.

Bir oku, bak bakalım 3 Milyon mu? İddia eden Sami hoca mı?

Bu ne acelecilik böyle

Ha sen ülkede Suriyeli görmek isteme yine. Ona hiç bir itirazım yok. Hatta ülkemde Suriyeli görmek isteyen dostlarıma tavsiye ediyorum: Alın madem bir aileyi yanınıza böylece gösterin Ensarlığınızı. Öyle devlet babanın sırtından ensar olunmaz diye...Bu cümleden olarak senden zaten beklemiyorum muhacire ensar olmanı. İsteme gibi bir hakkım da yok. İyilik zorla yapılmaz.

Atatürk konusu bence en önemli konu:

Ben en azından senin gibi Atatürk'ün bir Amerikalı Bestekara '' İstanbul'' Diye hem de İngilizce marş bestelettirdiği palavrasını atıp bir de bununla övünmüyorum. Biliyorum Atatürk gibi Milliyetçi bir insanın böyle bir şey yapmayacağını. Sen bu kadarını bile bilmeden, düşünemeden bana Atatürkçülük dersi vermeye kalkıyorsun. Hey babam heyyyy.

Saygılar benden de...
mirim 4 Mayıs 2019 Cumartesi 12:58:45
Böyle şeyleri sırf Sami Hoca yazıyor nedense.

Atatürk'ün beste yaptırdığına dair bilgiler yanılgı olabilir. Ama iyi niyetli bir paylaşımdı. Facebook'ta gördüm ve Atatürk'ün böyle bir şey yapmış olması bana hayali gelmedi; paylaştım.

Ki bak hatırında kalmış. Çünkü sen benim yanılgıya düştüğümü nadir görürsün.

Ya sana ne demeli ? Hangisini sayayım ? Tamamı neredeyse palavra ve iftira.

Bir de tarihçi olacaksın !

Hem 2. bölümün nesini beleyeceğim Sami Hoca ? Seni tanımıyor muyuz ? Gelen tepkilere göre yazına yön vereceksin.

Ne yazarsan yaz seni bağlar ama Atatürk'ün yakasından düş !
Suat Zobu
3 Mayıs 2019 Cuma 14:44:12
Hocam yazınızı okuyunca ister istemez bazı sorular insanın kafasına takılıyor.
Yazınızın seri olarak birkaç bölüm halinde devam edeceğinden bahsediyorsunuz. İleriki bölümlerde benim sorularımın bir kısmının cevabı belki olabilir. Ama ben şimdiden şu soruları sormaktan kendimi alamayacağım:
1- “Cumhuriyet döneminde üç milyon Yahudi’yi ülkemize sokup onları T.C. Vatandaşı yaptık mı?” diyorsunuz. İkinci Bayezid döneminde Endülüs’ten 500 bin Yahudi’nin getirtilerek İstanbul, Selanik gibi bazı şehirlere yerleştirildiğini biliyorduk. Cumhuriyet dönemiyle ilgili ben bu güne kadar böyle bir şey hiç duymamıştım. Şayet böyle bir şey olmuşsa bu günkü nüfusumuzun 82 milyon, 1927 nüfus sayımında ise 13 milyon olduğu düşünülüp basit bir orantı kurulursa bu 3 milyon Yahudi şu anda 19 milyon Yahudi etmektedir. Resmi rakamlara göre Türkiye’de yaklaşık olarak 100 bin Yahudi olduğuna göre dünyada asimile olmayan tek millet olma özelliğine sahip geriye kalan 18,9 milyon Yahudi’ye ne olmuştur. Asimile olarak aramıza mı karışmıştır?
2- Sizin varsayımınıza ya da duyumunuza göre daha önce –özellikle Cumhuriyet Döneminde- Türkiye’ye kabul edilen 3 milyon Yahudi 3,5 milyon Suriyelinin ülkemize kabulünü haklı durumuna mı getirmektedir? Buradan hareketle hepsinden 3-5 milyon olmak üzere Pakistanlı, Bangladeşli, Nijeryalı, Kenyalı gibi bilumum ülkelerden de göçmen gelmesi normal midir?
3- Sabetay Sevi’nin yargılandığında öldürülmemesinin büyük bir hata olduğu anlaşılmaktadır. Şu anda ülkemizdeki Sabetay’cıların sayısı sizce ne kadardır? Bu kişiler gerek devlet, gerekse toplum tarafından bilinmekte midir?
4- Bu Sabetaycılar günümüzde bile bizde ve dış ülkelerde hainliklerine devam etmekte midir?
5- Durup dururken Hasan Tahsin'in de Yahudi olma ihtimalini ima etmek neyin nesidir. Yahudi bile olsa bizim gözümüzde en büyük vatanseverlerden biri olan bir kahramanı böyle gündeme getirmek doğru mudur?
6- "Atatürk'ün öğretmeni de" derken neyi ima etmek istiyorsunuz? Yazılarınızda bir yerlerde illaki Atatürk'le ilgili kafalarda soru işareti uyandıracak cümleleri neden kuruyorsunuz?
vb..

İyi günler dilerim.

3 cevap yazılmış Cevap Yaz


Keskinkalemzaman 3 Mayıs 2019 Cuma 17:39:40
illk 5 Sorunuza cevap lazımdıri,ikincisi Sebatayist şu bu mezhepten olmak
önemli değildir,erdem ön planda olmalıdır,SElanikte Sebatsyistler çok yaşadığı İzimir ve çevresine çok göçettirildiği doğrudur,Atatürk' e gelince
bAZI kriterlere uygun olsa da Sebatayist değildir,ben öyle bir ima yazıdan çıkarmadım,hocasına gelince büyük ihtimal ben Sebatayistleri farklı görmüyorum,halkımızı sevip halkımız için çalışan her kim ne mezhepten olursa başımızın üstünedir,bir de insan hakaret etmedikçe her kesi eleştirebilir,eleştirmelidir,selamla.
sami biberoğulları 3 Mayıs 2019 Cuma 18:01:33
Değerli öğretmenim.

1. Sorunuzdan başlayarak tek tek cevap vereyim
2- Cumhuriyet döneminde dış ülkelerde yaşayan bazı yahudilerin T.C Kimliği verilerek Türkiye cumhuriyetine getirilip getirilmediğini bir sonrak bölümde yazacağım. Yazacağım şeyler de öyle fesli Kadir'in ya da Mustafa Armağan'ın yazdıklarından, konuştuklarından değil bizzat İnönü Vakfı yayınlarından olacak.

Türkiye'de şu anda resmi rakamlara göre bile en fazla 20.000 Yahudi vardır.

Cumhuriyet döneminde ülkemize 3 Milyon Yahudi kabul edilmişse bu günümüzdeki 3,5 Milyon Suriyelinin kabulünü haklı durumuna getirir yoksa bir anlamı yok mudur benim konum değil. Ben olan bir şeyi yazıyorum. Bunu herkes kendisine göre yorumlar

3- Sabetay Sevi öldürülseydi Sabetaycılık daha güç kazanırdı. Oysa Müslüman olması ( şeklen de olsa ) Yahudilerin büyük kısmının ondan uzaklaşmasına sebep olmuştur.

Şu anda ülkemizde ne kadar Sabetayist vardır bunu bilmek mümkün değildir. Herkes Cemil İpekçi gibi ''Evet ben sebayatistim'' Demiyor ki. Ama Devlet ne kadarını biliyor onu da bilmiyorum.

4-Sabetaycılar Hrıstiyan ülkelerde de Hrıstiyan kimliğindedirler bildiğim kadarıyla. İçinde yaşadıkları ülkelere zarar verip vermedikleri beni ilgilendirmediği için araştırma gereği duymadım.

5- Hasan Tahsin Yahudi olsa bile gönlünüzde en büyük vatansever ise onun sabetayist olduğunu ima etmem sizi niçin rahatsız ediyor ki. Yahudi veya değil. Düşmana ilk kurşunu atan kişi olarak almış bağrımıza basmışız nasılsa.

6- Dikkat ederseniz sadece Atatürk'ün öğretmeni demiyorum. Feyziye mektepleri de diyorum. Bunlar da Şemsi Efendi ve diğer sabetayistlerin kurdukları okullardır.

Hem Atatürk'le ilgili kafalarda soru işaretlerinin olması, o soru işaretlerinin araştırılıp gerçeklere ulaşılması, böylece Atatürk hakkında ileri sürülen bir sürü iddianın açıklığa kavuşturularak insanımızın gerçek Atatürk'ü öğrenmesinin nesi yanlış?

Benim orta I. Sınıf İngilizce öğretmenim Craig Noll adında bir Amerikalıydı. Bu beni Amerikali yapmadı. Dolayısıyla endişe etmeyin. Şemsi Efendi'nin sabatayist olması da Atatürk'ü sabetayist yapmaz.

Ve son olarak: Her Sabetayist ille de haindir diye bir iddiamız yok. Adamlar içlerinde yaşadıkları toplumda daha rahat bir hayat sürmek için de böyle bir yola başvurmuş olabilirler. Yani birilerine hainlik yapmak için değil kendi mal ve can güvenlikleri açısından..


Benden de selam ve saygılar. İyi günler...
sami biberoğulları 3 Mayıs 2019 Cuma 18:05:07
Bilgisayarda meydana gelen bir aksaklık yüzünden cevap yazım biraz acayip oldu.

İlk sorunun cevabını gelecek bölümde yazacağım inşallah. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Böyle bir şey olmuş...Olmasına olmuş da sayı 3. Milyon mu onu net söylemek mümkün değil. Bir de gelecek bölümde yazacağım özel bir durum var.
Keskinkalemzaman
3 Mayıs 2019 Cuma 13:42:50
Hocami,Sebatayistler islamı görüşte yaşayan cami,namaz ve düşünün dedeler hac yolunda ölen,içinde yhudilik anlayışısını barındıran çift dinli bir topluluk. bunlar yahudilerde din dışıdır ve soyları yahudi olsada Sinegoglarda eğitim alıp dine dönmeleri gerekir bu mezhep hakkında fazla bilgi yok ama yoğunlukla endogami evlillik yapar dışında evlilik yapanları kararmış sayarlar ,başka tehlikeli bilgiler var ama güzeülm yazın silinir tartışmalar ayyuka çıkar ama ne olusa oldun ahlaki erdemli insan bana göre insandır,din ve mezhebi ilgilendirme<z islam ve başka din metinleri ne derse desin selamla.

Keskinkalemzaman tarafından 5/3/2019 1:48:32 PM zamanında düzenlenmiştir.

Cevap Yaz
Keskinkalemzaman
3 Mayıs 2019 Cuma 13:21:56
Hocam yazınız çok kayda değer bende Sabetay Sevi mezhebi yani yahudilerin kendilerine göre mezhep dışı saydıkları mezhep ve T.c yaşamları ve İsrail kurulduktan sonraki tutumları hakkında hakkaında baya inceleme yaptım,
sonucç bu mezhep İsrailin kurulmasından sonra Tc sırtını dönmüştür,şimdi soruya objektif olarak bakacak olursak
ozaman ki yahudilerin bir devleti yoktu ve azınlıklardı direk yerleşmelerine izin verileceği söylendi için geldikleri Osmanlıyı devlet olarak kabul edip emeklerini ve servetlerini kendilerini davet etmiş topluma harcıyabilirlerdi ve bunlar mülteci olarak değil direk yerleşme kaydiyle getirildi bizimkine gelecek olursak Suriyeliler buraya mülteci olarak gelmiş ve devletleri huzura kavuştuğunda gideceklerdir ama Tc yanlış politika üretmiştir hem Suriyelileri ezmiş hemde vatandaşını zor durumda bırakmış ve Suriyelilerin üzerinde derin Anadolu faciası adı altında yazılacak vahim sonuçlar bırakmıştır,aslın yapılması gereken Suriyeliler hepsi için kamp yapılmalı orda savşa bitinceye kadar ihtiyaçları TC ve BM karşılanmalı idi şimdi ise yük halkımıza yıkılmıştır ve suriyeliler aynı İstanbula göç dönemindeki halkımız gibi sefalete düşmüş,yüksek kiralı evlerde 15,20 kişi,küçük kızları bizim dedelerimize gelin gider,daha düşük maaşlarla sefalet altı yaşayış ve bizim halkımız içinde yüksek emek piyasaya sürmeleriyle
ücretler düşmüş ev kiraları artmış ve asayiş,sağlık sorunlarına bağlı yüzlerce sorun ve siyasi olarakda görülmektedir ki DEVLETİMİZE vatandaş yaptıklarımızın Osmanlı yıkılırken yaptıkları davranış ve hezayanları bunun yeniden olmaması için aklı selimce davranmalı devlet üç beş fazla oy alacağım diye umarım daha büyük dertleri ülkenin başına bela etme<zler ,selamla.

Keskinkalemzaman tarafından 5/3/2019 1:27:26 PM zamanında düzenlenmiştir.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


sami biberoğulları 3 Mayıs 2019 Cuma 14:29:47
Evet sevgili Turan. Yazdıklarından konuya vakıf olduğun anlaşılıyor. Ben yazıma devam edip bu üç milyon Yahudi meselesini de anlattıktan sonra bir kez daha konu üzerinde görüş alışverişi yaparız.

Selam ve sevgiler.
muslumbayram
3 Mayıs 2019 Cuma 10:09:38
Saygılar hocam
çok uzun uzun anlatmışsınız
yahudileride kısaca yaratan ALLAHTIR

LAKİN BENİM TEK KISTASIM VARDIR
İNSAN MI,
VATANSEVER Mİ
HAİN Mİ

BUNU DA TESBİT EDECEK DEVLETİMİZİN İSTİHBARATIDIR
GERİSİ KOMPLO TEORİSİDİR

BİRDE ÜLKEMİZE GELME KOŞULLARI ÇOK FARKLI SANKİ
SURİYELİLERİN GELMESİNDE
BİZİMDE ÜLKE OLARAK GÜNAHLARIMIZ YOK DEĞİL HANİ

NEYSE TARİH YAZACAKTIR ELBETTE

SAYGILARIMLA

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


sami biberoğulları 3 Mayıs 2019 Cuma 10:44:34
Selamlar sevgili Müslüm.

Ben de elimden geldiğince tarihin yazdıklarını yazmaya çalışıyorum zaten.Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.