On Onur BンLGE
517 iiri ve 671 yazs kaytl Takip Et

0088 - 軋lkuu地un z raporu - 軋lkuu ve klkedisi0088 - ヌALIKU゙U誰UN Z RAPORU - ヌALIKU゙U ve KワLKEDンSン

ヌALIKU゙U誰UN Z RAPORU

"Kedi ve kasmpat kokuyor btn sokaklar
Dilinin dnmedii dualar sayklyor
Zeyniler Kynde ヌalkuu imdi artk zaman
Yamur yayor durmadan
Alyorum kaarlanm bir masumiyet olarak
Bir lgnn
Kedilerin ruhlarmz okuduuna inandrmaya 軋lan herkesi
Bir elimde tabanca
Btn dualarm delik deik."

Didem MADAK

***

ヌALIKU゙U ve KワLKEDンSン

Onur BンLGE

Kasm, lm anmsatr bana. Bir yas gnn Sonbahar, yaprak dkm Ne zaman kasmpat kokusu duysam, 軻lenkler canlanr hayalimde. ヨretmenler Gnn anmsatr.

ヨretmenler hakknda yazmalym imdi. Bir bayan retmeni, rnein Biraz acl olmal hik窕em ki ilgi 軻ksin! Biraz da karmak olmal ifadem. ヨyle kolayca anlalamamal ki mhim eyler yazdm sansnlar! Biraz da isos attm m i輅ne, acl Adana kebab olur! Tadna m doyulur!

Bir retmen yks var bildiim, bir de zavall kz masal Bu ikisi yeter bana kurgu i輅n. ンyice kartrr koyarm ortaya! 鄭mma da yazm ha! ンte iir, ite air!.. derler. Bizim millet alktr. ヨyle ince elemezler, ne versen yerler!

゙imdi ben, Zeyniler Kynde ヌalkuu馳um. Tahamml edilmez keder i輅ndeyim. Hi軛ir zaman kabul olmayacan bile bile dualar ediyorum, Zeyni Baba trbesinde. ヌok da iyi bilemediim sureler okuyorum, dilim dnmedii i輅n zorlanarak. Kendimden bile gizliyorum, sr gibi saklyorum, Kamuran誕 olan akm. Aypm gibi, gnahm gibi kendime bile itiraf edemiyorum. Oysa i輅mde biri gece gndz onu sayklyor.

O kadar 輟k zlyorum ki onu! ヌapknln hazmedemediim i輅n ondan ka輻m. Anadolu馳a attm kendimi! Ondan ka輻m ama kendimden ka軋myorum. Hava hep yal artk benim dnyamda Krk ikindi yamurlar sanki Biteviye alyorum. Hi hava a輓yor, galiba hi軛ir zaman da a輓ayacak buralarda.

Yaramaz ama masum bir kzdm aslnda. Anasz babasz oluumu i輅ne kvryor, kimsenin bana acmamas i輅n dik durmaya, zayf sanlarak alay konusu olamamak i輅n de duygusallm belli etmemeye, yalmm indirmemeye 軋lyordum.

O var ya Nianlm K穃uran O 軋pkn kedi O beni anlyor zannediyordum, o da benimle ayn duygular i輅ndedir sanyordum ama onun ii gc fare peinde komakt. Oysa ben onu lgnca seviyor, onun da bana k olduu konusunda galiba kendimi kandryordum. Gururum akmdan da bykt! Bir hayat gz gre gre atee atacak ve cayr cayr yakacak kadar!.. Kendi beklentilerimi kendim, birer birer tam alnndan vuruyordum! Tezatlar i輅ndeydim. Hem dular ediyordum kavumak i輅n, hem ka軋bildiim en uzak yere ka輓aya 軋lyordum.

Hayal bu ya Bir retmen olmalym, mesela ve benim i輅n endielenen, hasretimi 軻ken, ba rtl, dili dual bir annem olmal. Diyelim ki ark hizmetimin hayrlsyla, kazasz belasz bitmesi ve bir an nce eve dnmem i輅n dualar etmekte

Tut ki Gneydou’ya gnderilmiim. Souk, kar k Gn boyu okuldaym. Akam eve dnnce ilk iim kmr sobasn yakmak oluyor. Talebe hayatndan pek de farkl olmayan, hatta daha da 軻tin bir yaam sava vermekteyim. Yapayalnz kalm zavall bir kzcazm. Klkedisi gibi hissetmekteyim kendimi. Hem darda 軋lyor, hem de ev ileriyle bouuyorum ve bir eyler bekliyorum hayattan. Sihirli bir denek gibi hayatm deitiriverecek bir eyler Fareleri at, balkaban araba, kediyi arabac falan yapacak bir deneim olsun istiyorum. Halimden haberdar, merhametli ve yardmsever bir peri kz bekliyorum.

ンnandrc bir yk yazmak istiyorum. Bir bayan retmene dair ヌalkuu gibi Ackl bir hayat hik窕esi mesela Bir Klkedisi masal Sonu lmle bitmeli mutlaka.

O retmen ben oluyorum. ヨlyorum aslnda ve Fatiha yerine hlamur gndermek istiyorum ruhuma. O kadar souk ki hava! Yollar kapal, kar diz boyu Ruhum donuyor! Yn eldivenler gnderiyorum, bir trl snmak bilmeyen elleri i輅n hayaletimin. ン輅ni stmas i輅n scack hlamurlar ゙ark hizmetindeki retmenler, kn en 輟k souk algnlndan yaknrlar.

O 軋da, o mahrumiyet blgesinde, genellikle tek odal yerden evlerde veya pansiyon kelerinde nasl ge軻r hayat? Ne sinema, ne tiyatro, ne de konser Gnlk gazete mecmua falan da olmaz oralarda. Darda neyse de, evde nasl ge軻r vakit? Romantizm i輅n sadece mzik ゙ark trk falan Yayn aknda ne varsa olduu kadar O da gece belli bir saate kadar.

Her yer souk, darda kar Varsa yoksa radyo Ald m, vakti dolup kapanana kadar O da 軻kerse ヌekmezse teller, antenlerTutukluk yaparsa kafasna bir tokat!.. Akl bana gelir, muhakkak!

Ruhumun bir arkada olmal mesela, oralarda Onu aka ve romantizme srkleyen bir erkek arkada Meslekta mesela Sonra da onu yar yolda, masallarn kmaz sokaklarnda brakp giden bir vurdumduymaz, vefasz K穃uran gibi yani Adanal ya da Antalyal falan olmal mesela Buralardaki buydurucu souun inadna, gnlk gnelik bir dnya Ruhuma, son defa, portakal ve limon aa輙arnn 輅軻klerinin kokusunu duyurmalym, hayalen de olsa Belki bir ie limon kolonyas ferahl yoluyla

Bir hayal halinde yaam olmalym o sevgisiz ve 輅leli hayat. Yamurda yata, okul yollarnda olmalym, ruh gibi. Otobs duraklarna snmalym srlsklam. Almalym aslnda yamurlara Dinmek bilmez yamurlar bekliyor beni nasl olsa. Kurgu bu ya!

Bir ヌalkuu olmalym, bu yazda ben mutlaka. K穃uran値a deil de aslnda yamurla szlenmeli ve nik禀lanmalym. ンlk darbesinde lm olmalym o gizli akn. ヨlm olmal ve hayalete dnmeliyim, ayrlkla. Hayalet olarak domalym ve defalarca lmel, hayalet olarak tekrar domalym. Her defasnda ilk gnk gibi ac 軻kerek, alayarak

Yamurla evlenmi olmalym ve kahrmdan lmeliyim ben. Glmek bilmez bir hayalet domal, lmle neticelenen birlikteliimizden. ンhanetin tokadyla alamaya balayan ilk hayaletim, doduu ilk gnk gibi alamal, aradan yz bin gn ge輳e de her gn lp lp dirilmeli, her defasnda ayn acy duyarak can vermek i輅n yz bin kere lmeli hayaletim.

Fena halde srlm bir ucundan hayatm ilk bata. Nasl da tutulmuum ben aka! ゙u hayata benzemeyen hayatta, o kadar 輟k hissediyorum ki o hayal krklnn acsn canmda! Elim, ayam srlarak koparlm軋sna!..

Klkedisi olmal, o retmen. Mevsim hep sonbahar, aylardan kasm Kasmpatlar olmal ellerinde 輟cuklarn. Sabahlar nne ge輅p, demet demet sunmallar ona, sal sollu iki sra halinde dizilip, balarn hafif軻 ne eip: 敵naydn retmenim! diye selamlayarak.

Fareler kmal oradan buradan O yerleri silerken, bir sabah erken Fiek gibi frlayan kadn arkadalar gibi K穃urann. Haberler getirmeli birileri bana ondan. Haberler, i輅mi karartan Hep kt haberler Yaanan ka軋maklar, yasak aklar, gnahlar Gnahlar yazlrken listeler halinde, maddeler halinde rapor edilmeli bana, acma tuz basmam i輅n. Her duyuumda tekrar tekrar lmem i輅n Her seferinde ayn acy 軻kmem i輅n, hayalete dnen halimle Yapt gnah ticaretinin upuzun rapor edilmesi lazm bana, upuzun olmas i輅n efk穩mn, strabmn. Upuzun olmas i輅n art, bu yazmn.

ン輅m kan alasa da hi bulandrmamalym gururumu! O umursamaz tavrmla, 軻kirdek 輅tleyerek ge輓eliyim oralardan. O eski arkadam, o 輟cukluk arkadam ve kumara bast geleceimiz yznden ka kere intihara kalkm, ka defa kan kusmu olursam olaym, o asla duymamal! Bilmemeli mesela o esmer kadn ve pis ka軋maklar yznden o hale geldiimi! Hi ama hi bilmemeli!

Hayat acmad bana. Kasmpatlarla bile gelmedi, ziyaretime. Yapma 輅軻klerle geldi, her lmden dnmde. Cansz ve kokusuz 輅軻kler verdi bana. Birazck glmedi bahtm. Oysa ben 軻lenk yaplan l 輅軻klerine, kasmpatlara bile razydm.

Kader, adlar Kader olan, iportadan aldklar giysilerle, sokak terliklerini sryerek gezen temizlik輅 kadnlar gibiydi benim i輅n. Dokunduu yerlerimden canhra sesler karan ヌok sevdim ben kaderimi! ヌok sevdim, doyulmaz acs yznden! Bazlar ac sever, kederden zevk alr ya Bir ark 軋lar ya radyolarda:

泥erleri zevk edindim, bende nee ne arar!
Elem dolu gnlmden gitmiyor hatralar.

゙imdi o 軋m anyorum da ヌoktan susmu aynalarda gen輙iim. Aynalara baktmda, altlarnda g輙kle se軻bildiim fersiz harfler ヌarpk 輹rpuk kaderim, suskun ve silik mazim Nerde vazge軻mediim? Boa myd delirdiim?

Vazge輻im artk kar yol aramaktan. Mutluluktan nasibim olmad, olmayacak benim. Bir kere olsun glmedi ki talihim! Hi yolunda gitmedi, hep tersine dnd ilerim. Bir uursuzluktur gidiyor!

゙yle drt drtlk mutlu olamadm, bir kere bile! Sevin輙e alp da kalemi k糅d elime, i ac iirler yazamadm nedense. Hi軛ir airin iirinden bir nebze sinmedi ifademe. Hele imdi... O kadar karamsar ki kalemim, o zamanlarda yazdm keder ykl iirler bile bunlarn yannda glbeeker!

Ne yazk ki 輟k 軋buk ge輅p gitti mrm! Bir veda mektubu bile brakmadan 軻kip gitti yaanan zaman. Kurgu deil, ger軻k! ゙imdi bir ヌalkuu da benim! Zeyniler壇e, 輅le 軻kmekteyim.

***
Onur BンLGE
゙ンンR FISILTILARI - 0088

Been

Onur BンLGE
Kayt Tarihi:27 Ekim 2017 Cuma 11:16:48

0088 - ヌALIKU゙U誰UN Z RAPORU - ヌALIKU゙U VE KワLKEDンSン YAZISI'NA YORUM YAP
"0088 - ヌALIKU゙U誰UN Z RAPORU - ヌALIKU゙U ve KワLKEDンSン" balkl yaz ile ilgili
dncelerinizi ve eletirilerinizi dier okuyucular ile paylan.


YORUMLAR


Henz yorum yaplmam.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayrca belirtilmedii srece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan iir ve yazlarn telif haklar air ve yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. Sitemiz hi bir ekilde k穩 amac gtmemektedir ve sitemizde yer alan tm materyaller yalnzca bilgilendirme ve eitim amacyla sunulmaktadr.

Sitemizde yer alan iirler, ykler ve dier eserlerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. Eserlerin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre su輻ur. Ayrca sitemiz Telif Haklar kanuna gre korunmaktadr. Herhangi bir zelliinin ksmende olsa kullanlmas ya da kopyalanmas su輻ur.