İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. JOHN STUART MiLL [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

İSLAMİYETTE İNSAN HAKLARI

İSLAMİYETTE İNSAN HAKLARI

İnsan hakları niteliği taşıyan veda hutbesinde Hz. Muhammet (s.a.v.) şöyle buyuruyor.

Kur’an-ı Kerim, insanlara hırsızlık yapmamayı, paylaşmayı, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi, barışı ve iyilik yapmayı öğütler. İnsan hayatına, şeref ve haysiyetine yönelik saldırıları, kan davalarını, iffet ve namusa yönelik suçları, sahibinin izni dışında bir malı kullanmayı, insanların mallarına zarar vermeyi ve gasp etmeyi dinen günah, hukuken de insan haklarına yönelik suç saymıştır.
Bu günkü hepimizin bildiği << İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ> 1948 yılında yayınlanmıştır.Bu beyannamede yer alan hususların çoğunluğu bundan 1400 yıl önce islamiyetin insanlara tanıdığı haklardır.
İnsan hakkı ana rahminde insanın teşekkül etmeye başladığı andan itibaren kazanılan bir haktır. İslama göre bu hak insanlar için kutsaldır. Uyulması ve yapılması ile korunması gereken haklardandır.
İslam:kadın- erkek, zengin-fakir, zayıf-kuvvetli, beyaz-zenci, inanmış- inanmamış, hangi milletten ve ırktan olusa olsun, insan hakları bakımından aynı haklara sahip olduğunu açık olarak bildirmektedir.İslamiyetten önceki cahiliye dönemi dediğimiz devrin tüm insanlıkla bağdaşmayan yönlerini ret ederek, insanları can ve malını, ırz ve namusunu, sebebsiz yere öldürülmesini, mallarının zorla gasp edilmesini, mesken masumiyetini, insan şeref ve haysiyetini, insan neslinin dejenerasyonunu, akıl ve vicdanlar üzerindeki tahakkümü yasaklıyarak insan haklarını koruma ve kollama altına almıştır.
İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Yaratıklar içinde en üstünüdür. Çünkü düşünme ve aklını kullanma yeteneğine sahip bir varlıktır.İnsanlar arasında öncelik toplumun haklarıdır. Eğer toplumun hakları tam gözetilir ise zaten insan hakları yerini bulur. Toplum ahlaken çöküntüye uğrarsa orada insan haklarından bahsedemeyiz.
İslam dini kulların yani insanların toplum içinde yaşamaları her yönü ile hayatlarının idamesi için gelmiştir.İslami hükümler insanların hem bu dünya hem ahret için hal ve hareketlerinin düzenli yürümesinin, davranış çerçevelerinin ihtivasını teşkil eden ilahi emirlerdir.
İSLAMİYETİN GETİRDİĞİ İNSAN HAKLARI
İnsan hakları evrensel beyannamesindeki haklar gibi dar çerçeveli olmayan islamiyetin getirdiği insan hakları şöyle sıralanabilir.

1-Allah hakkı: İnsan önce Allah’ına inanarak onu tanımasıdır. Allah’tan başka rab olmadığına inanıp , O’nun resulünün Hz.Muhammet olduğunu kalben tasdik etmesidir.

2-Ana ve Baba hakkı: Çok önemli bir haktır. Kutsal bir haktır. İnsan neslinin devamını sağlayan hürmete layık olan onlardır. Ana insanlığın tarlasıdır. Bitkilerin tarlası nasıl topraksa,

3-Aklını kullanma hakkı: İnsan yaşamı boyunca aklını kullanarak hal ve hareketlerini yürütmelidir. Nefsine aldanmamalıdır. Nefsin esiri olup insanlığını kaybetmemelidir. Allah şöyle buyuruyor. <Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdıracağız! >

4-İnanç ve iman özgürlüğü hakkı:İslamiyet insanları inançları bakımından özgür bırakmaktadır. Dinde zorlama yoktur. Herkes birbirinin inanışına ve imanına saygılı olmalıdır. Bu konuda karar vericiler insanlar değil bizzat Allah’tır.

5-Özgür olma hakkı:İslamiyet insanları özgür ve hür olarak kabul eder ve öylede yaratmıştır. Kimse kimsenin özgürlüğüne müdahale edemez. Bir birlerinin özgürlük sınırını aşan tecavüzler olmadığı sürece.

6-Eğitim hakkı: Bu hak inanç bakımından islamiyette farz dır. Farz ise dinen uyulması gereken mecburiyet demektir. Demek ki bu insan hakkı çok önemli dir.İnsanların her konuda eğitilmesi , öğretilmesi gerekir. Sağlık alanında, barınma, giyim kuşam, aile ihtas etme, yani aile birliği kurma, seyahat ve gezme, ev bark sahibi olma, bilgi edinme , ekonomi ve idare gibi temel konularda eğitilmeleri insanlık hakkıdır.

7-Eşitlik hakkı:İnsanlar arasında birbirine üstünlük yoktur.Her kul kendi aralarında ve Allah’a karşı eşittir.Irk, renk, cinsiyet, inanç bakımından aynı haklara sahiptir.

8-Çalışma hakkı:İslam çalışmayı emreder. İnsan hayatını idame ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin ve ihtiyaçları bakımından da çalışmak mecburiyetindedir. Zenginin malında fakirin hakkı vardır.Bu Gasp değil dir. Zengin fakiri çalıştıracak,nafakasını çıkaracak. Zengin fakirin veya çalışanın emeğinden veya bilgisinden istifade edecektir. Karşılıklı ekonomik ve sosyal bir hizmet anlayışı çerçevesinde.

9-Mülkiyet hakkı:İnsanlar menkul ve gayrimenkul edinme hakkına sahiptir. Bu hakkı insanlar toplumun koyduğu şartlar çerçevesinde sahip olmalıdır. Bu edinimler hırsızlık, gasp, yolsuzluk, tefecilik, fakirin ve garibin malına tecavüz, zorla el koyma gibi günümüzün hastalıkları ile olmamak şartlarıyla gerçekleşmelidir.

10-İşkence görmeme hakkı:İslamiyet insanlara darp ve işkenceyi yasaklamıştır. İşkence insan vücuduna yapılacak kötü muameleden başka manevi işkence de yasaktır. Ama günümüzde maalesef menfaat ve çıkar guruplarınca manevi işkenceye devam edilmektedir.

11-Hukuk ve Adalet hakkı:İnsanlar arasında hukuk ve adaletle hareket edilmesi esastır.Bu hak karşısında adil olunması gerekir.Karar vericiler hak ve hakkaniyete özen göstermelidir. Günümüzde bu konu en çok istismar edilen haklardandır.

12-Sığınma ve iltica hakkı: Hayati tehlike altıda olan ve korunma talebinde bulunanlara tanınması gereken bir haktır. Tehlike bertaraf edilinceye kadar uygulanmalıdır.

13-Genel işlere katılma hakkı: İslamiyet Şura’ya (Meclis) önem vermiştir. Hatta Hz.Muhammet(s.a.v.)kararlarında <siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz > diye insanların fikirlerine müracaat etmiştir.İslamiyette danışma,meşveret etmek önemlidir.Bakınız Şura/38 de <Onların işleri aralarında şura iledir> ayeti toplumun fikirlerinin alınmasının önemini vurguluyor.

14- Tüm canlıların yaşam hakkı: İslam tüm yaratıkların (bitkiler,hayvanlar ve insanların) yaşama hakları vardır. İnsanlar bunlara uymalıdır. Mecbur kalmayınca öldürme,İhtiyaç halinde ağaç kes çevreyi kirletip talan etme.

İnsan hakları evrensel beyannamesinde ki hususlar ile islamiyetin getirdiği insan hakları örtüşüyor. Bura da İslam ülkeleri haklar konusunda hep geri kalmıştır. Hatta hiç uyulmamaktadır. Despot idareciler, soygun düzeni kurmuş yöneticiler, din kisvesi adı altında kurulmuş soygun ve çıkar gurupları, gizli ve aleni insanları dinden ve imandan uzaklaştıran cemiyet,tarikat ve topluluklar İslam ülkelerini haklar konusunda asırlar öncesi duruma düşürmektedir. Ne yazık ki bu ülkelerdeki gayri İslami düzen halk tarafından büyülenmiş gibi destek görmektedir.

Soyulmaya ,aldatılmaya,ezilmeye razı olmaktadır. Aklını kullanan maalesef yoktur. İşte bunun için bizde ve İslam ülkelerinde gelişme,kalkınma ve insan hakları yotur. Belli çıkar çevrelerin ve onlara yalaka olan zümrelerin hakları vardır.
Allah insanlarımıza tanınan bu haklardan mahrum bırakmasın

DURMUŞ KARABAĞLI

Etiketler:
İSLAMİYETTE İNSAN HAKLARI başlıklı yazıya henüz eleştiri yazılmamış.

İSLAMİYETTE İNSAN HAKLARI başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
11.08.2011 00:59:42
Toplam 0 yorum yapıldı
2425 çoğul gösterim
2163 tekil gösterim