Cahil cesur olur. Hz. Muhammed (S.a.v) [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARI

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARI

Aşağıdaki yazımı 16 Ekim 2010 tarihinde yine bu siteden yayınlamıştım.
Bugünlerde, bu bilgilerin, yeniden hatırlanmasında fayda gördüğüm için yazıyı tekrarlıyorum.


TERÖRİZM NEDİR?
Bir grup insanı (toplumu- halkı) devamlı korku içinde tutmak, bir fikri kabul ettirmek veya bir fikre yönlendirmek maksadıyla, sistemli olarak şiddet olaylarına başvurmaktır.
Bu eylemleri yapan kişilere terörist denmektedir.
Terörizm, sistemli bir faaliyettir, bir disiplin içinde uygulanır, bir teşkilatlanması ve hiyerarşisi vardır.

TÜRKİYE’DEKİ TERÖR ODAKLARI (genel bir sınıflandırmadır.)

1. Anayasal düzeni yıkarak sosyalist bir düzen kurmak için faaliyet gösteren gruplar.
2. Dine dayalı bir siyasal sistem kurmak için faaliyet gösteren gruplar.
3. Irkçılığa dayalı bir düzen kurmaya çalışan gruplar.
4. Türkiye’nin bölünmesi yönünde faaliyet gösteren gruplar.

Günümüzde, sağ ve sol terör örgütleri görevlerini tamamlamış görünmektedirler. Marjinalleşmişlerdir. Bir gün kullanılmak üzere askıya alınmışlardır.
Din esaslı terör, görünürde baskı altına alınmıştır. Ancak, yeraltı faaliyetleri, örgütlenmeleri sinsice devam etmekte ve gelecekte, demokratik ve laik Cumhuriyet için, bir tehdit olarak Türkiye’nin karşısında durmaktadır.

Bugün terör denildiği zaman akla PKK gelmektedir.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

1978 (28 Kasım) yılında DİYARBAKIR/LİCE/FİS köyünde ilk toplantısını yaparak faaliyetine başlayan PKK, 1984 yılının 15 Ağustos günü Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla adını duyurmuş ve silahlı terör eylemlerine başlamıştır.
O günden bu güne kadar, 35.000 insanımızın yaşamını yitirmesine ve 300 milyar dolar (Türkiye’nin bugün ki borcuna eşit bir rakamdır) maddi kayba neden olan PKK terörü, artan bir şiddetle bugün de Türkiye’ye zarar vermeye devam etmektedir.

PKK terörünü anlayabilmek için öncelikle tarih boyunca TÜRK-KÜRK ilişkilerine bakmak gerekmektedir.
Türk-Kürt ilişkileri, çok uzun süre birlikte yaşamanın, iç içe geçerek zora dayanmayan bir benzeşmenin, gönüllü bütünleşmenin, ortak değerlere sahip olmanın tarihi gibidir. Bu bin yıllık bir beraberliktir.
Birlikte geçirilen bu süreç içinde zaman-zaman sürtüşmeler olmuştur. Bunlar doğal karşılanabilecek hususlardır. Bir evdeki iki kardeşin kavga etmesi gibi algılanabilir. Ancak bu beraberlik bölge zenginliklerine sahip olmak isteyenler tarafından yapılan tahrik ve kışkırtmalarla bozulmaya çalışılmaktadır
Günümüzde Kürtler, ağırlıklı olarak Türkiye, İran, Irak, Suriye toprakları üzerinde yaşamaktadırlar. Tarihleriyle ilgili olarak, tarihçiler ortak bir görüş içinde değillerdir. M.Ö. 1000 yıllarında Orta Asya’dan geldikleri, ya da halen bulundukları bölgenin yerleşik halkı olduklarını ileri süren görüşler vardır. Dili, Arapça, Farsça, Türkçe ve Latin kökenli dillerin etkisinde kalmıştır. Tüm Kürtler arasında ortak bir dil birliği yoktur. Alfabeleri bulundukları ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Bugüne kadar bağımsız bir devlet kuramamışlar, bölgede kurulmuş olan devletlerin içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Türklerle ilk karşılaşmaları ve kaynaşmaları XI. yüzyıl sonlarından itibaren olmuştur. Her iki kavim zaman içinde karışmışlar ve kaynaşmışlar, Türkleşen Kürt aşiretler veya Kürtleşen Türk aşiretleri olmuştur. Birbirlerine kız alıp vermişler zamanın devletleri içinde birlikte askerlik yapmışlardır.
Osmanlı döneminde özellikle I. Selim (Yavuz Sultan Selim) zamanında Sünni Osmanlıların, bölgede yaşayan alevi Türklere baskısı artmış, Osmanlı tarafından Türklere ağır vergiler konuş, Kürtlere ayrıcalıklar tanınmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi sırasında 40.000 Türkü katlettiğini tarih kitapları yazmaktadır. Bu durumdan hoşnut olmayan Türkler, yine bir Türk devleti olan Safaviler’e Şah İsmail’in çağrısı üzerine, büyük gruplar halinde göç etmişlerdir. Bir kısım Türklerde Kürtlere sığınmış ve Türk kimliklerini saklamışlardır. Bu durum bölgedeki Türk nüfusun azalmasına, Kürt nüfusun çoğalmasına sebep olmuştur. O zaman böyle bir durum yaşanmasaydı, bugün bölgede Türk nüfus daha çok olacak ve Türkçe daha yaygın olacaktı. Neticede Türkler ve Kürtler uzun yıllar iç içe yaşamışlar, et ve tırnak gibi olmuşlardır.
Türklerle Kürtler arasındaki çatışmasız dönem II. Abdülhamit döneminde (1876 -1909) sona ermiştir. Abdülhamit, o dönemde Osmanlıya başkaldıran Ermenilere karşı kullanılmak üzere ’Hamidiye Alayları’ adı altında birlikler kurdu ve bu birliklere asker veren aşiret reislerine Paşalık, Kaymakamlık gibi resmi unvanlar verdi. Okuma yazma dahi bilmeyen bu kişiler sonraları devlete ve bölgedeki Türklere çok zarar vermişlerdir.
Türkiye’de yaşayan Kürtler; Ermeniler ya da Rumlar gibi değillerdir. XX. yüzyıl başlarında kışkırtılan bu iki halk, yaşadıkları yerleri terk ederek hamilerinin yanlarına gitmişlerdir. Ancak Kürtler tüm kışkırtmalara karşı yerlerini terk etmemişlerdir. Çünkü ne Türklerin ne de Kürtlerin gidecekleri başka bir yer yoktur. Birlikte yaşamaya devam etmişler ve halen de devam etmektedirler.

XIX. yüzyıla gelindiğinde İngilizler, Osmanlı topraklarında yaşayan Kürtlerle ilgilenmeye başlamışlardır. Bölgede esas amacı ticaret olan ’DOĞU HİNT ŞİRKETİ’nin şubesini açmışlardır. Bu şirketin amacı, bölgedeki serbest ticareti geliştirmek, yerel üreticiyi dünya pazarına açmak, refahı arttırmak olmalıyken, gayretleri bölge halkını Osmanlı’ya karşı kışkırtma yönünde olmuştur. 1829 yılında şirketin Londra’ya gönderdiği bir raporda ’Kürtler artık her an için Britanya İmparatorluğunun politikaları uğruna istenilen hedeflere yöneltilebilecek hale gelmişlerdir’ denmektedir. 1882 yılında verilen bir raporda ise, ’Eğer kuvvetli bir destek verilirse, Kürtler yaka silktikleri Osmanlı yönetimine karşı eyleme geçmeye hazır oldukları’ söyleniyordu.

Osmanlı yönetimine karşı ilk Kürt ayaklanması 1806 yılında Süleymaniye çevresinde yaşayan Balabanlar Aşireti tarafından yapılmıştır. Bu ayaklanma ile İngilizler iki yüzyıllık geçmiş olan Kürt politikalarını devreye sokmuşlardır.
1835 – 1837 yıllarındaki Revandüz ayaklanması ise tarihçiler tarafından ilk Kürt bağımsızlık hareketi olarak değerlendirilmektedir.
1840 yılındaki Bedirhan ayaklanması ise, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya özenen Şeyh Mehmet tarafından başlatılmış ancak kısa sürede bastırılmıştır.

XX. yüzyıl başlarında büyüklü küçüklü 23 ayaklanma olmuş, bunlardan çoğu Cumhuriyetin ilk yedi yılında çıkmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bu ayaklanmaların sonuncusu, 1937 - 1938 yıllarında ki Dersim ayaklanmasıdır. Aslında bölgeyi kontrolleri altında tutan aşiret reislerinin Cumhuriyet otoritesine girmek istememeleri sebebiyle, bölge halkının kışkırtılmasıyla bir Kürt hareketine dönüştürülmüştür. Bu tarihten 46 yıl sonra, dış güçlerin himayesi altında 1984 yılında PKK harekete geçmiştir. Bu hareket bugün hala Türkiye’ye zarar vermeye devam etmektedir. Türkiye bugün örneği pek görülmeyen tehlikeli ve ilginç bir süreçten geçmektedir. Varlığı dış desteğe bağlı olan bölücü örgüt, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün gençliğe hitabında dikkatleri çektiği ’gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindeki yöneticilerin’ dolaylı ya da dolaysız destekleriyle eylemlerini sürdürmektedirler.

Terörist faaliyetleri anlayabilmek için, Dünyadaki siyasi gelişmelere de bakmak gerekmektedir. Özetle son yüzyıla bakarsak;

1914 – 1918 yıllarında I.Dünya Savaşı yapılmış, galip devletler; İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD dünyadaki çıkar alanlarını paylaşmışlardır. Bu harbin sonunda Osmanlı devleti yıkılmış, yıkılan Osmanlı toprakları üzerinde galip devletlerin çıkar mücadeleleri başlamıştır. Bu çıkar mücadelesine karşı Türk halkı, Mustafa Kemal’in önderliğinde kurtuluş mücadelesi vermiş, dünyada emsali görülmemiş bir direniş ve çaba ile TÜRKİYE CUMHURİYETİ kurulmuştur. Bu yeni Cumhuriyet üzerinde birçok oyunlar oynanmış ve oynanmaya devam edilmektedir. Osmanlının imzaladığı ’SEVR ANTLAŞMASI’’ nı yırtıp atan ve ’LOZAN ANTLAŞMASI’y la kurulan bu cumhuriyete batılı güçlerin kin ve husumeti asla bitmemiştir. Çünkü emellerini gerçekleştirememişlerdir. Bugün hala bu emellerini gerçekleştirme gayreti içindedirler. Dost zannettiğimiz, o tarihlerde galip devletler marifetiyle kurulan ve sadece kendi hak ve menfaatleri doğrultusunda kararlar alan ’MİLLETLER CEMİYETİ’ Türkiye’nin nasıl bölüneceği konusunda raporlar hazırlamıştır. Yine bu ’MİLLETLER CEMİYETİ’ marifetiyle MUSUL-KERKÜK bölgesini, sergiledikleri çeşitli oyunlarla, kendi kullanımlarında bırakmışlardır. Bu tarihlerde yoğunlaşan Kürt ayaklanmaları düşündürücü değil midir?

I. Dünya Savaşından sonra, kurulan düzenden payını alamayan veya bu payı az bulanlar II. Dünya Savaşını başlatmışlardır. Türkiye bu savaşa bütün tehdit ve zorlamalara karşı girmemiştir.
II. Dünya Savaşından sonra Dünya yeniden şekillenmiş, menfaat bölgeleri yeniden paylaşılmıştır. Bu savaşın galipleri ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’nın başını çektiği devletler ’BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI’nı kurmuşlardır. Kendisi dahi demokrat olmayan bu kurum marifetiyle Dünyaya demokrasi, özgürlük, serbest ticaret, liberal ekonomi gibi kavramları benimsetmeye çalışmışlardır. Özellikle 1960 yıllarından itibaren gelişen olaylarda bu kavramların ve akımın etkisi büyük olmuştur.

II. Dünya savaşından sonra kurulan düzende İngiltere geri planda kalmış, ABD ön plana çıkmıştır. Bu dönem soğuk savaş dönemi olarak anılmaktadır. Bu dönemin sonunda Sovyetler Birliği dağılmış ve ABD’nin karşısında bir hasım kalmamıştır. ABD kendisine yeni bir hasım bulmalı ve bu hasmı göstererek kötüye giden ekonomisini düzeltmek için gayret sarf etmelidir. Hedef bulunmuştur. Kendi eliyle besleyip büyüttüğü ve kullandığı EL KAİDE ve genel anlamda İSLAMİ TERÖR.

Bugün, dünyadaki bilinen enerji kaynaklarının büyük bir kısmı Müslümanların yaşadığı bölge topraklarındadır. Ancak Müslümanların bunları koruyacak güçleri olmaması sebebiyle bu zenginliklerin ele geçirilmesi, gerekirse zor kullanılarak bunlara sahip olunması gerekmektedir. Nitekim zenginliklerini paylaşmak istemeyen Irak zorla işgal edilmiştir. Bölgedeki çatışma petrol ve bölge zenginliği içindir. Din bu çatışmanın maskesidir.

Dünyadaki İslami Terör bahane edilerek, İslam ülkeleri üzerindeki baskılar arttırılmaya başlanmış, buna da yeni bir kılıf bulunmuştur. ’BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ’. Bu projeyle ülkeler demokratikleştirilecek ve serbest ekonomiye geçmeleri sağlanacaktır. Yani bölge ABD’nin güdümüne girecektir. Bu proje içinde örnek ülke olarak gösterilmeye çalışılan TÜRKİYE, bu alana çekilmeye çalışılmakta ve PKK kartı da dahil olmak üzere her türlü baskı uygulanmaktadır. Bütün bu gelişmeler ışığında terör Türkiye’nin karşısında bir gerçek olarak durmaktadır.

Güçlü devletlerin bölge zenginliklerine sahip olabilmeleri için, kendi menfaatlerini temin edecek bir düzen kurmadan, TÜRKİYE’DE terör(şekil değiştirerek de olsa) bitmeyecektir.

BEKİR GÜÇLÜER

Etiketler:


karabagli43  | Durmuş Karabağlı
20 Eylül 2011 Salı 23:19:46


Emek ve zaman verilerek kaleme alınmış bir yazı okudum. Dikkat edilirse osmanlı ve Cumhuriyetin başına PKK dan evvel hep yabancıların ön ayak olduğu görülüyor. Ama günümüzde PKK denen bela hem dış hemde BOP adı altında iç dinamikler kullanılarak tüm değerlerimiz yok ediliyor. Kendi vatanımız kendini bilmez bazı siyasilerimiz ve DNA sı bozuk sözde vatandaşlarımız tarafından yıkıma doğru sürükleniyoruz. Emeğiniz ve kaleminiz daim olsun. Saygılar.


    [ Cevap yaz ]    

Ahmet Sandal  | Ahmet Sandal
16 Temmuz 2011 Cumartesi 16:46:04


Güzel bir yazı. Kronolojik sıra içerisinde fikir sunan bir yazı. Batılıların Ülkemizi bölmek ve parçalamak için elli maskesi vardır. Bugün Kürt Sorunu maskesi gündemdedir. Yarın başka maske gündeme gelebilir. Maksar Büyük Türk Devletini parçalamaktır. İnşaallah bu maksatlarına nail olamayacaklardır. Selamlar Bekir Bey


    [ Cevap yaz ]    

16 Temmuz 2011 Cumartesi 12:15:46


Çok güzel bir çalışmaydı Bekir Bey.Fakat nedense bu kadar değerli çalışmalar hep gözümüzden kaçıyor, kusura bakmayın lütfen.

KUTLARIM,(GECİKMİŞLİĞİN ÖZÜRÜ İLE.)


    [ Cevap yaz ]    

Şaban Aktaş (Homerotik)  | Şaban Aktaş
15 Temmuz 2011 Cuma 22:01:52


Belli bir birikim içeren yazınız okunmaya değerdi. Kutlarım Bekir bey, emeğinize sağlık.


    [ Cevap yaz ]    

15 Temmuz 2011 Cuma 16:17:38


Gayet güzel bir çalışma yapmışsınız. Sizi yürekten kutluyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Saygılarımla.


    [ Cevap yaz ]    

15 Temmuz 2011 Cuma 16:15:15


Emek verilmiş değerli bir çalışmaydı. Kutluyorum Bekir Bey bilgilendirdiğiniz için. Saygılarımla.


    [ Cevap yaz ]    
TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARI başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
15.07.2011 14:05:46
Toplam 6 yorum yapıldı
3592 çoğul gösterim
3300 tekil gösterim