Vicdan, saadet ve azaplarımızın ahirette de kaynağıdır. ROUSSEAU [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

EDEBİYATIMIZDA İLKLER VE ÖNEMLİ YAZARLAR, ESERLER


İlk Çeviri Romanımız -- Yusuf Kamil Paşa -- Telemak
İlk Yerli Tiyatromuz: --Şinasi -- Şair Evlenmesi
İlk Tarihi Roman -- Namık Kemal -- Cezmi
İlk Psikolojik Roman -- Mehmet Rauf -- Eylül
İlk Köy Romanı -- Nabızade Nazım -- Karabibik
İlk Yerli Roman -- Şemsettin Sami-- Taaşşuk-I Talat Ve Fıtnat
Batılı Anlamda İlk Roman -- Halit Ziya-- Mai Ve Siyah
İlk Realist Roman -- R. Mahmut Ekrem --Araba Sevdası
İlk Resmi Türkçe Gazete -- Takvim-i Vakayi --1831
İlk Yarı Resmi Gazete -- Ceride-İ Havadis --1840
İlk Özel Gazete -- Tercüman-ı Ahval
İlk Pastoral Şiir -- A.Hamit Tarhan-- Sahra
İlk Şiir Çevirmeni -- Şinasi
Noktalamayı İlk Kullanan -- Şinasi
İlk Türk Gazeteci -- Şinasi
Aruzla İlk Manzum Tiyatro -- A.Hamit Tarhan --Eşber
Heceyle Yazılan İlk Tiyatro -- A.Hamit Tarhan --Nesteren
İlk Bibliyografya -- Katip Çelebi --Keşfü’z Zünun
İlk Hatıra Kitabı -- Babür Şah --Babürname
İlk Hamse Yazarı -- Ali Şir Nevai
İlk Tezkire -- Ali Şir Nevai --Mecalisü’n Nefais
İlk Antoloji --Ziya Paşa --Harabat
İlk Atasözleri Kitabı -- Şinasi-- Durub-ı Emsali Osmaniyye
İlk Mizah Dergisi -- Diyojen --Teodor Kasap
İlk Hikaye Kitabı -- A. Mithat Efendi --Letaif-İ Rivayet
İlk Hikaye -- Samipaşazade Sezai --Küçük Şeyler
İlk Fıkra Yazarı -- Ahmet Rasim
Türkçe Yazılan İlk Kitap -- Kutadgu Bilig
İlk Siyasetname-- Kutadgu Bilig
İlk Mensur Şiir Örneklerini Veren -- Halit Ziya
Şiirde İlk Türk Kelimesi Kullanan M.Emin Yurdakul
Dünya Edebiyatında İlk Modern RomanCervantes Don Kişot
İlk Makale -- Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi --Şinasi
İlk Edb.Bildiri Yayımlayan Topluluk --Fecr-İ Ati
Mesnevi Tarzında Yazılmış İlk Eser -- Kutadgu Bilig
İlk Seyahatname -- Mirat’ül Memalik-- Seydi Ali Reis
İlk Edebiyat Tarihçimiz -- Abdulhalim Memduh Efendi
Batılı Anlamda İlk Edb. Tarihçimiz -- Fuat Köprülü
Dünyada İlk Hikayeci -- Boccacio-- Decemeron (Yüz Öy-kü)
Sahnelenen İlk Tiyatro -- Namık Kemal-- Vatan Yahut Silistre
İlk Dilbilgisi -- Süleyman Paşa --Sarf-I Türki
İlk Naturalist Eserimiz -- Nabızade Nazım Zehra
Divan Edb İlk Mahallileşme -- Nedim
Şarkıyı İcat Eden -- Nedim
İlk Sözlüğümüz -- Divan-ı Lügati’t Türk
İlk Türkçe Sözlük --Şemsettin Sami --Kamus-I Türki
İlk Didaktik Şiirimiz -- Kutadgu Bilig
Türk Adının Geçtiği İlk Yazılı Metin -- Orhun Abideleri
Konuşma Diliyle İlk Hikaye -- Ömer Seyfettin
İlk Köy Şiiri -- Muallim Naci ---Köylü Kızların Şarkısı
İlk Alfabemiz --Göktürk Alfabesi
İlk Türk Destanı -- Alp Er Tunga
Batılı Anlamda İlk Eleştirici:-- Namık Kemal
Epik Tiyatro Türünün Kurucusu Haldun Taner
İlk Kadın Romancımız -- Fatma Aliye Hanım
Süslü Nesrin İlk Temsilcisi -- Sinan Paşa
Dünyanın Bilinen İlk Destanı -- Gılgamış (Sümer)
Kadın Sorununun Edb.İlk Girmesi --A.Mithat Ef.--Henüz On Yedi Yaşında
Komedi Türünün Dünyada Kurucusu -- Aristophanes


Trajedinin Kurucusu -- Aiskhylos
İlk Uyarlama Tiyatro Eseri -- A.Vefik Paşa
Deneme Türünün Kurucusu -- Montaiğne
İlk Divan Şairi -- Hoca Dehhani
İlk Anadolucu Hikayecimiz -- R.Halit Karay
En Baş. Psikolojik Roman-- Peyami Safa 9.Hariciye Koğu-şu
İlk Çocuk Şiirini Yazan -- Tevfik Fikret
Sadeleşmeyi Savunan İlk Eser -- Genç Kalemler

Önemli Yazarlar ve Eserler:
Ahmedi: Cemşid-İ Hurşit İskendername
Ahmet Fakih: Çarhname
Ahmet Yesevi: Divan-I Hikmet
Ali Şir Nevai: Mecalisü’n Nefais Muhakemet’ül Lügateyn, Mizanü’l Evzan
Aşık Çelebi: Meşairü’ş Şuara-Şehrengiz
Aşık Paşa: Garip name
Aşık Veysel Şatıroğlu: Dostlar Beni Hatırlasın, Sazımdan Sesler
Aşıkpaşazade: Aşıkpaşazade Tarihi
Babürşah: Babür-name
Bağdatlı Ruhi: Terkib-İ Bent
Baki: Divan-(Kanuni Mersiyesi)
Bayburtlu Zihni: Sergüzeştname
Ebu’l Gazi Bahadır Han: Şecere-i Türki
Erzurumlu İbrahim Hakkı: Marifetname
Eşrefoğlu Rumi: Müzekkikü’n Nüfus
Evliya Çelebi: Seyehatname
Fuzuli: Leyla vü Mecnun Şikayetname, Beng ü Bade Hadikatü’s Süeda, Sıhhat u Maraz Rind ü Zahit, Hadis u Erbain, Su Kasidesi
Gülşehri: Mantıku’t Tayr
Hacı Bayram-ı Veli: Nutuk
Hacı Bektaş-i Veli: Makalat
Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
Kaşgarlı Mahmut: Divan-I Lügat’it Türk
Katip Çelebi: Fezleke, Cihannüma, Keşfü’z Zünun, Takvimü’t Tevarih
Kaygusuz Abdal: Budalaname,Yaş-name,Dolap-name,Muğalata-name,Mesnevi-i Baba Kaygusuz
Kilisli Rıfat: Dede Korkurt’un Derleyicisi
Koçi Bey: Koçi Bey Risalesi
Mercimek Ahmet: Kabusname
Mevlana: Mesnevi,Divan-I Kebir, Fih-i Mafih, Mektubat, Mecalis-iSeba
Nabi: Hayriye, Hayrabat, Tuhfetü’l Harameyn
Naima: Naima Tarihi
Nefi: Siham-I Kaza
Pir-İ Reis: Kitab-ı Bahriye
Sehi Bey : Heşt Behişt(ilk yerli tezkire)
Seydi Ali Reis: Miratü’l Memalik
Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya
Sultan Veled: Mesnevi
Süleyman Çelebi: Mevlit(Münacat-Veladet-Risalet-Mirac-Rıhlet-Dua)
Sümbülzade Vehbi: Lutfiyye-Tuhfe-Nuhbe
Şeyh Galip: Hüsn u Aşk
Şeyhi: Harname, Hüsrev u Şirin
Şeyyad Hazma: Yusuf-u Züleyha
Taşlıcalı Yahya: Yusuf-u Züleyha, Şah u Geda
Thomsen: Göktürk Yazıtlarını İlk Okuyan
Yirmisekiz Çelebi Mehmet: Seferatname
Yollug Tiğin: Bilge Kagan ve Tonyukuk Anıtı Yazarı
Yunus Emre: Risalet’ün Nushiye
Yusuf Has Hacip : Kutadgu Bilig
Zamahşeri: Mukaddimet’ül Edep
Zati: Şems ü Pervane, Edirne Şehrengizi

Yabancı Yazarlar ve Eserler
Yunan Edebiyatı
Homeros:Dünyanın En Eski Destan Yazarıdır. İlyada ve Odysseia’yı Derlemiştir.
Hesiodos:Didaktik Şiirler Yazmıştır.İşler ve Günler Önemli Eseridir.
Sappho:Lirik Şiirin İlk Büyük Şairidir.
Aisopos:Fabl Ve Didaktik Şiirleriyle Ünlüdür.Aisopos Masalları’yla Tanınır.
Aiskhylos:Bilinen İlk Tiyatro Yazarıdır(Trajedi)
Persler,Thebai’ye Karşı Yedi Kişi,Zincire Vurulmuş Prometheus,Agamemnon
Sophokles:Trajedi Yazarı. Kral Oidipus, Elektra, Aias, Antigone
Euripides:Trajedi Yazarı. Medeia, Helena, Andromakhe,
Aristophanes:Komedinin En Büyüklerindendir. Eşekarıları, Kuşlar, Bulutlar, Atlılar
Menandros:Komedi Ustasıdır.
Sokrates:Rasyonalist Düşünür.
Aristotales(Aristo):Filozof Ve Felsefenin Kurucusudur. Politika
(Söz Söyleme Ve Şiir Sanatı)
Eflatun:Büyük Filozof Devlet ,Kanunlar
Herodotos:Tarihin Babası. Eseri:Tarih

Latin Edebiyatı
Çicero:Dünyanın En Ünlü Söylevcisi-dir.Söylev,Hitabet,Cumhuriyet,Dostluk Üzerine
Seneca:Filozof Ve Trajedi Yazarı.Diyaloglar,Troialılar,Agamemnon
Vergilius:Pastoral,Lirik Ve Epik Şair.Sıgırtmaç Türküleri (Pasto-ral)Aeneis (Destan)
Plautus:Komedi
Tacitus:Tarihçi

İtalyan Edebiyatı
Dante: İtalya Edebiyatı’nın Kurucusu. Konuşma Dilini Yazı Diline Getirmiştir.İlahi Komedya
Petrarca: Büyük Lirik Şair.Laura Adlı Genç Bir Kıza Aşık Olmuştur.
Boccacio: Küçük Hikaye Türünün Kurucusudur. Decemeron
Tasso: Epik Şiir Ustasıdır. Kurtarılmış Kudüs
Ariosto: Epik Şiirleriyle Tanınmıştır.Çılgın Orlando

Fransız Edebiyatı
Montaigne:Denemenin Kurucusudur.Denemeler
Villion:Fransız Şiirinin Kurucusudur.
Ronsard:
Rebalais: Romanın Kurucusudur. Gargantua, Pantagruel

İngiliz Edebiyatı
Shakespeare: Dünyanın En Büyük Tiyatrocularındandır.
Romeo Ve Julliet, Macbeth, Othello, Kral Lear, Hamlet
Milton: Rönesans Sanatçısı, Kaybolmuş Cennet
Bacon: Filozof,Denemeci Eseri:Denemeler

Rönesans Edebiyatı:
Shakespeare: Romeo Ve Julliet,Hamlet ,Macbeth, Othello,Kral Lear,Julius Cesar,Yanlışlıklar Komedyası,Venedik Taciri,..(Tiyatro)
Soneler(Şiir).
Cervantes: Don Kişot, Galetea, Örnek Alınacak Hikayeler
Ariosto: Çılgın Orlando
Rebalais: Gargantua,Pantagruel(İlk Roman Denemeleri)
Tasso: Kurtarılmış Kudüs
Montaigne: Denemeler

Öncü Hümanistler:
Boccacio: Decameron
Petrarca: Laura’ya Şiirleri Meşhurdur.
Dante: İlahi Komedya

Klasisiszm:
Boileau: Şiir Sanatı(Eleştiri)
Moliere: Cimri,Kibarlık Budalası,Hastalık Hastası,Tartuffe,
Gülünç Kibarlar,Kocalar Mektebi,Kadınlar Mektebi(Komedi)
Cornaille: Le Cid,Horace,Andromede,(Trajedi)
Racine: Andromague,İphigenie,Predre,
La Fontaine: Fabller
Le Bruyere: Karakterler
Mme De La Fayette: Prense De Cleves,(Roman)
Fenelon: Telemague(Roman)
La Rochefoucault, Pascal, Descartes
Türk Edebiyatında:
Şinasi,Ahmet Vefik Paşa,Ali Bey,Yusuf Kamil Paşa,

Romantizm:
Victor Hugo: Sonbahar Yaprakları, Akşam Şarkıları, Işıklar Ve Gçlgeler,(Şiir)Ruy Blas,Kral Egleniyor,Cromwel,Herneni(Dram)
Sefiller,Notre Dame’ın Kamburu(Roman)Lamartine: Göl,Şairane Düşünceler,Bir Meleğin
Düşmesi,(Şiir)Graziella,Raphael,(Roman)
A.Dumas Pere: Üç Silahşörler,Monte Kristo Kontu…
Goethe: Roma Mersiyeleri,Divan(Şiir)Faust,İphignie Tauris’te,Tasso(Oyun)Genç Werther’in Acıları,
Wilhelm Meistheri’in Çıraklık Yılları Ve Gezileri,(Roman)
Schiller: Haydutlar,Wilhelm Tell..(Dram)
Puşkin: Kafkas Esiri,Çingeneler,(Şiir,Manzum Öykü)
Yüzbaşının Kızı,Dubrovski, Maça Kızı(Roman)
Alfred De Mausset, Alfred De Vigny,George Sand, Shelley,Chateaubriand, Lamartine,Voltaire,J.J Rousseau,
Türk Edebiyatında:
Namık Kemal,Ahmet Mithat,Abdulhak Hamit..

Realizm:
Balzac: İnsanlık Komedyası Eugenie Grandet,Goriot Baba,
Vadideki Zambak,Köy Hekimi,Tılsımlı Deri..
Stendhal: Kırmızı Ve Siyah,Parma Manastırı,Kastro Rahibesi..
Gustave Flaubert: Madame Bovary,
Turgenyev: Babalar Ve Oğullar,Bir Avcının Notları,Taşralı Kadın..
Dostoyevski: Suç Ve Ceza,Karamazov Kardeşler,Budala ,Kumarbaz..
Tolstoy: Savaş Ve Barış,Anna Karanina,Diriliş,Hacı Murat,(Roman) Yaşayan Ölü(Tiyatro)
A.Çehov: Hikayeler(4 Cilt)Martı,Üç Kız Kardeş,Vanya Dayı,
Vişne Bahçesi(Tiyatro)
Gogol: Petesburg Hikayeleri,Palto,Bir Delinin Hatıra Defte-ri,Nüfettiş,Ölü Canlar..
Dickens: Antikacı Dükkanı,Oliver Twist,David Copperfield..
J. London: Vahşetin Çağrısı,Ademden Önce,Demir Ökçe,
Martin Eden,Deniz Kurdu,
Hemingway: Silahlara Veda,Çanlar Kimin İçin Çalıyor,
İhtiyar Adam Ve Deniz..
Seinbeck: Gazap Üzümleri,Bitmeyen Kavga,İnci,
Sardalya Sokağı,Fareler Ve İnsanlar,Cennet Çayırları..
M. Twain: Tom Sawyer’in Maceraları,Missisipi’de Hayat..
Türk Edebiyatında:
Recaizade Mahmut Ekrem,Nabızade Nazım,Hüseyin Rahmi Gürpınar, Samipaşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf,
Refik Halit Karay,Halide Edip Adıvar..

Natüralizm:
Emile Zola: Toprak, Para, Nana, Gerçek, Germinal, Meyhane,
Bir Aşk Sayfası..
Goncourt Kardeşler, A.Daudet, Maupassant, H.Taine..
Edmon Ve Jules, Henrik İbsen
Türk Edebiyatında:
Nabızade Nazım,Hüsetin Rahmi Gürpınar.Selahattin Enis

Parnasizm:
T.Gautier, Banville, L.De Lisle J.M.Heradia, F.Coppee,
Türk Edebiyatında: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin,
Yahya Kemal(Son Döneminde)

Sembolizm:
Baudelaire, Mallarme, Verlaine, Rimbaud, Regnier, E.Allen Poe, Valery, Maurice Meeterlinck
Türk Edebiyatında:
Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim,Yahya Kemal,A.Hamdi Tanpınar,
Ahmet Muhip Dranas
Empresyonizm
R. Marie Rilke, Joyce, Renoir, Arthur Reinbaud, Paul Verlaine
Sürrealizm:
Andre Breton, Louis Aragon, Poul Eluard,
Türk Edebiyatında: I.Yeni Ve Iı. Yeni

Egzistansiyalizm
Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Gide, Karl Jaspers,
Simone De Beauvoir, Andre Malraux

Ekspresyonizm
O’neil, Franz Kafka, T.S.Eliot, J. Joyce

Fütürizm:
Marinetti,Mayakovsky
Türk Edebiyatında: Nazım Hikmet Ran,

Dadaizm:
Tristan Tzara, Francis Picabia

Kübizm:
Picasso, G.Apollinaire, M.Jacop


Etiketler:
EDEBİYATIMIZDA İLKLER VE ÖNEMLİ YAZARLAR, ESERLER başlıklı yazıya henüz eleştiri yazılmamış.

EDEBİYATIMIZDA İLKLER VE ÖNEMLİ YAZARLAR, ESERLER başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
23.07.2012 22:25:01
Toplam 0 yorum yapıldı
12055 çoğul gösterim
10996 tekil gösterim