Bilge sözler şeker kamışına benzer; ne kadar emsen de tadı tükenmez. (Afrika Atasözü)  kebikec

• Mesaj Gönder
• Seçtiklerime Ekle

  KUYUCAKLI YUSUF ROMAN ÖZETİ

KUYUCAKLI YUSUF(SABAHATTİN ALİ)

OLAY ÖRGÜSÜ
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kuyucak köyünü eşkiyaların basması ile Yusuf adındaki çocuğun ailesinin öldürülmesi ve Yusuf’un yaralanması.
Kaymakam Selahattin Bey’in olayı incelemek için Kuyucak’a gelmesi ile kimsesiz kalan Yusuf’u sahiplenmesi ve onu evine götürmesi.
Kaymakam’ın karısı Şahinde hanımın Yusuf’un eve gelmesinden duyduğu huzursuzluğu Kaymakam’a yansıtması ve aralarında çıkan tartışma.
Kaymakam’ın Edremit’e tayini çıkması ile Yusuf’un alışık olmadığı dahası anlayamadığı şehir hayatında kendini yalnız bulması.
Yusuf’un Edremit’ deki hayatına uyum sağlıyamaması ve Edremit’in zenginlerinden Hilmi Bey’in oğlu Şakir’i Muazzez’e laf attığı için bayram alanında dövmesi.
Şakir’in Yusuf’tan intikam almak için yaptığı planlar neticesinde Şakir’in, tecavüz ettiği Kübra ve annesini Yusuf’un yanına yollaması ve Yusuf ‘u kötüleme hareketleri.
Aynı zamanda Şakir’in babası Hilmi Bey’in Kaymakam Selahattin Bey’i kumar oynayarak kendisine borçlandırması ve karşılığında kızı Muazzez’i oğluna almak istemesi.
Kübra ile annesinin Yusuf’a olan biteni anlatma girişimleri ve Yusuf’un Hacı Ethem tarafından Kübra’ların evinde bıçakla yaralanması.
Şakir’e kızını vermek mecburiyetinde kalan Kaymakam’ın, evine sığınan Kübra ile annesinin Yusuf ile beraber Kaymakam’a başlarına geleni anlatmaları ve Kaymakam’ın içinde bulunduğu zor durumdan çıkış yolu araması.
Yusuf’un olanı biteni arkadaşı Bakkal Ali’ye anlatması ve Ali’nin Muazzez’i kurtarmak için Yusuf ’a para teklif etmesi, karşılığında da Yusuf Ali’ye Muazzezle evlenmesini teklif eder.
Yusus’un Hacı Ethem’i bularak Ali’den aldığı parayla Selahattin Bey’in borçlarını ödemesi.
Muazzez’in olayları (Ali ile evlendirilmek istenmesini) öğrenmesi ve Yusuf ’a karşı duyduğu sevgiyi Yusuf ’a anlatması.
Yusuf ‘un Muazzez ile aralarında bir şey olamayacağını anlaması ve Muazzezle karşılaşmamak için eve nadiren uğraması ve Kuyucak’ da ki yaşantısını anımsaması.
Bakkal Ali’nin bir düğünde Şakir tarafından Öldürülmesi ve Şakir’in babasının mevkisi sayesinde hapisten kurtulması.
Kumar borçları yüzünden hastalanan Selahattin Bey’in ağır bir kalp krizi geçirmesi.
Yusuf’un Muazzez’i kaçırması ve evlenmesi.
Selahattin Bey’in Yusuf ’u kaymakamlıkta katip olarak görevlendirmesi.
Selahattin Bey’in bir gece kalp krizi geçirerek ölmesi.
Kocasının ölümünden sonra Şahinde Hanım’ın içkili eğlencelere daha sık katılmaya başlaması.
Yeni Kaymakam’ın Yusuf ‘u katiplikten alıp tahsildar olarak görevlendirilmesi ve bu görev nedeniyle Yusuf’un zeytin işçileriyle haşır neşir oluşu.
Şahinde Hanım’ın katıldığı İçkili eğlencelere kızı Muazzez’i de götürmeye başlaması.
Anne kız içki aleminde eğlenirken Yusuf ‘un evi basması ile silah çekip etrafa ateş etmeye başlaması ve Muazzez’in bu kurşunlarla yaralanması.
Yusuf’un Muazzez’i oradan alıp gitmesi ve Muazzez’in yolla, Yusuf’un kollarında ölmesi.
Muazzez’i elleriyle gömen Yusuf’un bilinmeyen bir yere doğru atını sürmesi.


B - ROMANDAKİ KİŞİLER

Yusuf
Fiziksel Yönü: Orta boylu, sarı benizli, kuvvetli bir yapıya sahiptir. Bir parmağını saldırıda kaybetmiştir.
Ruhsal Yönü: İçine kapanık, insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmayan, sadece Muazzez’e karşı güler yüzlü, soğuk kanlı ve korkusuz aynı zamanda yardıma muhtaç olanlara yardım eden iyi kalpli bir delikanlı.
Toplumsal Yönü: Köy değerleriyle yetişmiş birisidir. Şehir hayatı ve insanlarını anlamakta zorlanır. Yeterli bir eğitim almamıştır. Sadece okuma yazma bilir.Devlet memurluğu yapmıştır.

Muazzez
Fiziksel Yönü: Güzel, ince yapılı, narin bir kızdır.
Ruhsal Yönü: İyi huylu, saf, temiz bir kızdır; Annesi ve babası arasında ki görüş farklılıkları ve huzursuzluklara karşı Yusuf ’un karşısında sevgiyle doludur. Ruhun da Yusuf ‘a olan sevgisi görünür.
Toplumsal Yönü: Edremit Kaymakam’ının kızıdır. İlk okulu bitirdikten sonra ud dersleri almıştır. Öğrenmeye, kendini geliştirmeye açık bir kişiliktir. Yusuf’un yiğitliğine, cesaretine hayrandır. Bu nedenle babasının mevkisinden dolayı kendisiyle evlenmek isteyenlerle evlenmek istemez ve Yusuf ‘a kaçar. Annesinin zoruyla gittiği eğlencelerden pek hoşlanmaz

Selahattin Bey
Fiziksel Yönü:
Ruhsal Yönü: İyi niyetli, yardım sever bir kişiliktir. Ancak şerşeye rağmen pasif bir yapıdadır.
ToplumsalYönü: Nazilli’den Edremit’e atanmış bir kaymakamdır. Eşrafın tuzağına düşerek kumar borcu yapmıştır. Kumarda borçlanması sağlığını ve kişiliğini bozmuştur. Mutsuz bir evliliği vardır; eşi Şahinde hanım maddi zevklere düşkün birisidir. Sadece kızını düşünmektedir ve onu Yusuf’a emanet etmiştir. Çevresi tarafından saygı gören, sevilen, kimi zamanda kullanılan birisidir.

Şahinde Hanım
Fiziksel Yönü: Çekici ve bakımlı bir kadındır.
Ruhsal Yönü: Eğlence ve iyi yaşamaya düşkün birisidir. Bunun yanı sıra sorumsuz ve geçimsiz birisidir. Maddi zenginliğe fazlasıyla önem verir. Buna karşılık ahlaki değerlere fazla önem vermez.
Toplumsal Yönü: Kaymakam’ın eşidir. Zenginliğe verdiği değer yüzünden Muazzez’i Şakir ile evlendirmek ister.

Şakir
Fiziksel Yönü:
Ruhsal Yönü: Ahlaken düşük,saldırgan, şımarık bir kişidir. Aynı zamanda bencildir, yaptığı hareketlerin sorululuğunu taşımaz.
Toplumsal Yönü: Aile terbiyesi almamış, sorunlu bir kişidir. Zamanını içerek ve mahallede olay çıkartarak geçirir. Babasının parasına güvenir.

Bu karakterlerin yanı sıra romanda geçen diğer karakterler ise, Çineli Kübra ve annesi, Hilmi Bey, Hacı Ethem ve Bakkal Ali dir. Bu karakterler Fon karakterdir.
C-ROMANDA ZAMAN ve MEKAN

“Kuyucaklı Yusuf” adlı romanda yazar Sabahattin Ali, Yusuf ‘un Kuyucak da ki evi, Çineli Kübra ve annesinin yaşadığı kulübe ve bayram alanı haricinde mekanları tasvir etmemiştir. Bunun yanı sıra genelde tabiat ananın bizlere sunduğu güzellikler romanda yer almıştır. Yani romanda yer sınırlaması yoktur. Kuyucak, Nazilli ve Edremit’in doğası (zeytin bahçeleri, yamaçlar, koruluklar ve coğrafi özellikler)romanda karşımıza çıkmak. Bu doğal güzellikler ise yazarın tasvirleriyle okuyucunun beyninde gerçeğine yakın bir şekilde canlanır.

Zaman olarak roman, geniş bir zamanı içermektedir. 1903 yılında Yusuf’un ailesin öldürülmesiyle yazar romanına başlar. Ancak asıl olayların başlaması bundan 10 yıl sonra Yusuf ‘un büyümesi ile karşılaştığı güçlüklerin anlatılmaya başlanmasıyla başlar. Yusuf’un başından geçen bu olayların bitimi ise Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar sürer.


D – ROMANDAKİ ÇATIŞMALAR-ENTRİKALAR

Romandaki çatışmaların kökeni Köy-Şehir çatışmasıdır. Diğer çatışmalar is bu çatışmanın alt kolları olarak görünür.
KÖY ŞEHİR

KİŞİLER ARSI
Yusuf
Şakir

İYİ-KÖTÜ
ARASI
Yusuf, Muazzez
Kaymakam
Selahattin Bey
Şakir,Hilmi Bey, Hacı Ethem, Şahinde Hanım

KAVRAMLAR ARASI
Yoksulluk, Mertlik
Zenginlik, KahpelikBu çatışmalar Köy’ün doğallığı, orada yaşayanların masumluğu ve mertliği karşısında, Şehir’in yozlaşmışlığı, insanların mevkilerine ve paralarına aşırı güvenleri ve halkı entrikalarla ezişleri arasında gelişmişlerdir.
Sabahattin Ali’in bu romanda görülen entrikalar, Şakir’in tecavüz ettiği Çineli Kübra’yı Yusuf’un yanına yollayarak suçu Yusuf’un üzerine atmak istemesi, Hilmi Bey ve Hacı Etham’in Kaymakam Selahattin Bey’e kumar oynatarak onu kendilerine borçlandırıp, kendi çıkarları için kullanmak istemeleri, Selahattin Bey’in yerine gelen Kaymakam’ın tesir altında kalarak Yusuf’u katiplikten alıp tahsildar yapması şeklinde sıralanır.


E – ROMANDA ELE ALINAN SORUNLAR

“Kuyucaklı Yusuf” romanında yazar, Köy insanının yaşadığı sorunlar işlemiştir.
Bu sorunlar, cahillik, yoksulluk ve köylünün şehir hayatına adapte olamayışıdır. İnsanların haklarını aramayışları, kendilerine verilen azıcık aşa kanaat etmeleri, zenginler tarafından madden ve fizikiken sömürülüşleri anlatılmaktadır.

F – MESAJLAR

Sabahattin Ali, bu romanında, köy insanının bütün olumsuz koşullara rağmen mert, dürüst, sadık ve merhametli olduğunu vurguluyor. Yazara göre bu özellikler şehir insanında bulunmamakta. Bunların yerine şehir insanında, yoksu ezmek, insanları cüzdanlarının kalınlığına göre değerlendirmek, makam ve mevki sahiplerini kullanma arzusu vardır.
Böyle bir dünyada Kuyucaklı Yusuf kendini yalnız bulmuş, bütün olumsuzluklar ve güçlüklere rağmen kendi değerlerinden ödün vermemiş, gekertiğinde modern bir şehir eşkiyası olmuştur.
Kısaca Sabahattin Ali’ye göre ideal bir insan profilidir Kuyucaklı Yusuf . kendi içindeki yalnızlığı, doğallığı bir bütündür.Okunma Sayısı: 21206  
Yorumlar ( Toplam 0 Yorum )
Henüz yorum yok